Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAKRZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/20

  Tytuł oryginału: Pierwotny zespół hipereozynofilowy z zajęciem serca.
  Tytuł angielski: Cardiac involvement in idiopathic hypereozynofilic syndrome - a case report.
  Autorzy: Szulc Marcin, Zakrzewska-Pniewska Beata, Kostera-Pruszczyk Anna, Styczyński Grzegorz, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.460-461, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  3/20

  Tytuł oryginału: Antygen CA125.
  Tytuł angielski: Antigen CA125.
  Autorzy: Zakrzewska Irena
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.29-38, bibliogr. s. 34-38, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This review describes the physicochemical and biological properties of antigen CA125 and clinical utility of antigen in oncologic diagnostic. CA125 is the most reliable marker for ovarian cancer in clinical practice. Analysis of CA125 values performed by many authors revealed its highest concentrations in serous and endrometrioid histological type. Serial measurements of CA125 are useful in monitoring the response to chemotherapy and follow-up the early detection of recurrent disease of patients with ovarian cancer.


  4/20

  Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu w okolicę przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia - dojście przednie.
  Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (2) s.96, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/20

  Tytuł oryginału: Podawanie kortykosteroidu do przestrzeni podbarkowej - dojście tylno-boczne.
  Opracowanie edytorskie: Mierzecki A. (Oprac.), Godycki-Ćwirko M[aciej] (oprac.), Zakrzewska A. (oprac.).
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (3) s.100, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/20

  Tytuł oryginału: Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy.
  Tytuł angielski: Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention.
  Autorzy: Wal Agnieszka, Sosnowska-Boroszko Anna, Kochanek Anna, Kryńska Agnieszka, Grudzień Anita, Zakrzewska Magdalena, Drózd Joanna, Osiejuk Joanna, Sołtan Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.51-54, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the assessment of preventive seal method in primary molar teeth for the youngest children. 78 three years old children from Warsaw kindergartens were examined. 71 children were qualified for fissure sealant but the procedure was performed for 28 children. We seales the fissures in 108 teeth using Helioseal F material (Vivadent). Check-up examination was performed after 1,3 and 6-th months. We controlled the retention of material in fissures. We registered the partial and total loss of sealant in mesial and distal points of fissure of sealed teeth. After one month the teeth were controlled, and in this group 79 p.c. had overall sealant, after 3 month 65 p.c. and after 6 month 53 p.c. In this examination relation between OHI and keeping sealant wasn't observed but relation between keeping sealant and high number of dmf was confirmed. Relatively high teeth susceptibility to caries for children that have high number of dmf which is most often caused by weak mineralization of hard tissues. That fact condition probably better etching at the same time as in teeth in low dmf number children group.


  7/20

  Tytuł oryginału: Całoroczny alergiczny nieżyt nosa.
  Autorzy: Zakrzewska Anna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.26, 28, 30-34, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Całoroczny alergiczny nieżyt nosa spowodowany jest reakcją alergiczną roztoczy, grzybów pleśniowych i białka zwierząt. Ustalenie rozpoznania jest trudniejsze niż w przypadku nieżytów sezonowych, szczególnie z powodu niejednorodności dolegliwości. Decydujące jest potwierdzenie punktowym testem skórnym nadwrażliwości na alergeny z otoczenia. Nasilenie reakcji błony śluzowej nosa po długotrwałej (potwierdzającej się) ekspozycji na alergeny roztoczy powoduje nadwrażliwość nosa i możliwość inhalacji alegenu do oskrzeli, w czasie oddychania przez usta, co może powodować powstanie astmy oskrzelowej. Uporczywe objawy całorocznego nieżytu nosa sprzyjają powstaniu zakażenia bakteryjnego błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Podstawowym lekiem w farmakoterapii tego rodzaju nieżytu nosa są preparaty steroidowe, które mają silne działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.


  8/20

  Tytuł oryginału: Alergiczny sezonowy nieżyt nosa.
  Autorzy: Zakrzewska Anna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.28, 30, 32-34, 36-38, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do praktyki lekarza rodzinnego często zgłaszają się pacjenci z chorobami alergicznymi, w tym z alergicznym nieżytem nosa. Objawy tego schorzenia są częstym źródłem pomyłek diagnostycznych. Przedstawienie podstawowych danych na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia alergicznego sezonowego, nieżytu nosa. Podstawowy alergen w omawianym schorzeniu stanowią pyłki roślin. Dolegliwości rozpoczynają się wiosną i trwają do wczesnej jesieni przez całe lato. Kolejność alergenów pyłkowych: drzewa (leszczyna, olcha, brzoza), trawy i zboża, chwasty (bylica). Objawy dotyczą głównie spojówek i nosa, ale mogą współistnieć z reakcją spastyczną oskrzeli - egzogenną (alergiczna) astmą oskrzelową. Eliminacja alergenów nie jest możliwa. W leczeniu stosuje się leki działające objawowo - ogólnie i miejscowo oraz immunoterapię.


  9/20

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania interleukiny 8 w diagnostyce łagodnych i złośliwych nowotworów sutka.
  Tytuł angielski: Value of interleukin-8 determination in diagnosis of benign and malignant breast tumor.
  Autorzy: Zakrzewska Irena, Kozłowski Leszek, Wojtukiewicz Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.302-304, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u chorych na raka sutka, łagodne nowotwory sutka i w grupie zdrowych. Stężenia IL-8 oznaczano 1-2 dni przed leczeniem chirurgicznym, metodą immunoenzymatyczną ELISA. Stężenia IL-8 w surowicy chorych na raka sutka były istotnie większe zarówno w odniesieniu do grupy kontrolnej, jak i do grupy chorych na nowotwory łagodne. Częstość podwyższonych wartości wyników oraz bezwzględne wartości IL-8 wykazywaly tendencję znamiennego wzrostu wraz z zaawansowaniem klinicznym choroby. Uzyskane wyniki badań wskazują na to, że oznaczenie IL-8 w surowicy chorych na raka sutka może być użyteczne w ocenie progresji choroby.


  10/20

  Tytuł oryginału: Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy jako pomocnicza metoda diagnostyki zespołu Downa.
  Tytuł angielski: Quantitative PCR as a supplementary diagnostic method of Down syndrome.
  Autorzy: Zakrzewska Małgorzata, Dobosz Tadeusz, Świątek Barbara, Sąsiadek Maria M.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.437-443, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zespół Downa jest jedną z najczęstszych aberracji liczbowych chromosomów. Występuje średnio w jednym przypadku na 700 żywych urodzeń. Zazwyczaj diagnostyka zespołu Downa przeprowadzana jest za pomocą analizy cytogenetycznej. Technika taka jest jednak czasochłonna, a także wiąże się z nią pewne ryzyko miepowodzenia hodowli komórkowej. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było zmodyfikowanie i udoskonalenie molekularnej metody diagnostyki zespołu Downa opartej na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Materiał i metody. Zbadano 53 próbki DNA w tym: 35 próbek DNA pochodzących od osób o prawidłowym kariotypie wyizolowanych z krwi pełnej lub plam krwi, 14 próbek DNA pacjentów z trisomią 21 wyizolowanych z plam krwi oraz 4 próbki DNA wyizolowane z hodowli komórek pochodzących z płynu owodniowego o nieznanym kariotypie. Po jednoczesnej amplifikacji fragmentu genu S100B o długości 216 pz (chromosom 21) oraz fragmentu genu IGF1 o długości 165 pz (chromosom 12) porównywano ilości obydwu produktów PCR. Fragment z chromosomu 12 służył jako wewnętrzny standard oznaczania ilościowego. Rozdział produktów amplifikaci przeprowadzono aparatem ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. Analiza ilościowa polegała na wyznaczeniu stosunku S100B/IGF1 przez porównanie powierzchni pod pikami uzyskanymi w procesie rozdziału. Wyniki. Otrzymane wyniki pokazują, że średnia wartość S100B/IGF1 dla grupy kontrolnej (n1 = 35) wynosi 1,019 ń 0,054, a dla grupy z trisomią 21 (n2 = 14) 2,365 ń 0,050. Obie grupy sa statystycznie istotnie różne (p 0,001)...


  11/20

  Tytuł oryginału: Streptomyces and Escherichia coli, model organisms for the analysis of the initiation of bacterial chromosome replication.
  Autorzy: Messer Walter, Zakrzewska-Czerwińska Jolanta
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (6) s.393-398, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Streptomyces coelicolor A3(2) and Escherichia coli are quite different in their life-style and the structures of their genomes. Streptomyces exhibit complex multicellular development including formation of multigenomic hyphae during growth. These organisms possess a large linear (8.7 Mb) and GC-rich (~72 p.c.) chromosome. The genome sequence of S. coelicolor has just been completed. The difference between E. coli and Streptomyces making them an excellent model organisms for a comparison of their replication modes. In this review, we compare initiation of chromosome replication in both organisms. Their replication origins are different in size, but both have DnaA boxes - a binding motifs for initiator DnaA protein. The two DnaA proteins have practically the same biochemical properties. Many aspects of the control of initiation seem to be similar. A comparison of the two systems thus allows us to define those aspects of replication initiation that are universally used in the eubacterial kingdom.


  12/20

  Tytuł oryginału: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - nestor polskiej okulistyki lotniczej.
  Tytuł angielski: Wilhelm Wiktor Władysław Pol - senior of the polish aviation ophthalmology.
  Autorzy: Zakrzewska Elżbieta
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.305-313, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Pol
 • Wilhelm Wiktor Władysław 1892-1980

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono sylwetkę twórcy podstaw okulistyki lotniczej w Polsce, uznanego autorytetu świata nauki. W czasie swojej długoletniej pracy w WIML doc. Pol zajmował się problematyką kwalifikacji wzrokowych u pilotów, wpływem przyspieszeń i niedotlenienia na narząd wzroku oraz badaniami wrażeń wzrokowych odbieranych przez pilotów podczas lotów na dużych wysokościach. Prowadził badania związane z promieniowaniem słonecznym na narząd wzroku i ochroną wzroku przed tym promieniowaniem. Skonstruował nowy typ oprawki, który chronił oczy przed olśnieniem promieniami słońca w dzieńi reflektorów w nocy. Był wychowawcą wielu młodych lekarzy okulistów, autorem wielu publikacji poświęconych okulistyce. Dla upamiętnienia zasług został wykuty złoty i srebrny medal im. doc. dr. hab. med. Władysława Pola.


  13/20

  Tytuł oryginału: Współczesne kliniczne i elektrofizjologiczne metody oceny zaburzeń układu autonomicznego.
  Tytuł angielski: Current clinical and electrophysiological methods is assessment of dysautonomia.
  Autorzy: Nojszewska Monika, Zajączkowska Justyna, Byśkiniewicz Krzysztof, Zakrzewska-Pniewska Beata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1107-1120, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody klinicznej i elektrofizjologicznej oceny układu autonomicznego oraz ocenę ich przydatności w analizie dyzautonomii. Badaniom poddano chorych z różnymi zespólami klinicznymi przebiegającymi z dyzautonomią. Klinicznej (ilościowej i jakościowej) oceny dyzautonomii dokonano przy pomocy Kwestionariusza Zaburzeń Układu Autonomicznego, oceniającego dyzautonomię na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego. Jako metodę nieinwazyjnej elektrofizjologicznej oceny dyzautonomii użyto badania zmienności odstępów R-R rytmu zatokowego (R-R interval variations test; RRIV) oraz współczulnych potencjałów skórnych (sympathetic skin response; SSR). Badani chorzy (n = 15) mieli kliniczne objawy dyzautonomii różnego rodzaju i o różnych nasileniu, co wykazał kwestionariusz. W testach elektrofizjologicznych wyniki SSR były nieprawidłowe u 4 chorych, a nieprawidłowości polegały głównie na wydłużonej latencji odpowiedzi z kończyn górnej i dolnej lub braku odpowiedzi z jednej kończyny. Zmniejszone zmienności odstępów R-R w spoczynku lub w czasie głrbokiego oddychania stwierdzono u 8 pacjentów. Oba testy były nieprawidłowe u 3 chorych. Badanie kliniczne jak i ocena elektrfizjologiczna pozwoliły łącznie na ujawnienie oraz ocenę iłościową i jakościową dyzautonomii. Trudne do jednoznacznej oceny kliniczne objawy dyzautonimii oraz bardzo duże ich rozpowszechnienie sklaniają do szerokiego stosowania obu opisanych metod, celem pełnej oceny zaburzenia funkcji ukladu autonimicznego, przy czym testy elektrofizjologiczne obiektywizują wyniki uzyskane w badaniu klinicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to present clinical and electrophysiological methods of assessment of dysautonomia and to evaluate usefulness of these methods. We evaluated clinical symptoms of dysautonomia by Questionnaire of Automatic Disorders, which allows the qualitative and quantitative analysis of clinical dysautonomia. We used two non-invasive methods of electrophysiological evaluation: R-R interval variation test (RRIV) and symphatetic skin response (SSR). In assessment by our questionnaire all patients studied had clinical syptoms and signs of dysautonomia. We examined 15 patients with clinical conditions accompanied by dysautonomia. The SSR were abnormal in 4 patients (increased latency or absence of response from one limb or increased latency in upper and lower limb). The results of RRIV were abnormal in 8 patients at rest and during deep breathing. Both, SSR and RRIV, were abnormal in 3 patients. The clinical examination and electrophysiological tests are useful for the assessment of the involvement of autonomic nervous system. The battery of tests is necessary for a complete evaluation of dysautonomia in different diseases.


  14/20

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) wydaje zalecenia dotyczące postępowania z zapaleniem zatok u dzieci].
  Autorzy: Zakrzewska Anna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.30-31, il., bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. American Family Physician 2002; 65(6) : 1216-1224
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/20

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania Ca(OH)2, w postaci ćwieków dokanałowych, w leczeniu endodontycznym zainfekowanych kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of Ca(OH)2 points used in the infected root canals treatment.
  Autorzy: Kurek Halina, Mazur Sebastian, Brus-Sawczuk Katarzyna, Zakrzewska-Pysz Ewa, Krynicki Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.188-194, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical assesment of the calcium hydroxide points (ROEKO) used in the infected root canals treatment. 73 teeth (121 root canals) were submitted into the study, and finally 66 teeth with a diagnosis of irreversibles pulpitis were evaluated. After anamnesis and clinical evaluation of every single patient were completed the root canals were negotiated according to the chosen methodology. The Calciumhydroxid points (ROEKO), were applied intracanally during the routine root canal treatment. The time of treatment and the number of necessary appointments to have the endodontic therapy successfully completed were taken into account while evaluating the effectivenes of Ca(OH)2 points. The application of Calciumhydroxid points resulted in the limiting of the necessary medical appointments, and in reducing the time of conventional root canal treatmetn to 2.6 appointments on average. Ca(OH)2 guttapercha points are revommended in infected root canals treatment.


  16/20

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  17/20

  Tytuł oryginału: Czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu pacjentów z przewlekłą mocznicą?
  Tytuł angielski: Is autonomic neuropathy a risk factor of death in dialysed patients?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Zakrzewska-Pniewska Beata, Gellert Ryszard, Dębowska Małgorzata, Wojtaszek Ewa, Muszyński Jerzy, Bataa Och
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.807-810, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena, czy neuropatia autonomiczna jest czynnikiem ryzyka zgonu u chorych dializowanych. Wykorzystano wyniki badań autonomicznego układu nerwowego (analiza zmienności rytmu zatokowego i współczulne potencjały skórne), wykonanych przed 3 laty u 51 pacjentów. Spośród tej grupy zmarły 22 osoby. Wyniki praacy sugerują większe nasilenie dyzautonomii u osób, które zmarły. Jednakże, z uwagi na małą liczebność badanej grupy, wyniki te nie upoważniają do stwierdzenai, że dyzautonomia jest czynnikiem ryzyka zgonu w mocznicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of teh study was to determine, whether autonomic neuropathy is a risk factor of death in dialysed patients. Results of autonomic tests (R-R interval variation and sympthetic skin response) which were performed 3 years ago in 51 patients were analysed. 22 of these patients died. A greater incidence of dysautonomia was found in patients who died. However, due to the small number of examined patients, it cannot be concluded, that dysautonomia is a risk factor of death in uremia.


  18/20

  Tytuł oryginału: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Views on genetic research in psychiatry.
  Autorzy: Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Kosmowska Magdalena, Rajewska Aleksandra, Zakrzewska Marzena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.329-337, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie zatem przeprowadzenie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzenia predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz "Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

  Streszczenie angielskie: Due to the dynamic development of molecular genetics it can be expected that genes involved in the etiology of many mental disorders will be known in the near future. Therefore, it will be possible to carry out predictive genetic tests. The purpose of the study was to analyse respondents' opinions on problems related to the possiblity of predictive genetic testing application in psychiatry. Participants in this study (N=394) were 63 psychiatrists, 79 patients, 195 students and 57 teachers. Items of the questionnaire: "Ethical problems related to genetic examinations" used in the study were concerned with genetics and psychiatry. Patients, as compared to psychiatrists, significantly more often displayed a positive attitude towards genetic predictive testing in the form of obligatory examinations, examination of minors, and prental tests.


  19/20

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie krtani u dzieci - problemy diagnostyczno-lecznicze.
  Autorzy: Gryczyńska Danuta, Zakrzewska Anna
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.22-23, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/20

  Tytuł oryginału: The long-term effect of cadminum exposure through food on the postnatal development of the bank vole (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780).
  Autorzy: Białońska Dobrosława, Zakrzewska Marta, Sawicka-Kapusta Katarzyna, Konior Magdalena
  Źródło: Folia Biol. 2002: 50 (3/4) s.203-209, tab., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 302,991

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Cadmium is well known for its toxicity to the animal body. However, its effect on pregnancy and development of young animals is still not well understood. This study examined such effects, using bank voles captured from the wild to make the results closer to those which could be expected in the natural environment. One group of animals was fed 7ćgg-1 cadmium in the food, a second 35ćgg-1, and a third no cadmium, as a control. The concentrations of cadmium in the whole bodies of young bank voles were determined on the 3rd, 5th, or 10th day of life. The cadmium level in the bodies of animals exposed to 35ćgg-1 of cadmium was significantly higher than in those from either the control group or the group receiving 7ćgg-1 of cadmium, which did not differ from each other. The cadmium level did not change with animal age in any of the study groups. Concentrations of Zn, Cu, and Fe were also determined in the whole body of young animals, as cadmium is known to disturb the metabolism of these essential metals throuhg antagonistic activity. Both Cu and Fe levels were negatively correlated with cadmium concentrations, while a positive correlation was found between zinc and cadmium in the young animal bodies. Also found was higher offspring mortality in the group receiving 35ćgg-1 of cadmium in food. There was no difference in young animal body weight between the study groups.

  stosując format: