Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAJKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena struktury i sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji szpitalnej.
Tytuł angielski: Structure and functional capacity of upper limbs in hospitalised, rehabilitated patients with hemiparesis following cerebral stroke.
Autorzy: Pop Teresa, Gwizdak Jacek, Kwolek Andrzej, Zajkiewicz Katarzyna, Korab Dorota
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.5-15, tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst również w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu często w znacznym stopniu ograniczają dalszą rehabilitację i powrót do aktywnego życia społecznego. Ważnym czynnikiem prognostycznym powrotu funkcji stawu jet początkowy stopień uszkodzenia struktury i ruchów stawu. Celem pracy jest ocena i porównanie struktury kończyny górnej po stronie niedowładu i zdrowej oraz sprawności funkcjonalnej, a także określenie wpływu rehabilitacji na badane parametry. W geupie 20 chorych po udarze mózgu oceniono obwody obręczy kończyny górnej i ramienia wykonano badanie USG stawu barkowego w celu oceny stożka rotatorów, określono stopień niedowładu kończyny górnej i ręki testem Brunnstr”m oraz zbadano zakres ruchu biernego rotacji zewnętrznej w stawie barkowym. Ocenę wykonano dwukrotnie; w pierwszym i ostatnim dniu pobytu w oddziale rehabilitacji. Grupę badanych stanowili chorzy, którzy w okresie od stycznia do kwietnia 2002 r. byli rehabilitowani w oddziale (przeciętnie 24 dni). W trakcie rehabilitacji szpitalnej w analizowanej grupie uzyskano statystycznie istotną poprawę sprawności funkcjonalnej kończyny górnej i ręki, zakresu ruchu rotacji zewnętrznej stawu barkowego oraz zwiększenie obwodów badanych grup mięśniowych. Obraz stożka rotatorów nie uległ istotnej zmianie.

  Streszczenie angielskie: Functional disorders of the shoulder joint on the side afficted by paresis may markedly affect further rehabilitation and the return to an active life. The initial structural and motor status of the joint is an important prognostic factor. The aim of the study was to compare the structure and functional capacity of the affected and non-affected upper limbs, and an assessment of the effects of rehabilitation on those factors. In 20 patients, who experienced cerebral stroke, the girths of upper extremity and of the arm were measured, and USG of the shoulder joint was performed in order to evaluate the status of rotator muscle ligaments. Further, the degree of paresis of upper extremity and to the arm was determined by Brunnstrím's test, and be movement range for external shoulder rotation wasmeasured. The examinations were conducted twice, on the first and last days of stay at the rehabilitation clinic. The study period extended from January to April 2002, the average period of rehabilitation stay was 24 days. During that period, a significant improvement was noted in all parameters, except the status of rotator muscle ligaments, which did not change significantly.

  stosując format: