Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAJĄC-NĘDZA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ostre zawodowe zatrucie rtęcią - opis przypadku.
Tytuł angielski: Occupational acute mercury intoxication. A case report.
Autorzy: Złotkowska Renata, Zając-Nędza Maria
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.315-317, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie przypadku ostrego zawodowego zatrucia parami rtęci metalicznej, leczonego na oddziale chorób zawodowych. Czterdziestoletni spawacz, zatrudniony w zakładach chemicznych przy pracach demontażowych wydziału, produkującego aldehyd octowy został skierowany na oddział przez lekarza zakładowego w trybie nagłym. W trakci pracy - demontaż rurek oblanych rtęcią - wystąpiły nudności, bóle brzucha oraz stan podgorączkowy do 37,8řC. Skarżył się ponadto na występujące od około dwóch tygodni bóle głowy oraz zapalenie dziąseł. Bezpośrednio przed przyjęciem na oddział dwukrotnie miał wykonane badanie poziomu rtęci w moczu, który był bardzo wysoki - trudny do oznaczenia. W trakcie pobytu na oddziale skarżył się na bóle głowy oraz rozpulchnienie dziąseł. Z powodu utrzymywania się dolegliwości subiektywnych oraz wysokiego poziomu rtęci w moczu (830 mikrogramów/l) do leczenia włączono DMPS - Heyl uzyskując ustąpienie dolegliwości subiektywnych oraz stopniową normalizację poziomu rtęci w moczu. Wykonane badania laboratoryjne nie wykazały cech uszkodzenia narządów miąższowych. Konsultujący neurolog stwierdził obecność oczopląsu nastawczego oraz dodatnią próbę Romberga, które ustąpiły po około miesiącu. Wyniki badań środowiska pracy pacjenta wykonane przez Dział BHP wykazały znaczne przkroczenia normatywów higienicznych dla par rtęci. Z danych dostarczonych przez zakład pracy wynikało ponadto, że pracował on w masce z pochłaniaczem niedostosowanym do pracy w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of acute occupational mercury poisoning treated at the Clinical Department of Occupational Diseases. A welder, forty years old was employed at a large chemical plant in the dissembling department involved in the production of acetaldehyde. The patient was referred to the hospital by an occupational physician. During his shift; dissembling mercury-covered tubes a nausea, abdominal pain and elevated temperature occurred. He was also complaining of headache and symptoms of gingivitis, which lasted two weeks before hospitalization. Before admission to the Clinical Department, mercury cocnentrations in urine were measured twice. The urine mercury levels were very high, impossible to determine precisely. During hospitalization, the patient was complaining of head and gingiva pains. Since the symptoms persisted and high urine mercury levels (830 ćg/l) were determined - DMPS - Heyl was administered. After treatment symptoms subsided and the concentration of mercury in urine was gradually returing to normal. The results of laboratory tests did not reveal any impairment of internal organs. Consultant in neurology found the presence of nystagmus and positive Romberg test in the patient. Neurological signs disappeared after a month. The measurements performed by the Department of Work Safety revealed high exceeded hygiene permissible limits of mercury vapors in the air. The information provided by the employer's technical services also ...

  stosując format: