Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAJĄC
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Tytuł oryginału: Laryngeal haemangioma in children.
Autorzy: Chmielik Mieczysław, Zając Beata
Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.55-57, bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Haemangiomas and vascular malformations located in the larynx are rare hut potentially life-threatening conditions, because they compromise the airway. The authors present the clinical symptoms and method of diagnostic evaluation of these lesions. Various techniques for the treatment oflaryngeal haemangioma are discussed, but no single approach has universal acceptance.


  2/40

  Tytuł oryginału: Vertigo and dizziness in children - diagnostic problems.
  Autorzy: Chmielik Jolanta, Chmielik Mieczysław, Zając Beata, Gabryszewska Anna, Szapłyko Waldemar
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.67-70, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to review clinical presentation, diagnostic methods, and conditions causing vertigo and dizziness in children. The authors report a retrospective review of 70 children diagnosed in the ENT Department or Outpatient Clinic in the Department of Paediatric Neurology. The differential diagnosis of dizziness and vertigo in children requires a multidisciplinary approach. Close co-operation between the otolaryngologist, paediatrician, neurologist and ophtalmologist allows the best chance of accurate diagnosis. From an analysis of the results, a diagnostic approach to the dizzy child is suggested, and the most frequent conditions causing vertigo in children are discussed.


  3/40

  Tytuł oryginału: Stan warunków pracy w świetle ustaleń kontrolnych PIP - wybrane problemy.
  Tytuł angielski: Working conditions in the light of the pos-control recommendations issued by the State Labor Inspectorate: some of the problems.
  Autorzy: Zając Tadeusz
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.61-65, tab., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zakładach objętych wzmożonym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy corocznie analizowane są warunki pracy oraz oceniane możliwości likwidacji występujących w nich zagrożeń. Firmy typowane do tej kategorii to zakłady o wysokich wskaźnikach wypadkowości, w których pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych dla zdrowia chemicznych i fizycznych czynników środowiska pracy. Lista firm objętych wzmożonym nadzorem, która jest rokrocznie weryfikowana, uwzględnia również zakłady charakteryzujące się dużym zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych oraz stwarzające zagrożenia lokalne. Kilkuletni nadzór inspekcji pracy - co potwierdzają wyniki kontroli - przynosi trwałą poprawę warunków pracy w tej kategorii zakładów. Skutecznym środkiem przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa pracy są opracowywane przez przedsiębiorstwa programy naprawcze. Zgodnie z sugestiami parlamentarzystów, temat "Wzmożony nadzór w zakładach pracy różnych branż charakteryzuje się największym nasileniem zagrożeń zawodowych" znalazł się w programie działań PIP w latach 2001-2003. W styczniu br. okręgowe inspektoraty pracy wytypował 137 zakładów różnych branż, o najwyższych zagrożeniach, które zostaną objęte wzmożonym nadzorem PIP w najbliższych latach. Usystematyzowane działania kontrolne i promocyjne będą zmierzały do likwidacji lub znacznego ograniczenia występujących w nich zagrożeń. W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy ...

  Streszczenie angielskie: In enterprises covered by the scheme of the intensified supervision of the State Labor Inspectorate (SLI), working conditions are analyzed every year, and the measures to reduce or elimnate existing hazards are evaluated. The enterprises with high rates of accidents a work and employes exposed to hazardous chemical and physical factors present in the work environment are classified in this category. The list of such enterprises is subject to annual verification. Enterprises with potential high or increased risk for serious industrial accidents involving noxious chemicals or dangerous for the local environment are also taken into account. The supervision of the State Labor Inspectorate, lasting already for a number of years, greatly contributed - his is confirmed by numerous inspections - to the sustained improvement of working conditions in enterprises of this category. In accord with the suggestions made by parliamentarians, the issue of intensified supervision of enterprises, representing various branches of the national economy, characterized by the highest rates of occupational hazards has been incorporated into the SLI Plan of ction for he years 2001-2003. In January 2001, district inspectorate selected 137 enterprises of various sectors with the highest hazard rates to be covered by the SLI scheme in the nearest future. The systematic control and promotion activities will be aimed at eliminating or substantial reduction of reported hazards. In the previous ...


  4/40

  Tytuł oryginału: Wpływ monoazotanu izosorbidu na skórny przepływ krwi u pacjentów z zespołem Raynauda.
  Tytuł angielski: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in patients with Raynaud's syndrome.
  Autorzy: Gross Robert, Galus Krzysztof, Zając Stanisław, Jędrasik Maciej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.29-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 19 kobiet z zespołem Raynauda oceniono wpływ monoazotanu izosorbidu (Mononitu) na skórny przepływ krwi przed i po oziębieniu ręki. Pomiary przepływu krwi wykonano za pomocą przepływomierza laserowo-dopplerowskiego. Mononit zmniejszył znamiennie statystycznie niekorzystny wpływ zimna na skórny przepływ krwi w opuszce palców. Wyniki te popierają koncepcję, że jedną z przyczyn zespołu Raynauda jest upośledzenie zdolności śródbłonka do uwalniania tlenku azotu. Wydaje się, że w chwili obecnej uzasadnione jest stosowanie Mononitu zapobiegawczo, lub leczniczo w stanach wyzwalających napady fenomenu Raynauda.

  Streszczenie angielskie: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in the pulp of finger by means of laser-Doppler flowmetry was evaluated in 19 women with Raynaud's syndrome. Skin blood flow changes were measured after cooling the hand. Isosorbide mononitrate decreased the influence of cooling on skin blood flow in the pulp of finger. This finding supports the theory that endothelial dysfunction is one of the reasons of Raynaud's syndrome. We suppose that application of isosorbide mononitrate should be useful in prevention and the treatment of Raynaud's phenomenon attacks.


  5/40

  Tytuł oryginału: Rozwój diagnostyki krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Development of diagnostic methods in upper gastrointestinal tract bleeding.
  Autorzy: Szura Mirosław, Zając Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.197-200, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od 200 r n.e. gdy Galen Claudius opisał fusowate wymioty i smolisty stolec jako objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwujemy stały postęp w diagnostyce tego zespołu chorobowego. W artykule przedstawiono rozwój oraz metody wykonywanych współcześnie badań diagnostycznych pozwalających rozpoznać i zlokalizować źródło krwawienia w przewodzie pokarmowym.

  Streszczenie angielskie: Since the first description of upper gastrointestinal bleeding, presented as ground coffee vomiting and melena by Galen Claudias in 200 A.D., we have been observing dynamic progress in the diagnostic of this disease. This article presents modern methods and diagnostic examinations used to detect and localise the bleeding source.


  6/40

  Tytuł oryginału: Zespół wad wrodzonych u dziecka z ciąży powikłanej przyjmowaniem kwasu walproinowego i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Valproate embryopathy in a child born from epileptic and diabetic mother.
  Autorzy: Zajączek Stanisław, Hnatyszyn Grażyna, Szmigiel Olimpia, Karpińska Katarzyna, Czeszyńska Maria Beata, Goldin Margarita
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.85-93, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dziecko wykazujace cechy embriopatii walproinowej, urodzone przez matkę przyjmującą kwas walproinowy z powodu padaczki pod postacią napadów typu grand mal oraz chorujacą na cukrzycę ciężarnych typu G2. Pomimo względnej kontroli napadów w okresie poprzedzającym ciążę wieloletniego monitorowania poziomu kwasu walproinowego w surowicy krwi, matka w trakcie ciąży miała zalecane bardzo duże dawki kwasu walproinowego 3g/d z powodu znacznego nasilenia się liczby napadów przy utrzymujących się przez całą ciążę zbyt niskich poziomach kwasu walproinowego w surowicy krwi. W obrazie klinicznym u dziecka dominowały cechy embriopatii walproinowej. Stwierdzono m.in. charakterystyczne cechy twarzoczaszki, długie palce z nadmiernie uwypuklonymi paznokciami, przepuklinę pępkową, spodziectwo, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, deficyty neurologiczne. Mimo jednoczesnego rozpoznania cukrzycy ciężarnych, jedynymi cechami embriopatii cukrzycowej były cechy histopatologiczne łożyska.

  Streszczenie angielskie: We present a child exhibiting features of the valproate embryopath born from am epileptic and diabetes mother. The embryo was exposed on the maternal dose of 3.0 g of Valproate. The high dose of Valproate was recommended due to increasing of the frequency of epileptic attaks and peristent low serum Valproate levels. The child was characterised mainly by features of Valproate pathology: psychineurological deficit, typical craniofacial signs, umbilical hernia, hypospadias, long fingers with hyperconvex nails. Despite maternal diabetes, features of diabetic embryopathy were visible only in histopathological placental signs.


  7/40

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości na leki drobnoustrojów chorobotwórczych izolowanych w zakażeniach układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Estimation of drug sensitivity of pathogens isolated from children with urinary tract infection.
  Autorzy: Zajączkowska Małgorzata, Zinkiewicz Zofia, Bieniaś Beata, Kołacz Agnieszka, Szajner-Milart Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.420-424, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 604 dzieci w wieku 0-18 lat w tym 73 proc. dziewcząt i 27 proc. chłopców z zakażeniami układu moczowego (ZUM) leczoncyh ambulatoryjnie w latach 1997-2001. W rozpoznaniu przeważały ZUM o charakterze nawracającym (63 proc.). Wśród czynników ryzyka stwierdzono licznie występujące anomalie anatomiczne (37 proc.) z przewagą odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Analizę bakteriologiczną i ocenę lekowrażliwości oparto na 1299 posiewach moczu i antybiogramach. Aanlizowano jedynie posiewy ze znamienną bakteriurią ň 10**5. Najczęśćiej izolowanym patogenem u wszyskich dziewcząt i chłopców powyżej 6 lat była Escherichia coli (57,7 proc.). u chłopców do lat 6 dominował Proteus spp. Poza tym u chłopców we wszystkich grpach wiekowych, w porównaniu z dziewczętami, znacznie częściej izolowano z moczu Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. był również często stwierdzanym patogenem u chorych z pęcherzem neurogennym. Ocena lekowrażliwości uzyskanych bakterii wykazała, że wzrasta liczba szczepów opornych na bardzo wiele antybiotyków i chemioterapeutyków. Fakt ten powinien zobowiązywać lekarza do bezwzględnego potwierdzenia rozpoznania klinicznegu ZUM badaniem mikrobiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The study comprised 603 children (27 p.c. boys and 73 p.c. girls) aged 0-18 years with urinary tract infection treated in 1997-2001. In the majority of chldren (63 p.c.) recurrent urinary tract infection was diagnosed. Anatomical abnormalities, especially vesico-ureteric reflux, were very common (37 p.c.). 1299 urine significant cultures (a count over 10 000 orgnaisms per 1 ml of urine) and antibiograms were analyzed. In boys aged over 6 years and in all girlls the most common pathogen was Escherichia coli (57,7 p.c.). In boys aged below 6 years Proteus sp. was the most commonly isolated organism. In all boys Pseudomonas sp. was more commonly isolated from urine samples than in girls. Pseudomonas sp. was very common organism in chldren with neurogenic bladder dysfunction. Analysis of antibiograms revealed the increase in the number of organisms resistant to many antibiotics and chemotherapeutic agents. Therefore clinical diagnosis of urinary tract infection should always be confirmed by bacteriologic study.


  8/40

  Tytuł oryginału: Krwawienie śródczaszkowe jako następstwo nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego w przebiegu dysplazji nerki u 10-miesięcznego chłopca.
  Tytuł angielski: Endocranial bleeding as a result of not diagnosed arterial hypertension in ren dysplasia in ten months old boy.
  Autorzy: Wójcik-Skierucha ELżbieta, Zajączkowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.429-430, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nadciśńienie tętnicze rzadko powoduje u niemowląt krwawienie śródczaszkowe. Opisano przypadek 10-miesięcznego chłopca, który w wyniku nierozpoznanego wcześniej nadciśnienia doznał krwawienia śródczaszkowego. Przyczyną nadciśnienia tętniczego okazała się dysplazja nerki. Brak nawyku mierzenia niemowlętom ciśnienia krwi grozi ujawnianiem się nadciśnienia tętniczego w fazie występowania zagrażających życiu powikłań.

  Streszczenie angielskie: The arterial hypertesnion in infants rarely results in endocranial bleeding. We present the case of 10 months old boy with endocranial bleeding caused by arterial hypertension, which was not diagnosed earlier. The ren dysplasia was the reason of the hypertenison. The lack of habit to measure the blood pressure in infants may have consequences in diagnosing the hypertension at the stage when death danger complications appear.


  9/40

  Tytuł oryginału: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Lublinie za rok 2000
  Opracowanie edytorskie: Smyk Lucyna (red.), Birska Renata (oprac.), Busse-Turczyńska Ewa (oprac.), Drożdż Elżbieta (oprac.), Zając Małgorzata (oprac.).
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 300 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,382

  Typ dokumentu:
 • bibliografia

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Lublinie


  10/40

  Tytuł oryginału: Samoistne miesiączkowanie i ciąże u pacjentek z zespołem Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym jajnika.
  Tytuł angielski: Spontaneous menstruations and pregnancies in patients with Turner syndrome.
  Autorzy: Rzepka-Górska Izabella, Zielińska D., Zajączek S., Żółtowski S., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.55-58, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własne przypadki zespołu Turnera z zachowanym aparatem pęcherzykowym w gonadach. Wszystkie badane miały kariotyp mozaikowy, niskie poziomy gonadotropin, podwyższony poziom estradiolu. Trzy z nich samoistnie miesiączkują, a jedna była 4-krotnie w ciąży. Dwie zdrowe córki z prawidłowym kariotypem 46XX rozwijają się prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: Authors described 4 of 53 patients with Turner Syndrome with spontaneous menstruations. They all have follicle apparatus in their gonads. The levels of gonadotropins were low and estradiol increased. One of the patients was four times pregnant. Her two daughters have normal 46XX kariotype and are normally developed.


  11/40

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera z obecnością genu SRY i mieszana dysgenezja gonad - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Turner sydnrome with presence of SRY gene and mixed gonadal dysgenesia - case report.
  Autorzy: Błogowska A., Zielińska D., Zajączek S., Rzepka-Górska Izabella
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.67-69, bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek zespołu Turnera o kariotypie 45X z obecnością genu SRY oraz meiszanej dysgenezji gonad, podkreślając różnice kliniczne, genetyczne i histopatologiczne dysgenetycznych gonad. Rozważają również ryzyko nowotworowe u fenotypowych kobiet, będących nosicielkami materiału genetyczengo chromosomu Y.

  Streszczenie angielskie: Authors presenting two cases of gonadal dysgenesia: Turner syndrome with 45X karyotype and with SRY gene presence and mixed gonadal dysgenesia. Authors stress clinical, genetic and histopathologic differentiation of dysgenetics gonads and also consider the risk of neoplasia at phenotypic women being carriers of Y chromosome genetic material.


  12/40

  Tytuł oryginału: Reforma służby zdrowia a zmiany niektórych wskaźników ruchu chorych w szpitalach psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Reform of medical services and changes of some patients' movement coefficients in psychiatric hospitals.
  Autorzy: Zając Józef, Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.201-210, tab., bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano ruch chorych w szpitalach psychiatrycznych na Dolnym Śląsku bezpośrednio przed reformą zdrowia w Polsce i w czasie jej wprowadzania.

  Streszczenie angielskie: Selected empirical data relating psychiatric hospital morbidity from Lower-Silesian province in the years 1998-2000 was analysed. Official statistics became the main source of information about occurrences and epidemiological processes, because of lack of population studies from the psychiatric domain. Three main limitations of assessing of such processes were pointed: - inter-regional moving of patients; - imperfection of procedures connected with accumulation of empirical material; - influence of various administrative factors. These last exert essential influence on changes of patientsŽ movement coefficients in hospitals during implementation of the Health Care reform in Poland. Number of admitted patients in general and for the first time increased, simultaneously time of stay in the hospital grew shorter. No reasons have been found, for which these observed changes would be able to have reference in real epidemiological processes, quality of treatment. These changes are rather caused by the realisation of the reform, and presicely adaptative mechanisms of the subjects to Health Insurances requirement.


  13/40

  Tytuł oryginału: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Lublinie za rok 1999
  Opracowanie edytorskie: Smyk Lucyna (red.), Birska Renata (oprac.), Busse-Turczyńska Ewa (oprac.), Drożdż Elżbieta (oprac.), Zając Małgorzata (oprac.).
  Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 358 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,378

  Typ dokumentu:
 • bibliografia

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Lublinie


  14/40

  Tytuł oryginału: Nowotwory dziedziczne u dzieci - guz Wilmsa.
  Tytuł angielski: Hereditary tumors in children - nephroblastoma.
  Autorzy: Cybulski Cezary, Jakubowska Anna, Dębniak Tadeusz, Górski Bohdan, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Kamieńska Elżbieta, Zajączek Stanisław, Lubiński Jan
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.300-307, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerczak płodowy (nephroblastoma) jest najczęstszym guzem nerek wieku dziecięcego. Około 10 proc. pacjentów z nerczakiem płodowym rozwija wady rozwojowe, a w szczególności wnętrostwo/spodziectwo, przerost połowiczy lub zespoły wad wrodzonych, takie jak Denysa-Drasha (DDS), WAGR, Beckwith-Wiedemanna (BWS). Zespoły genetyczne związane z podwyższonym ryzykiem nerczaka płodowego najczęściej powstają w wyniku mutacji konstytucyjnych de novo. Zespół Denysa-Drasha jest wywołany małymi mutacjami germinalnymi w obrębie części genu WT1 i obejmuje występowanie ciężkich malformacji układu moczowo-płciowego (obojnactwo rzekome), niewydolności nerek z rozlanym mezangialnym szkliwieniem kłębuszków nerkowych oraz guza Wilmsa. Delecja germinalna całego genu WT1 (11p13) doprowadza do rozwoju zespołu WAGR, w którym występuje guz Wilmsa, anitridia, wady układu moczowo-płciowego oraz upośledzenie umysłowe. Defekty germinalne locus WT2 (11p15) prowadzą do rozwoju zespołu Beckwith-Wiedemanna (BWS), który charakteryzuje się występowaniem macrosomii, przerostu języka i wad przedniej ściany jamy brzusznej oraz innych wad. W 1-2 proc. ogólu przypadków obserwuje się rodzinne występowanie guza Wilmsa. Sposób dziedziczenia rodzinnej postaci nephroblastoma odpowiada dziedziczeniu autosomalnemu dominującemu z niepełną penetracją. Mniejszość przypadków rodzinnych jest wywołana mutacjami WT1 lub WT2, defektami locus FWT1 (17 q) lub FWT2 (19 q), co sugeruje istnienie innych genów związanych z rodzinną ...

  Streszczenie angielskie: A strong familiar cancer aggregation, or a congenital or genetic disorder associated with an increased risk of cancer is recognized in approximately 10-15 p.c. of childhood tumors. The cancers that occur in disorders such as xeroderma pigmentosum, ataxia teleangiectasia, Bloom syndrome, Beckwith-Wiedemann syndrome are generally secondary phenotypic manifestations to other physical stigmata of these disorders. Some cancer syndromes, such as hereditary retinoblastoma, Li-Fraumeni, familiar adenomatous polyposis coli are recognized only by their malignant manifestations with nonmalignant characteristics being virtually absent. Wilms' tumor is the most common malignant renal tumor of childhood. About 10 p.c. of Wilms' tumors occurs in individuals with congenital anomalies such as cryptorchidism/hypospadias, hemihypertrophy, or malformation syndromes, particularly Denys-Drash (DDS), WAGR (Wilms' tumor, aniridia, genitourinary anomalies, mental retardation), Beckwith-Wiedemann (BWS) syndromes which usually arise as de novo events. DDS is caused by point mutations in zinc finger region of WT1 gene and is characterized by ambiguous genitalia, diffuse mesangial sclerosis and Wilms tumor. Patients with a deletio of WT1 gene develop WAGR syndrome. Mutations in WT2 locus are associated with pathogenesis of BWS, which is characterized by pre-and postnatal overgrowth, marcroglossia and anterior abdominal wall defects. Variable complications of BWS include organomegaly, ...


  15/40

  Tytuł oryginału: Ostre zawodowe zatrucie rtęcią - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Occupational acute mercury intoxication. A case report.
  Autorzy: Złotkowska Renata, Zając-Nędza Maria
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.315-317, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie przypadku ostrego zawodowego zatrucia parami rtęci metalicznej, leczonego na oddziale chorób zawodowych. Czterdziestoletni spawacz, zatrudniony w zakładach chemicznych przy pracach demontażowych wydziału, produkującego aldehyd octowy został skierowany na oddział przez lekarza zakładowego w trybie nagłym. W trakci pracy - demontaż rurek oblanych rtęcią - wystąpiły nudności, bóle brzucha oraz stan podgorączkowy do 37,8řC. Skarżył się ponadto na występujące od około dwóch tygodni bóle głowy oraz zapalenie dziąseł. Bezpośrednio przed przyjęciem na oddział dwukrotnie miał wykonane badanie poziomu rtęci w moczu, który był bardzo wysoki - trudny do oznaczenia. W trakcie pobytu na oddziale skarżył się na bóle głowy oraz rozpulchnienie dziąseł. Z powodu utrzymywania się dolegliwości subiektywnych oraz wysokiego poziomu rtęci w moczu (830 mikrogramów/l) do leczenia włączono DMPS - Heyl uzyskując ustąpienie dolegliwości subiektywnych oraz stopniową normalizację poziomu rtęci w moczu. Wykonane badania laboratoryjne nie wykazały cech uszkodzenia narządów miąższowych. Konsultujący neurolog stwierdził obecność oczopląsu nastawczego oraz dodatnią próbę Romberga, które ustąpiły po około miesiącu. Wyniki badań środowiska pracy pacjenta wykonane przez Dział BHP wykazały znaczne przkroczenia normatywów higienicznych dla par rtęci. Z danych dostarczonych przez zakład pracy wynikało ponadto, że pracował on w masce z pochłaniaczem niedostosowanym do pracy w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of acute occupational mercury poisoning treated at the Clinical Department of Occupational Diseases. A welder, forty years old was employed at a large chemical plant in the dissembling department involved in the production of acetaldehyde. The patient was referred to the hospital by an occupational physician. During his shift; dissembling mercury-covered tubes a nausea, abdominal pain and elevated temperature occurred. He was also complaining of headache and symptoms of gingivitis, which lasted two weeks before hospitalization. Before admission to the Clinical Department, mercury cocnentrations in urine were measured twice. The urine mercury levels were very high, impossible to determine precisely. During hospitalization, the patient was complaining of head and gingiva pains. Since the symptoms persisted and high urine mercury levels (830 ćg/l) were determined - DMPS - Heyl was administered. After treatment symptoms subsided and the concentration of mercury in urine was gradually returing to normal. The results of laboratory tests did not reveal any impairment of internal organs. Consultant in neurology found the presence of nystagmus and positive Romberg test in the patient. Neurological signs disappeared after a month. The measurements performed by the Department of Work Safety revealed high exceeded hygiene permissible limits of mercury vapors in the air. The information provided by the employer's technical services also ...


  16/40

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  17/40

  Tytuł oryginału: Zaawansowanie pokwitania i typy nowotworów u pacjentek z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY.
  Tytuł angielski: Features of puberty and types of neoplasms in patients with pure gonadal dysgenesia with 46XY karyotype.
  Autorzy: Rzepka-Górska I., Zielińska D., Zajączek S., Kosmowska B., Błogowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.72-74, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 8 dziewcząt z czystą dysgenezją gonad i kariotypem 46XY. Cechy pokwitania oceniono wg Tannera. Poziomy gonadotropin były wysokie u wszystkich pacjentek. Poziom estradiolu był podwyższony u 5, a testosteron u 1 z nich. U 6 pacjentek rozpoznano nowotwory gonadoblastoma i dysgerminoma. Autorzy proponują przesiewowe badania ultrasonograficzne dziewcząt w okresie pokwitania. Brak aparatu pęcherzykowego w gonadach jest podstawą do oznaczenia poziomu gonadotropin i badania kariotypu. Kariotyp 46XY stanowi wskazania do obustronnej gonadektomii.

  Streszczenie angielskie: The authors presented 8 girls with dysgenesis and 46XY karyotype. The signs of sexual development were according to Tanner. The levels of gonadotropins were high. Levels of esstradiol were increased in five and of testosterone in one of them . Six patients have neoplasms such as gonadoblastomas and dysgerminomas. Authors recommended sift out ultrasonographic investigation. Absence of follicle apparatus in the gonads require determination of levels of gonadotropins and karyotype. Patients with 46XY karyotype require prophylactic gonadectomy.


  18/40

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/40

  Tytuł oryginału: Stability of cefepime dihydrochloride monohydrate in solid state.
  Autorzy: Musiał Wojciech, Zając Marianna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.243-246, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The pseudo first-order rate constants and thermodynamic parameters for the decomposition of cefepime in solid state in absence of hymidity and at a relative humidity of 76.4 p.c. were calculated. The effect of humidity on the stability of cefepime dihydrochloride monohydrate in the humidity range 25.0 p.c. - 76.4 p.c at 358 K is described by the equation ln ki + (0.031 ń 0.0043) ú RH p.c. - 10.08 ń 0.22.


  20/40

  Tytuł oryginału: 4.5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych).
  Tytuł angielski: 4.5-year follow up of a child with TAR syndrome (thrombocytopenia absent radius).
  Autorzy: Giżewska Maria, Zajączek Stanisław, Urasiński Tomasz, Romanowska Hanna, Krzywińska-Zdeb Elżbieta, Kołban Maciej, Walczak Mieczysław
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.227-232, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg 4,5-letniej obserwacji dziewczynki z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości z brakiem kości promieniowych), zwracając szczególną uwagę na burzliwy przebieg okresu noworodkowego i niemowlęcego, ze stopniową normalizacją liczby płytek krwi w kolejnych latach życia. Podkreślono konieczność wielokierunkowych działań ortopedyczno-rehabilitacyjnych, zmierzających do korekcji deformacji w układzie kostnym i usprawniania ruchowego dziecka. Opisano podstawy różnicowania zespołu TAR z innymi schorzeniami o typie fokomelii, w tym również przebiegającymi z manifestacją hemologiczną.


  21/40

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne pacjentów przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Surgical treatment among patients with long-term haemodialysis.
  Autorzy: Hartwich Artur, Łabza Henryk, Zając Tomasz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.182-185, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza pacjentów przewlekle hemodializowanych w przebiegu terminalnej niewydolności nerek, wymagających leczenia chirurgicznego. Materiał: pacjenci leczeni w tut. Oddziale Chirurgii Ogólnej od 1997 do 2000 roku., łącznie 23 chorych. Analizowano pacjentów poddawanych hemodializie, którzy jednocześnie wymagali zabiegów chirurgicznych innych niż wytworzenie lub odtworzenie dostępu do dializ. Pacjentów podzielono na operowanych planowo i doraźnie w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego. 19-tu chorych obciążonych było dodatkowymi schorzeniami. Spośród pacjentów operowanych planowo najczęstsza przyczyna zabiegu była wtórna nadczynność przytarczyc, nowotwory jelita grubego, kamica żółciowa. Pacjentów przygotowywowano do zabiegu zgodnie ze standardami chirurgicznymi. W grupie pacjentów operowanych doraźnie najczęstszą przyczyną zabiegu było krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pacjenci w tej grupie byli operowani ze wskazań życiowych. Średni czas hospitalizacji wynosił 14 dni, przy czym był dłuższy dla operowanych doraźnie. Powikłania wystąpiły u 26 proc. leczonych doraźnie i u 4 proc. operowanych planowo. Najczęstsze powikłania to krwawienie z przewodu pokarmowego. Śmiertelność pooperacyjna wahała się od 9 proc. przy zabiegach planowych do 25 proc. przy zabiegach doraźnych. Wnioski. U dializowanych pacjentów operowanych planowo wyniki leczenia nie różnią się istotnie od spotykanych w ogólnej liczbie pacjentów leczonych chirurgicznie. Wśród ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study is the analysis of patients with long-term haemodialysis in the course of a chronic renal failure, requiring surgical treatment. The material includes 27 patients undergoing treatment in the Surgery Department of the Rydygier Hospital during the years 1997-2000. Patients undergoing haemodialysis who simultanously required surgical treatment other than creation on recreation of access to haemodialysis were analyzed. Patients were divided into two groups: operated on according to the schedule and as emergency cases. 19 patients were burdened with additional illnesess. Among patients operated according to the schedule, the most common reasons were secondary hyperparathyroidism, neoplasms of the colon and cholelithiasis. Patients were prepared for the operation in accordance with surgical standards. In the second group, the most frequent reason for early operation was upper gastrointestinal haemorrhage. These patients were operated on due to lifethreatening disorders. The average hospitalization time was 14 days - and longer for emergency cases. Postoperative complications occurred in 4 p.c. of patients operated on schedule and 26 p.c. operated as emergency cases. The most common postoperative complication was upper gastrointestinal haemorrhage. Postoperative mortality ranged from 9 p.c. of patients operated according to plan to, 25 p.c. patients requiring immediate surgical intervention. Conclusion: Among haemodialysed patients who were ...


  22/40

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki na zmiany stężenia wybranych interleukin w surowicy krwi.
  Tytuł angielski: The influence of etiological factors on the level of some interleukins in blood serum in patient with acute pancreatitis.
  Autorzy: Panek Józefa, Rembiasz Kazimierz, Karcz Danuta, Zając Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Krasnodębski Ireneusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.900-907, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy podstawowe przyczyny rozwoju ostrego zapalenia trzustki (OZT) jakimi są kamica żółciowa i alkohol mają wpływ na zachowanie się poziomu interleukin 6,8 i 12 (Il-6, Il-8, Il-12). Materiał i metodyka. Badaniem objęto 41 chorych z OZT, u których pobierano krew do oznaczeń w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Etiologię ustalano na podst. wywiadu, a w przypadku kamicy żółciowej także na badaniach ultrasonograf. jamy brzusznej. U wszystkich chorych z kamiczą etiologią choroby (20 chorych) wykonano endoskopową papillotomię w pierwszej dobie hospitalizacji oraz laparoskopową cholecystektomię w 2 dobie leczenia. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Dla wszystkich oznaczanych interleukin najwyższe wartości w pierwszym dniu leczenia uzyskano u chorych z kamiczą etiologią choroby. Począwszy od 3 doby obserwowano istotny spadek wartości Il-6 w kamiczej etiologii z 444,1 do 81,9 pg/ml. Poziom Il-8 po przejściowym spadku z 117,5 do 25,4 pg/ml w 3 dobie i 16,8 pg/ml w 5 dobie wzrósł w 7 dniu do wartości 60,5 pg/ml. Natomiast poziom Il-12 u tych chorych przez wszystkie dni badania utrzymywał się na zbliżonym poziomie (215,8-240,9 pg/ml). Poziom Il-6 u chorych z alkoholową etiologią, chociaż w mniejszym stopniu w porównaniu do chorych z kamicą żółciową i OZT, także ulegał systematycznemu obniżeniu w analizowanych dniach (373,9-234,1 pg/ml). Poziom IL-8 w pierwszych 5 ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was assessment of influence of etiological factors (gallstones, alcohol) of acute pancreatitis on the levels of IL-6, IL-8 and IL-12. Material and methods. 41 patients with acute pancreatitis were enrolled to the study. The blood samples were taken 1, 3, 5 and 7 days of hospitalisation. Etiology of the disease was estabilish based on the patient's history and ultrasonographic examinations of the abdomen. In all patients with biliary pancreatitis (20 patients) endoscopic papillotomy was done during the first 24 hours after admission. The laparoscopic cholecystectomy was performend in the 2nd day. The measurements of interleukins level was done using ELISA method (BioSource Europe S.A.). Results. The highest level of interleukins were observed in the first day in patients with bilary pancreatis. Since the 3rd day level of IL-6 decreased from 44.1 to 81.9 pg/ml/ The level of IL-8 decreased form 117.5 to 25.4 pg/ml in the 3 rd day and 16.8 pg/ml in the 5th day. In the last day it's level increased to to 60.5 pg/ml. The level of IL-12 was similar during all the study (215.8-240.9 pg/ml). The level of IL-6 in patients with alcoholic pancreatitis also systematically decreased (373.9-234.1 pg/ml). The level of IL-8 during first five days of study decreased and increased (74.6-116.6 pg/ml). In the last day of study it's level decreased to value of 40.96 pg/ml. The level of IL-12 increased from 89.2 to 101.1 pg/ml in the last day. Conclusions. Our model of ...


  23/40

  Tytuł oryginału: Ocena wydalania N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu w przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urinary N-acetyl-á-D-glucosaminidase (NAG) excretion in children with calcium urolithiasis.
  Autorzy: Sikora Przemysław, Szajner-Milart Irena, Zajączkowska Małgorzata, Biaduń Urszula
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.314-319, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u człowieka opisywano wiele zaburzeń czynności cewek nerkowych. Nadal nie wiadomo czy obserwowane zaburzenia są przyczyną czy też konsekwencją tej choroby. Pomiar aktywności lizosomalnego enzymu N-acetylo- á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu jest uznaną metodą oceny uszkodzenia komórek cewek proksymalnych. Celem pracy była ocena wydalania NAG (wskaźnik NAG/kreatynina) u dzieci z kamicą wapniową i ocena wpływu niektórych czynników prokamiczych (hiperkalciuria-HC i łagodna hiperksaluria-HOx) na ten parametr. Badaniami objęto 66 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. 36 dzieci posiadało w momencie badania kamienie, natomiast 30 dzieci chorowało na kamicę w przeszłości. Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych dzieci dobranych pod względem płci i wieku. Aktywność NAG mierzono w II porannej porcji moczu metodą kolorymetryczną. Na podstawie wyników uzyskanych w grupie kontrolnej ustalono górną granicę normy tego parametru dla dzieci zdrowych (95 centyl)- 0,629 U/mmol. Wartości wskaźnika NAG/kr, powyżej ustalonej normy rozpoznano u 19 (52,77 proc.) dzieci ze złogami i u 4 (13,33 proc.) z dodatnim wywiadem kamiczym. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę (p 0,001) pomiędzy wartościami wskaźnika NAG/kr, w tych grupach, odpowiednio: 0,682 ń 0,380 i 0,395 ń 0,176 U/mmol. Obie wartości były z kolei statystycznie wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej, odpowiednio: p 0,001 i p 0,05. Jednakże dzieci z kamicą w wywiadzie, bez zaburzeń prokamiczych, jak HC lub HOx, nie wykazywały już statystycznie istotnej różnicy w wartościach wskaźnika NAG/kr, w porównaniu do grupy kontrolnej...


  24/40

  Tytuł oryginału: Nadmierne krwawienie w połogu - przypadek hemofilii nabytej.
  Tytuł angielski: Acquired haemophilia in parturient. Case report.
  Autorzy: Ciaćma Anna, Langie Tomasz, Zając Krzysztof, Pabian Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.269-270, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: U 28-letniej kobiety po fizjologicznym porodzie wystąpiło długotrwałe krwawienie z dróg rodnych. Wykonano kilkukrotne wyłyżeczkowanie jamy macicy a następnie amputację macicy, jednak nadal utrzymywało się krwawienie z pochwy, rany pooperacyjnej, pozostawionych drenów. W badaniach laboratoryjnych stężenie czynników krzepnięcia było znacząco obniżone: czynnik VIII - 0,5 proc. (norma 70 - 120 proc.), czynnik IX - 43 proc. (norma 70 - 120 proc.), stwierdzono równiż obecność inhibitora czynnika VIII. Stężenie antytrombiny III, fibrynogenu i liczby krwinek płytkowych pozostawały w normie, co pozwoliło wyeliminować z różnicowania DIC. U pacajentki rozpoznano hemofilę nabytą. U kobiet schorzenie to rozpoznawane bywa najczęściej w okresie okołoporodowym, polega na immunizacji przeciwko własnemu czynnikowi VIII i tworzeniu przeciwciał. Po nieskutecznym leczeniu koncentratami czynników krzepnięcia krwi i nasileniu krwawienia podano rekombinowany aktywny czynnik VII (NovoSeven, Novo Nordisk, D). Już po podaniu pierwszej uderzeniowej dawki krwawienie zupełnie ustało. Preparat stosowano jeszcze kilkakrotnie w wydłużających się odstępach czasu. Zaprzestano podawać inne czynniki krzepnięcia, aby nie nasilać immunizacji chorej. Z naszych obserwacji wynika, że rekombinowany czynnik VIIa jest preparatem doskonale działającym.


  25/40

  Tytuł oryginału: Endoskopowa sfinkterotomia czy chirurgiczna choledochotomia w leczeniu kamicy przewodowej współistniejącej z kamicą pęcherzyka żółciowego
  Autorzy: Zając Aleksander, Krzeszowiak Jolanta, Richter Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.152-156, il., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/40

  Tytuł oryginału: Postęp czy stagnacja w leczeniu raka nerki?
  Autorzy: Zajączkowski Tadeusz, Winkels Ramona, Straube Winfried
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.29-30, 32-33, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na raka stercza ze złym rokowaniem wyizolowano wimentynę, ważny znacznik molekularny. Dzięki badaniom podstawowym możliwe będzie zróżnicowanie leczenia raka nerki w zależności od jego charakterystyki histologicznej, immunohistochemicznej, chromosomalnej i genetycznej. Niemniej zasadniczym sposobem leczenia RN pozostaje nadal leczenie chirurgiczne.


  27/40

  Tytuł oryginału: Zespół Silvera-Russella: wyzwanie dla genetyki i pediatrii.
  Tytuł angielski: Silver-Russell Syndrome: a challenge to genetics and paediatrics.
  Autorzy: Zajączek Stanisław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.431-435, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Silvera-Russella (SRS) charakteryzuje się wewnątrzmacicznym i pourodzeniowym upośledzeniem wzrastania w połączeniu z asymetryczną hipotrofią, z prawidłowym obwodem głowy, charakterystycznymi cechami twarzy, klinodaktylą i innymi rzadszymi cechami dysmorficznymi. Znaczny odsetek pacjentów wykazuje deficyty funkcji poznawczych lub mowy. Rozpoznanie oparte jest o analizę fenotypu. SRS najczęściej pojawia się się sporadycznie, a jego uwarunkowania genetyczne nie zostały dostatecznie wyjaśnione. U dzieci w ok. 10-15 proc. przypadków zidentyfikować można uniparentalną matczyną disomię chromosomu 7 lub zmiany strukturalne zlokalizowane w chromosomie 17. Diagnostyka genetyczna jest trudno dostępna i kosztowna, jej negatywny wynik nie wyklucza przy tym rozpoznania. W artykule omówiono także zasady różnicowania oraz aktualne metody i rezultaty leczenia.


  28/40

  Tytuł oryginału: Mutacje genu receptora androgenowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Androgen receptor gene mutations in children.
  Autorzy: Zajączek Stanisław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.452-458, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono genetykę, uwarunkowania molekularne i diagnostykę, w tym molekularną, jako podstawy postępowania w zespole niewrażliwości na androgeny. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu analiz DNA, w tym sekwencjonowania genu AR w diagnostyce pediatrycznej. Wskazania do sekwencjonowania DNA w rozpoznawaniu zespołu wydają się być u dzieci z zespołem niewrażliwości na androgeny szersze aniżeli u dorosłych.


  29/40

  Tytuł oryginału: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych.
  Autorzy: Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (11) s.8-10, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/40

  Tytuł oryginału: Współczesne kliniczne i elektrofizjologiczne metody oceny zaburzeń układu autonomicznego.
  Tytuł angielski: Current clinical and electrophysiological methods is assessment of dysautonomia.
  Autorzy: Nojszewska Monika, Zajączkowska Justyna, Byśkiniewicz Krzysztof, Zakrzewska-Pniewska Beata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1107-1120, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody klinicznej i elektrofizjologicznej oceny układu autonomicznego oraz ocenę ich przydatności w analizie dyzautonomii. Badaniom poddano chorych z różnymi zespólami klinicznymi przebiegającymi z dyzautonomią. Klinicznej (ilościowej i jakościowej) oceny dyzautonomii dokonano przy pomocy Kwestionariusza Zaburzeń Układu Autonomicznego, oceniającego dyzautonomię na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego. Jako metodę nieinwazyjnej elektrofizjologicznej oceny dyzautonomii użyto badania zmienności odstępów R-R rytmu zatokowego (R-R interval variations test; RRIV) oraz współczulnych potencjałów skórnych (sympathetic skin response; SSR). Badani chorzy (n = 15) mieli kliniczne objawy dyzautonomii różnego rodzaju i o różnych nasileniu, co wykazał kwestionariusz. W testach elektrofizjologicznych wyniki SSR były nieprawidłowe u 4 chorych, a nieprawidłowości polegały głównie na wydłużonej latencji odpowiedzi z kończyn górnej i dolnej lub braku odpowiedzi z jednej kończyny. Zmniejszone zmienności odstępów R-R w spoczynku lub w czasie głrbokiego oddychania stwierdzono u 8 pacjentów. Oba testy były nieprawidłowe u 3 chorych. Badanie kliniczne jak i ocena elektrfizjologiczna pozwoliły łącznie na ujawnienie oraz ocenę iłościową i jakościową dyzautonomii. Trudne do jednoznacznej oceny kliniczne objawy dyzautonimii oraz bardzo duże ich rozpowszechnienie sklaniają do szerokiego stosowania obu opisanych metod, celem pełnej oceny zaburzenia funkcji ukladu autonimicznego, przy czym testy elektrofizjologiczne obiektywizują wyniki uzyskane w badaniu klinicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to present clinical and electrophysiological methods of assessment of dysautonomia and to evaluate usefulness of these methods. We evaluated clinical symptoms of dysautonomia by Questionnaire of Automatic Disorders, which allows the qualitative and quantitative analysis of clinical dysautonomia. We used two non-invasive methods of electrophysiological evaluation: R-R interval variation test (RRIV) and symphatetic skin response (SSR). In assessment by our questionnaire all patients studied had clinical syptoms and signs of dysautonomia. We examined 15 patients with clinical conditions accompanied by dysautonomia. The SSR were abnormal in 4 patients (increased latency or absence of response from one limb or increased latency in upper and lower limb). The results of RRIV were abnormal in 8 patients at rest and during deep breathing. Both, SSR and RRIV, were abnormal in 3 patients. The clinical examination and electrophysiological tests are useful for the assessment of the involvement of autonomic nervous system. The battery of tests is necessary for a complete evaluation of dysautonomia in different diseases.


  31/40

  Tytuł oryginału: Hepatocyte growth factor levels in liver and blood, and post-operative liver cell proliferation in patients with benign and malignant liver tumors after partial hepatectomy.
  Autorzy: Dłużniewska Joanna, Zolich Dorota, Polański Jerzy, Zając Leszek, Sitkiewicz Dariusz, Łukomska Barbara
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR690-CR696, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to investigate hepatocyte proliferation and the expression of hepatocyte growth factor (HGF) in liver tissue and blood from patients with benign and malignant liver tumors after partial hepatectomy. Material/Methods: We studied 25 consecutive patients undergoing partial hepatectomy for metastatic colorectal adenocarcinoma (15 cases) adn benign liver tumors (10 cases). Immunohistochemical examination for teh rpesence of PCNA adn HGF, c-Met/HGF-receptor expression was performed on formalin-fixed samples from: a) sections of resected fragments of liver tissue remote from the tumor; b) tumor tissue; c) remnant liver, 30 min after hepatectomy; d) fine needle aspiration liver biopsy, 7 days after liver resection. Circulating HGF and the level fo AFP adn GGT as biomarkers for liver cell regeneration were measured in the patients' blood at the same time. Results: The proliferation rate of liver cells was higher in patients with malignant than benign liver tumors. This correlated with incrased HGF in blood, but not with the expression of HGF and c-MET/HGF-R in liver tissue. The expression of HGF was detected in specimens from colorectal liver metastases. Conclusion: The mutual interactions between tumor and other cells may influence the proliferation of hepatocytes throughout the regenerative process in patients with colorectal carcinoma metastases after partial hepatectomy.


  32/40

  Tytuł oryginału: Prolaktyna a stres w rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.
  Tytuł angielski: Prolactin and stress in the development of the fibrocystic changes of the breasts in women.
  Autorzy: Sieja Krzysztof, Stanosz Stanisław, Torbe Bogdan, Pulut Żaneta, Zając Robert
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.11-15, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zweryfikowanie hipotezy o związku stresu z rozwojem zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego w oparciu o marker stresu, którym jest prolaktyna. Badania przeprowadzono u 113 kobiet. Grupa kontrolna obejmowała 32 kobiety (44,9 ń 4,4 lat) bez zmian w gruczole piersiowym, a badania 81 kobiet (45,5 ń 3,5 lat) ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego. Oznaczono stężenie prolaktyny (PRL) w warunkach podstawowych oraz po teście czynnościowym z metoklopramidem (MCP). Obliczono procent wzrostu stężenia PRL we krwi po teście z MCP. U kobiet ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego stwierdzono dużą rezerwę przysadkową w wydzielaniu prolaktyny. We własnym biochemicznym kryterium stresu za wartość graniczną PRL po teście z MCP przyjęto średnią arytmetyczną plus/minus odchylanie standardowe (-chi ń SD) grupy kontrolnej. Stwierdzono, że powyższe kryterium różnicuje kobiety bez stresu i zs stresem w grupie badanej i kontrolnej. Wnioski: 1. Zwiększone stężenie prolaktyny, jako markera stresu w surowicy krwi wskazuje na udział czynników stresogennych w patogenezie zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet. 2. Czynnościowa hiperprolaktynemia jest czynnikiem ryzyka rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to verify the hypothesis concerning the relationship between stress and the development of fibrocystic changes in the breasts relying on stress marker, which is prolactin. The study was performed in 113 women. The control group included 32 women (44,9 ń 4,4 y.) without any changes in their breasts and study one comprised 81 women (45,5 ń 3,5 y.) with fibrocystic changes of the breasts. The concentration of the prolactin (PRL) in basal conditions and after functional tests with metoclopromide (MCP) was evaluated. The percentage in the increase of PRL in blood sera after MCP-test was calculated. Large hypophysis reserve was disclosed in the secretion of PRL in women with fibrocystic changes of the breasts. The following own biochemical stress-criterion as the borderline value of PRL was accepted as being mean arithmetical plus/minus standard error value of control group (X ń SD). It was stated that, the above mentioned criterion differentiates women without and with stress in the study and control groups. Conclusions: 1. Increased concentrations of prolactin-as a stress marker in blood serum indicates the participation of stress factors in the pathogenesis of fibrocystic changes of the breasts. 2. Functional hyperprolactinemia is risk factor in the development of fibrocystic changes in breasts of women.


  33/40

  Tytuł oryginału: Nowe kierunki wykorzystania laserów w medycynie
  Autorzy: Zając Andrzej
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.63-82, il., tab., bibliogr. 15 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/40

  Tytuł oryginału: Operacje resekcji guzów wątroby w materiale III Kliniki Chirurgii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1994-2000
  Autorzy: Zając Leszek, Biejat Zbigniew, Szubert Artur, Polański Jerzy A.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.259-262, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/40

  Tytuł oryginału: Repetytorium z zasad postępowania reanimacyjnego w gabinecie stomatologicznym.
  Autorzy: Zając Małgorzata, Zając Krzysztof, Chołociński Grzegorz, Nowińska Marlena
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.24-26, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/40

  Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworów litych oraz nacieki chłoniaków i białaczek w narządzie wzroku a rodzinne uwarunkowania nowotworów : praca doktorska
  Autorzy: Królewska Katarzyna, Zajączek Stanisław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Genetyki i Patomorfologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 171 k. : il., tab., bibliogr. 243 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20669

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/40

  Tytuł oryginału: Case of neonate with Cantrell's pentalogy complicated by necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Zajączkowska-Sadlok Arleta, Koziołkiewicz Kazimierz, Korbal Piotr
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.24-27, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Cantrell's pentalogy is a rare congenital defect syndrome, including hernia of the umbilical cord, diaphragmetic defect, abnormalities of teh sternum structure, preicardial defect and heart defect. Only 6 cases of children with the above syndrome who survived were described before 1996. Now, advances in intensive care and new surgical techniques allows to correct more congenital defects, thus making possible further development of the child. Case reprot: The paper presents a case of a neonate, born after full-term pregnancy, operated on the first day of life because of omphalocele, in whom detection of other anomalies contributed to the diagnosis of Cantrell's pentalogy with coplex heart defect in the form of Fallot's tetralogy. The post-operative course was additionally complicated by necrotizing enterocolitis, requiring exteriorization of the small intestine and long-term complete parenteral feeding. The enterostomy was closed in the 2nd month of life. Because of reterdation of psychomotor development, due probably to numerous repeated hospitalizations, the child underwent rehabilitation accordingto Vojta's method, which resulted in gradual development of motor and cognitive functions. The patient required close co-operation between the parents and physcicians representing many medical disciplines. Cardiosurgical consultation led to qualification of the boy for surgical correction of heart defects which is to be performed at the age of 1 year. Then the patient is scheduled or reconstruction of the abdominal integument. Conclusions: Therefore, Cantrell's pentalogy seems to be one of teh defect syndromes, in which survival and nearly normal development of the child is possible owing to advances in pediatric surgery, intensive care and therapy.


  38/40

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Moulhee Najeeb Mohammed Saeed, Zajączkowska Maria Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Klinika Pediatrii i Nefrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 338 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  39/40

  Tytuł oryginału: Urinary iodine excretion in inhabitans of rural region living in the Lublin Province.
  Tytuł polski: Wydalanie jodu w moczu u mieszkańców regionu rolniczego województwa lubelskiego.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Maria, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.370-374, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jod jest pierwiastkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jako mikroelement wchodzący w skład hormonów tarczycy, które regulują metabolizm komórkowy całego organizmu, dostarczany musi być w odpowiedniej ilości. Dobowe zapotrzebowanie organizmu człowieka na jod wynosi 150-300 ćg, jednak mimo suplementacji w wielu regionach Polski występuje endemicznie wole. Celem pracy jest ocena stężenia jodu w moczu u mieszkańców rejonu rolniczego jako prostej metody wykrywania niedoboru jodu w organizmie. Badania przeprowadzono u 132 mieszkańców wsi Majdan Nowy w województwie lubelskim w wieku od 9 do 74 lat (54 mężczyzn i 78 kobiet). Wioska położona jest w oddali od głównych dróg komunikacyjnych w regionie Roztocza. Większość badanych zamieszkuje ten region w tych samych warunkach od urodzenia. Stężenie jodu w próbce wyknywano u badanych z rannej porcji moczu. Poziom jodu oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa, a odczyty przeprowadzano przy użyciu spektofotometru SPECOL firmy Carl-Zeiss, Jena. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Stwierdzono, że wielkość wydalania jodu z moczem u kobiet wzrastała wraz z wiekiem i była najwyższa w grupie badanych powyżej 40 roku życia. Średnia wartosć wskaźnika ilości wydalanego jodu/1g kreatyniny była istotnie wyższa w grupie III, zarówno w stosunku do grupy I (p 0,05), jak i do grupy II (p 0,01). Wydalanie jodu z moczem u mężczyzn w różnych grupach wiekowych kształtowało się na podobnym poziomie, a obserwowane różnice nie były statystycznie istotne...

  Streszczenie angielskie: Iodine is the element necessary for the human organism to function properly. Iodine is essential especially for the synthesis of thyroid hormones that regulate the cellular metabolism of the whole organism. The purpose of the work was to estimate the concentration of iodine in urine among the inhabitants of a typical agricultural region as a simple method of detecting deficiency of iodine in the human orgnaism. The biggest iodine excretion was observed in a group above 40 years of age. The amount of the excretion of iodine together with urine was similar among men and women up to 40 years old. Monitoring of iodine concentration in urine is a sensitivie marker of iodine deficiency in the human organism.


  40/40

  Tytuł oryginału: Influence of iodine ions in drinking water on their excretion with urine.
  Tytuł polski: Wielkość wydalania jodu z moczem a jego stężenie w wodzie pitnej.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Zajączkowska Małgorzata, Smarkala Beata, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.574-578, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wielkością wydalania jodu w moczu a stężeniem jodu w wodzie pitnej u mieszkańców województwa lubelskiego. Badaniami objęto 71 osób. Wśród badanych było 19 dzieci w wieku od 7 do 18 lat i 52 osoby dorosłe w wieku od 19 do 80 lat, zamieszkałe w okolicach Zamościa. Stężenia jodu oznaczano w porannej porcji moczu i przeliczano na jednostkowe stężenie kreatyniny. Wodę do badań pobierano ze studni gospodarstw indywidualnych. Stężenie jodu w moczu i w wodzie pitnej oznaczano metodą Sandell-Kolthoffa. Poziom kreatyniny w moczu oznaczano metodą Folina. Zależność pomiędzy wydalaniem jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej badano wyznaczając współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Średnie stężenie jodu w moczu badanych osób wynosiło 132,0 ćg/g kreatyniny. Stężenie jodu w wodzie pitnej wynosiło średnio 27,5 ćg/l. Uzyskane wartości stężeń jodu zarówno w moczu, jak i w badanej wodzie pitnej nie odbiegały od wartości uznanych na podstawie piśmiennictwa za normę. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wielkością wydalania jodu w moczu a jego stężeniem w wodzie pitnej.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to appraise the correlation between magnitude of iodine excretion with urine and concentration of iodine ions in drinking water in the population living in the Lublin province. The tests were also performed among the citizens of the Zamość voivodship. Mean concentration of iodine in urine of the tested citizens was 132.0 ćg/g creatinine. Mean value of I ions in drinking water was 27.5 ćg/l. The obtained results of concentration of iodine both in urine and drinking water did not differ as shown in references. Statistically significant correlation between the measure of I excretion in urine and I ions concentration in drinking water was confirmed. There is no ascertained deficiency of iodine in Zamość region inhabitants. The concentration of iodine in drinking water from adjacent wells was fluctuating in wide limits, but did not differ from recommended norms. There is a positive correlation between concentration of iodine in drinking water and its level in excreted urine.

  stosując format: