Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAHORSKA-MARKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Serum levels of selected adhesion molecules in patients with coronary artery disease.
Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Zahorska-Markiewicz Barbara, Mandecki Tadeusz, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa
Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.143-150, tab., bibliogr. 32 poz.
Sygnatura GBL: 305,693

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Adhesion molecules have been suggested as mediators of atherosclerotic inflammatory process. They may contribute to the pathogenesis of stable and unstable angina. Methods: The study group consisted of 59 patients with coronary artery disease: 27 patients with stable exertional angina (group A), 32 patients with unstable angina (group B). 20 healthy persons acted as controls (group C). Serum levels of soluble Intercellular Adhesion Molecule 1 (sICAM-1), Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (sVCAM-1), sE-selectin, sP-selectin were measured both before and after the treadmill ECG stress test in groups A and C. In group B the measurements were carried out at 6, 24, and 48 hours following an episode of chest pain. Results: There were no differences between the baseline serum levels of adhesion molecules as determined in groups A and C. In patients with stable angina, the post-exercise concentrations of sE-selectin were significantly higher (68.8 ń 29 ng/ml) in comparison to both baseline- (38.7 ń 15 ng/ml), and group C-values (pre-exercise: 35.1 ń 16; post-exercise: 49.9 ń 15 ng/ml). In unstable patients, serum sP-selectin (190.1 ń 99 ng/ml) and sVCAM-1 levels (1359 ń 299 ng/ml) were higher when compared to those found in groups A (142.3 ń 24; 962 ń352 ng/ml, respectively) and C (136.4 ń 33; 851 ń 168 ng/ml, respectively). Conclusions: Serum levels of soluble adhesion molecules in patients with stable angina are comparable to those of healthy persons. Stress test-induced increase of sE-selectin concentration may reflect endothelial response to exercise. Unstable angina is characterized by significant elevation of sP-selectin and sVCAM-1 serum levels which seems to be related to enhanced platelets and leukocytes activation.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania chitosanu w kompleksowym leczeniu otyłości.
  Tytuł angielski: Effect of chitosan in complex management of obesity.
  Autorzy: Zahorska-Markiewicz Barbara, Krotkiewski Marcin, Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Żurakowski Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.129-132, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zastosowania chitosanu jako środka wspomagającego w kompleksowym leczeniu otyłości. Materiał i metody: Badaniami objęto 50 otyłych kobiet w wieku 22-59 lat, BMI 30. Sześciomięsięczny program polegał na 2-godzinnych spotkaniach w grupach ok. 20-osobowych z lekarzem, psychologiem i dietetykiem. Zalecenia obejmowały dietę niskokaloryczną (1000 kcal dziennie), aktywność fizyczną i modyfikacje zachowań. Metodą podwójnie ślepej próby 3 razy dziennie przed głównymi posiłkami podawano po 2 tabletki chitosanu (Chitinin zawierający 750 mg chitosanu w tabletce) lub placebo. Wyniki: Znamiennie większy ubytek masy ciała nastąpił w grupie stosujących chitosan (15,9 kg) w porównaniu z placebo (10,9 kg). Także w tej grupie znamienne było zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego krwi. Zmiany stężenia lipidów we krwi były podobne w obu grupach, Nie obserwowano żadnych istotnych objawów niepożądanych, natomiast większy odsetek osób rezygnował z leczenia w grupie z placebo niż w grupie z chitosanem. Wnioski: Chitosan może być stosowany jako wartościowy i bezpieczny dodatek wspomagający kuracje odchudzające, a zmniejszenie ciśnienia krwi, które jest z tym związane, może stanowić dodatkową zaletę ze względu na zwiększone ryzyko nadciśnienia u osób otyłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to verify the effect of chitosan as a possible adjuvant in the complex management of obesity. Method: Fifty obese women (22-59 years, BMI 30) participated in the study. A six months program consisted of 2-hour meetings with a physician, psychologist and dietetician, in a group of about 20 persons, every two weeks. Low calorie diet (1000 kcal/day), physical activity and behaviour modification were recommended. Suplementation with chitosan was evaluated in a randomized, placebo-controlled, double-blind study. In the chitosan group, participants received chitinin (Primex Ingredients ASA, Avaldsnes, norway) i.e. 750 mg pure chitosan per tablet, two tablets three times daily before each main meal. The placebo group received identical placebo tablets. Results: Significantly higher body weight loss was noted in the chitosan-supplemented group (15.9 kg) than in the placebo group (10.9 kg). Also a greater decrease of systolic and diastolic blood pressure was observed in the chitosan group. There was no difference between the groups in the decrease of LDL and total cholesterol. No adverse effects were noted but the number of drop-outs was higher in the placebo group than in the chitosan group. Conclusion: chitosan can be used as a valuable and safe adjuvant in long-term dietary treatment of obesity. Chitosan seems to accenturate the reduction of blood pressure associated with weight reduction.


  3/5

  Tytuł oryginału: Is there a relationship between left ventricular systolic function and serum cytokines level in patients with coronary artery disease?
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Mandecki Tadeusz, Zahorska-Markiewicz Barbara, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa, Szymański Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR87-CR92, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: There is growing evidence that cytokines play a pathogenic role in both heart failure and atherosclerosis. The aim of our study was to assess serum levels of selected cytokines and soluble forms of receptors in patients with coronary artery disase (CAD), and the relation between these concentrations and left ventribular (LV) systolic function. Material/Metods: We measured serum levels of TNFŕ, sTNFR 1 and 2, IL-2, and IL-10 in 100 patients with CAD: 70 patients with LV regional wall motion disturbances (group A); and 30 patients with normal LV function (group B). The control group (group C) consisted of 20 healthy volunteers. Results: Mean serum TNFŕ and IL-10 concentrations were significantly higher in groups A (18.3 ń 3.5; 55.4 ń 118.5 pg/ml) and B (17.9 ń 4.9; 45.3 ń 76.8 pg/ml) than in controls (8.3 ń 1.4, p 0.001; 14.3 ń 28.5; p 0.05; respectively). Moreover, in group A serum levels of sTNFR 1 were higher (1367.4 ń 531.1 pg/ml) than in group C (1093,9 ń 456.9 pg/ml; p 0.05). No differences were found in the study groups between serum sTNFR 2 and IL-2 levels. In group A, both the LV ejection fraction and motion score index correlated with TNFŕ (r = -0.277; r = 0.282, p 0.05), and sTNFR 1 levels (r = -0.258; r = 0.280; p 0.05). Conclusion: The serum concentrations of TNFŕ and IL-10 are increased in patients with CAD. Additionally, patients with impaired LV contractility have higher sTNFR 1 concentrations. Serum cytokine activation may play a role in the development of heart failure in patients with CAD.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ trzymiesięcznej kompleksowej kuracji odchudzającej na modyfikację zachowań żywieniowych otyłych kobiet.
  Tytuł angielski: The influence of the 3 month weight reducing treatment on eating behaviour in obese women.
  Autorzy: Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Zahorska-Markiewicz Barbara, Skubacz Małgorzata, Żurakowski Aleksander, Ziemlewska Monika, Żak Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.547-553, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność kuracji odchudzającej i utrzymanie osiągniętej w jej wyniku masy ciała zależy w dużej mierze od zmiany upodobań żywieniowych pacjentów, którą można uzyskać w wyniku edukacji żywieniowej oraz poprzez zmianę samooceny pacjenta. Celem pracy była ocena zmiany zachowań żywieniowych otyłych kobiet poddanych 3-miesięcznej kompleksowej grupowej kuracji odchudzającej prowadzonej pod kontrolą lekarzy, dietetyka i psychologa. Uzyskano średnio 9,1 proc. redukacji masy ciała. Statystycznie znamiennie obniżył się w diecie badanych odsetek tłuszczów zwierzęcych, a wzrósł odsetek węglowodanów złożonych (owoce, warzywa) oraz niskotłuszczowych produktów białkowych. Zmianie struktury diety towarzyszyło znamienne statystycznie obniżenie preferencji w kierunku węglowodanów prostych i tłuszczów zwierzęcych oraz produktów białkowych. Efektem 3-miesięcznej kompleksowej, grupowej kuracji odchudzającej była nie tylko redukcja masy ciała, ale również modyfikacja zachowań żywieniowych badanych pacjentek. Uzyskanie korzystnej zmiany preferencji żywieniowych i odzwierciedlenie jej w faktycznie spożywanych posiłkach rokuje długotrwały efekt przeprowadzonej kuracji. Optymalizację wyników kuracji odchudzającej można osiągnąć przez terapię grupową z zastosowaniem edukacji żywieniowej i psychoterapii.


  5/5

  Tytuł oryginału: Patogeneza nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością
  Autorzy: Zahorska-Markiewicz Barbara
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.95-98, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: