Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGRZEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Analiza wybranych proporcji pierwiastków śladowych w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani oraz przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani.
Tytuł angielski: Analysis of selected proportions of trace elements in blood serum and in tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma and with chronic hypertrophic laryngitis.
Autorzy: Olszewski Jurek, Latusiński Jacek, Buhl Franciszek, Kita Andrzej, Zagrzejewski Bogdan
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.207-213, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 51 chorych (34 mężczyzn i 17 kobiet) w wieku 39-58 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 11 chorych z brodawczakiem krtani wieku dorosłego, II - 20 chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani, III - 20 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa porównawcza). Oznaczenia pierwiastków dokonano w Zakładzie Chemii Analit. Uniwersyt. Śląskiego w Katowicach stosując metodę spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPA-ES). Badany stosunek średniego stężenia cynku do miedzi w surowicy krwi u badanych chorych przedstawiał się następująco w I - 0,27, II - 0,24 oraz w III - 0,58, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 4,91, 3,01 oraz 76,45. Stosunek średniego stężenia sodu do magnezu w surowicy krwi w badanych grupach wynosił: I - 205,91, II - 204,03 i III - 205,85, a w bioptatach tkankowych, odpowiednio 63,57, 56,37 i 10,65. Z kolei stosunek średniego stężenia wapnia do magnezu w surowicy krwi u badanych chorych było następujące: w grupie I - 6,23, w grupie II - 6,21 i w grupie III - 6,01, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 6,71, 6,38 i 1,21. Proporcje średniego stężenia wapnia do żelaza w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych, odpowiednio wynosiły: I - 36,16 i 2,95, II - 28,40 i 1,91 oraz w grupie III - 46,88 i 11,27. Wreszcie stosunek średniego stężenia żelaza do miedzi w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych przedstawiał się następująco: w I - 2,54, i 83,23, w II - 2,71 i 61,93 oraz w II - 2,10 i 136,48.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczania stężeń białka C-reaktywnego, A1-antytrypsyny i haptoglobiny w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Determination value of C-reactive protein, A1-antitripsin and haptoglobin concentrations in blood serum at qualifying patients with chronic platine tonsillitis for operative treatment.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Barnaś Szczepan, Jaśkiewicz-Burnejko Emilia, Zagrzejewski Bogdan, Starnawski Mirosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.214-219, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była porównawcza ocena stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-antytrypsyny (AAT) i haptoglobiny (HPT) w surowicy krwi u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Badaniami objęto 58 chorych w wieku 19-35 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 20 chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, zakwalifikowanych do tonsylektomii, II - 19 chorych z nawrotowym zapaleniem migdałków podniebiennych leczonych antybiotykiem (Augumentin), III - 19 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (porównwacza). Podział na grupy oraz jednocześnie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego migdałków podniebiennych określona była na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego otolaryngol. Stężenia białek ostrej fazy oznaczono immunochemiczną metodą nefelometrii kinetycznej (przed i po 30 dniach leczenia). Badania własne wykazały, że średnie stężenia CRP, AAT i HPT w surowicy krwi przed leczeniem w badanych grupach przedstawiały się następujaco: w I - 13,2 mg/l, 3,4 il,6 g/l, w II - 4,4 mg/l, 2,1 i 1,3 g/l oraz III - 2,2 mg/l, 1,6 i 0,8 g/l, natomiast po leczeniu odpowiednio: w I - 3,0 mg/l, 1,8 i 0,8 g/l, w II - 2.9 mg/l, 1,4 i 1,0 g/l oraz w III - 2,2 mg/l. Największą wartość diagnostyczną, która może mieć jednocześnie zastosowanie w monitorowaniu przewlekłego zapalenia migdałków podiebiennych ma oznaczenie białka C-reaktywnego.


  3/3

  Tytuł oryginału: Septorynoplastyka z dojścia zewnętrznego.
  Tytuł angielski: Septorhinoplasty form external access.
  Autorzy: Zagrzejewski Bogdan
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.302-308, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaproponowano stosunkowo rzadko stosowaną metodę operacyjną jaką jest septorynoplastyka z dojścia zewnętrznego. Jej zaletami są możliwość dokładnej oceny patologii nosa i możliwość precyzyjnej oburęcznej manipulacji w dobrze dostępnym, dla obuocznej obserwacji, polu operacyjnym. Stwarza ona szansę na jednoczesne wykonanie naprawy funkcji (drożności) nosa i poprawy jego wyglądu, jeśli jest to konieczne.

  stosując format: