Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGÓRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Synthesis and anticonvulsant properties of new 1-phenyl and 1-phenyloamino-3-penylpyrrolidine-2,5-dione derivatives.
Autorzy: Obniska Jolanta, Zejc Alfred, Zagórska Agnieszka
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.209-213, il., tab., bibliogr. 14 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: A series of N-aryl and N-aminoaryl 3-phenyl pyrrolidine-2,5-diones were synthesized and tested for anticonvulsant activity in the maximum electroshock seizure (MES) and pentetrazol seizure threshold (sc Met) tests. Structures of the novel compounds were confirmed by elemental and spectral analyses.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Eysymontt Zbigniew, Białkowska Bożena, Bączek Zbigniew, Zagórska Krystyna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.71-81, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości życia chorych w okresie pół roku od zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników przedoperacyjnych, które mają związek z uzyskaną jakością życia w pół roku po operacji i rehabilitacji poszpitalnej. Do badania zakwalifikowano 46 osób: trzy kobiety i czterdziestu trzech mężczyzn w wieku średnio 56,3 roku. Przed zabiegiem i dwukrotnie w trakcie rehabilitacji wykonywano test wysiłkowy wg protokołu Bruce'a. Wydolność i natężenie bólu wieńcowego oceniano za pomocą skal NYHA i CCS, a jakość życia wykorzystując kwestionariusz SF-36, kwestionariusz oceny lęku STAI oraz kwestionariusz specyficzny dla chorych po zabiegu opracowany przez zespół autora. Oceniono wartości uzyskanych parametrów na poszczególnych etapach badania oraz zależności uzyskanej jakości życia od cech przedoperacyjnych. Zaobserwowano stopniową poprawę jakości życia po opearcji, największą w pierwszym okresie po zabiegu. Uzyskana jakośc życia miała związek z następującymi parametrami przedoperacyjnymi: lepszą jakością życia, niższym poziomem lęku i lepszym samopoczuciem psychicznym, oraz rzadzymi skargami na bóle i obrzęki kończyn dolnych lub zaburzenia snu przed operacją. Takie zależności potwierdzają inni autorzy wykazując, że jakość życia po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych zależy w dużym stopniu nie tylko od parametrów klinicznych, ale także stanu psychicznego przed operacją i niektórych stałych cech osobowych chorego. Te informacje mogą mieć wpływ na wybór metody leczenia choroby niedokrwiennej serca.


  3/5

  Tytuł oryginału: Praktyczny przewodnik leczenia chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Wyd. 2.
  Opracowanie edytorskie: Zagórska Anna (Tł.), Rzewuska Małgorzata (tł.).
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (4) s.313-412, bibliogr. 472 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Program partnerstwa AIHA.
  Opracowanie edytorskie: Zagórska Wiesława (Oprac.).
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.185-187 - Konferenecja i warsztaty szkoleniowe nt. organizacji i finansowania medycyny rodzinnej na Ukrainie Użgorod 15-17.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/5

  Tytuł oryginału: Doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych, Kraków 2002.
  Tytuł angielski: Annual Meeting of the European Association of the Faculties of Pharmacy - Kraków 2002.
  Autorzy: Pawłowski Maciej, Kulig Katarzyna, Zagórska Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1029-1031, il. - Doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych Kraków 25-27.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: