Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGÓROWSKA-ZAWADZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Nowoczesne metody diagnostyki i różnicowania nieswoistych zapaleń jelita grubego.
Tytuł angielski: Modern methods in the diagnostics and differentiation of inflammatory bowel disease.
Autorzy: Zagórowska-Zawadzka Patrycja, Grzymisławski Marian
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.68-70, bibliogr. 14. poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • gastroenterologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Nieswoiste zapalenie jelit (nzj) odnosi się do choroby Leśniowskiego - Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Choroba Leśniowskiego - Crohna (chL-C) jest ziarniniakowym zapaleniem jelita, które najczęściej występuje w końcowym odcinku jelita krętego jako ileitis terminalis. Odpowiedzią serologiczną obecną w chL-C jest pojawienie się przeciwciał przeciw Sacharomyces verevisiae (ASCA) i przeciw części zewnątrzwydzielniczej trzustki (PAB). Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) charakteryzuje się stanem zapalnym błony śluzowej i podśluzowej okrężnicy, szczególnie odbytnicy. Markerami serologicznymi wzjg są pANCA oraz przeciwciała przeciw komórkom kubkowym jelita (GAB). Celem pracy jest przedstwawienie tych markerów serologicznych jako przydatnych i pomocnych w diagnostyce i różnicowaniu nzj.

    stosując format: