Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAGÓROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zaburzenia opróżniania żołądka w cukrzycy.
Tytuł angielski: Gastric emptying disorders in diabetes mellitus.
Autorzy: Tomi Salaheddin, Płaziński Maria, Zagórowicz Edyta, Ziółkowski Bartłomiej, Muszyński Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.879-886, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie: 1) Częstości występowania zaburzeń opróżniania żołądka (gastroparezy lub przyspieszonego opróżniania) u pacjentów z długotrwałą i świeżo wykrytą cukrzycą, 2) Zależności pomiędzy stopniem zalegania żołądkowego po posiłku testowym a objawami dyspeptycznymi, wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, występowaniem neuropatii autonomicznej oraz późnymi powikłaniami cukrzycy. Metodyka: Wykonano scyntygraficzne badanie żołądka z użyciem posiłku testowego znakowanego technetem u 81 osób chorych na cukrzycę (51 osób z cukrzycą długo trwającą i 30 osób z cukrzycą świeżo wykrytą) oraz u 44 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od czasu trwania cukrzycy. U wszystkich oceniano występowanie objawów dyspeptycznych, retinopatii, polineuropatii obwodowej, naczyniowo-sercowej neuropatii autonomicznej oraz aktualnego i długotrwałego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Wyniki: Opróżnianie żołądka stwierdzono u 21 osób z cukrzycą długo trwającą i u 3 osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Przyspieszone opróżnianie żołądka wykazano u 10 osób, głównie ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Stopień opróżniania żołądka był zależny od nasilenia neuropatii autonomicznej, ale nie zależał od aktualnego wyrównania cukrzycy. Wniosek: Gastropareza cukrzycowa jest częstym (ok. 40 proc.) powikłaniem długotrwałej cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, ale może występować również u osób z cukrzycą typu 2 świeżo wykrytą. Przyspieszone opróżnianie żołądka ujawnia się u ok. 20 proc. osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, głównie typu 2. Stopień opróżniania żołądka zależy od nasilenia neuropatii autonomicznej, a nie zależy od aktualnego wyrównania cukrzycy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe układu pokarmowego. Uzgodnienia rzymskie II międzynarodowej grupy ekspertów.
  Opracowanie edytorskie: Bartnik Witold (Przedm.), Sawiec Piotr (tł.), Zagórowicz Edyta (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (8) wyd. spec. s.1-59, il., tab., bibliogr. [ przy artyk.] - Tł. artyk. z czasop. Gut 1999; 45 (suppl. 2)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Stymulacja wydzielania pankreastatyny u zdrowych ochotników.
  Tytuł angielski: Pancreastatin secretion stimulation in healthy volunteers.
  Autorzy: Zagórowicz Edyta, Bąk Marianna, Siemińska Jolanta, Muszyński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1185-1191, il., tab., bibliogr. 17 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z badań na modelach zwierzęcych wiadomo, że pankreastatyna (PST), peptyd wydzielany przez liczne komórki neuroendokrynne hamuje wydzielanie insuliny, działa hiperglikemizująco oraz glikogenolitycznie. Niewiele wiadomo na temat fizjologicznej roli PST w metabolizmie węglowodanów. W celu zbadania, jaki bodziec najefektywniej stymuluje wydzielanie PST u człowieka, przeprowadzono cztery różne stymulacje przewodu pokarmowego u 10 zdrowych ochotników: doustne obciążenie glukozą, dożylne obciążenie glukozą, dożylne podanie glukagonu oraz obciążenie standardowym posiłkiem. Radioimmunologicznie zmierzono stężenie pankreastatyny w osoczu w określonych odstępach czasu po każdej stymulacji. Stwierdzono, że doustne oraz dożylne obciążenie glukozą nie zwiększają stężenia pST w osoczu, dożylne podanie glukagonu wywołuje jego spadek, natomiast posiłek powoduje wzrost stężenia PST.

  Streszczenie angielskie: According to animal studies pancreastatin (PST), a peptide that is secreted by numerous neroendocrine cells, inhibits insulin scretion and has a hyperglycaemic and glycogenolytic effect. However, physiologic role of PST in carbohydrate metabolism remains unclear. In order to determine the best stimulus of pST secretion, four different stimulations of GI tract were carried out in 10 healthy volunteers: oral glucose loading test, intravenous glucose loading test, intravenous glucagon infusion and standard meal loading test. Serum PST concentration was measured radioimmunologically at established intervals after each stimulation. It was found that either oral or intravenous glucose loading test do not increase serum PST concentration; intravenous glucagon infusion decreases serum PST concentration and a standard meal increases serum PST concentration.

  stosując format: