Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZADROŻNY
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zastosowanie termoablacji w leczeniu nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie - wyniki wstępne.
Tytuł angielski: Radiofrequency thermoablation in the treatment of inoperable liver malignancies - preliminary report.
Autorzy: Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał, Śledziński Zbigniew, Adamonis Walenty, Olędzki Marcin, Witczak-Malinowska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.858-868, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności termoablacji zmian nowotworowych w wątrobie. Materiał i metodyka. Od 12 kwietnia do 4 czerwca 2001 r. za pomocą termoablacji leczono 10 pacjentów. Wskazaniem leczenia były nieoperacyjne zmiany w obrębie miąższu wątroby (przerzutowe - 7, carcinoma hepatocelullare - 3). Podjęto próbę przezskórnego zniszczenia 21 ognisk nowotworowych za pomocą 29 aplikacji prądu wysokiej częstotliwości. Pojedyncza aplikacja trwała 12-15 min., cały zabieg 20-80 min. Proces był monitorowany za pomocą usg. Używano aparatury CoolTip firmy Radionics. Zasięg termoablacji potwierdzany był badaniem MRI w dniu zabiegu, a następnie KT po 2 tyg. Wyniki. Wg wstępnej oceny usg i kontrolnej MRI zniszczono całkowicie wszystkie zmiany o średnicy do 5 cm. Największy rozmiar zniszczonej tkanki miał 12x7x7 cm (po 4-krotnej aplikacji). Nie obserwowano powikłań śródoperacyjnych. Podstawową skargą po zabiegu był bół oraz gorączka. Chorzy w większości byli wypisywani ze szpitala w 2 dobie pooperacyjnej. Wniosek. Termoablacja nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie wydaje sie być obiecująca i bezpieczną metodą leczenia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study to evaluate preliminary RFTA results in case of malignant hepatic tumors. Material and methods. During the period between April 12, 2001 and June 4, 2001 ten patients were treated by means of RFTA. In 7 patients the reason for ablation, included secondary lesions and in 3- HCC. Percutaneous ablation of 21 foci during 29 RF current applications was performed. A single application took 12-15 minutes, while teh entire ablation - 20-80 minutes. The procedure was observed by means of an ultrasound. Radionics (Burlington, Massachusetts, USA) CoolTip equipment was used in all cases. The ablation perimeter was controlled by MRI, immediately after the procedure, followed by CT after weeks. Results. Tissue destruction of all lesions up to 5 cm in diameter was documented by ultrasound and MRI. The largest tumor tissue destruction had the size of 12x7x7 cm (after 4RF applications). No intraoperative complications were observed. The main postoperative problem included, pain and mild fever. Conclusion. Radiofrequency thermoablation seems to be a safe and promising method in the treatment of inoperable liver neoplasms.


  2/10

  Tytuł oryginału: Termoablacja wątroby wieprzowej - interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of the porcine liver - interpretation of radiological image modifications due to tissue thermal necrosis.
  Autorzy: Retkowski Mariusz, Studniarek Dominika, Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Background: The objective of the study was to verify the hypothesis that the radiographic findings of the liver after thermoablation with high-frequency current are caused by the increase of the physical density of the tissue. Material/Methods: A phantom experiment was performed using the fresh porcine liver. The changes of the relative density, absolute density and volume of the denaturated liver were assessed, the thermoablation was performed under US control with following macroscopic assessment, CT and MR examinations. Results/Conclusions: The mean relative density was 1.127 g/cm**3 and 1.19 g/cm**3 before and after thermocoagulation, respectively. An increase of the relative density of 23 HU and reduction of the volume of mean 40 p.c. were observed. The reduction of the volume was caused mainly by the loss of water displaed during the retraction of the coagulated tissue. In the US and MR examinations the findings were found compatible with validated model of physical changes.


  3/10

  Tytuł oryginału: Nietypowe metody leczenia zacieku moczu w proksymalnej części moczowodu po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Drączkowski Tomasz, Łaukiański Marian, Michalski Grzegorz, Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Adamonis Walenty, Bigda Justyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.355-358, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  4/10

  Tytuł oryginału: Powikłania urologiczne po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Drączkowski Tomasz, Zadrożny Dariusz, Pirski Maria Ignacy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.358-362, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  5/10

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of HER-2/neu gene amplification in paraffin embedded tumour tissue in women with breast cancer.
  Autorzy: Zadrożny Marek, Smolarz Beata, Romanowicz-Makowska Hanna, Kozłowska Elżbieta, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.189-193, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In recent years several novel prognostic determinants of breast cancer have been identified, including HER-2/neu. The oncogene called HER-2/neu or c-erbB-2 located at 17q21 encods a 185-kD transmembrane glycoprotein, p185. THe HER-/neu gene is frequently overexpressed in human breast cancers as a result of gene amplification and/or elevated transcription. In this study we investigated the association between the presnce of HER-1/neu gene amplification and appearance and/or progression of breast cancer. Paraffin embedded tumour tissue was obtained from 82 women with breast cancer. Blood samples from age mateched healthy women served as control (n = 50). The amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification using appropriate primers. The amplification of HER/2/neu gene was significantly higher in women with breast cancer as compared with conrol (P 0.05). Additionally, there were differences in the amplification status betwen node-positive and node-negative breast cancer patients. The results suggest that the presence fo amplification of HER-2/neu gene may be linked with the appearance and/or progression of breast cancer.


  6/10

  Tytuł oryginału: Leczenie łagodnych guzów piersi z zastosowaniem akupunktury.
  Tytuł angielski: Acupuncture in a treatments of benign breast lesions.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.910-914, tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łagodne guzy piersi często przysparzają wielu problemów, szczególnie leczniczych. O ile ich diagnostyka dysponuje wieloma możliwościami, o tyle podjęcie decyzji o leczeniu chirurgicznym bywa trudne, gdyż często potencjalne korzyści są niższe niż ryzyko samego zabiegu. Leczenie farmakologiczne zwykle przynosi rezultaty zaledwie dostateczne, stąd poszukiwanie metod leczniczych obarczonych niższymi powikłaniami. Należy do nich bez wątpienia akupunktura. W artykule przedstawiamy bardzo ogólny podział łagodnych guzów piersi wraz z proponowanymi punktami oraz dodatkowymi objawami, które mogą tłumaczyć wybór poszczególnych punktów. Chcemy również zwrócić uwagę na skuteczność akupunktury w okresie laktacji oraz znaczenie zaburzeń hormonalnych w patologii piersi.

  Streszczenie angielskie: The benign breast tumors treatment sometimes is very problematic - if and how? Diagnostic methods, like a clinical examination, an imaging and a cytological or histological specimen assessment allow to establish a diagnosis with rather high accuracy. But the decision of surgical treatment should be taken very carefullyb because the risk of surgical or anaesthetic procedures morbidity, related to the intervention, usually is higher then the risk related to the tumor itself. Pharmacological treatment is not enough efficient in most patients, except bacterial inflammatory diseases, treated with antibiotics, so the alternative methods with lower morbidity risk should be searched for. The acupuncture belongs to them definitely. In this paper we would like to present a general division of the benign breast tumors with proposed acupoints, and additional symptoms, which may explain the chosen points. We also would like to draw clinicians attention to the efficacy of acupuncture in lactating patients and the importance if hormonal disturbances in the breast care.


  7/10

  Tytuł oryginału: Wskazania i przeciwwskazania do leczenia akupunkturą guzów piersi.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications for breast tumors acupuncture treatment.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.915-921, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu klinicznym, palpacyjnym oraz badaniach obrazowych i cytologicznych. Najczęściej dysponujemy mammografią, USG i biopsją cienkoigłową, rzadziej scyntymammografią lub biopsją gruboigłową. Zastosowanie wszystkich tych metod pozwala z dość dużą dokładnością na rozpoznanie charakteru guzów piersi, które de facto są objawem choroby, i zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Akupunktura przydatna jest tylko w wyselekcjonowanych przypadkach. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest złośliwy guz piersi z wyjątkiem pacjentów, u których stopień zaawansowania choroby nowotworowej dyskwalifikuje ich z leczenia konwencjonalnego, zmiany wątpliwe oraz brak dokładnej diagnostyki. Względnym przeciwwskazaniem jest guz zapalny z naciekaniem skóry oraz wcześniejsza kwalifikacja pacjenta do leczenia chirurgicznego lub adjuwantowego. Z kolei wskazaniem do nakłuć leczniczych są dolegliwości bólowe, również te związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjno-piersiowego, mastopatia i nawracające torbiele, a do nakłuć paliatywnych - bóle wywołane przerzutami do kości i zaburzenia psychiczne, często towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej. We wszystkich jednak przypadkach należy zdać sobie sprawę, że nakłucie odpowiednich punktów za zadanie ustabilizować przepływ Chi i przywrócić organizmowi możliwość samowyleczenia, a więc często wymaga od pacjenta zmiany sposobu odżywienia i wielu nawyków.

  Streszczenie angielskie: The breast diseases diagnostics are based on a clinical examination (palpation), imaging and histological assessment. Usually a mammography, ultrasound and fine needle biopsy are available. Less frequently a scintimammography, MRI or core needle biopsy use to be scheduled. The application of all these methods allow to establish the diagnosis of a breast tumor, which in fact is a symptom of a breast disease, with a high accuracy. This acupuncture is useful and should be ordered only in selected cases. Any malignat breast tumor is a contraindication for needing, except very advanced locally or metastatic neoplasm, disqualified from conventional treatment, the suspicious lesions and the lack of detailed diagnostics. A pain, also related to shoulders and neck problems, mastopathy and cysts are the indications for acupuncture. Palliative acupuncture can be given to the patients with very advanced breast cancer due to pain control and mental disorders of malaise. We should realize that the needling of certain acupoints provokes readjustment of Chi flow and stimulates the self-healing ability, so the patient also should to put an effort and sometimes change a lifestyle or some habits.


  8/10

  Tytuł oryginału: Centralna resekcja wątroby w leczeniu zaawansowanego raka pęcherzyka żółciowego
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Śledziński Zbigniew, Łukiański Marian, Raczyńska Sylwia, Lammek Jan
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.253-256, bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Krioterapia w leczeniu guzów przerzutowych w wątrobie
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Śledziński Zbigniew, Łukiański Marian
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.256-259, bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne metody leczenia raka trzustki i raka okołobrodawkowego
  Autorzy: Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Kostro Justyna, Zadrożny Dariusz, Łukiański Marian
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.411-417, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: