Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZACHARA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Pomoce do ćwiczeń z biochemii
Autorzy: Czuczejko Jolanta, Łęcka Joanna, Pawluk Hanna, Szewczyk-Golec Karolina, Szurlej Katarzyna, Trafikowska Anna, Wardak Cezary, Zachara Bronisław
Opracowanie edytorskie: Zachara Bronisław A. (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i poszerz
Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 123 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,016


2/7

Tytuł oryginału: Stężenie selenu, aktywność peroksydazy glutationowej i transferazy glutationowej w osoczu chorych na przewlekłe schorzenia wątroby.
Tytuł angielski: Plasma selenium concentration, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase activities in patients with chronic liver diseases.
Autorzy: Czuczejko Jolanta, Halota Waldemar, Zachara Bronisław A., Staubach-Topczewska Ewa
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.312-315, il., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Znany, choć nie do końca zbadany jest udział reaktywnych form tlenu (RFT) w patogenezie chorób wątroby. Enzymami biorącymi udział w ochronie antyoksydacyjnej są m.in. peroksydazy glutationowe (GSH-Px), w których centum aktywnym znajduje się selen (Se), oraz enzym nieselenowy - transferaza glutationowa (GST). Wartość aktywności transferazy glutationowej w osoczu to bardzo dobry parametr służący ocenie uszkodzenia wątroby, przydatniejszy od stosowanej standardowo aminotransferazy alanianowej (AIAT). Celem pracy było oznaczenie stężenia selenu, aktywności peroksydazy glutationowej i transferazy glutationowej w osoczu osób z przewlekłymi chorobami wątroby. W badaniach uczestniczyło 54 chorych oraz 25 osób zdrowych. Chorzy zostali podzieleni na 2 grupy w zależności od etiologii choroby. Stężenie selenu w osoczu chorych z obu badanych grup, niezależnie od aktywności AIAT, było znamiennie mniejsze w porównaniu z wartościami grupy kontrolnej. Aktywność GSH-Px w osoczu była mniejsza w obu grupach u osób z prawidłową aktywnością AIAT, natomiast większa u wszystkich pacjentów ze zwiększoną aktywnością AIAT. Aktywność GST była znamiennie większa tylko u chorych I grupy, niezależnie od aktywności AIAT. Największą przyczyną małego stężenia Se w osoczu osób z przewlekłymi chorobami wątroby mogły być zaburzenia we wchłanianiu pierwiastka i w jego transporcie przez białko osocza. Zmiany w aktywności enzymów glutationozależnych w osoczu mogły wynikać z nasilonej syntezy RFT i dążności organizmu do utrzymania homeostazy. Wzrost aktywności GST w osoczu był prawdopodobnie spowodowany uszkodzeniem hepatocytow i wydzieleniem enzymu poza komórkę.


  3/7

  Tytuł oryginału: Effect of erythropoietin therapy and selenium supplementation on selected antioxidant parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis.
  Autorzy: Adamowicz Andrzej, Trafikowska Urszula, Trafikowska Anna, Zachara Bronisław A., Manitius Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR202-CR205, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The kidney accumulates the highest level of selenium (Se) in the organism and is the major source of plasma glutathione peroxidase (GSH-Px). Se, as an integral part of the active site of GSH-Px, plays an important role in protecting cell membranes from oxidative damage. Decreased blood Se levels and GSH-Px activity are common in chronic renal failure (CRF) patietns. Our study was an effort to evaluate the effect of erythropoietin (EPO) therapy and Se supplementation for CRF patients undergoing regular hemodialysis (HD) on blood Se, red cell glutathione (GSH), and blood lipid peroxidation product levels, and on blood activity levels of GSH-Px and blood superoxide dismutase (SOD). Material/Methods: Our subjects were divided into three groups: I - CRF patietns on regluar HD and EPO,II-HD patietns receiving EPo and Se, and III - healthy controls. Se levels, SOD and GSH-Px activities were measured spectrofluorometrically, the GSH level by Beutler's colorimetric methods, and lipid peroxidation products using TBARS. Results: EPO therapy with Se supplementation significantly increased whole blood and plasma Se in HD patients, and raised red cell GSH-Px activity, but plasa GSH-Px acitivity, plasma superoxide dismutase, and plasma and red cell TBARS did not respond to Se supplementation. EPO alone showed no effect on these parameters. Conclusions: Treatment with EPO and supplementation with Se significantly increased the element concentration in whole blood and plasma, and GSH-Px activity in red cells. Plasma GSH-Px activity did not resond to Se.


  4/7

  Tytuł oryginału: Selen i niektóre antyoksydanty we krwi i w tkance nowotworowej chorych z łagodnym przerostem i z rakiem gruczołu krokowego : praca doktorska
  Autorzy: Szewczyk-Golec Karolina, Zachara Bronisław A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Biochemii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  5/7

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu antyoksydacyjnego we krwi chorych w różnych stadiach wydolności nerek : praca doktorska
  Autorzy: Trafikowska Anna, Zachara Bronisław A. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20746

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu antyoksydacyjnego we krwi kobiet z nowotworami narządu rodnego : praca doktorska
  Autorzy: Piekutowski Krzysztof, Zachara Bronisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, [Regionalne Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka Szpital im. dr E. Warmińskiego, Oddział Ginekologii Onkologicznej w Bydgoszczy]
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 204 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20725

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Selen w profilaktyce i leczeniu raka stercza.
  Autorzy: Szewczyk-Golec Karolina, Zachara Bronisław A., Wolski Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.44-47, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: