Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZABORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z higieny
Autorzy: Bartosińska M., Ejsmont J., Krechniak A., Pastor J., Zagożdżon P., Zaborski L[eszek]
Opracowanie edytorskie: Zaborski Leszek (red.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Higieny i Epidemiologii w Gdańsku
Wydanie: - Wyd. 2 popr
Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,609


2/11

Tytuł oryginału: Ból w przebiegu stwardnienia rozsianego.
Tytuł angielski: Pain in the course of multiple sclerosis.
Autorzy: Fryze Waldemar, Zaborski Jacek, Członkowska Anna
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.275-284, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Przebadano 104 kolejnych chorych z klinicznie pewnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego wg kryteriów Posera i wsp. Wszyscy chorzy mieli wykonane badanie MRI. Średni wiek chorych wynosił 41.8 lat, a średni czas trwania choroby 13.1 roku. Przebieg choroby zwalniający miało 76 proc. chorych, a 24 proc. powoli postępujący. Bóle jako pierwszy objaw stwardnienia rozsianego pojawiły się u 8 proc. chorych. w różnych stadiach choroby bóle wystąpiły u 73 pacjentów (70.2 proc.). Wśród ostrych dolegliwości bólowych najczęściej, bo aż w 26 proc. występował bolesny objaw Lhermitte'a. 19 proc. chorych miało napady bolesnych skurczów tonicznych kończyn, a u 22 proc. bolesne skurcze kończyn. Bóle o charakterze przewlekłym miały najczęściej charakter przewlekłych dysestezji występujących u 45 proc. chorych i bólów kręgosłupa u 34 proc. chorych. Bóle głowy miały najczęsciej charakter bólów głowy napięciowych i występowały u 28 proc. chorych. Migrena występowała u 8 proc. chorych. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wiekiem, płcią, czasem trwania choroby i jej przebiegiem a występowaniem poszczególnych objawów bólowych. Zespoły bólowe występowały jednak znamiennie częściej u chorych z większą niesprawnością ruchową ocenianą w EDSS jak i u pacjentów z zajęciem rdzenia kręgowego.

  Streszczenie angielskie: Accvording to previous studies pain symptoms were a problem in multiple sclerosis (MS) patients. This is an important tissue since symptom control, especially pain, assume high priorities in MS. The aim of study was to asses the incidence and type of pain symptoms in MS. In the study 104 consecutive patients with clinically definite MS, according to Posers criteria, were evaluated by questionnaire. In all patients brain MRI strongly suggested MS. 76 p.c. of patients had relapsing-remitting (RR) course of the disease. At any stage of the disease pain syndromes occurred in 70.2 p.c. of MS patients. In 8 p.c. patients pain was the first symptom of MS. The most common acute pain syndromes were: Lhermitte sign (26 p.c.) and painful tonic spasm (19 p.c.). The incidence of migraine was 8 p.c. and 26 p.c. had tension headache. Chronic pain occurred in 60 p.c. of MS patients. Most common were dysaesthetic extremity pain (45 p.c.), low back pain (34 p.c.) and painful leg spasm (22 p.c.). There was no correlation with age, sex, and duration of disease. pain symptomswere more frequent in MS patients with higher EDSS score and spinal cord involvement. Pain syndromes are common in MS patients. There was no correlation with age, sex, and duration of the disease. Pain occurred more frequent in MS patients with higher EDSS score and in patients with spinal cord involvement.


  3/11

  Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie spastyczności z zastosowaniem etanolu i fenolu.
  Autorzy: Zaborski Jacek
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.109-119, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie spastyczności z zastosowaniem metod mających już swoją długą historię - miejscowego podawania alkoholu etylowego i fenolu. Spastyczność jest jednym z powszechnie występujących objawów neurologicznych. Może ona stanowić istotny problem, gdyż jej nasilenie zazwyczaj koreluje ze stopniem niesprawności pacjentów z uszkodzonym górnym neuronem ruchowym (np.: w przebiegu udaru, stwardnienia rozsianego, urazu). Fenol i alkohol podawane miejscowo działają na zasadzie długotrwałej chemicznej neurolizy. Do głównych problemów związanych z leczeniem, mimo ewidentnych korzyści klinicznych należą właściwy dobór chorych i miejsca podania leku oraz ograniczenia wynikające z nieprzyjemnych działań niepożądanych (bolesność podania, przewlekłe bóle i parestezje). Problematyka miejscowego leczenia spastyczności jest dodatkowo ilustrowana analizą kilku przypadków leczonych tą metodą w klinice - podawanie 40 proc. etanolu. Większość chorych po leczeniu odczuła poprawę.

  Streszczenie angielskie: In the paper the treatment of spasticity with traditional pharmacological methods - injection of phenol and ethanol was discussed. Spasticity is one of most common and important problem in neurology because of the degree of spasticity may reflect the intensity of disability neurological patients with upper motor neuron injure (due to stroke, multiple sclerosis, trauma). Phenol and ethanol are the long-lasting local blocking agents used traditionally to treat of spasticity. Beside clinical advantages, the main problems with this kind of treatment are correct selection of patients, appropriate selection of involved muscles, and limitation due to unpleasant side effects (painful injections, chronic pain, and dysthesias). Additionally to this review results of some clinical observation 6 patients treated with 40 p.c. ethanol were presented. In most cases improvement was observed.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym - częstość występowania i metody leczenia.
  Autorzy: Darda-Ledzion Lidia, Zaborski Jacek, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.120-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, atakującym młode dorosłe osoby. Znaczna grupa pacjentów cierpi z powodu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Zastosowanie leczenia zachowawczego, w większości przypadków, umożliwia pozyskanie poprawy funkcji pęcherza i jakości życia pacjentów. W artykule przedstawiamy wyniki badania dotyczącego "problemów pęcherzowych" u pacjentów z s.r. Celem badania było przeprowadzenie kompleksowej analizy czynności dolnych dróg moczowych przy użyciu metod diagnostyki nieinwazyjnej. Włączonych zostało 60 kolejnych pacjentów z s.r. Zaburzenia funkcji dolnych dróg moczowych stwierdzono u 93,3 proc. badanych, a u 5 proc. były one pierwszymi objawami choroby. Natężenie objawów z dolnych dróg moczowych koreluje ze stopniem niesprawności, czasem trwania choroby i wynikami skali jakości życia. Do czasu rozpoczęcia tego badania leczonych było tylko 18 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (MS) is the most frequent chronic neurological disease affecting young persons. The majority of patients suffer from lower urinary tract (LUT) dysfunction. In the most cases conservative treatment is enough to improve the bladder function and quality of the patient's life. In the article the results of the study concerning about "urinary problems" in MS patients were presented. The aim of the study was assessment of frequency and nature of LUT in MS population using non-invasive diagnostic methods. 60 consecutive MS patients were included. LUT dysfunction occurred in 93,3 p.c. of patients. In 5 p.c. of patients LUT symptoms were the first manifestation of the disease. The intensity of LUT symptoms correlate with disability, duration of disease and results of QOL score. Before study only 18 p.c. of patients were treated.


  5/11

  Tytuł oryginału: Cytometryczna analiza parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone.
  Autorzy: Mirowska Dagmara, Paź Aleksandra, Skierski Janusz, Koronkiewicz Mirosława, Zaborski Jacek, Wicha Wojciech, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.153-159, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej. Jak do tej pory nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia tej choroby. Jednym z preparatów budzącym coraz większe zainteresowanie jest preparat copaxone (octan glatirameru), chociaż mechanizm jego działania nie został jak do tej pory jednoznacznie wyjaśniony. Celem naszego badania było określenie czy roczna terapia glatiramerem wywołuje zmiany w zakresie parametrów profilu immunologicznego krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (SM) is a chronic demyelinating central nervous system disease, probably of autoimmune origin. Up till now there is no specific treatment for SM. Copaxone (glatiramer acetate) is one of the drug of great interest however its mechanism of action remains not fully known. The aim of our study was to evaluate if one-year glatiramer therapy affects immune parameters of peripheral blood in MS patients. The analysis was carried out using two-colour flow cytometry.


  6/11

  Tytuł oryginału: Umieralność szpitalna i pozaszpitalna w latach 1998-1999 w regionie gdańskim
  Autorzy: Zagożdżon Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.53-57, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  7/11

  Tytuł oryginału: Udział stanów nierozpoznawalnych w strukturze zgonów w latach 1997-1998
  Autorzy: Zaborski Leszek, Zagożdżon Paweł
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.63-68, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  8/11

  Tytuł oryginału: Zmiana jakości żywienia młodzieży akademickiej w latach 1986-2000
  Autorzy: Krechniak Anna, Zaborski Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.145-150, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  9/11

  Tytuł oryginału: Dostępność koronarografii na podstawie badań przeprowadzonych przez Pracownię Hemodynamiczną Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Availability of coronarography based on the examinations performed in the Haemodynamic Laboratory of Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Horabik Anna, Zagożdżon Paweł, Rynkiewicz Andrzej, Ciećwierz Dariusz, Skarżyński Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.115-119, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba wieńcowa jest obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Opanowanie epidemii choroby wieńcowej wymaga nie tylko działań prewencyjnych i właściwego leczenia, ale także zapewnienia odpowiedniej dostępności wysokiej klasy metod diagnostycznych. Koronarografia jest obecnie standardem postępowania diagnostycznego i ma decydujące znaczenie dla decyzji o właściwym leczeniu. Celem niniejszej pracy była ocena dostępności badania koronarograficznego wśród pacjentów województwa pomorskiego. Do analizy włączono dane o pacjentach poddanych badaniu koronarograficznemu w latach 1997-1998. W tym czasie przebadano łącznie 3916 chorych. W analizie brano pod uwagę płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Kobiety stanowiły 28,93 proc. wszystkich przebadanych pacjentów. Struktura płci nie różniła się zasadniczo w zależności od miejsca zamieszkania (miasto - kobiety 28,7 proc., wieś - 30,64 proc.). Średni wiek badanych pacjentów wynosi 58 lat. Występowała statystycznie istotna różnica między średnim wiekiem kobiet i mężczyzn (kobiety 60 lat, meżczyźni 57 lat). Rozkład wieku różnił się także w stopniu istotnym statystycznie w zależności od miejsca zamieszkania - średni wiek mieszkańców wsi wynosił 56 lat, małych miasteczek 58 lat, a mieszkańców dużych miast 59 lat. Ludność wiejska zaskakująco mało - zaledwie 10 proc. badanych osób. Analizując zebrane dane wykazano duże zróżnicowanie w dostępności badania koronarograficznego w zależności od miejsca zamieszkania. Stwierdzono ponadto istotne różnice w wieku i płci osób badanych, wynikające najprawdopodobniej z rozkładu czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The coronary disease is nowadays one of the main causes of death in Poland. To light epidemy of the coronary disease, not only the prevention and proper treatment are necessary, but the sufficient availability of the diagnostic method, as well. The aim of our work was to evaluate the availability of coronarography among the patients from Northern Poland. We analyzed the data of the patients who underwent the coronarography in years 1997-1998. During that time there were 3916 examined patients. In the analysis the sex, age and place of residence were taken into consideration. Women were 28,93 p.c. of all the diagnosed patients. The sex structure basically didn't differ according to the place of residence (city - women 28,7 p.c., village - 30,64 p.c). The average age of diagnosed patients was 58 years. There was a statistically difference between the average age of women and men (women 59 years, while men 57 years). The age distribution varied also in the statistically significant degree according to the place of living - the average age of village people was 56 years, little cities 58 years, big cities - 59 years. The village people were only 10 p.c. of all diagnosed patients. In the analysis of the collected data significant differences in availability of coronarography were found-especially between rural and urban areas. Also the age andsex of the diagnosed patients varied significantly - most probably due to the distribution of the risk factors.


  10/11

  Tytuł oryginału: Analiza umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród ludności Trójmiasta.
  Tytuł angielski: Analysis of cardiovascular mortality in Tricity population.
  Autorzy: Zaborski Leszek, Zagożdżon Paweł
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.576-580, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W perspektywie zdrowia publicznego choroby układu krążenia stanowią podstawowy problem zdrowotny. Monitorowanie ryzyka zgonu i ocena jego przestrzennego zróżnicowania jest wartościowym narzędziem w ustaleniu i znaczenia środowiskowych uwarunkowań stanu zdrowia. Celem niniejszej analizy jest ocena szczegółowych współczynników umieralności w zakresie chorób układu krążenia w trzech miastach aglomeracji trójmiejskiej Gdańska, Gdyni i Sopotu. W badaniu uwzględniono dane o zgonach z lat 1999-2001, których przyczynę identyfikowano według klasyfikacji ICD 10 symbolami 100 do 199. Dokonano obliczeń współczynników zgonów (surowych i standaryzowanych według wieku) dla następujących przyczyn zgonów: choroby układu krążenia ogółem, choroba wieńcowa (120-125), zawał serca (121), nagły zgon sercowy (146), choroby naczyń mózgowych (160-169). Największą umieralność w zakresie analizowanych przyczyn dla surowych współczynników zaobserwowano w Sopocie. Natomiast standaryzowane współczynniki zgonów dla Sopotu nie różniły się istotnie od standaryzowanych współczynników zgonów dla Gdyni i Gdańska, a nawet w odniesieniu do chorób układu krążenia ogółem w latach 2000-2001 miały wartości najniższe. Przedstawione wyniki obrazują istotne zróżnicowanie ryzyka zgonu z poszczególnych przyczyn w trzech analizowanych miastach. Wytłumaczeniem zaobserwowanego zróżnicowania umieralności mogą być czynniki społeczne. Wyrazem określonych czynników społecznych panujących np. w Sopocie, jest wyraźna ...

  Streszczenie angielskie: From public health perspective cardiovascular diseases are the major challenge in Poland. Monitoring the risk of death and its spatial variation is important tool in the assessment of environmental determinants of health. Crude and age-standarized cardiovascular mortality in the period of 1999-2001 in Tricity (Gdańsk, Sopot, Gdynia) was assessed in this work. The source of information was the oficial death registry that provides complete records of all deaths in Pomeranian province. These records contain detailed specification of the cause of death and place of residence. A cause of death was coded according to International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (Tenth Revision). Overal cardiovascular mortality (100-199) and four diseases-specific mortality rates were analysed in this study. The following specific causes of death were included into the study: coronary artery disease (120-125), myocardial infarction (121), sudden cardiac death (146) and stroke (160-169). The highest crude mortality from cardiovascular diseases was observed for Sopot city. However, after standarization the difference has diminished or even reversed. There were spatial differences in cardiovascular mortality in those three cities. Demography and social conditions could be explanations for observed differentiations. Differences in age distribution that is the biggest proportion of elderly people in Sopot may reflect social patterns of environmental ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Rola epidemiologii społecznej w ocenie psychosocjalnych uwarunkowań stanu zdrowia.
  Tytuł angielski: The role of social epidemiology in the evaluation of psychosocial health determinants.
  Autorzy: Zagożdżon Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.581-585, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znaczenie czynników społecznych w uwarunkowaniach stanu zdrowia znane jest medycynie od dawna. Jednak dopiero w ostatnim czasie zaczęto podkreślać znaczenie metodologicznych aspektów oceny wpływu czynników psychologicznych i społecznych na ryzyko zachorowania. W wyniku tego rodzaju działań angażujących wiedzę z wielu dyscyplin medycyny wyłoniła się nowa dziedzina nauki, zwana epidemiologią społeczną. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat społecznych determinant stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodycznych w tego rodzaju badaniach epidemiologicznych. Jednym z istotniejszych czynników społecznych warunkujących stan zdrowia jest miejsce zajmowane w hierarchii społecznej. W wielu badaniach wykazano, że niska pozycja społeczna związana jest ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Podkreśla się większy wpływ nierówności w dostępie do dóbr materialnych i życia społecznego niż bezwzględnej wielkości dochodów. Istnieje duży materiał bibliograficzny na temat roli pracy i bezrobocia dla ryzyka zachorowania. Wykazano, że u osób, które straciły pracę, występuje istonie większe ryzyko zgonu. W ocenie zwiększonego ryzyka podkreśla się znaczenie parametrów oceniających strukturę powiązań społecznych. Rozwinięta sieć powiązań społecznych, integracja i wsparcie społeczne pełnią rolę ochronną dla dobrego stanu zdrowia. Szereg badań o charakterze eksperymentalnym zapewniło wiarygodne dowody na skuteczność interwencji o charakterze ...

  Streszczenie angielskie: The relationship between social factors and health status is well known in medical sciences. However, the importance of methods implemented in the assessment of psychosocial health determinants has been addressed only recently. The combined perspective of epidemiology and sociology showed the need for the new science called social epidemiology. The aim of the work was to review the results of studies on effects of psychosocial factors on increased risk of disease and death. The association between socioeconomic position and health is well established. There is a direct relationship - the better the socioeconomic posiiton the better health. The socioeconomic relative inequalities not only the absolute differences between socioeconomic groups influence health. The relationship between unemployment and increased mortality has been reported in wester industrialized countries. Classical longitudinal studies of unemployed cohorts showed that unemployed men had higher mortality. Social epidemiology has also revealed the influence of social relationships on mortality. The theory of social support and social network buffer links social ties to less morbidity, mortality and better functioning. Randomized clinical trials positively tested the role of social support in preventive medicine, especially for secondary prevention of cardiovascular disease. It is critical to adopt findings of social epidemiology by health care policy. The epidemiological investigations and ...

  stosując format: