Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZAŁUGA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Identyfikacja autoprzeciwciał u pacjentów z toczniem rumieniowatym.
Tytuł angielski: The identification of autoantibodies in patients with lupus erythematosus.
Autorzy: Mączyńska Iwona, Załuga Elżbieta, Giedrys-Kalemba Stefania
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.151-154, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednym z kryteriów laboratoryjnych rozpoznania tocznia rumieniowatego jest obecność przeciwciał przeciwjądrowych wykrywanych metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) z komórkami He-2010. Testem potwierdzającym wyniki uzyskane metodą HF z komórkami Hep-2010 może być metoda Western blot. Cel. Określenie typu autoprzeciwciał występujących w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty za pomocą metody Western blot. Materiał i metody. Analizą objęto 16 surowic od pacjentów z różnymi postaciami tocznia rumieniowatego: SLE (9 przypadków), DDLE (1), SCLE (4), DLE (2). Wstępną identyfikację autoprzeciwciał oraz ich miano określono za pomocą HF na komórkach Hep-2010. Testem potwierdzającym wyniki uzyskane metodą IIF był Western blot. Wyniki. Wśród badanych pacjentów z klinicznym rozpoznaniem SLE testem Western blot wykryto następujące autoprzeciwciała RNP/Sm - 3 pacjentów, SS-A - 2 pacjentów, Rib.P-Prot - 1 pacjent. W DDLE i SCLE zidentyfikowano przeciwciała typu RNP/Sm - 3 pacjentów. Wnioski. Do pełnej identyfikacji autoprzeciwciał konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch metod diagnostycznych np. IIF i metody Western blot. Western blot jest testem potwierdzającym wyniki uzyskane testem IIF z komórkami HEp-2010.


  2/2

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek w leczeniu brodawek płciowych.
  Tytuł angielski: Imiquimod - a new drug in the treatment of genital warts.
  Autorzy: Bielecka-Grzela Stanisława, Klimowicz Adam, Załuga Elżbieta, Maleszka Romuald
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.624-627, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Anogenital warts are induced by the different types of the human papillomavirus. During the last decade the number of infections has markedly increased. This review presents the therapeutic use of the new, drug - imiquimod - in the treatment of anogenital, as well as common warts. This drug exhibits immunomodulating properties.

  stosując format: