Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZŁOTKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ostre zawodowe zatrucie rtęcią - opis przypadku.
Tytuł angielski: Occupational acute mercury intoxication. A case report.
Autorzy: Złotkowska Renata, Zając-Nędza Maria
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.315-317, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie przypadku ostrego zawodowego zatrucia parami rtęci metalicznej, leczonego na oddziale chorób zawodowych. Czterdziestoletni spawacz, zatrudniony w zakładach chemicznych przy pracach demontażowych wydziału, produkującego aldehyd octowy został skierowany na oddział przez lekarza zakładowego w trybie nagłym. W trakci pracy - demontaż rurek oblanych rtęcią - wystąpiły nudności, bóle brzucha oraz stan podgorączkowy do 37,8řC. Skarżył się ponadto na występujące od około dwóch tygodni bóle głowy oraz zapalenie dziąseł. Bezpośrednio przed przyjęciem na oddział dwukrotnie miał wykonane badanie poziomu rtęci w moczu, który był bardzo wysoki - trudny do oznaczenia. W trakcie pobytu na oddziale skarżył się na bóle głowy oraz rozpulchnienie dziąseł. Z powodu utrzymywania się dolegliwości subiektywnych oraz wysokiego poziomu rtęci w moczu (830 mikrogramów/l) do leczenia włączono DMPS - Heyl uzyskując ustąpienie dolegliwości subiektywnych oraz stopniową normalizację poziomu rtęci w moczu. Wykonane badania laboratoryjne nie wykazały cech uszkodzenia narządów miąższowych. Konsultujący neurolog stwierdził obecność oczopląsu nastawczego oraz dodatnią próbę Romberga, które ustąpiły po około miesiącu. Wyniki badań środowiska pracy pacjenta wykonane przez Dział BHP wykazały znaczne przkroczenia normatywów higienicznych dla par rtęci. Z danych dostarczonych przez zakład pracy wynikało ponadto, że pracował on w masce z pochłaniaczem niedostosowanym do pracy w ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of acute occupational mercury poisoning treated at the Clinical Department of Occupational Diseases. A welder, forty years old was employed at a large chemical plant in the dissembling department involved in the production of acetaldehyde. The patient was referred to the hospital by an occupational physician. During his shift; dissembling mercury-covered tubes a nausea, abdominal pain and elevated temperature occurred. He was also complaining of headache and symptoms of gingivitis, which lasted two weeks before hospitalization. Before admission to the Clinical Department, mercury cocnentrations in urine were measured twice. The urine mercury levels were very high, impossible to determine precisely. During hospitalization, the patient was complaining of head and gingiva pains. Since the symptoms persisted and high urine mercury levels (830 ćg/l) were determined - DMPS - Heyl was administered. After treatment symptoms subsided and the concentration of mercury in urine was gradually returing to normal. The results of laboratory tests did not reveal any impairment of internal organs. Consultant in neurology found the presence of nystagmus and positive Romberg test in the patient. Neurological signs disappeared after a month. The measurements performed by the Department of Work Safety revealed high exceeded hygiene permissible limits of mercury vapors in the air. The information provided by the employer's technical services also ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wzrastająca częstość alergii na przestrzeni siedmioletniej obserwacji u młodzieży szkolnej w Sosnowcu.
  Tytuł angielski: Increasing prevalence of allergy in youth from Sosnowiec during seven years of observation.
  Autorzy: Złotkowska Renata, Skiba Magda, Jaźwiec-Kanyion Bożena
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląskie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości objawów i chorób układu oddechowego oraz objawów i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży szkolnej w Sosnowcu na przestrzeni siedmioletniej obserwacji. W 1994 r. przeprowadzono badanie 1200 dzieci w wieku 7 lat oceniając - w modelu kwestionariuszowego badania przekrojowego częstość występowania astmy oskrzelowej oraz innych chorób układu oddechowego oraz alergicznych. W 2001 r. po upływie 7 lat ponowiono obserwację wybranej losowo kohorty dzieci. Ocenę stanu układu oddechowego oraz częstości występowania zaburzeń i chorób alergicznych przeprowadzono na podstawie badania kwestionariuszowego. Jako narzędzie badawcze w roku 1994 oraz 2001 wykorzystano ten sam standardowy kwestionariusz do badania układu oddechowego u dzieci. W badaniu uczestniczyło 244 dzieci: 118 (48,4 proc.) dziewczynek oraz 126 (51,6 proc.) chłopców w wieku 15 lat. Analizując częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego stwierdzono, że częstość świstów w klatce piersiowej zmniejszyła się statystycznie znamiennie z 14,3 proc. w 1994 r. do 4.5 proc. obecnie (p=0,002). Podobne zależności obserwowano w odniesieniu do napadów duszności: częstość występowania zmniejszyła się z 7,0 proc. do 2,5 (p=0,03). Analiza częstości występowania chorób układu oddechowego wykazała, że częstość astmy oskrzelowej wzrosła znamiennie z 3,5 proc. w roku 1994 do 3,8 proc. w roku 2001. Częstość występowania obturacyjnego zapalenia oskrzeli zmniejszyła się w sposób statystycznie istotny z 11,4 proc. do 5,8 (p=0,02), ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Immunological markers of susceptibility in respiratory epidemiology.
  Autorzy: Zejda Jan E., Złotkowska Renata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.243-252, il., tab., bibliog. 50 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  stosując format: