Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ZŁOMANIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Visualisation of diverticula of the upper part of the alimentary tract; comparison of roentgenologic and endoscopic techniques.
Autorzy: Burdan Franciszek, Różyło-Kalinowska Ingrid, Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard, Wallner Grzegorz, Zgodziński Witold, Zinkiewicz Krzysztof, Złomaniec Janusz, Dąbrowski Andrzej
Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.297-301, il., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura GBL: 301,720

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diverticula of the upper part of the alimentary tract, irrespcetive of their etiology, are frequently observed benign changes of the pharynx, oesophagus, stomach and duodenum. In the present work, patients of the II General Surgery Department of the Medical University of Lublin, with radiologiaclly or endoscopically proved diverticula of the upper part of the alimentary tract, were examined. The presence of diverticula of such localalisation was an indication for supplementary endoscopic or radiological examination. The localisation, size, diameter of the opening, mucosal relief of diverticula and its contiguity were checked and analysed. Our data suggest that both medical procedures are complementary to each other. All previously observed changes in diverticula of the thoracic part of the oesophagus and the infradiaphgram part of the alimentary tract were fully proved. The radiological examination gave a better view of Zenker's diverticulum, especially in short and obese patients. Sampling and better visualisation of the diverticula opening testify to the unquestionable superiority of endosopy. However, precise evaluation by radiological process fully completes the diagnostic protocol. Both diagnostic procedures are usually supplemented by manometric examination of the oesophagus and superior and inferior oesophageal sphincters. This enables teh accurate diverticulaetiology to be stated.


  2/15

  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne tomografii komputerowej w różnicowaniu raka i przewlekłego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna II Zakład Radiologii Lekarskiej
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 186 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20231

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/15

  Tytuł oryginału: Kolonoskopia wirtualna TK - ograniczenia i możliwości.
  Tytuł angielski: CT virtual colonoscopy - limits and possibilities.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Złomaniec Janusz, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.100-104, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Owing to the use of appropriate equipment and computer software there is observed a progress in visualization of colonic lumen similar to real images obtained durign classic endoscopy. On the basis of literature review and own experience, the currnt status of CT virtual colonoscopy technique is presented. In the paper, the method has been discussed, together with equipment requirements, patient preparation and image-rendering algorithms. Special attention has been paid to limitations of the method, artifacts impeding interpretation, and disadvantages, such as lack of possibility of evaluation of color of colonic mucosa or endoscopic instrumentation. There have been presented the results of studies on sensitivity and specificity of virtual colonoscopy. It has been concluded that currently CT virtual colonoscopy plays only an auxiliary role. Numerous limitations impede its routine use in clinical practice and especially in colon cancer screening. If in future sensitivity and specificity of virtual colonoscopy overpass those of classic endoscopy, virtual colonoscopy may become a routine tool of radiologist. However final evaluation of applicability of the method requires extensive prospective studies and comparing the results with those of a classic colonoscopy and double-contrast barium enema.


  4/15

  Tytuł oryginału: Wartość badania TK z wykorzystaniem opcji przestrzennej 3D w diagnostyce urazów, wad i zniekształceń kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: The value of CT scans with the 3D option in the diagnosis of spinal trauma, defects and deformities in children and adults.
  Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.662-666, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oceniono wartość diagnostyczną wtórnych rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej w diagnostyce różnorodnej patologii kręgosłupa. Materiał i metdoy. Materiał obejmuje grupę 35 chorych, u których wykonano badania TK uzupełniane rekonstrukcjami 3D. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że rekonstrukcje 3D poszerzyły możliwości diagnostyczne osiowej tomografii komputerowej, zwłaszcza w zakresie perspektywicznej i całościowej oceny struktur kostnych kręgosłupa oraz umożliwiły określenie wzajemnych stosunków przestrzennych.

  Streszczenie angielskie: Background. The diagnostic means of 3D CT reconstruction in various spine disorders was evaluated. Material and methods. The material and methods a group of 35 patients who had CT enhanced with 3D option. Results and conclusions. It has been shown that the 3D reconstructions have broadened the diagnostic possibilities of axial CT, especially in the field of perspective and wholesome evaluation of spinal bone structures.


  5/15

  Tytuł oryginału: Non-tumoral non-infectious intracranial calcifications.
  Tytuł polski: Nieguzowe zwapnienia śródczaszkowe pochodzenia niezakaźnego.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Złomaniec Janusz, Jędrzejewski Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.1-8, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/15

  Tytuł oryginału: The usefulness of computed tomography spatial imaging in diagnosing lung tumours.
  Tytuł polski: Przydatność obrazowania przestrzennego tomografii komputerowej w diagnostyce guzów płuc.
  Autorzy: Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.112-118, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/15

  Tytuł oryginału: The value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) in recognising the fissure of vertebral arch.
  Tytuł polski: Wartość rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej (3D TK) w rozpoznawaniu szczeliny łuku kręgu.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.463-470, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/15

  Tytuł oryginału: The value of radiological examination in postoperative diagnostics of cardiospasm.
  Tytuł polski: Wartość badania radiologicznego w pooperacyjnej diagnostyce kurczu wpustu.
  Autorzy: Krupski Witold, Mądro Przemysław, Ćwik Grzegorz, Kusz Wojciech, Wallner Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.471-477, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: The correlation of US and CT values in the diagnostics of giant pseudo-cysts of the liver.
  Tytuł polski: Korelacje wartości USG i TK w diagnostyce olbrzymich torbieli rzekomych wątroby.
  Autorzy: Krupski Witold, Szafranek Joanna, Pasławski Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.562-569, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: High resolution computed tomography (HRCT) in diffuse pulmonary intraparenchymatous disorders.
  Tytuł polski: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (TKWR) w rozlanych schorzeniach śródmiąższowych płuc.
  Autorzy: Złomaniec Janusz, Guz Wiesław, Matysiak Magłorzata, Krupski Witold
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.303-313, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wartość tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR)przedstawiono w materiale 62 rozlanych schorzeń śródmiąższowych płuc. Analizowano uwidocznienie zacienień typu szkła mlecznego, plastra miodu, zmian guzkowych, rozedmy pęcherzykowej zwykle skojarzonej ze śródpłacikową lub przyprzegrodową. Wydechowe przekroje TKWR ułatwiały odkrycie pułapek powietrznych. W TKWR było możliwe zróżnicowanie zmian aktywnych i nieodrwacalnych (zwłóknień).

  Streszczenie angielskie: The value of high resolution computed tomography (HRCT) was presented in the material of 62 diffuse pulmonary intraparenchymatous disorders. Visualisation of milk-glass type opacities, honeycomb picture, nodular changes, alveolar emphysema, usually associated with intralobular or periseptal, was analyzed. Expirational HRCT section facilitate the discovery of air traps. HRCT make possible differentiation of active changes from irreversibles (fibrous).


  11/15

  Tytuł oryginału: Mercurialism in the material of the Regional Centre of Acute Poisonings of the Institute of Rural Medicine in Lublin.
  Tytuł polski: Zatrucia rtęcią w materiale Regionalengo Ośrodka Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
  Autorzy: Brzeski Zdzisław, Złomaniec Janusz, Guz Wiesław, Krupski Witold
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.387-389, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na tle objawów klinicznych zatruć rtęcią przedstawiono przypadek zatrucia w celach samobójczych o pomyślnym przebiegu leczenia i dobrym rokowaniu. Podkreślono znaczenie toksycznego uszkodzenia nerek oraz różnorodnych objawów ze strony CUN.

  Streszczenie angielskie: Against the background of clinical symptoms of mercury posionings a case of suicidal poisoning which had favourable course and prognosis was presented. The impact of toxic renal damage and different CNS symptoms was emphasised.


  12/15

  Tytuł oryginału: Arteriovenous angiomas in pictures of digital subtractional angiography (DSA).
  Tytuł polski: Naczyniaki tętniczo-żylne w obrazach cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA).
  Autorzy: Piasecka Katarzyna, Krupski Witold, Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.390-399, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W materiale 16 naczyniaków tętniczo-żylnych stwierdzanych w grupie 591 angiografii tętnic mózgowych przedstawiono wartość cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Analizowano uwidocznienie tętniczych naczyń zaopatrujących, masy naczyniowej, jądra i żył drenujących. Angiogramy korelowano z przekrojami kontrastowymi TK, odtwarzając współistniejące krwawienie śródmózgowe i podpajęczynówkowe. Porównano stopień uwidocznienia efektu masy w obu badaniach. Podkreślano wartość angiograficznego wykazania działania ssącego naczyniaków w tzw. zespołach podkradania.

  Streszczenie angielskie: The value of digital subtractional angiography (DSA) was presented in the material of 16 arteriovenous anigomas found in the group of 591 angiographies of cerebral arteries. Visualisation of arterial supplying vessels, vascular mass, nucleus and draining vessels was analyzed. Angiograms were correlated with CT contrast sections to reconstruct coexisting intracerebral and subarachnoid hemorrhages. The degree of visualization of mass effect in the two examinations was compared. There was emphasized the role of angiographic demonstration of the sucking effect of angiomas in the so-called stealing syndromes.


  13/15

  Tytuł oryginału: Degenerative changes of the vertebral column in spatial imaging of 3D computed tomography.
  Tytuł polski: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w obrazowaniu przestrzennym tomografii komputerowej 3D TK.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Krupski Mirosław, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.459-465, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 36 chorych z bólowymi zespołami korzeniowymi dokonano oceny wartości diagnostycznej rekonstrukcji przestrzennej tomografii komputerowej (3D TK) w badaniach struktur kostnych kręgosłupa. Stwierdzono, że 3D TK jest techniką z wyboru w ocenie stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego, powierzchni wewnętrznej kanału, zwężeń kostnych otworów międzykręgowych oraz zachyłków bocznych.

  Streszczenie angielskie: In a group of 38 patients with radicular pain syndromes diagnostic value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) was assessed in examinations of bone structures of the vertebral column. It was found that 3D CT is a technique of choice in the assessment of degenerative stenosis of the vertebral canal, internal surface of the vertebral canal, bone narrowings of intervertebral foramens and lateral recesses.


  14/15

  Tytuł oryginału: Ocena stosowanych technik obrazowania w zespołach bólowych w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i rwy kulszowej na tle schorzeń krążka międzykręgowego : praca doktorska
  Autorzy: Gawlik-Feldo Dorota, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Miejski Zakład Radiologii w Jaśle, Wojewódzki Szpital Nr 2 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Rzeszowie
  Źródło: 2002, [2], 151 k., [30] k. tabl. : tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w wybranych schorzeniach śródmiąższowych płuc : praca doktorska
  Autorzy: Matysiak-Kopińska Małgorzata, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Radiologii w Chełmie
  Źródło: 2002, 217 k. : il., tab., bibliogr. 260 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21317

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: