Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WZIĄTEK-KUCZMIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu torbieli pierwotnych - keratocyst.
Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of keratocysts.
Autorzy: Wziątek-Kuczmik Daria, Łangowska-Adamczyk Helena, Pająk Jacek, Borgiel-Marek Halina, Niedzielska Iwona
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.808-812, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza kliniczna i morfologiczna torbieli pierwotnych u 10 pacjentów leczonych w okresie 10 lat, tj. od 1987 do 1996 roku. Przedstawiono postępowanie rozpoznawcze i lecznicze. W diagnostyce histopatologicznej torbieli stosuje się głównie kryteria ŚOZ. W naszym materiale skorzystano również ze wskazówek diagnostycznych według Odella i Morgana. Odpowiednia konfiguracja nabłonka płaskiego torbieli z rogowaceniem, brak lub minimalne nacieki zapalne oraz obecność wysp nabłonka lub torbieli dodatkowych w ścianie to pełny obraz morfologiczny, który zaobserwowano tylko w 1,4 proc. wszystkich torbieli zębopochodnych. Z uwagi na wysoki współczynnik nawrotów i możliwość transformacji nowotworowej wskazane jest całkowite wyłuszczenie mieszka torbieli oraz zastosowanie metod wspomagających.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was a clinical and morphological analysis of keratocysts in 10 patients who were treated over 10 years, between 1987 and 1996. The diagnostics and treatment of keratocysts are presented. In the histological diagnosis of cysts. WHO criteria are dose amilny used. In our material we have also used the classification of Odell and Morgan. The full morphological picture of the keratocysts, which was observed in only 14 p.c. of all adontogenic cysts, comprises of an appropriate configuration of epithelium of the cyst, with keratinization, minimal or lack of inflammatory infiltration and the presence of epithelial islets or additional cysts in the wall. Because of the high frequency of recurrence and the possibility of neoplastic transformation, enucleation of the cysts and adjunctive treatment are indicated.

  stosując format: