Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSZUMIRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu chirurgicznym żabki podjęzykowej.
Tytuł angielski: Use of CO2 laser in surgical treatment of sublingual ranula.
Autorzy: Wyszumirski Mirosław, Grzesiak-Janas Grażyna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.37-38, tab., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 chorych przyjętych z powodu żabki podjęzykowej przeprowadzono leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem lasera CO2. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, jedynie u 2 pacjentów stwierdzono w 2. dobie po zabiegu niewielki obrzęk okolicy operowanej. W okresie obserwacji od 3 do 5 lat nie odnotowano nawrotu choroby.

  Streszczenie angielskie: Twenty four patients with sublingual ranula were treated surgically using CO2 laser. The outcome was without complications, in only two patients there was found to be slight oedema in the operative field after 48 hrs. No recurrence was observed over a 3-5 yr observation period.

  stosując format: