Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSOKIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wszczepy hydroksyapatytowe w leczeniu zapaleń przyzębia. Prezentacja wybranych przypadków.
Autorzy: Owczarek Barbara, Gałkowska Ewa, Wysokińska-Miszczuk Joanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.16-18, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy opisano 3 wybrane przypadki własne leczenia chirurgicznego zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem preparatu HA-Biocer jako materiału wszczepowego.

  Streszczenie angielskie: The authors describe 3 of their own cases of surgical treatment of periodontal disease using HA-Biocer as implant material.


  2/8

  Tytuł oryginału: Kernosan w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Owczarek Barbara, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.24-25, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy przeprowadzono ocenę kliniczną skuteczności preparatu Kernosan Kr„uter MundWasser w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Działanie preparatu ocenili pozytywnie także badani pacjenci.

  Streszczenie angielskie: The study was a clinical evaluation to evaluate the effectiveness of the preparation Kernosan Kr„uter MundWasser as supplementary treatment of periodontal inflammation. The action of the preparation was also regarde as effective by the patients examined.


  3/8

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  4/8

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja narządu żucia u pracowników leczonych z powodu chorób przyzębia
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Owczarek Barbara, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.180-184, bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Laseroterapia wspomagająca replantację zębów siecznych - opis przypadków klinicznych.
  Autorzy: Wysokińska-Miszczuk J[oanna], Sieczkarek J., Stodółkiewicz A.
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.45-47, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska


  6/8

  Tytuł oryginału: Bezpośrednie obciążenie implantów u osób w wieku starszym - opis przypadków.
  Autorzy: Wysokińska-Miszczuk Joanna, Wrzuś M.
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.54-56, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Problemy związane z nadwrażliwością zębiny - przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Wysokińska-Miszczuk Joanna, Baranowska Małgorzata
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.20, 22-25, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Kompleksowe leczenie agresywnego zapalenia przyzębia z zastosowaniem metod zachowawczych i różnych technik chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Complex treatment aggressive periodontitis by using nonsurgical methods and various surgical techniques.
  Autorzy: Owczarek Barbara, Kiernicka Małgorzata, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.137-141, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna i radiologiczna ocena wpływu kompleksowego leczenia periodontologicznego z zastosowaniem czterech metod chirurgicznych u 17-letniego pacjenta z rozpoznaniem agresywnego uogólnionego zapalenia przyzębia. Leczenie polegało na konwencjonalnym, zachowawczym leczeniu wstępnym z fazą higienizacyjną i poddziąsłową oraz kiretażach oraz zabiegach płatowych z zastosowaniem materiałów wszczepowych: HA-Biocer, Bio-Oss i Emdogain w ubytkach kostnych przy zębach objętych destrukcją tkanek przyzębia. Zastosowane leczenie zasadniczo poprawiło wskaźniki kliniczne potwierdzone dokumentacją radiologiczną oraz pozwoliło ustabilizować stan kliniczny pacjenta w czasie osiemnastomiesięcznej obserwacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the effects of complex periodontal treatment in a 17-year-old patient generalize aggressive periodontitis subjected to four surgical procedures. His treatment involved initial, conventional, conservative management with hygiene and subgingival stages, curettage and flap procedures by emans of grafits HA-Biocer, Bio-Oss and Emdogain in the bone defects adjectent to the teeth affected by periodontal destruction. The above-mentioned treatment resulted in considerable improvement of clinical parameters confirmed by radiological examinations and enabled us to stailize the patient's clinical peridontal state during the 18 months' follow up.

  stosując format: