Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/77

Tytuł oryginału: Rola szczepień ochronnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych.
Tytuł angielski: The effect of preventive vaccinations of nosocomial infections.
Autorzy: Wysocki Jacek
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.112-113, bibliogr. 6 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  2/77

  Tytuł oryginału: Program ćwiczeń w profilaktyce bólów pleców.
  Autorzy: Wysocki Lech
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (1) s.11-16, il. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/77

  Tytuł oryginału: In vitro drug resistance profiles of adult acute lymphoblastic leukemia: possible explanation for difference in outcome to similar therapeutic regimens.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.301-307, il., tab., bibliogr. 79 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Age has important prognostic impact in acute lymphoblastic leukemia (ALL). Adults with ALL have a worse prognosis compared to children. This may be due to different, unfavorable biology, poor treatment tolerance, drug resistance, higher expression of drug resistance related proteins. The lymphoblasts from adult ALL show an increased in vitro resistance to cytotoxic drugs, including prednisolone, dexamethasone, cytosine arabinoside, daunorubicin, L-asparaginase and methotrexate. Glucocorticoid resistance may be a fundamental difference between children, adolescents and adults with ALL, which may underlie different biological aspects and also explain the difference in prognosis. It seems that in vitro resistance to prednisolone with respect to the age might be a continuous variable in ALL patients, except infants. The greater the age, the higher the in vitro resistance to prednisolone. This may be due to induction of various defense mechanisms, such as an activation of P-glycoprotien, which develops throughout the life and protect the human against xenobiotics. Among a number of various drug resistance mechanisms, only several weak differences between adults and children with ALL have been reported including higher P-glycoprotein expression, lower methotrexate polyglutamate accumulation and possibly more often p53 gene mutations in adults. Intrinsic resistance, induction of drug resistance proteins expression during chemotherapy and co-existence of various mechanisms are common phenomena in adult ALL. It seems that age itself, more than drug resitance profile, reflects factors which have direct effect on chemotherapy response in adult ALL.


  4/77

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty toksycznego działania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
  Tytuł angielski: Some toxicological aspects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) effects.
  Autorzy: Zasadowski Arkadiusz, Wysocki Adam
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.33-45, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa omówiono zagadnienia związane z właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Szczególną uwagę zwrócono na procesy prowadzące do powstawania WWA, dystrybucję w środowisku, przemiany metaboliczne oraz potencjalne efekty szkodliwe wynikające z oddziaływania reaktywnych metabolitów z makrocząsteczkami komórkowymi.

  Streszczenie angielskie: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous environmental contaminants. They are found through environment in the air, in the soil, in water, in plants, and also in food. PAHs are formed during pyrolisis and the incomplete combustion of organic materials. PAHs can be man-made or occur naturally. They undergo metabolic activation after entering the mammalian cells to highly toxic reactive metabolite intermediates and can irreversibly damage cellular macromolecules (DNA, proteins, lipids). Polycyclic aromatic hydrocarbons represent a class of toxicological compounds which can create a variety of hazadous effects in vivo, including cytotoxicity, genotoxicity, immunotoxicity, teratogenicity and carcinogenesis described in present paper.


  5/77

  Tytuł oryginału: Course of viral hepatitis B and combined B and C hepatitis in children treated for neoplastic diseases.
  Autorzy: Kołtan Sylwia, Wysocki Mariusz, Kołtan Andrzej, Świątkiewicz Violetta, Styczyński Jan, Dębski Robert, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR274-CR279, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Viral hepatitis C in children is milder than in adults. Patients with tumors, because of immune deficits, seem to be at risk of rapid liver disease progression. Little is known about the course of HCV and dual HBV-HCV infections in such patients. Material/Methods: The study assessed clinical courses of HCV and dual HBV-HCV infections in 249 children with tumors aged 1-18 years, divided into four groups: with HCV infection - 53, HBV-HCV infection - 53, HBV only - 33 and ifection-free - 110. Results: Hepatitis C was often chronic - in 83.3 p.c of patients with HCV and 77.3 p.c. of those with dual infection. Over 80 p.c. had no jaundice. Mean AIAT activity was the highest in the HCV group (149.2 ń 202.7 IU/l), lower in the dual infection group (123.3 ń 148.1 IU/l; p 0.02), and the lowest in HBV (92.7 152.9 IU/l. Transaminasemia course in patients with HCV and dual HBV-HCV infections was most frequently fluctuating (50.9 p.c. and 45.3 p.c., respectively). 52.8 p.c. of children with HCV demonstrated no advanced inflammatory lesions with invasion of the lamina limitans, no marked fibrosis, and minimum changes in descriptive classification. In 92.3 p.c. of children with dual infections, inflammatory activity was mild or mean, with no fibrosis in 61.5 p.c., and persistnet chronic inflammation predominant in descriptive classification (46.2 p.c.). Conclusions: HCV an HBV-HCV infections in children with neoplastic diseases tend to take chronic forms, but their clinical course is mild with signs of severeinflammatory activity or hepatitic strom aremodeling observed on histopathology.


  6/77

  Tytuł oryginału: Correlations among prostatic-specific antigen, Gleason score, staging and grading in patients after radical prostatectomy.
  Autorzy: Szymanowski J., Dudek P., Ratajski J., Wysocki M.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.612-613, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives. To evaluate the correlation between Gleason grade, T stage, tumour grade and preoperative prostatespecific antigen (PSA) level ( or 20 ng/mL) in patietns after radical prostatectomy (RP). Patietns and methods. The serum total PSA level was measured 3 months before surgery in 87 patients who then undrewent RP between 1994 and 2000; the tumour specimens were staged and graded. Results. There were 57 (66 p.c.) patietns with a PSA level of 20 ng/mL; in this group only four (7 p.c.) patients had a Gleason grade of 7 and eight (14 p.c.) had G3 tumours. Thirty (34 p.c.) patients had a PSA level of 20 ng/mL; in this group only two (7 p.c.) patietns had a Gleason grade of 7 and 26 (87 p.c.) had G1 and G2 tumours. Conclusions. These results confirm our previous observations that the PSA level cannot be use as the only factor to indicate RP in patients with prostate cancer, but further evaluation on more patietns is needed.


  7/77

  Tytuł oryginału: Obustronny synchroniczny rak piersi u mężczyzny.
  Tytuł angielski: Bilateral, synchronous male breast cancer.
  Autorzy: Wysocki Wojciech, Mituś Jerzy, Łobaziewicz Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.270-272, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak piersi u mężczyzn stanowi ok. 1 proc. wszystkich raków piersi. W piśmiennictwie bardzo rzadko opisuje się przypadki synchronicznego, obustronnego występowanai raka piersi u mężczyzny. Przedstawiono przypadek 70-letniego chorego, u którego stwierdzono obustronny rak piersi występujący synchronicznie. Po stronie prawej wykonano radykalne odjęcie piersi (obejmujące mięśnie piersiowe) oraz usunięto układ chłonny pachy. Po stronie lewej wykonano proste odjęcie piersi. Radykalne odjęcie piersi pozostaje leczenie z wyboru w przypadku raka piersi u mężczyzny, niemniej stale zwiększa się liczba mniej rozległych zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: Male breast cancer represents abaout 1 p.c. of all breast cancers. Bilateral synchronous male breast cancer is very seldomly reported in the literature. We reposrt a case of 70 years old male with primary, bilateral, synchronous breast cancer. The patient underwent radical mastectomy (including pectoral muscles) adn axilla dissection on the right side. On the left side a simple mastectomy was performed. Although the radical mastectomy remains the standard treatament for the male breast cancer, there is steadily growing number of less extensive approaches in the selected cases of the male breast cancer surgery.


  8/77

  Tytuł oryginału: Granulocyty obojętnochłonne i produkcja wolnych rodników tlenowych po endoprotezoplastyce.
  Tytuł angielski: Polymorphonuclear leucocytes and the production of reactive oxygen species after total hip and knee replacement.
  Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Woźniak Waldemar, Markuszewski Jacek, Szczepanik Adam, Okoń Elżbieta, Wysocki Henryk
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aseptyczne obluzowanie endoprotezy wynika z niestabilności mechanicznej komponentów endoprotezy lub polega na bezpośredniej reakcji tkanek, o typie reakcji zapalanej na ciło obce, wobec produktów zużycia implantu. Dotychczasowe badania wykazały znaczącą rolę makrofagów w procesie przewlekłego zapalenia prowadzącego do aseptycznego obluzowania. Natomiast niewiele jest doniesień na temat wczesnej reakcji na wszczepienie endoprotezy i roli w tym procesie granulocytów obojętnochłonnych, komórek stanowiących pierwszą linię obrony organizmu i podlegających aktywacji w wyniku kontaktu z ciałem obcym. Badaniom poddano 33 chorych, w wieku od 59 do 79 lat, u których z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych wszczepiono cementową endoprotezę stawu biodrowego lub kolanowego. U chorych bezpośrednio przed operacją, w 2 miesiące oraz po 3 latach od zabiegu oznaczono liczbę granulocytów objętnochłonnych w krwi obwodowej oraz wielkość produkcji przez te komórki tlenku azotu i nadtlenku wodoru, po stymulacji w warunkach in vitro, odpowiednio metodą Marketa i metodą Picka. Po 3 latach od operacji u 8 chorych występowały bóle operowanego stawu, a wśród nich w 2 stawach stwierdzono aseptyczne obluzowanie implantu. W tej grupie chorych stwierdzono znamienne wyższą produkcję tlenku azotu i nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętnochłonne w 2 miesiące po zabiegu w porównaniu do wartości wyjściowych, do produkcji wolnych rodników w grupie bez dolegliwości bólowych i wartości w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Aseptic loosening of the prosthesis is caused by the mechanical instability of it's components or it depends on direct tissue reaction - foregin body reaction to implant's wear debris. Former studies showed a significant role of macrophages in the process of the chronic inflammation leading to the aseptic loosening. There are few studies concerning the early reaction against the implant and concerning in this process the role of neutrophils-the cell which form the primary defence of the body and are activated during contact with the foreign body. The examinated group consisted of 33 patients aged 59-79 with implanted cemented hip or knee endoprosthesis due to the primary osteoarthrisis. The count of granulocytes, production of the nitric oxide and hydrogen peroxide with Pick's and Market's method was evaluated in samples collected before the surgery, 2 months and 3 years after the operation. 3 years postoperatively 8 patients reported pain of the operated joint and in two cases aseptic loosening was recognized. In this group the level of production of the nitric oxide and hydregen peroxide by the neutrophils 2 months postoperatively was significantly higher in comparison to the levels in the patients without pain and the control group. In patients without pain the production of nitric oxide and the hydrogen peroxide did not change significantly after the surgery. The presented results suggest the neutrophil's activation by the cytokines, which appear as a result of a ...


  9/77

  Tytuł oryginału: Szczepionki genetyczne w terapii czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Gene modified tumor vaccines in therapy of malignant melanoma.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Karczewska Aldona, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.147-153, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od kilkudziesięciu lat obserwuje się w naszym kraju stały wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego. Leczenie chirirgiczne jest skuteczne tylko we wczesnym stadium tej choroby, natomiast zaawansowany czerniak jest praktycznie niewrażliwy na konwencjonalne metody terapii. Fakt ten zmusza lekarzy i naukowców do poszukiwań nowych, skuteczniejszych form leczenia. Z genetycznie modyfikanymi szczepionkami komórkowymi (GMTV) wiązane są ogromne nadzieje. W wielu ośrodkach na całym świecie zakończono badania kliniczne mające na celu ocenę bezpieczenstwa i skuteczności stosowania tego rodzaju leczenia. Również w Polsce, w Zakładzie Immunologii Nowotworów w Poznaniu prowadzone są badania kliniczne II fazy GMTV u chorych na zaawansowanego czerniaka złośliwego. Wyniki dotychczasowych badań są bardzo obiecujące i stały się podstawą do rozpoczęcia prospektywnych, randomizowanych badań III fazy.

  Streszczenie angielskie: Over the years the incidence of malignant melanoma in Poland as well as in other countries has been continously increasing. Surgery is a treatment of choice in the early stages of primary lesion. Advanced malignant melanoma however is resistant to chemotherapy or radiotherapy. Therefore there is a need new, more effective treatment. In the last years biotherapy such as immunotherapy is focusing a lot of attention. Unfortunately, systemic administration of immunostimulatory factors is very often associated with severe side effects. Thus, concepts of specific, immunotherapies such as immunogene therapy have been developed. Currently, various gene therapy strategies of malignant melanoma are beeing evaluated in multiple clinical trials carried out all over the world. They include gene modified cancer vaccines (GMTV) modified with genes encoding (i) cytokines or (ii) costimulatory molecules and dendritic cells modified with (iii) genes encoding tumor antigens or (iv) immunostimulatory factors. Since January 1996 in Departament of Cancver Immunology USOMS, at Great Poland Cancer Center in Poznan, Poland a GMTV has been tested in malignant melanoma patients. For the last 6 years more than 220 patients were enroled into the study of GMTV consisting of melanoma cells modified with genes encording IL-6 and its agonistic soluble receptor (sIL-6R). More than 25 proc. of objective clinical responses and significant life externsion were observed. The encouraging results formed a basis for design of a phase III prospective, randomized clinical study.


  10/77

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  11/77

  Tytuł oryginału: Częstość występowania Ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Ureaplasma urealyticum infections in women delivering at University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Uchman Jolanta, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz G[rzegorz] H., Wysocki Jacek, Gadzinowski Janusz, Szumała-Kąkol Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.34-37, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia Ureaplasma urealyticum są od kilku lat przedmiotem zainteresowań ginekologów, położników i neonataologów, gdyż prowadzić mogą do niepłodności, poronienia, porodu przedwczesnego lub obumarcia płodu. Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz częstości zakażenia Ureaplasma urealyticum kobiet rodzących poniżej 30 t.c. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu AM w Poznaniu. U wszystkich rodzących w dniu porodu pobierano wymaz z pochwy w kierunku Ureaplasma urealyticum. Identyfikację U. urealyticum wykonywano przy użyciu testu Mycoplasma IST (bioMerieux). Analizowano następujące dane: wiek matki, stan cywilny, wykształcenie, warunki materialne, palenie papierosów w okresie ciąży, ilość ciąż, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, obciążony wywiad położniczy (przynajmniej 1 poronienie, poród przedwczesnylub poród martwego płodu). Ze względu na wstępną fazę badań nie wykonano anlizy statystycznej. W grupie badanych kobiet u 20 (50 proc.) w wymazie z pochwy potwierdzono obecność Ureaplasma urealyticum. Spośród kobiet z dodatnim posiewem z pochwy w kierunku U. urealyticum dominowały osoby 21 r.ż. (7 vs 0 w grupie kobiet z posiewewm ujemnym), z niskim wykształceniem (14 vs 6), stanu wolnego (7 vs 2), palące papierosy w okresie ciąży (6 vs 1), pierwiastki (13 vs 8). U 14 (66 proc.) kobiet z dodatnim posiewem z pochwy doszło do porodu 30 t.c., u 7 (50 proc.) z nich obserwowano przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Wnioski: grupę ryzyka wystąpienia zakażneia ureaplasma urealyticum stanowią osoby 21 r.ż.,...

  Streszczenie angielskie: In last few years Ureaplasma urealtycium infections became more interesting for neonatologists and obstetricians because they may cause infertility, preterm labour or stillbirths. The aim of the study was to estimate risk factors and the incicdence of Ureaplasmal ifnection in the women delivering at the University Hospital in Poznań. In the study group Ureaplasma urealyticum was isolated in 20 (50 p.c.) women in vaginal swab. In the group of patietns with positive genital culture dominated women younger 21 (7 vs. 0 in the group with negative swab), low educated (14 vs. 6), smoking cigarettes during pregnancy (6 vs. 1), primigravidae (13 vs. 8). In this group 66 p.c. women delivered before 30 weeks of gestation vs. 55 p.c. in the group with negative culture and preterm rupture of membranes was observed in 7 (50 p.c.) cases vs. 6 (55 p.c.).


  12/77

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
  Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
  Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  13/77

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  14/77

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
  Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
  Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

  Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


  15/77

  Tytuł oryginału: Effect of cytoprotectants on in vitro drug sensitivity of leukemic cells.
  Tytuł polski: Badania in vitro wpływu leków cytoprotekcyjnych na wrażliwość komórek białaczkowych na cytostatyki.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A., Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.37-40, il., bibiogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu in vitro leków cytoprotekcyjnych: dexrazoxanu (DEX) oraz amifostyny (AMF) na cytotoksyczność daunorubicyny (DNR) i 4-HOO-ifosfamidu (IFO) w linii K562 i w ostrych białaczkach u dzieci. Cytotoksyczność DEX i AMF oraz ich kombinacji z odpowiednimi cytostatykami oceniono w teście MTT w komórkach linii K562 oraz u 18 dzieci z ALL (12 de novo, 6 we wznowie) i 4 z AML de novo. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). DEX i AMF zmniejszały przeżycie komórek linii K562 odpowiednio o 12 proc. i 20 proc. oraz zwiększały cytotoksyczność DNR i IFO. W stosunku do komórek białaczkowych, zaobserwowano silną korelację pomiędzy wartościami LC50 dla DNR i DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001), natomiast wartości LC50 dla DNR i DNR+DEX nie różniły się (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). Również dla IFO i IFO+AMF, stwierdzono korelację pomiędzy wartościami LC50 (rho = 0,64; p=0,01), jednak zaobserwowano tendencję do różnic pomiędzy wartościami LC50 dla IFO oraz dla IFO+AMF (p=0,073, współczynnik regresji liniowej 0,468). Mediana LC50 dla IFO wynosiła 20,23 mg/ml, natomiast dla IFO+AMF była równa 14,47 mg/ml (p=0,623). Przeprowadzone badania wskazują, że AMF może mieć niewielki wpływ cytotoksyczny in vitro na komórki białaczkowe oraz niewielki synergistyczny wpływ na cytotoksyczność IFO, natomiast DEX nie ma wływu na wrażliwość in vitro komórek białaczkowych na DNR.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of effects of cytoprotectants: dexrazoxane (DEX) and amifostine (AMF) on in vitro drug sensitivity of K562 cells and childhood leukemic cells to daunorubicin (DNR) and 4-HOO-ifosfamide (IFO). Cytotoxicity of DEX and AMF and their combination with respective drugs was analyzed by means of the MTT assay in K562 cell line and and in 18 children with ALL (12 de novo, 6 relapsed) and 4 with AML de novo. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). DEX and AMF caused cell kill in K562 cell line by 12 p.c. and 20 p.c. respectively and increased cytotoxicity of DNR and IFO. Strong correlation was observed between LC50 values for DNR and combination DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001) in patients samples, while LC50 values did not differ significantly (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). The correlation was observed also between LC50 for IFO+AMF (rho = ),64; p=0,01), however tendency to higher resistance to IFO was observed, when compared to combination IFO=AMF (20,23 mg/ml vs 14,47 mg/ml; p=0,623 Mann-Whitney U test; p=0,73 Wilcoxon matched pair test; regression coefficient 0,468). The results suggest weak in vitro cytotoxicity effect of AMF on leukemic cells and its weak synergistic effect on IFO cytotoxicity, while it seems that DEX has no influence on in vitro sensitivity of leukemic cells to DNR.


  16/77

  Tytuł oryginału: In vitro activity of platinum derivatives in acute leukemias.
  Tytuł polski: Aktywność in vitro pochodnych platyny w ostrych białaczkach.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.41-44, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena cytotoksyczności in vitro cisplatyny (CIS) i karboplatyny (KAR) w teście MTT w liniach komórkowych HL60 i K562 oraz u 33 dzieci z ostrymi białaczkami, w tym u 24 z ALL (17 de novo, 7 we wznowie ) i u 9 z AML de novo. Wobec komórek pacjentów z ostrymi białaczkami określono również wrażliwość na prednizolon, winkrystynę, L-asparaginazę, daunorubicynę, arabinozyd cytozyny, idarubicynę i etopozyd. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). Przez wzgledną oporność (RR) badanych grup na dany lek określono stosunek wartości median LC50 dla tego leku. W badanych liniach komórkowych HL60 i K562, średnia wartość LC50 dla CIS wynosiła odpowiednio 0,71 ń 0,17 mg/ml i 10,69 ń 2,21 mg/ml, natomiast dla KAR odpowiednio 3,99 ń 0,31 mg/ml i 53,43 ń 7,85 mg/ml. Mediana LC50 dla komórek pacjentów a ALL de novo wynosiła 5,10 mg/ml dla CIS i 21,28 mg/ml dla KAR. We wznowie ALL komórki wykazywały wieksza oporność wobec większości badanych leków z wyjątkiem CIS (RR=0,93), KAR (RR=0,63) i winkrystyny (RR=0,82). Komórki AML wykazywały znamiennie większa oporność wobec wszystkich badanych leków, w tym 6,3-krotną wobec CIS i 4,4-krotną wobec KAR. Pacjenci z nawrotową lub klinicznie oporną AML mieli mieloblasty w momencie rozpoznania 6,4-krotnie bardziej oporne na cisplatynę (p=0,014) oraz 3-krotnie bardziej oporne na karboplatynę (p=0,014). Podsumowując, zaobserwowano dobrą aktywność pochodnych platyny wobec ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of in vitro cytotoxicity of cisplatin (CIS) and carboplatin (CAR) by means of the MTT assay in HL60 and K562 cell lines and 33 children with acute leukemias, including 24 with ALL (17 de novo, 7 relapsed) and 9 with AML de novo. Sensitivity to prednisolone, vincristine, L-asparaginase, daunorubicin, cytarabine, idarubicin and etoposide in leukemic samples was also determined. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug, which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). Relative resistance (RR) between two groups was calculated as a ratio of median LC50 values for the drug. In HL60 and K562 cell lines, LC50 value for CIS was 0,71 ń 0,17 mg/ml and 10,69 ń 2,21 mg/ml respectively, while for CAR 3,99 ń 0,31 mg/ml and 53,43 ń 7,85 mg/ml respectively. Median LC50 for ALL de novo samples was 5,10 mg/ml for CIS and 21,28 mg/ml for CAR. Relapsed ALL samples were more resistant to most drugs except for CIS (RR=0,93), CAR (RR=0,63) and vincristin (RR=0,82). AML cells were significantly more resistant to all tested drugs, including 6,3-fold higher resistance to CIS and 4,4-fold to CAR. Myeloblasts of patients with refractory or relapsed AML were already on diagnosis 6,4-fold more resistant to CIS (p=0,014) and 3-fold to CAR (p=0,014). In summary, relatively good in vitro activity of platinum derivatives in relapsed ALL samples has been found and certain prognostic relevance of resistance to CIS and CAR in AML samples was ...


  17/77

  Tytuł oryginału: Transmisja wirusa C zapalenia wątroby w oddziałach onkohematologii dziecięcej: molekularne potwierdzenie dróg szerzenia się zakażeń HCV.
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus transmission in pediatric oncology wards: molecular evidence of HCV cross-infection.
  Autorzy: Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Wysocki Jacek, Rembowska Jolanta, Pernak Monika, Lewandowski Krzysztof, Nowicka-Kujawska Karina, Nowak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.73-76, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja wirusem HCV jest główną przyczyną zapaleń wątroby na świecie i stanowi poważny problem u długohospitalizowanych pacjentów. Chorzy onkohematologiczni w przebiegu chemioterapii są zwykle w głębokiej immunosupresji, dlatego też pomimo obecności HCV-RNA w surowicy krwi nie produkują swoistych przeciwciał anty-HCV. Celem pracy było wykazanie możliwych źródeł i dróg szerzenia się infekcji HCV u pacjentów onkohematologicznych. Badaniami objęto 129 dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi i 36 chorych z guzami litymi (u żadnego z pacjentów w momencie rozpoznania choroby podstawowej nie stwierdzono HCV-RNA i anty-HCV) oraz 61 osób personelu medycznego oddziałów onkohematologicznych. Podczas 2,5 letnich badań follow-up HCV-RNA wykazano u 87 z 165 pacjentów. W większości do zakażeń dochodziło genotypem 1a (82/87), 2-1b, 1-1a+1b oraz 1-1a+3a. Możliwość horyzontalnej transmisji HCV potwierdziła obecność genotypu 1a HCV w ślinie i moczu zakażonych dzieci. Celem ustalenia dalszych źródeł infekcji HCV przeanalizowano genotyp CV u zakażonych tym wirusem członków personelu medycznego. Wśród badanych stwierdzono infekcję jedynie genotypem 1a HCV. Biorąc pod uwagę fakt, iż wśród polskich krwiodawców dominuje genotyp 1b, wydaje się, że do zakażeń HCV w oddziałach onkohematologicznych dochodzi na drodze horyzontalnej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wobec niemożności produkowania swoistych przeciwciał przez pacjentów onkohematologicznych, jedynie wczesne wykrywanie HCV-RNA ...

  Streszczenie angielskie: Infection with hepatitis C virus (HCV) is a major cause of hepatitis world-wide and is becoming a substantial problem in long-term hospitalized patients. Oncohematological patients undergoing chemotherapy are usually deeply immunosuppressed and therefore antibodies to HCV are not produced despite the presence of HCV-RNA in peripheral blood. The aim of the study was to see how often long-term hospitalized patients acquired HCV infection and what were the possible sources and routes of virus transmission. The study involved 129 children with lymphoproliferative diseases, 36 patients with solid tumors (all patients were HCV-RNA an danti-HCV negative at the time of first hospitalization) and 61 medical staff from two oncohematol wards. During 2,5-year-follow-up study among 165 oncohematological patients HCV-RNA appeared in 87 in subsequent hospitalizations. Majority of infections (82/87) were 1a genotype, 2 were 1b, 1 - 1a+1b and 1 - 1a+3a. Horizontal transmission of HCV is implied by the presence of 1a genotype of HCV in saliva and urine of selected oncohematol. patients. In an attempt to estabilish the origin of HCV infection also medical staff were screened for HCV genotyping. All HCV-infected medical staff working on that wards had the same genotype (1a) as the patients and none of the medical staff was infected with 1b genotype. Since the most prevalent genotype in polish blood donors is 1b, HCV infection in oncohematol. patients is more likely due to horizontal ...


  18/77

  Tytuł oryginału: Czy pracownik służby zdrowia zakażony wirusami wirusowego zapalenia wątroby może stanowić zagrożenie dla pacjenta? Próba oceny w odniesieniu do polskich warunków.
  Tytuł angielski: Could a health service worker with viral hepatitis be a danger to patietns? An attemtp to assess the problem in polish conditions.
  Autorzy: Bilski Bartosz, Wysocki Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.339-342, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja przedstawia aktualne problemy dotyczące ryzyka zakażenia pacjenta wirusowymi zapaleniami wątroby poprzez zakaźnych pracowników służby zdrowia. W Polsce, naukowej oceny skali tego problemu dotychczas nie podejmowano, ponadto istnieją braki również w zakresie organizacji profilaktyki i prawa w tym zakresie. W naszym kraju pobyt w placówkach służby zdrowia wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia tymi wirusami (60 proc. przypadków zakażenia wirusem HBV stanowią zakażenia szpitalne). W świetle aktualnych programów profilaktyki HBV i HCV realizowanych w wielu krajach należy zwrócić również w Polsce uwagę na isntiejących nosicieli. Autorzy proponują stworzenie ram prawnych dla ograniczenia ryzyka zakażenia pacjenta wirusowym zapaleniem wątroby, powodowanego przez zakażonego pracownika służby zdrowia. Przestawione doświadczenia innych krajów mogą być w tym przypadku cenną wskazówką.

  Streszczenie angielskie: The paper presents current problems regarding the risk for viral hepatitis transmission to patietns by health service workers infected with this disease. In Poland, the scientific assessment of this problem has not as yet been undertaken. Moreover, there is a lack of preventive measures and leagal regulations in this area. In our country, the stay in a hospital is accompanied by a high risk of viral hepatitis infection (hospital ifnections make 60 p.c. of all HBV cases). In view of the HBV and HCV preventive programs carried out in many countries, the Polish specialists should turned attention to the virus carriers among health service workers. The authors propose to establish a legal framework aimed at reducing the risk of patietn' infection with viral hepatitis by a health service worker. The experince of other countries presented in this paper may prove to be a useful guide in taking appropriate steps.


  19/77

  Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji glikoproteiny P z profilem oporności in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Comparison of P-glycoprotein expression with in vitro drug resistance profile in acute leukemias.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Moryl-Bujakowska Angelina, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.381-387, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa na cytostatyki oznacza zmniejszoną wrażliwość komórek nowotworowych na różne, niespokrewnione ze sobą leki. "Klasycznym" mechanizmem oporności jest obecność białka PGP (permeability glicoprotein) będącego produktem genu MDR1, które usuwa cytostyki na zewnątrz komórki przy udziale pompy ATP-zależnej. Celem pracy jest ocena ekspresji białka PGP w ostrych białaczkach u dzieci oraz analiza korelacji obecności PGP z opornością in vitro na cytostatyki. Badania przeprowadzono u 45 dzieci z ostrymi białaczkami. Ekspresję białka PGP oznaczano metodą cytometrii przepływowej jako odsetek komórek blastycznych. Profil oporności in vitro na cytostyki określano w 4-dobowym teście cytotoksyczności MTT. Za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku letalne dla 50 proc. badanych komórek. Mediana ekspresji PGP wynosiła: 0,24 proc. u pacjentów z ALL de novo; 1,89 proc. we wznowie ALL (p = 0,002) i 12,560 proc. w AML de novo (p 0,001). Najwyższą indywidualną ekspresję PGP obserwowano u pacjenta ze wzonwą AML (70,5 proc.). Ekspresja PGP korelowała silnie (p 0,01) z opornością na idarubicynę, mitoksantron, etopozyd, prednizolon i deksametazon oraz z typem białaczki. Słabszą korelację (p 0,05) obserwowano dla daunorubicyny, doksorubicyny, merkaptopuryny, kladrybiny, fludarabiny, 4-HOO-cyklofosfamidu i 4-HOO-ifosfamidu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy obecnością białka PGP i skojarzonym profilem oporności in vitro wyrażonym skalą PVA. Wyniki przeprowadzonej ...

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance implicates decreased sensitivity of cancer cells to various, unrelated drugs. The "classical" mechanism of resistance is the upregulation of PGP (premeability glycoprotein), product of the MDR1 gene, which plays a physiological role in ATP-dependent transport of various substances outside the cell. The scope of this study is the analysis of PGP expression in childhood acute leukemias and its correlation with in vitro drug resistance profile. Fourty-five children were enrolled in the study. PGP expression was determined as a percentage of blast cells by flow cytometry and drug resistance profile by means of the MTT assay. Cytotoxicity was measured as the concentration of drug that is lethal to 50 p.c. of cells. Median expression of PGP was: 0.24 p.c. for ALL de novo patients; 1.89 p.c. for relapsed ALL (p = 0.002) and 12.60 p.c. in AML de novo (p 0.001). The hihgest individual PGP expression was observed in relapsed AML child (70.5 p.c.). The value of PGP expression showed a strong correlation (p 0.01) with resistance to idarubicin, mitoxantrone, etoposide, prednisolone, dexamethasone and type of leukemia. A weaker correlation (p 0.05) was observed for daunorubicin, doxorubicin, mercaptopurine, cladribine, fludarabine, 4-HOO-cyclophosphamide and 4-HOO-ifosfamide. No correlation was found between PGP expression and combined resistance profile for prednisolone, vincristine and L-asparaginase expressed by PVA score. These results might confirm ...


  20/77

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zapalenie wsierdzia wywołane przez Streptococcus bovis, które nasunęło podejrzenie (potwierdzone) raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Infective endocarditis due to streptococcus bovis in a patient with asymptomatic colon cancer - a case report.
  Autorzy: Sajkowska Anna, Wykrętowicz Andrzej, Minczykowski Andrzej, Śmielecki Juliusz, Wysocki Henryk
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.538-540, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of a 61-year-old male with clinical symptoms of infective endocarditis due to streptococcus bovis is presented. Because of the described coexistence of infective endocarditis and colon cancer when ths pathhogen is identified, the patient underwent diagnostic procedures which disclosed the presence of asymptomatic colon cancer. At that time, the patient denied both cardiosurgery and abdominal surgery. Three months later he underwent colon resection and the diagnosis of colon cancer was confirmed by histopathological examination. In spite of further treatment, the patient died 14 days after the procedure.


  21/77

  Tytuł oryginału: Sprawność funkcji poznawczych jako czynnik ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej starszych chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Impaired cognitive function as an independent risk factor for in-hospital mortality in elderly with chronic heart failure.
  Autorzy: Jóźwiak Andrzej, Guzik Przemysław, Chmielewski Zbigniew, Wysocki Henryk, Wykrętowicz Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.278-280, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewydolnośc serca i upośledzeie funkcji poznawczych są częstymi zaburzeniami u hospitalizowanych, starszych osób, mającymi wpływ na rokowanie. Tematem pracy jest określenie zależności między sprawnością funkcji poznawczych u chorych z niewydolnością serca, a ryzykiem zgonu wewnątrzszpitalnego. Badanie przeprowadzono u 598 osób w wieku 65 - 102 lata (355 kobiet) z niewydolnością serca klasyfikowaną jako II do IV stopnia wg NYHA. Do oceny funkcji poznawczych zastosowano modyfikowany wynik testu Mini Mental State Examination (MMMSE) - niwelujący różnice związane z wiekiem i wykształceniem badanych. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do jednego z tercyli: I - z niskimi (6,3 ń 1,2 punkty); II ze średnim (19,7 ń 4,7 punktu) i III z wysokimi (29,1 ń 2,1 punktu) wynikami testu. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 52 proc. w najniższym; 34,2 proc. w średnim i 15,1 proc. w najwyższym tercylu (Pearson Chi-square p 0,0001 dla trendu). Porównania śmiertelności wewnątrzszpitalnej w poszczególnych tercylach dokonano z użyciem regresji logistycznej uwzględniającej wiek, płeć, obecność cukrzycy, niewydolność nerek i niedokrwistości. Dla I (najniższe) i III tercyla (najwyższe wyniki MMMSE) uzyskano iloraz szans 5,93 (95 proc. Cl: 3,58 - 9,80; p 0,0001). Dla tercyli I i II uzyskano iloraz szans 2,67 (95 proc. Cl: 1,60 - 4,67; p = 0,0002). Przedstawione wyniki sugerują, że upośledzenie funkcji poznawczych wiąże się z gorszym rokowanie wewnątrzczpitalnym u starszych ...

  Streszczenie angielskie: Heart failure (HF) and impaired cognitive function are frequent causes of hospitalization in elderly patients. Independently, both clinical syndromes are associated with increased mortality. The aim of the study was to evaluate the influence of impaired cognitive function on in-hospital a mortality in old patients with HF. a modified Mini-Mental State Exam (MMMSE) was performed in 598 consecutive patients (65 - 102 years old; 355 female) with heart failure. All patients were stratified into low (6.3 ń 1.2 points), medium (19.7 ń 4.7 points) or high (29.1 ń 2.1 points) tertile group according to MMMSE results. Total in-hospital mortality was 52.0 p.c. in the lowest, 34.2 p.c. in the medium and 15.1 p.c. in the highest tertile (Pearson Chi-square p 0.0001 for trend. The comparison of in-hospital mortality betwen tertiles of MMMSE was done with the use of logistic regression adjusted to age, sex, and the presence of diabetes melllitus, renal failure and anemia. Comparison of in hospital mortality between patients from the lowest tertile of MMSE with the highest one revealed that odds ratio was 5.93 (95 p.c. Cl: 3.58 - 9.80; p 0.0001) whereas it was 2.67 (95 p.c. Cl: 1.60 - 4.67; p = 0.0002) for patients from the medium tertile. The obtained results showe that the worse cognitive function is, the worse in-hospital prognosis can be observed in older patients with HF. Moreover, it also suggests that impaired cognitive function may be an independent risk factor for ...


  22/77

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne u wcześniaków i dzieci z małą masą urodzeniową.
  Tytuł angielski: Vaccinations in preterm infants and in children with low birth weight.
  Autorzy: Stryczyńska-Kazubska Joanna, Wysocki Jacek
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wcześniaki i dzieci urodzone z małą masą ciała stanowią grupę zwiększonego ryzyka dla zakażeń wirusowych i bakteryjnych. Racjonalna realizacja programu szczepień ochronnych w tej grupie dzieci ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia zachorowań na choroby infekcyjne. Przedmiotem poniższego opracowania jest krótki przegląd aktualnie prowadzonych szczepień ochronnych w Polsce opracowany pod kątem możliwości ich stosowania i dzieci z małą masą urodzeniową.

  Streszczenie angielskie: Preterm infants and children with low birth weight are group of patients with an increased risk of viral and bacterial infections. A rational executing of the vaccination program in this group of children has a fundamental significance for a limitation of infections diseases. The subject of this article is a short review of currently implemented vaccinations in Poland focused on the prevention of infections in preterm infants and children with low birth weight.


  23/77

  Tytuł oryginału: Zastosowanie bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego chorych na raka piersi.
  Tytuł angielski: Administration of biphosphonates as an adjuvant therapy in breast cancer patients.
  Autorzy: Wysocki Piotr J.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.474, 476, 478, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój przerzutów nowotworowych w układzie kostnym uwarunkowany jest resorpcją kości dokonywaną przez aktywowane procesem nowotworowym osteoklasty. Obecność przerzutów w kościach wiąże się z radykalnym obniżeniem komfortu życia chorych (hiperkalcemia, silne epizody bólowe i złamania patologiczne) oraz wyraźnie skraca ich okres przeżycia. U wielu chorych z rakiem piersi mikroprzerzuty w szpiku kostnym, z których w późniejszym okresie mogą rozwinąć się pełnoobjawowe ogniska przerzutowe w kościach, występują nawet w przypadku braku zajęcia okolicznych węzłów chłonnych. Zastosowanie preparatów bifosfonianów (kwasu klodronowego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości w znacznym stopniu ogranicza wywołane nimi dolegliwości. W obrębie ognisk przerzutowych bifosfoniany nie tylko hamują funkcje osteoklastów, ale również zmniejszają stężenie takich czynników wzrostu jak TGF-á czy IGF-1. Wywierają one również bezpośredni wpływ na komórki nowowtworowe, poprzez indukcję apoptozy. Ostatnio opublikowane badanie przeprowadzone na dużej grupie chorych na raka persi (1 069) wykazały, że klodronian w ciągu 5 lat obserwacji przedłuża całkowity czas przeżycia chorych. Podczas 2-letniego stosowania lek ten zmniejszał również częstość występowania ognisk przerzutowych w obrębie układu kostnego, ale efekt ten obserwowany był tylko w trakcie jego stosowania. Relatywnie niski koszt terapii klodronianem oraz brak poważnych objawów ubocznych wydają się przemawiać za stosowaniem bifosfonianów jako leczenia uzupełniającego standardowej terapii raka piersi.

  Streszczenie angielskie: The development of bone metastases in patients with breast cancer depends on tumor-induced ostaoclastic resorption of bone. It is associated with severe bone pain, fractures and hypercalcaemia and simultaneously decreases the overall survival of patients. Micrometastases within bone marrow of breast cancer patients may be often found even if there are no signs of metastases in lymph nodes. Treatment of breast cancer patients with biphosphonates is associated with reduced frequency of skeletal complications. Biphosphonates not only inhibit the osteolitic functions of osteoclast at the site of bone metastases but also reduce the local concentration of different growth factors such as TGF-á or IGF-1. Biphosphonates can also directly influence the growth of cancer cells by inducing their apoptosis. Results of a recently published trial which accrued 1069 breast cancer patients demonstrate that clodronate during the total follow-up period of 5 years, significantly improved the overall survival. Clodronate may also reduce the occurrence of bone metastases in breast cancer patients, but this reduction is significant only during the medication period (2 years). Low costs of clodronate and the lack of any severe side effects make the administration of biphosphonates a promising strategy as an adjuvant to a standard breast cancer patients treatment.


  24/77

  Tytuł oryginału: Zasady szczepienia niemowląt z małą masą urodzeniową.
  Autorzy: Wysocki Jacek, Stryczyńska-Kazubska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.100, 102-104, 106, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  25/77

  Tytuł oryginału: Inhibitory wymiennika jonowego Na+/H+ w terapii choroby niedokrwiennej serca
  Autorzy: Wysocki Henryk
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.123-129 - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/77

  Tytuł oryginału: Ocena cytofluorymetryczna wartości odsetkowych subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem oraz bez zakażenia Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Flow cytometric analysis of peripheral blood lymphocytes in children with chronic gastroduodenitis with and without Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Krenska-Wiącek Anna, Szaflarska-Szczepanik Anna, Wysocki Mariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.107-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W przewlekłyn zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wskazuje się na duży udział układu odpornościowego. Badaniom poddano 70 dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, w tym 42 dzieci z zakażeniem H. pylori (grupa I) i 28 dzieci bez zakażenia H. pylori (grupa II). Wykorzystując metodę cytofluorymetrii przepływowej przed i po leczeniu wartości subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej. Na podstawie analizy materiału własnego w obu badanych grupach zarówno przed, jak i po leczeniu stwierdzono niższe wartości odsetkowe limfocytów T CD3 i CD8, komórek NK CD56 oraz wyższą wartość stosunku limfocyrtow T CD4 do CD8 w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Porównując wartości odsetkowe subpopulacji limfocytów u dzieci z zakażeniem i bez zakażenia H. pylori, stwierdzono, że w grupie I występował wyższy odsetek limfocytów T CD4, niższy limfocytow T CD8, a tym samym wyższa wartość stosunku limfocytów T CD4 do CD8.

  Streszczenie angielskie: The immune system plays an important role in chronic gastroduodenitis. A group of 70 children with chronic gastroduodenitis were subjected to examinations, including 42 children with H. pylori infection (group I) and 28 children without H. pylori infection (group II). Applying the method of flow cytometry, the per cent values of peripheral blood lymphocytic subpopulations were determined before and after treatment. The obtained results of examinations in group I were compared with those obtained in group II and were also compared with the standards given by Zeman for healthy children. On the basis of analysis of own material it was found that in both studied groups before and the treatment lower per cent values were observed of CD3 and CD8 T-cells, NK CD56 cells and higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio was disclosed as compared to healthy children. Comparing the per cent values of lymphocytic subpopulations in children with and without H. pylori infection it was found that in group I a higher per cent of CD4 T-cells, lower per cent of CD8 T-cells and , therefore, higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio were present.


  27/77

  Tytuł oryginału: Detecting the replication of the hepatitis B virus using the ImmunoMax technique following treatment with Interferon-alpha in children with chronic hepatitis.
  Autorzy: Kasprzak Aldona, Wysocki Jacek, Zabel Maciej, Surdyk-Zasada Joanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR1-PR7, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Children with HBV in Poland are treated with preparations of interferon-alpha (IFN-ŕ). The continuing laack of complete response to this type of anti-viral therapy remains to be explained. The application of cell biology techniques to identify the viral components in situmakes it possible to clarify the association between the distribution of the virus and morphological injury to the liver, the immune response of the host, and clinical symptoms in the natural course of infection. Our study was intendent to evaluate HBV expression in liver biopsies taken an average of two years after completion of IFN-ŕ therapy in 10 children with serological markers of persistent HBV infection. Materil/Methods: For the immunocytochemical detecion of HBcAg and for the hybridocytochemical detection of HBV-DNA, the avidin-biotin-peroxidase (ABC) technique was employed, as well as classical in situ hybridization, both additionally amplified using the ImmunoMax technique. HBcAg and HBV-DNA levels were estimated using a semiquantitative technique. Resuslts: Our study demonstrated persistent active replication of HBV in the liver in all examined children. A mixed pattern of HBcAg localization prevailed (noted in cell nuclei, cytoplasm and cell membranes) with a somewhat lower proportion of involved cells and a more evident membrane localization of HBcAg, as compared to results obtained before treatment. HBVDNA was observed in the cytoplasm of a fraction of hepatocytes similar to that noted before therapy. Conclusions: The ImmunoMax technique was found to be highly suitable for in situ monitoring of HBV replication after termination of IFN-ŕ treatment. Children with focal distribution of HBcAg andHBV-DNA have the potential for earlier eradication of the virus from their livers.


  28/77

  Tytuł oryginału: Cross-resistance to five glucocorticoids in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia samples tested by the MTT assay: Preliminary report.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.93-98, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In vitro antileukemic activity of five glucocorticoids and their cross-resistance pattern in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia were determined by means of the MTT assay in 25 leukemia cell samples of childhood acute leukemias. The equivalent antileukemic concentrations of the drugs tested were: 34 ćM hydrocoritisone (HC), 8 ćM prednisolone (PRE), 1.5 ćM methylprednisolone (MPR), 0.44 ćM dexamethasone (DX) and 0.22 ćM betamethasone (BET). In comparison with initial ALL cell samples, the relapsed ALL group was more resistant to PRE (38-fold, p = 0.044), DX ( 34-fold, p = 0.04), MPR (38-fold), BET (45-fold) and HC (33-fold). The AML cell samples were even more resistant to: PRE ( 85-fold, p = 0.001), DX ( 34-fold, p = 0.004), MPR ( 69-fold, p = 0.038) and HC (54-fold, p = 0.059) when compared with ALL on initial diagnosis. A sigificant cross-resistance among all the glucocorticoids used was found. Only in some individual cases the cross-resistance was less pronounced.


  29/77

  Tytuł oryginału: The influence of intracellular idarubicin and daunorubicin levels on drug cytotoxicity in childhood acute leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kurylak Andrzej, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.99-107, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympzjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Uptake and efflux of two anthracyclines, idarubicin (IDA) and daunorubicin (DNR), was studied in childhood acute leukemia samples. A comparison of IDA and DNR transport phenomena in relation to drug cytotoxicity and expression of P-glycoprotein (PGP) was made. Intracellular content of IDA/DNR was determiend by flow cytomery using the fluorescent properties of the drugs. In vitro drug cytotoxicity was measured by the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay. PGP expression was analysed by flow cytometry. The uptake and efflux rates were non-significantly higher for IDA than DNR. There were no differences between three types of leukemia with respect to drug content during accumulationand retention. After correction for the cell volume, intracellular concentration of both drugs in each moment of uptake and efflux was significantly lower in relapsed ALL and AML samples in comparison with initial ALL cells. Efflux, but not uptake, of both drugs was inversely correlated with PGP expression ad IDA, but not DNR, cytotoxicity. The cytotoxicity was correlated with drug accumulation for both drugs and with drug retention for IDA. In conclusion, it seems that (1) intracellular content was related to the lippopholic properties of the drugs rather than to the type of leukemia, (2) decreased intracellular concentration of both drugs might have an impact on compromised therapy results in AML and relapsed ALL children, (3) IDA presents higher cytotoxicity, which possibly might be decreased by the presence of PGP. These results might have a practical impact on the rational design of new chemotherapy protocols.


  30/77

  Tytuł oryginału: In vitro activity of oxazaphosphorines in childhood acute leukemia: Preliminary report.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.221-225, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Glufosfamide (á-D-glucosyl-ifosfamide mustard) is a new agent for cancer chemotherapy. Its pharmacology is similar to commonly used oxazaphosphorines, but it does not require activation by hepatic cytochrome P-450 and preclinically demonstrates lower nephrotocity and myelosuppression than ifosfamide. The aim of the study was a comparison of the drug resistance profiles of gufosfamide and other exazaphosphorines in childhood acute leukemias. Leukemic cells, taken from children with ALL on diagnosis (n = 41), ALL on relapse (n = 12) and AML on diagnosis (n = 13) were analyzed by meand of the MTT assay. The following drugs were tested: glufosfamide (GLU), 4-HOO-ifosfamide (IFO), 4-HOO-cyclophosphamide (CYC) and malfosfamide cyclohexylamine salt (MAF). In the gorup of initial ALL samples median cytotoxicity values for GLU, IFO, CYC and MAF were 15.5, 33.8, 15.7 and 7.8 ćM, respectively. In comparison with initial ALL samples, the relative resistance for GLU and IFO in relapsed ALL samples was 1.9 (p = 0.049) and 1.3 (ns), and in initial AML samples 31 (p 0.001) and 5 (p = 0.001), respectively. All oxazaphosphorines presented highly significant cross-resistance. Glufosfamide presented high activity against lymphoblasts both on diagnosis and on relapse.


  31/77

  Tytuł oryginału: Minimal distances between temporal bone structures and their mutual correlations.
  Autorzy: Wysocki Jarosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR80-BR83, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The minimal distances between basic temporal bone structures limit the operating field in ear surgery. The aim of the present study was to perform measurements on the minimal distances between key structures of the temporal bone and to investigate possible correlations between given structures. Material/Methods: The author remove 100 temporal bones from subjects of both sexes, across a range of age groups and from both sides of the body. Minimal distances were measured between the following structures: the lateral semicircular canal (SC), the tympanic ring (TR), the hard meninges of the middle cranial fossa (HM), the facial nerve (FN), the upper bulb of the internal jugular vein (JB) and the internal carotid artery (CA), collected in the appropriate pairs. The samples were measured using an operating microscope equipped with a graduated eyepiece. Results: The results are presented in various categories according to age, sex, and side of the body. Five pairs of distances were found to be significantly shorter in younger children (group I) than in older children and adults (group II). Conclusions: Ear surgery in younger children demands much more care than in older children and adults, especially regarding situations when the jugular bulb is in the operating field.


  32/77

  Tytuł oryginału: Ciężki przebieg zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołanego pałeczką Haemophilus influenzae u dzieci.
  Tytuł angielski: Serious course of Haemophilus influenzae meningoencephalitis in children.
  Autorzy: Szumińska-Napiontek Emilia, Małecka Ilona, Wysocki Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.701-705, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanego przez pałeczkę Haemophilus influenzae u 4 dzieci. Wywiad chorobowy był u wszystkich dzieci krótki (1-2 doby) i wszystkie wykazywały zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Przebieg zakażenia był ciężki, a okres hospitalizacji wyniósł od 22 do 40 dni. Wiek dzieci w momencie zachorowania nie był typowy dla zakażeń Hib. Najmłodsze z dzieci miało 3 tygodnie. Jedno dziecko zachorowało w wieku typowym, ale było to już drugie b.z.o.m.-r. w okresie niemowlęcym. U tego dziecka doszło do rozwoju wodogłowia wymagajacego leczenia chirurgicznego. Najstarsze dzieci miały 6 i 8 lat. Może to wskazywać na duże rozpowszechnienie i inwazyjność pałeczki Hib wśród polskich dzieci.

  Streszczenie angielskie: Haemophilus influenzae is a gram-negative bacteria. It can be isolated in encapsulated and unencapsulated forms. Humans are its only known reservoir. Encapsulated forms, mainly capsulat type b, are responsible for severe bacterial meningitis. The authors present the course of the disease in four children with bacterial meningitis due to Haemophilus influenzae. In all cases a short-term history was observed (1-2 days), the clinical course was severe and CNS disorders developed. The duration of hospitalization was from 22 to 40 days. The age of children was not typical for Hib invasive infections. The youngest child was 3 weeks old. One child developed infections in the infantile period, but it was the second bacterial meningitis. Hydrocephalus requiring surgical treatment was observed in this case. The oldest patients were 6 and 8 years old. This may indicate the prevalence and invasiveness of Hib in Polish children.


  33/77

  Tytuł oryginału: Lichtenstein repair for incarcerated groin hernias.
  Autorzy: Wysocki Andrzej, Poźniczek Marek, Krzywoń Jerzy, Strzałka Marcin
  Źródło: Eur. J. Surg. 2002: 168 (8/9) s.452-454, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate the use of Lichtenstein tension-free repair for incarcerated groin hernias. Design: Prospective consecutive series. Setting: Tertiary academic surgery department, Poland. Subjects: 27 patients whose incarcerated groin hernias were operated on between November 1997 and June 2001. Intervention: Tension-free hernia repair by the Lichtenstein technique. Main outcome measures: Morbidity, recurrence rates and mortality. Results: There were 2 postoperative deaths unrelated to implantation of the mesh (myocardial and cerebral infarction). In 1 patients a subcutaneous fluid collection was noted and was auccessfully treated by evacuation of the fluid. The remaining 24 patients had no complications during follow-up (mean 18 months, range 2-42 months). Conclusion: Monofilament polypropylene mesh can be successfully used not only in elective operations, but also in emergency operations for incarcerated inguinal hernias.


  34/77

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Skuteczność kliniczna szczepienia niemowląt bezkomórkowymi szczepionkami przeciwko krztuścowi - odległa ocena po 6 latach].
  Autorzy: Wysocki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.39-41, tab., bibliogr. 5 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Pediatrics 2001; 108 : 81
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/77

  Tytuł oryginału: Expression of PiT1 and PiT2 retroviral receptors and transduction efficiency of tumor cells.
  Autorzy: Grabarczyk Piotr, Wysocki Piotr J., Gryska Katarzyna, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.333-339, il., bibliogr. [10] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Recombinant retroviral vectors are still the most common gene delivery vehicles for gene therapy purposes, especially for construction of genetically modified tumor vaccines (GMTV). However, theses vehicles are characterized by relatively low titre and in the case of many tumor cell lines, low transduction efficiency. We constructed bicistronic retroviral vector pseudotypes of amphotropic murine leukemia virus (A-MuLV) and gibbon ape elukemia virus (GaLV), encoding enhanced green fluorescent protein (EGFP) as a rapid and easily detectable reporter gene. Transduction of five different human melanoma and four renal carcinoma cell lines by these two virus pseudotypes revealed differences in transduction efficiency, which wase markedly lower for the renal carcinoma cell lines. Stimulation of retroviral receptor expression (PiT1 and PiT2) by phosphate depletion induced a limited increase of receptor mRNA levels, but did not improve the gene transfer efficiency. In contrast, simultaneous transduction with both vector psuedotypes markedly increased the transduction efficiency, compared to GaLV or A-MuLV alone. The same effect could be achieved by several repeated exposures of target cells to fresh vector preparation. Overexpression of GaLV receptor (PiTq) in target cells significantly increased the transduction rate and enabled retrovirus mediated gene transfer into the cells which normally are not transducible by GaLV pseudotypes. We demonstrated that, using different transduction strategies, the relatively inefficient, widely used retroviral vector systems could be significantly improved.


  36/77

  Tytuł oryginału: Analysis of operating field area in transpyramidal retrolabyrinthine approach to posterior cranial fossa.
  Autorzy: Nitek Stanisław, Wysocki Jarosław, Brożek Eliza
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.305-308, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Retrolabyrinthine surgical access to the posterior and middle cranial fossa has a long history of use during the procedures aiming at the removal of small neoplasmatic changes located in the area of the internal auditory tube. A precise knowledge of teh anatomical alterations of teh temporal bone in the aspect of the retrolabyrinthine access to the posterior caranial fossa determiens a successful otoneurosurgical endoscopy, which involves a relatively narrow area. Fortyfour cadaver temporal bones of both sexes were measured to obtain the dimensions of teh surgical area limited by the sigmoid sinus, superior petrosal sinus and posterior labyrinth. The techniques of computer picture analysis were applied in the research. The mean value of the surface area of the figure limited by the sigmoid sinus, superior petrosal sinus and posterior semicircular canal was 175.9 mmý with no significant differences between sexes and sides. The maximal measured value was 356 mmý, and the minimal was 84.3 mmý. The size of the surgical area is characterised by large deviation range but was always sufficient to insert the endoscopic device and standard otosurgical instruments.


  37/77

  Tytuł oryginału: Czy pojawi się alternatywa dla statyn? Przegląd nowych leków korygujących gospodarkę lipidową.
  Tytuł angielski: Can we expect any alternative to statins? New lipid lowering agents - a review.
  Autorzy: Minczykowski Andrzej, Wysocki Henryk
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.55-62, bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł jest przeglądem prowadzonych na świecie badań nad nowymi generacjami leków korygujących zaburzenia gosopdarki lipidowej. Obiecującą grupę leków stanowią preparaty w6ybiórczo podwyższające stężenie cholesterolu frakcji HDL. Są to między innymi bloker XCETP oraz lek stymulujący gen regulujący syntezę bialka ABC1 odpowiedzialnego za syntezę cząsteczek CERP. Trwają również doświadczenia nad zastosowaniem w terapii rekombinowanej apolipoproteiny A-I. Wykazano, że podawanie liposomów i cyklodekstryn prowadzi do cofania się zmian miażdżycowych. Pracuje się również na d nową grupą leków - blokerow enzymu acylotransferazy acylokoenzym A-cholesterol (ACAT), których przedstawicielem jest avasimib. Kolejną nowością jest zastosowanie selektywnego inhibitora wchłaniania cholesterolu o nazwie ezetimib oraz leku pozyskiwanego z trzciny cukrowej - polikosanolu. W celu osiągnięcia maksymalnego dzialania przeciwmiażdżycowego większość przeprowadzanych bafdań klinicznych przewiduje stosowanie badanych leków łącznie ze statynami.

  Streszczenie angielskie: The article is a review of new lipid lowering agents. A blocker of CETP and a stimulator of the regulatory gene for protein ABC1 which is responsible for synthesis of CERP particle are a promising group of agents which selectively increase HDL cholesterol level. In several studies the recombinant apolipoprotein A I was investigated as an agent stimulating efflux of lipids. It was also shown that administration of liposomes and cyclodextrins can reduce atherosclerotic lesions. Avasimible is a representative of a new group of agents under investigation - blockers of ACAT (acyl-CoA: cholesterol acyltransferase). Lipid lowering is observed after administration of a selective inhibitor of cholesterol absorption in intestines - ezetimibe or a drug extracted from purified surgarcane wax - policosanol. In majority of cited studies investigated agents were used together with statins to increase theirs efficacy.


  38/77

  Tytuł oryginału: Cancer gene therapy - state-of-the-art.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.149-155, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A number of gene therapy clinical trials are being carried out the world over. Gene therapy is being applied in (I) cancer diseases, involving the largest number of patients, (II) monogenic diseases, (III) infectious diseases, (IV) vascular diseases, (V) autoimmune diseases and others. In the last decade, several strategies of cancer gene therapy have emerged due to a rapid development of gene delivery systems, both viral (recombinant retroviruses, adenoviruses, AAVs, herpes viruses) aand non-viral (liposomes, gene guns, electroporation). To date four main strategies of cancer gene therapy have been evaluated in clinical trials: (I) immunogene therapy, (II) suicide gene therapy, (III) antiangiogenic gene therapy, (IV) and administration of tumour suppressor genes. These strategies mostly involve: malignant melanoma, prostate cancer, renal cell cancer, colon cancer, breast and ovarian cancers, lung cancers, neoplastic diseases of the blood and brain tumours. At the Department of Cancer Immunology at the GreatPoland Cancer Center Gene Modified Tumour Vaccine has been tested in malignant melanoma patients for more than six years. Due to encouraging results from phase I and II of clinical trials a phase III was designed and will be started in 2003.


  39/77

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Antczak Andrzej, Nowaczkiewicz Piotr, Bieniaszewski Piotr, Stachowski Tomasz, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.72
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U chorych poddawanych skomplikowanym operacjom, u których nie można stosować preparatów krwiopochodnych należy stosować czynnik VIIa.


  40/77

  Tytuł oryginału: Morphology of the temporal canal and postglenoid foramen with reference to the size of the jugular foramen in man and selected species of animals.
  Autorzy: Wysocki Jarosław
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.199-208, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The jugular foramen and postglenoid foramen are the main venous foramina of the skull of placental mammals. Their mutual relations are closely related to the development of teh internal and external jugular vein, depending on the given kind. On the basis of measuring studies, it was decided to investigate the relations of the size of these foramina and to quantitatively determine which of them prevails. The studies were performed with macerated human and animal skulls. Altogether 100 skulls of human adults of both sexes, 100 of macaccas, 67 of bisons, 25 of mongrel dogs, 37 of foxes and 25 of rats wer examined. The jugular foramen was the outlet of the sigmoid sinus or its equivalents and the postoglenoid foramen was the outlet of the sigmoid sinus or its equivalents and the postglenoid foramen - the petrosquamous ofr temporal canal. The jugular foramen was always singular and characterised by a small variability in the morphology, consisting only in the occurrence of sht internal division or its lack. The postglenoid foramen, on the other hand, in the majority of the studied kinds was variable and numerous. The numbr of foramina ranged from 1 in man to 7 - 10 in bisons. In the cours of measurement, it was found that the area of the postglenoid foramen in relation to the area of the jugular foramen is 0.897 p.c. in man, 24 p.c. in macaccas, 30.7 p.c. in dogs, 34.4 p.c. in foxes, 53.9 p.c. in rats and 248.5 p.c. in bisons. The results obtained indicate that in bisons the system fo venous sinuses, connected with the postglenoid foramina, has a decisive significance for the drainage of...


  41/77

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  42/77

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 9: Przydatne drobiazgi - wykłady w Internecie.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.88-92, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  43/77

  Tytuł oryginału: Zawartość produktów peroksydacji lipidów a aktywność lipazy trzustkowej w treści torbieli rzekomych trzustki u ludzi z przewlekłym zapaleniem trzustki.
  Tytuł angielski: Lipid peroxidation products and the pancreatic lipase activity in the contents of pancreatic pseudocysts in people with chronic pancreatitis.
  Autorzy: Brentek Wiesław, Wysocki Janusz, Kalina-Faska Barbara
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.299-307, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ponieważ coraz więcej doniesień naukowych potwierdza udział ataku wolnorodnikowego tlenu w patomechanizmie przewlekłego zapalenia trzustki (p.z.t.), może to dotyczyć również powikłań zapalnych, jakimi są torbiele rzekome trzustki (t.rz.t.). Tymczasem mało, jeśli nie brak, jest doniesień z literatury przedmiotu oceniających zawartość nadtlenków lipidowych w t.rz.t., podczas leczenia drenażem przezskórnym. Cel pracy: Za cel niniejszej pracy postawiono ocnę obecności i zachowania produktów peroksydacji lipidów pod postacią nadtlenków lipidowych: koniugatów dienowych, endonadtlenków cyklicznych i zasad Schiffa w treści torbieli rzekomych trzustki uzyskanej podczas drenażu przezskórnego sterowanego ultrasonograficznie u chorych na p.z.t. Materiał i metody: W badanej grupie 83 osób z t.rz.t. o etiologii alkoholowej i żółciopochodnej w przebiegu p.z.t. hospitalizowanych w II Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej AM, wyodrębniono dwie podgrupy chorych z niską, względnie "prawidłową" (n = 31) i wysoką (n = 52) aktywnością lipazy trzustkowej w treści t.rz.t. wobec stężenia lipazy w osoczu. Ponado prześledzono korelację pomiędzy stężeniami substratowych triglicerydów, oraz stężeniami lipolitycznych produktów lipazy trzustkowj, tj. wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu w wyodrębnionych podgrupach chorych w treści pobranej podczas drenażu przezskórnego torbieli pod kontrolą USG. Do oceny zostali zakwalifikowani chorzy z p.z.t., według poniższych kryteriów: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Since an increasing number of scientific reports confirms contribution of the fre radical attack in the mechanism of the chronic pancreatitis, it may also concern inflammatory complications such as pancreatic pseudocysts. However, there are no reports analysing contents of lipid peroxides in pseudocysts during percutaneous drainage. Objectives: The aim of this study was to evaluate products of lipid peroxidation in the contents of pancreatic pseudocysts obtained during the ultrasound guided percutaneous drainage in patients with the chronic creatitis. The novelty in this study is determination of lipid peroxidation products in the contents of pseudocysts in the form of diene conjugates, cyclic endoperoxides and Shiff bases. Material and methods: In the examined group of 83 patients with pancreatic pseudocysts in the course of chronic pancreatitis, hospitalised in the 2nd Department of Internal Medicine of the Silesian Uniersity School Medicine, two subgroups of patients were separated. The first subgroup (n = 31) consisted of patients with the "normal" and the other one (n = 52) with the high activity of the pancreatic lipase in the contents of pancreatic pseudocysts in comparison to the activity of the plasma lipase. Moreover, correlation was followed among substrate triglycerides, as well as among concentrations of lipolytic products of the pancreatic lipase, i.e. free fatty acids and glycerol in the contents obtained during the ultrasound guided ...


  44/77

  Tytuł oryginału: Zmiany strukturalno-czynnościowe serca u sportowców kadry narodowej judo.
  Tytuł angielski: Structural and functional heart changes within national judo team.
  Autorzy: Wysocki Kazimierz, Multan Aleksander, Laskowski Radosław, Masłowski Janusz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.389-396, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badania echograficzne serca (AoD, Dd, IVST, LVPWT), dokonano pomiarów niektórych parametrów czynności układu krążenia (HR, RR, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca), jak też VO2max (metodą bezpośredną), mocy beztlenowej oraz wielkości wykonanej pracy (metodą Bar-Ora) u 10 zawodniczek i 13 zawodników dyscypliny judo). U ponad połowy badanych stwierdzono cechy przerostu przegrody międzykomorowej, a u 23 proc. także pogrubienie tylnej ściany lewej komory serca. Sugeruje to wpływ wzmożonej pracy ciśnieniowej serca wynikającej prawdopodobnie z charakteru obciążeń wysiłkowych tej dyscypliny sportu, obfitujących w okresowe wzmożenie ciśnienia śródpiersiowego (sytuacja Walsalwy). Chodzi tu o takie sytuacje jak trzymanie zawodnika, duszenie oraz chwyty w trakcie walki sportowej. Wszyscy badani charakteryzują się wysokimi parametrami osiąganej mocy beztlenowej i wielkości wykonanej pracy w warunkach beztlenowych. Z kolei u 32 proc. zawodnków i 10 proc. zawodniczek judo uwidacznia się powiększenie wymiaru rozkurczowego lewej komory, co może przemawiać za zwiększonym obciążeniem pojemnościowym (rozkurczowym serca (efekt Sterlinga). Towarzyszy temu dobra wydolność tlenowa (VO2max). Obserwowane niskie wartości skurczów serca i ciśnienia tętniczego krwi w warunkach spoczynkowych mogą świadczyć o dobrym przystosowaniu układu krążenia do wysiłku sportowego i sprawności procesów restytucyjnych. Z kolei nieco zwiększone wartości objętości wyrzutowej i pojemności ...

  Streszczenie angielskie: 10 female and 13 male judo competitors' health condition has been examined by means of echographic heart tests (AoD, Dd, IVST, LVPWT), tests on some of the parameters of the circulatory system (HR, RR, stroke volume and cardiac output) but also VO2max (by means of direct method), anaerobic capacity and the amount of performed work (by means of Bar-Or method). The ventricular septal overgrowth has been diagnosed within over the half of the tested individuals and to 23 p.c. of them the thickening of the posterior wall of the left ventricle has been reported. It suggests influence of the intensified pressure action of heart which presumably results from the character of the workload of the mentioned sport discipline, which is abudant in periodical raise in endocardiac pressure (Walsalw's rule). The case concerns such situations as holding the computer, stifling and appluing the catches in the course of fight. All the examind athletes have shown high parameters of achieving anaerobic capacity and the amount of the performed work in oxygen defcit conditions. On the other hand, the visualization of the overgrowth in diastolic size of the left ventricle, which may show the increased capacity (diastolic) load of heart (Sterling's rule), has been reported within 32 p.c. of females and 10 p.c. of males. It has been accompanied by a proper oxygenic capacity (VO2max). Observed low values of the frequency of cardiac contractions and arterial blood pressure in resting conditions ...


  45/77

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w Polsce - stan obecny i perspektywy wobec wymagań związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
  Autorzy: Wysocki Jarosław, Bubrowski Mariusz
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.64-80, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/77

  Tytuł oryginału: Cukrzyca jako przyczyna hospitalizacji w Polsce w latach 1980-1999.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus as a cause of hospitalization in Poland in 1980-1999.
  Autorzy: Roszkowska Hanna, Goryński Paweł, Wysocki Mirosław J.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.633-645, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości hospitalizacji z powodu cukrzycy w Polsce w latach 1980-1999. Analizę oparto na 10-procentowej próbie przypadków hospitalizowanych we wszystkich szpitalach w Polsce w latach 1980-1996, a w 1999 roku na badaniach w 11 województwach. Na podstawie danych z roku 1996 oszacowano, że rocznie jest hospitalizowanych około 7 proc. osób z rozpoznaną cukrzycą. Wyższa śmiertelność szpitalna (3 proc.) niż ogólna (ok. 1 proc.) z powodu cukrzycy wskazuje, że do szpitali mogą trafić pacjenci z zaawansowanym stanem choroby i współistniejącymi powikłaniami naczyniowymi. U większości pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy występowały choroby współistniejące, zwłaszcza choroby układu krążenia. Ponad 50 proc. pacjentów miało rozpoznaną cukrzycę insulinozależną. Trudno jednak ocenić jak dalece obrazuje to częstość występowania cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: The objective of this paper was to assess the frequency and trends of hospitalization of patients with diabetes in Poland between 1980 and 1999. The analysis of data from 10 p.c. annual systematic random samples of all hospitalized cases revealed that patients hospitalized because of diabetes make 1,5 p.c. of all hospitalized cases. The respective hospitalization rates per 10.000 population for males were 7,9 - 16,4 for males and 10,9 - 20,4 for females in the years under study. Frequency of hospitalization of patients with diabetes for males and females was steadily increasing between 1984 and 1993 whereas certain decline was observed from 1994 onwards. In all analysed years the diabetes hospitalization rates were higher among females than males and among urban inhabitants than those living outside cities. The hospital fatality rate from diabetes (around 3 p.c. in last years) is higher than overall hospital fatality rate (1 p.c.) which may indicate that patients with diabetes admitted to hospital are in the greater risk of serious vascular complications and coexisting diseases. Over 50 p.c. of hospitalized cases were diagnosed with insulin - dependent diabetes.


  47/77

  Tytuł oryginału: Przeżycia chorych na raka jelita grubego po zabiegach paliatywnych : praca doktorska
  Autorzy: Kostarczyk Wojciech, Wysocki Andrzej (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, II Katedra Chirurgii Ogólnej w Krakowie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  48/77

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Operacyjne leczenie przepukliny w bliźnie pooperacyjnej].
  Autorzy: Wysocki Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.52-53 - Tł. artyk. z czas. British Journal of Surgery 2002; 89 : 534-545
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/77

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.139-142, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Typ dokumentu:
 • informator


  50/77

  Tytuł oryginału: Ex vivo drug resistance profile in childhood acute myelogenous leukemia: no drug is more effective in comparison to acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Juraszewska Edyta, Malinowska Iwona, Stańczak Elżbieta, Ploszyńska Anna, Stefaniak Jolanta, Mazur Benigna, Szczepański Tomasz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (9) s.1843-1848, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Therapy results in childhood acute myelogenous leukemia (AML) differ from those of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cellular drug resistance might be one of the reasons of therapy failure in AML. The aim of the study was the analysis of ex vivo drug resistance profile in childhood initial and relapsed AML in comparison to initial ALL. Fifty-three AML samples were tested for chemosensitivity and results were compared with those of 106 initial ALL samples. Ex vivo drug resistance was tested by means of the MTT assay. Up to 29 cytotoxic drugs were tested for each patient. When compared to de novo ALL samples, myeloblasts from initial AML samples were significantly more resistant to most tested drugs, except cytarabine, mercaptopurine and thioguanine. Relapsed AML samples, in relation to initial AML samples, showed comparable sensitivity to cytarabine, idarubicin, fludarabine and cladribine. Patients, who have died due to refractory or relapsing disease, were already on first diagnosis 2-fold more resistant to cytarabine, 6.4-fold more resistant to cisplatin and 3-fold more resistant to carboplatin, when compared to those who stay in remission. Resistance to prednisolone was observed in 85 p.c. initial and all relapsed AML samples, in comparison to 33 p.c. of ALL samples. Resistance to cytarabine occurred in 2.1 p.c. of ALL and 12 p.c. of AML cases while a patient with Down syndrome presented the most sensitive drug resistance profile. In conclusion this study shows that no drug was found which, on average, was more effective in AML than in ALL samples. The sensitivity of myeloblasts to platinum derivatives might have prognostic value.


  51/77

  Tytuł oryginału: Wakcynologia.
  Autorzy: Wysocki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.41-42, 45-46, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/77

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 11: Przydatne drobiazgi - repetytorium z anatomii.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (3) s.141-144, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  53/77

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podejrzenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego - zmiany w postępowaniu w ciągu 30 lat].
  Autorzy: Wysocki Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.69-70, bibliogr. 12 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Surgery 2001; 88 : 1570-1577
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  54/77

  Tytuł oryginału: Chirurgia w Internecie. Odcinek 10: Przydatne drobiazgi - terminarze zjazdowe.
  Autorzy: Wysocki Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.137-141, il.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • informator


  55/77

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne wieku dziecięcego w Polsce i na świecie.
  Autorzy: Wysocki Jacek
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.9-10, 12, 14-15, 89, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/77

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Szczepionka przeciw różyczce].
  Autorzy: Wysocki Jacek
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.112, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/77

  Tytuł oryginału: Viral hepatitis in health service workers in the province of Wielkopolska.
  Autorzy: Bilski Bartosz, Wysocki Jacek, Hemerling Marcin
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.347-352, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Viral hepatitis is the most frequent occupational disease in the health service workers. On the ground of epidemiological data on certificaitons of occupational diseases, an analysis of morbidity of viral hepatitis was performed. Among viruses that can cause occupational hepatitis there are HAV, HBV and HCV. However, occupational HDV and HGV infections are also possible. In Poland, the number of hepatitis diagnosed as occupational diseases became more stable in the years 1996-1998, whereas morbidity of hepatitis C significantly increased. Such an epidemiological situation could be observed in the area of Wielkopolska and throughout the contry. In the former province of Poznań and in the present province of Wielkopolska, occupational hepatitis occurred mostly in nurses. In the nineteen sixties and seventies, the most dramatic increase in the incidence of hepatitis B was noticed in the population of nurses and midwives at the age between 21 and 30 years. This can provide evidence of especially high exposure to infectious factors in this occupational group and of high HBV infectivity. Nowadays, an average age at the time of diagnosis of hepatitis C is somewhat higher. Hepatitis C is usually recognized at the age between 30 and 39 years. A relatively low infectivity of HCV and mostly asymptomatic course of the infection, which delays diagnosis, may provide some explanations of these phenomena. The geographical distribution of stated cases of hepatitis C is difficult to predict and may suggest that some non-medical factors also play a role...


  58/77

  Tytuł oryginału: Garr‚ type periostitis ossificans: effective antibiotic therapy case report and literature review.
  Autorzy: Styczyński Jan, Biliński Piotr, Lasek Władysław, Gajewska-Guryn Anna, Wysocki Mariusz, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.46-50, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Garr‚ type periostitis ossificans is a rare disease observed in children and young adults. It is a chronic, infective pathologic change of bone tissue, with a mild course, affecting portions of long bone shafts and causing their sclerotization and thickening. Small granulation or cicatrization foci are present in teh marrow cavity, without purulence and bone defects. The predominant clinical symptom is dull pain, usually nocturnal. Generalized symptomsm or signs of local inflammation are rare. Case report: A course fo Garr‚ type periostitis ossificans located in the tibia of an 11-year-old boy is described. Laboratory tests and USG of the lesion site did not reveal any abnormalities. X-ray and CT images showed a spindle-shaped thickening of the tibial shaft, especially in the cortical layer, and narrowing of the marrow cavity, without periosteal reaction or soft tissue lesions. Scintigraphy of the skeletal system revealed enhanced radioligand uptake by the affected site. Differential diagnostics excluded osteogenci sarcoma, Ewing sarcoma, benign osteoma, cartilaginous tissue tumors, Langerhans cell histiocytosis and fibrous dysplasia. After antibiotic treatment, the clinical symptoms subsided. However, no evolution of radiological changes was observed. The boy has remained asymtomatic during 3-year follow-up. Conclusions: Garr‚ type periostitis ossificans should be taken into consideration in the differential diagnosis of bone diseases in children. The diagnosis is established on the basis of clinical and radiological presentation. Long-term antibiotic therapy may bring beneficial clinical effects. However, radiological changes of teh affected bone may persist for a long time.


  59/77

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  60/77

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonance - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach tętniczych zmienionych miażdżycowo.
  Tytuł angielski: The use of electron paramagnetic resonance in the analysis of electron types and structures and the concentration of free radical in sclerotic artery walls.
  Autorzy: Guzik P., Krzymieniewski R., Proszowski A., Tarchalski J., Tomaszewska K., Bogusz Z., Wysocki H.
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.116-119, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szereg badań doświadczalnych na zwierzętach i w hodowlach tkankowych wykazuje obecność stanu zapalnego toczącego się w obrębie zmian miażdżycowych oraz w ścianach naczyń zmienionych miażdżycowo. Procesowi zapalenia nieodłącznie towarzyszy powstawanie wolnych rodników. Celem pracy była próba wykorzystania metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonanse - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach zmienionych miażdżycowo tętnic. Badaniem objęto 9 chorych, których zakwalifikowano do amputacji jednej z kończyn z powodu rozwiniętej miażdżycy i zaburzeń ukrwienia części obwodowych lub pomostowania tętniczego z powodu upośledzenia drożności tętnicy obwodowej (6 osób), zabiegu naczyniowego z powodu tętniaka aorty brzusznej (2 osoby), resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej. Uzyskany materiał pochodzący z usuwanych fragmentow naczyń tętniczych, podzielono na kilka części, a następnie utrwalono w ciekłym azocie do dalszych badań EPR, które wykonano przy użyciu spektrometru firmy Bruker typ EMX pracujący w paśmie 9 GHz. W większości zbadanych próbek wykryto 4 rodzaje centrów paramagnetycznych. Są to (1) centra dające sygnały EPR typowe dla rodnikowych form nadtlenkowych białek, (2) sygnały związane z jonorodnikami w których niesparowany elektron zlokalizowany jest na aminokwasach zawierających atomy siarki, np. na cysteinie, (3) centra dające sygnał prawdopodobnie związany z kompleksami ...

  Streszczenie angielskie: Experimental animal studies show that inflammation is present in atherosclerotic plaques and the surrounding vascular wall. It is known that free radicals are generated during inflammatory reactions. The aim was to of the investigate the practical role of electron paramagnetic resonance (EPR) in the identification of free radicals in human arterial walls affected by atherosclerosis. Peripheral arteries with atherosclerotic changes were isolated from legs amputated because of several peripheral arterial stenosis (6 patients), the walls of aortic aneurysms excised during reconstructive procedures (2 patients) and from arteries supplying a cancer-infiltrated stomach during its resection (1 patient). The material obtained was immediately frozen in liquid nitrogen and preserved for later EPR examination (EMX spectrometer, Bruker, USA). There were 4 different paramagnetic centers in all arterial wall samples analysed, i.e. (1) centres with signals typical for protein peroxides, (2) centers with signals corresponding to ion free radicals associated with sulphur amino acidis, (3) centers linked to oragnic complexes containing Cu+2 (superoxide dismutase, metal proteinases) and (4) centres associated with Fe+2 and Fe+3 ions present in haem, cytochromes and catalase. All arterial wall samples had at least one free radical with a paramagnetic centre. Of the tissues analysed the strongest EPR signals were found in arterial walls from aortic aneurysms. Conclusion. EPR seems to be ...


  61/77

  Tytuł oryginału: Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group.
  Tytuł polski: Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycnej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Autorzy: Wysocki Mariusz, Styczyński Jan, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.341-350, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) w momencie rozpoznania oraz wznowy w aspekcie wartości centylowych dla dzieci z ALL de novo. Badania przeprowadzono testem MTT; za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek nowotworowych. Badaniom poddano 176 dzieci z ALL. Limfoblasty 38/176 (21,6 proc.) pacjentów uległy samoistnej apoptozie podczas 4-dobowej inkubacji. Profil opornosci in vitro na cytostatyki określono u 106 dzieci w momencie rozpoznania i 32 w momencie wznowy ALL. Limfoblasty we wznowie ALL wykazywały większą oporność in vitro na: prednizolon, dexametazon, L-asparaginazę, arabinozyd cytozyny, daunorubicynę, idarubicynę, tioguaninę, 4-HOO-ifosfamid i cladribinę; natomiast zachowały wrażliwość na: alkaloidy vinca, epipodofilotoksyny, 4-HOO-cyklofosfamid, treosulfan, tiotepę i merkaptopurynę. Pacjenci z ALL de novo o fenotypie common/pre-B w porównaniu z T-ALL mieli blasty bardziej wrażliwe na preparaty L-asparaginazy, winkrystynę, leki alkilujące i prednizolon. U pacjentów w wieku powyzej 10 rż. stwierdzono znamiennie większą oporność in vitro na większość leków z wyjątkiem arabinozydu cytozyny i tiopuryn. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy oporności in vitro na cytostatyki oraz grupę ryzyka. W grupie pacjentow, którzy wykazali oporność in vivo na terapię stwierdzono tendencję do większej oporności in vitro na: glikokortykoidy, preparaty ...

  Streszczenie angielskie: Failures in the therapy of acute leukemias are related to cellular drug resistance, pharmacolgiccal resistance and development of minimal residual disease. The scope of the study is comparison of in vitro drug resistance in acute lymphoblastic leukemia (ALL) on diagnosis and at relapse with respect to percentile values for a group of 106 de novo ALL children. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug lethal to 50 p.c. of tested cells. A total number of 176 children entered the study. Lymphoblasta of 38/176 (21,6 p.c.) patients undergo spontaneous apoptosis during 4-day incubation. In vitro drug resistance profile was determined in the samples of 138 children, including 106 de novo ALL and 32 relapsed subjects. Relapsed ALL samples were more resistant to prednisolone, dexamethasone, L-asparaginase, cytarabine, daunorubicin, idarubicin, 6-thoguanine, 4-HOO-ifosfamide and cladribine; and still were sensitive to: vinca alcaloids, epipodophylotoxines, 4-HOO-cyklophosphamide, treosulfan, thiotepa and 6-mercaptoppurine. Patients with common/pre-B immunophenotype had blasts more sensitive to L-asparaginase, vincristine, prednisolone and alkylating agents when compared to T-ALL samples. Children over 10 years were more resistant to most of drugs except cytarabine and 6-thioguanine. No correlation was found between in vitro drug resistance and risk group for any drug. In the group of children resistant in vivo to prednisolone monotherapy, in vitro high resistance to ...


  62/77

  Tytuł oryginału: Leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
  Autorzy: Wysocki Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.117-120, 162, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  63/77

  Tytuł oryginału: Genetycznie modyfikowane komórki dendrytyczne w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Genetically modified dendritic cells as a cancer treatment strategy.
  Autorzy: Wysocki Piotr J., Grabarczyk Piotr, Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Kowalczyk Dariusz W., Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.637-642, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki dendrytyczne (DC), najefektywniejsze z komórek prezentujących antygen, zostały odkryte ponad 30 lat temu. Ich rola, polegająca na aktywacji antygemowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą limfocyty CD4+ i CD8+, jest kluczowa w procesie indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Z tego powodu immunizacja chorych na nowotwory przy zastosowaniu DC prezentujących antygeny nowotworowe była uważana za bardzo obiecującą strategię terapeutyczną. Do tej pory na świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek nowotworowych opartych na karmionych antygenami DC. Niestety, "karmienie" DC określonymi peptydami ma kilka ograniczeń: (1) krótki okres półtrwania kompleksów MHC-peptyd, (2) konieczność dobierania odpowiednich peptydów dla określonych haplotypów MHC u różnych pacjentów, (3) wyłączna prezentacja przez DC tylko określonych epitopów antygenowych. Możliwości genetycznej modyfikacji DC umożliwiły stworzenie nowych strategii terapeutycznych dla chorych na nowotwory. W różnych modelach zwierzęcych, DC modyfikowane genami kodującymi antygeny nowotworowe lub czynniki immunostymulujące indukowały efektywną odpowiedź przeciwnowotworową. Ostatnio, na podstawie obiecujących badań na modelach zwierzęcych, rozpoczęto pierwszą próbę kliniczną immunizacji chorych z rakiem stercza przy zastosowaniu genetycznie modyfikowanych DC.

  Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs), the most potent APCs have been discovered almost 30 years ago. Due to priming of antigen-specific immune responses mediated by CD4+ and CD8+ lymphocytes, DCs are crucial for the induction of adaptive immunity against cancer. Therefore, vaccination of cancer patients with DCs presenting tumor associated antigens (TAAs) have been believed to be a promosing anti-cancer strategy. Unit now multiple clinical trials have been carried out in order to evaluate the safety and efficacy of cancer vaccines based on antigen-pulsed DCs. However, pulsing of DCs with particular peptides has several disadvantages: (1) short-time duration of antigen-MHC complexes, (2) requirement for matching of defined peptides with MHC complexes and (3) exclusive presentation of single antigen epitopes. Application of gene transfer technologies in the field of DCs-based vaccines made possible the development of novel, anti-cancer immunization strategies. In several animal models, DCs modified with genes encoding TAA or immunostimulatory proteins have been shown to be effective in induction of anti-tumor immune responses. Based on these encouraging results, a first clinical trial of vaccination of prostate cancer patients with gene modified DCs has been recently initiated.


  64/77

  Tytuł oryginału: Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Tytuł angielski: Surgical technique of external ear canal reconstruction.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.7-13, bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  65/77

  Tytuł oryginału: Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach.
  Tytuł angielski: Influence of intraoperative bleedings on hearing autcomes of stapedotomies.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.21-25, bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/77

  Tytuł oryginału: Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych zmodyfikowanych.
  Tytuł angielski: Functional results of modified radical ear operations.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.27-32, bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  67/77

  Tytuł oryginału: Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego.
  Tytuł angielski: Auditory results of reconstructions of ossicular chain in cases of damage of the incudostapedial joint.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Mrówka Maciej, Polesiński Zbigniew, Karaś Joanna, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.33-38, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/77

  Tytuł oryginału: Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego - analiza około 1500 przypadków.
  Tytuł angielski: Correlation between chronic otitis media with effusion and adenoid hyperplasia - analysis of 1500 cases.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Wysocki Jarosław
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.39-43, tab., bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/77

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym.
  Tytuł angielski: Alloplastic material in obliteration procedures of large mastoid cavities.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Wysocki Jarosław, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Sopliński Piotr, Ciszek Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.45-49, bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  70/77

  Tytuł oryginału: Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej.
  Tytuł angielski: Observation of results of total reconstruction of pinna in treatment of unilateral microtia.
  Autorzy: Skarżyński Henryk, Miszka Krzysztof, Zawadzki Robert, Mrówka Maciej, Młotkowska-Klimek Paulina, Skarżyńska Bożena, Wysocki Jarosław, Ciszek Anna, Sopliński Piotr
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.51-55, bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.


  71/77

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i obraz tympanosklerozy w świetle badań klinicznych i eksperymentalnych.
  Tytuł angielski: Etiopathogenesis and clinical manifestation of tympanosclerosis in the light of results of clinical and experimental studies.
  Autorzy: Wysocki Jarosław, Skarżyński Henryk, Młotkowska-Klimek Paulina
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.57-68, bibliogr. [57] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/77

  Tytuł oryginału: Ocena uwarunkowań wypadków i urazów u ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Assessment of the determinants of accidents and injuries among the elderly people.
  Autorzy: Gębska-Kuczerowska Anita, Miller Maria, Wysocki Mirosław, Supranowicz Piotr, Rabczenko Daniel
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.91-96, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Według danych GUS, co 10 osoba w wieku podeszłym jest niepełnosprawna w wyniku wypadku i urazu (1996). Celem przedstawionej pracy była ocena przyczyn i czynników ryyzka wypadków wśród osób w wieku podeszłym oraz rodzaju stosowanego leczenia. Stan zdrowia oceniany był na podstawie danych dotyczących rozpoznawanych chorób, dolegliwości oraz orzeczonego stopnia inwalidztwa. Badaniu poddano 1910 osób z terenu Polski w wieku 65 lat i powyżej. W grupie badanych 35 proc. osób uległo wypadkowi w ciągu ostatnich 10 lat. Wypadki miały miejsce najczęściej poza domem (64 proc.). W 56 proc. przypadków ofiary wypadków korzystały z opieki medycznej, w tym 29 proc. wymagało hospitalizacji. Miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny oraz wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) nie miały wpływu na ryzyko wypadku. Istotną grupę ryzyka stanowiły osoby mieszkające samotnie (bez rodziny). Wraz z wiekiem rosło ryzyko wypadku (1 proc. na rok). Najniższe ryzyko wypadku stwierdzono w grupie osób z umiarkowaną aktywnością fizyczną.

  Streszczenie angielskie: According to the GUS data in Poland every tenth person over the 60 years were physically handicapped due to accidents and injuries (1996). The aim of the present study was to assess the causes and risk factors of accidents in the elderly and types of action taken. Health status was estimated on the basis of information about diseases, complaints, stage of disability. Study covered 1910 subjects from Poland. In the investigated group 35 p.c. subjects had an accident in the previous 10 years. Accidents happened most frequently out of home (64 p.c.). 56 p.c. of victims of accidents needed medical care (29 p.c. were admitted to hospital). Place of inhabitancy, educational status, marital status, BMI had no influence on the risk of accidents. Only linving alone (without family) was a significant risk factor. The risk accidents increased porportionally to the age in the study group (1 p.c. per year). The lowest rate of accidents was observed in the group of moderate physical activity.


  73/77

  Tytuł oryginału: Postępy farmakoterapii - możliwości modyfikacji metabolizmu niedokrwiennego mięśnia sercowego.
  Autorzy: Wysocki Henryk
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.34-36, 38-41, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/77

  Tytuł oryginału: Angina stabilna u chorych na cukrzycę - zasady postępowania.
  Autorzy: Wysocki Henryk, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.59-66
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/77

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.


  76/77

  Tytuł oryginału: Porównanie inwazyjnych i nieinwazyjnych metod pomiaru parametrów hemodynamicznych.
  Tytuł angielski: Comparison of invasive and noninvasive measurement methods of hemodynamic parameters.
  Autorzy: Guzik Przemysław, Greberski Krzysztof, Wysocki Henryk
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.349-354, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Spośród parametrów hemodynamicznych najważniejsze pod względem klinicznym są: rzut serca (CO), objętość wyrzutowa (SV), częstość pracy serca (HR) oraz opór naczyń obwodowych (SVR). W artykule dokonano przeglądu najczęściej stosowanych metod inwazyjnych i nieinwazyjnych wykorzystanych do pomiarów hemodynamicznych zarowno w praktyce klinicznej, jak i w pracy badawczej z uwzględnieniem ich wad i zalet.

  Streszczenie angielskie: Cardiac output (CO), stroke volume (SV), heart rate (HR), and systemic vascular resistance (SVR) are the hemodynamic variables of greatest clinical significance. The article presents the hemodynamic parameter measurement methods available, their usefulness in different clinical situations and their advantages and disadvantages.


  77/77

  Tytuł oryginału: Europejskie kryteria fachowości w zakresie epidemiologii : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Zejda Jan
  Opracowanie edytorskie: Mularczyk-Bal Maria (koref.), Pająk Andrzej (koref.), Wysocki Mirosław (koref.), Zieliński Andrzej (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.11-24, zał. s. 43-56 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 1 s. 43
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  stosując format: