Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYSOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Rak gruczołu krokowego
Autorzy: Kirby Roger S., Brawer Michael, Denis Louis
Opracowanie edytorskie: Matuszewski Marcin (red.), Wysocka Barbara (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, VII, 72 s. : il., tab., bibliogr. s. 68-71, 21 cm. - Tyt. oryg. Fast facts : prostate cancer
Sygnatura GBL: 744,744

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/31

  Tytuł oryginału: Lipidy i zaburzenia lipidowe
  Autorzy: Feher Michael D., Richmond William
  Opracowanie edytorskie: Cybulska Barbara (przedm.), Wysocka Barbara (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [10], 126 s. : il., tab., bibliogr. 111 poz., 19 cm. - Tyt. oryg. Lipids and lipid disorders
  Seria: Kieszonkowy Przewodnik Ilustrowany
  Sygnatura GBL: 613,783

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: Rola migdałków gardłowych w odpowiedzi immunologicznej ucha środkowego
  Autorzy: Wysocka Jolanta
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.77-79, bibliogr. 6 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/31

  Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych
  Autorzy: Aponowicz Iwona, Białas Tomasz, Czapiewski Mirosław, Grzybek Sergiusz, Hałaczkiewicz Michał, Hołub Joanna, Nogalski Bogdan, Pietrusiński Mieczysław, Reszczyńska Danuta, Rutka Ryszard, Rybicki Jacek M., Tokarski Stefan, Wysocka Magdalena, Zwolakiewicz Leszek
  Opracowanie edytorskie: Nogalski Bogdan (red.), Rybicki Jacek M. (red.).
  Źródło: - Toruń, Wydaw. "Dom Organizatora" 2002, 424 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,019

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  5/31

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych : algorytmy
  Autorzy: Healey Patrice M., Jacobson Edwin J.
  Opracowanie edytorskie: Mellinkoff Sherman M. (przedm.), Glck Joanna (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pałka Grzegorz (tł.), Wysocka Barbara (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne Via Medica 2002, [8], 238 s. : il., 20x26 cm. - Tyt. oryg. Common medical diagnoses : an algorithmic approach
  Sygnatura GBL: 739,233

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/31

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników okołoporodowych na parametry hematologiczne krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Influence of peripartum factors on hematological values in the cord blood.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Wysocka Jolanta, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Remigiusz, Lemancewicz Adam, Urban Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.375-381, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  7/31

  Tytuł oryginału: Comparison of tchniques permitting to detect apoptosis in situ.
  Autorzy: Drąg-Zalesińska M[ałgorzata], Wysocka T[eresa], Dumańska M[ałgorzata], Jagoda E[wa], Zabel M[aciej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.125-126, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Several morphological and biochemical techniques are inuse for identification of apoptotic and necrotic cells ina studied cell population. It is essential to define not only the type of cell death but also to identify the apoptotic process itself, which represents a multistage, active processes, requiring activation of a molecular event cascade. In the present study, we have examined and discussed effectiveness of the selected techniques detecting apoptosis in hymphocytes exposed to incubation at an elevated temperature. The appraisal involved detection of caspase-3 active form, detection of Bel-2, TUnel reaction, the comet assay and electrophoresis of DNA.


  8/31

  Tytuł oryginału: Salvage hemipelvis radiotherapy with fertility preservation in an adolescent with recurrent vulvar carcinoma.
  Autorzy: Serkies Krystyna, Wysocka Barbara, Emerich Janusz, Hrabowska Maria, Jassem Jacek
  Źródło: Gynecol. Oncol. 2002: 85 (2) s.381-383, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,822

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. To preserve fertility, hemi-pelvis irradiation was chosen for locoregional groin recurrence of vulvar cancer in an adolescent. Case. A case of squamous cell vulvar carcinoma in uncommonly young patient is presented. First surgical management (local excision of T1N0M0 tumor of the right labia minora) was performed at the age of 16.5 years. Further therapy included wide local resection of recurrent local lesion, two subsequent ipsilateral groin dissections of nodal metastases (with extranodal spread at the first instance), and ipsilateral pelvic lymphadenectomy. The patient was administered external beam irradiation of 45 Gy to the hemipelvis followed by 10.8 Gy boost to the right inguinal region. After 6.5 years from the completion of radiotherapy the patients is free of disease. She managed to conceive but the labor was premature and the infant died in its 7th week pf life. Conclusion. In this case salvage hemi-pelvic irradiation for groin metastases of vulvar cancer has proved to be an effective treatment, allowing preservation of hormonal and obstetric functions. Partial post-irradiation damage of the uterus might have caused premature labor. Thus, special obstetric care is advisable in such situations.


  9/31

  Tytuł oryginału: Łupież jako objaw - jego etiopatogeneza, leczenie i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Dandruff as a symptom - etiopathogenesis, treatment and prevention.
  Autorzy: Wysocka Marta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.47-49, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The disease commonly known as "dandruff" is caused bynumerous host factors in conjuction with normal flora yeast Malassezia furfur (Pityrosporum ovale). Indeed, clinical studies have shown that administration of antifungal agents correlated with an improved clinical condition. In this article author try highlight some other causative factors and other way of treatments.


  10/31

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna przerosłych migdałków gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.
  Tytuł angielski: Bacterial flora of hypertrophied tonsilis in children with secretoria otitis media.
  Autorzy: Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina, Hassmann-Poznańska Elżbieta, Musiatowicz Marcin, Olszańska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.486-488, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We florze bakteryjnej przerosłych migdałków gardłowych przeważają bakterie potencjalnie patogenne: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Niekorzystnym zjawiskiem jest rzadsze występowanie flory fizjologicznej Streptococcus viridans i Neisseria sp. u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The potentially pathogenic bacteria: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhialis, Streptococcus pneumoniae are the major bacterial flora of hypertrophied tonsilis. In children suffering from otitis media with inflammatory effusion an unfortune decreased physiological flora of Streptococcus viridans and Neisseria is observed.


  11/31

  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy u biorcy serca.
  Tytuł angielski: Hyperthyreosis in heart recipients.
  Autorzy: Skirzyńska Dorota, Garlicki Mirosław, Plicner Dariusz, Wysocka Teresa, Wierzbicki Karol, Biernat Marta, Sadowski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.493-495, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 1992 do 2000 roku wśród chorych zakwalifikowanych do przeszczepu serca (HTx), nadczynność tarczycy wywołana podawaniem amiodaronu (AIT) wystąpiła u 5 chorych (czterech mężczyzn i jedna kobieta, średnia wieku 45,5 lat). W tej grupie u 4 pacjentów wykonano ortotopowy przeszczep serca. Przebieg pooperacyjny u chorych będących w momencie zabiegu w stadium eutyreozy był niepowikłany. U jednego pacjenta po HTx doszło do rozwoju przełomu tarczycowego i zgonu.

  Streszczenie angielskie: Between 1992 and 2000 in the group of the patients before heart transplantation, amiodarone indiuced thyreotoxicosis occured in 5 (4 male and 1 female, avreage age 45,5 years) patients. In four of the patients of that group orthotoptic heart transplantation was done. Postoperative period in the patients with euthyreosis was uncomplicated. One patient died after HTx because of thyroid crisis.


  12/31

  Tytuł oryginału: Leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci.
  Tytuł angielski: Treatments of atopic dermatitis in children.
  Autorzy: Wysocka Marta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (1) s.15-21, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is a chronic, relapsing, inflammatory skin disease. Topical therapy is the mainstay, but patient with widespread moderate to severe atopic dermatitis may require systemic therapy. There was reasonable RCT evidence to support the use of topical corticosteroids, tacrolimus, oral cyclosporin, ultraviolet light therapy and psychological approaches.


  13/31

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu antybiotykoterapii na fagocytozę i metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z postacią stawową boreliozy.
  Tytuł angielski: The evaluation of antibiotic therapy influence on phagocytosis and oxidative metabolism of polymorphonuclear leukocytes of patients with Lyme arthritis.
  Autorzy: Kondrusik Maciej, Wysocka Jolanta, Lipartowska Renata, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.204-207, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena zmian fagocytozy i metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z postacią stawową boreliozy z Lyme przed i po przeprowadzonej antybiotykoterapii. Badani chorzy zostali podzieleni na trzy grupy: grupa 1 - 18 chorych z rozpoznanym zapaleniem stawów, grupa 2 - 12 chorych na zapalenie stawów po 14-dniowym leczeniu cefuroksymem oraz grupa kontrolna 25 zdrowych ochotników. Fagocytoza granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej (odsetek komórek fagocytujących oraz fluorescencja) oraz metabolizm tlenowy (odsetek komórek "wybuchających" oraz fluorescencje przy stymulacji Escherichia coli i PMA) były mierzone w cytofluometrze przepływowym przy użyciu zestawów Phagotest-kit i Burst-tets kit (Orpegen, Niemcy). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu testu Manna-Whitney'a. W badaniach nie wykazano zmian w odsetku komórek fagocytujących, natomiast stwierdzono znamienny wzrost fluorescencji po przeprowadzonym leczeniu. Ocena parametrów metabolizmu tlenowego nie wykazała istotnych zmian ani przy stymulacji E. coli, ani przy PMA. Oznaczone parametry fagocytozy i metabolizmu tlenowego nie wykazywały korelacji z liczbą granulocytów obojętnochłonnych.


  14/31

  Tytuł oryginału: Analiza locus HLA-DR metodą PCR-SPP : zastsowanie w medycynie sądowej : praca doktorska
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Gadńsku
  Źródło: 2002, [2], 92 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  15/31

  Tytuł oryginału: Substytucja enzymami trzustkowymi w leczeniu schorzeń trzustki.
  Tytuł angielski: Substitution of pancreatic enzymes in treatment of pancreatic disorders.
  Autorzy: Wysocka Marta
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.106-109, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Severe pancreatic exocrine insufficiency lead to malabsorption of nutriens. In contrast to other key enzymes, pancreatic synthesis and secretion of lipase is impaired more rapidly, its intraluminal survival is shorter due to its luminal digestive action isn't compensated by nonpancreatic mechanisms. As a consequence, steatorrhea is in general more severe and occurs several years before clinical malabsorption of protein or starch. Adequate nutrient absorption requires delivery of sufficient enzymatic activity into duodenal lumen simultaneously with meal nutriens. In the majority of patient, pancreatin microsphere preparation containing 25 000 - 40 000 units of lipase will lead to clinical improvement and reduction of steatorrhea in patients with exocrine pancreatic insufficiency.


  16/31

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania polimorfizmu locus HLA-DR w identyfikacji osobniczej.
  Tytuł angielski: Application of polymorphism of HLA-DR locus in personal identification.
  Autorzy: Wysocka Joanna, Szczerkowska Zofia
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.251-259, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad polimorficznym locus HLA-DR. Oceniono przydatność metody PCR-SSP w medycynie sądowej. Analizie poddano DNA wyizolowany z krwi obwodowej, plam krwi i tkanek miękkich (mięśnie szkieletowe, mózg). Do amplifikacji alleli DR metodą PCR-SSP zastosowano komercyjny zestaw odczynników Dynal DR "low resolution". U 228 dorosłych niespokrewnionych osób z terenu Polski północnej wykazano 39 fenotypów HLA-DR spośród 55 możliwych. Badana populacja pozostawała w zgodzie z regułą Hardy-Weinberga. Analiza statystyczna wykazała dużą przydatność locus DR w medycynie sądowej. Allele HLA-DR można było również określić w tkankach miękkich (także dwumiesięcznego płodu) i z nieco gorszym rezultatem w plamach krwi.


  17/31

  Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń spirometrycznych w trzech regionach województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Occurrence of the spirometric abnormalities in three regions of the Pomeranian Voivodeship with different levels of environmental threats - preliminary results.
  Autorzy: Judin Aleksy, Ucińska Romana, Wysocka-Nowak Ewa, Klicki Grzegorz, Moczkowska Grażyna, Dobrzycka Anna, Cynowska Bogumiła, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.39-45, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku zewnętrznym jest postrzegane jako czynnik ryzyka rozwoju POChP. Celem pracy było wykazanie wpływu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego na występowanie zaburzeń wentylacyjnych u wybranej grupy pacjentów w 3 regionach woj. pomorskiego zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych. W masowym badaniu spirometrycznym udział wzięło 2357 osób. Wyniki pracy wskazują na negatywny wpływ stopnia uprzemysłowienia na poziom parametrów spirometrycznych.


  18/31

  Tytuł oryginału: Wyniszczenie nowotworowe - przegląd możliwości terapeutycznych.
  Tytuł angielski: Cancer cachexia - review of therapeutic approaches.
  Autorzy: Wysocka Marta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.35-38, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cancer cachexia is common clinical problem that sunstantially impacts upon the quality of life and survival of affected patients. It is the results of major metabolic changes produced by tumor-released substances as well as by cytokines and some endogenous peptides. Cachexia should be suspected in patients with cancer if an involuntary weight loss of greater than five percent of premorbid weight occurs within a six-monthh period. Aggressive parenteral nutrition has not been able to increase patients survival or procedure any significant symptomatic improvement. Despite positive pilot trial reports, large randomized studies have been unable to demonstrate a clinically defensible role for either pentoxifylline, serotonin, or hydrazine for patients with anorexia. Corticosteroids have been shown to increase appetite for a brief period of time, but they do not appear to improve caloric intake or nutritional status. In comparison, multiple studies have demonstrated that the progeatational agent, megestrol acetate, has both appetite-enchancing and weight-promoting properties. A new approach to the management of cachexia has been to combine the appetite-stimulating properties of a progestational agent with the anti-inflammatorey properties of the NSAIDs by using megestrol and ibuprofen together.


  19/31

  Tytuł oryginału: Retikulocyty krwi pępowinowej i ich frakcje w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
  Tytuł angielski: Cord blood reticulocytes and reticulocyte subtypes in normal and complicated pregnancy.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Jan, Wysocka Jolanta
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.145-153, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie automatycznej oceny retikulocytów za pomocą cytometrii przepływowej znacznie poprawia dokładność badania, a także tworzy możliwość analizy nowych jakościowo zmiennych - wskaźników dojrzałości retikulocytów. Wiadomo, że niedotlenienie jest ważnym czynnikiem krwiotwórczym, a retikulocyty są czyłym wykładnikiem funkcji i dojrzałości hematopoezy. Celem pracy była ocena liczby retikulocytów i ich frakcji w krwi pępowinowej uzyskanej po porodzie z ciąż fizjologicznych oraz ciąż, w których powikłania mogły być związane z przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. Przebadano 294 próbki krwi pępowinowej, uzyskane pomiędzy 26 a 42 tygodniem ciąży, z czego 233 pochodziły z ciąż o prawidłowym przebiegu, a 58 z ciąż powikłanych. Uzyskano następujące wyniki (średnia ń odchylenie standardowe): liczba retikulocytów - 268 ń 63 10**9l odsetek retikulocytów - 6,4 ń 1,5 proc., frakcja młodych retikulocytów (HFR - high fluorescence reticulocyte) - 11,3 ń 3,8 proc.; frakcja średnio dojrzałych retikulocytów (MFR - medium reticulocyte fraction) - 18,1 ń 4,7 proc.; frakcja dojrzałych retikulocytów (LFR - low reticulocyte fraction) - 70,7 ń 7 proc.; frakcja niedojrzałych retikulocytów (IRF - immature reticulocyte fraction) - 29,3 ń 7 proc. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wieku ciążowego obniża się odsetek retikulocytów, zaś wartość ich frakcji nie zmienia się w istotny sposób. W ciąży powikłanej obserwuje się różnice dojrzałości w subpopulacjach retikulocytów w porównaniu z ciążą fizjologiczną.


  20/31

  Tytuł oryginału: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Evaluation of peripheral blood B and T lymphocyte populations and T lymphocyte subsets in patients with different forms of periodontitis.
  Autorzy: Pietruska Małgorzata, Żak Janusz, Lipska Alina, Jaworowska Barbara, Wysocka Jolanta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.553-558, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ilościowa ocena limfocytów: T (CD3) i B (CD19) oraz subpopulacji limfocytów T: pomocniczych (CD4) i supresorowych (CD8) we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami zapaleń przyzębia. Oznaczenia populacji i subpopulacji limfocytów wykonano metodą cytometrii przepływowej. W grupie z przewlekłym zapaleniem przyzębia stwierdzono istotne zmniejszenie liczb bezwzględnych limfocytów CD3, CD19 i CD4 w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie ze zlokalizowanym agresywnym zapaleń przyzębia statystycznie istotnie obniżony był odsetek limfocytów CD19. Różnice w składzie limfocytarnym krwi obwodowej pomiędzy grupą z uogólnionym zapaleniem przyzębia i grupą kontrolną dotyczyły odsetka i liczby bezwzględnej limfocytów, liczby bezwzględnej populacji CD3 i CD19 oraz subpopulacji CD4 i CD8. Najniższy wskaźnik CD4/CD8 o wartości 1,21 występował u osób ze zlokalizowanym agresywnym zapaleniem przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a quantitative assessment of peripheral blood T (CD3) and B (CD19) lymphocytes and T lymphocyte subsets: helper (CD4) and suppressor (CD8), in patients with different forms of periodontitis. Determination of lymphocyte populations and subsets was achieved with the use of flow cytometry. In the group with chronic periodontitis, absolute numerical values of CD3, CD19 and CD4 were found to be significantly lower as compared to controls. In the localized aggressive periodontitis group the percentage of CD19 lymphocytes was statistically significantly decreased. The differences in lymphocytic blood composition between generalized aggressive periodontitis and control groups concerned the percentage and absolute numerical value of lymphocytes, the absolute numerical values of CD3 and CD19 populations, and CD4 and CD8 subsets. The lowest CD4/CD8 index, with a value of 1.21, was found in patients with localized aggressive periodontitis.


  21/31

  Tytuł oryginału: Cytokine production in major depression. The role of proinflammatory cytokines and Th1/Th2 dysfunction.
  Autorzy: Kamińska Teresa, Marmurowska-Michałowska Halina, Dubas-Ślemp Halina, Wysocka Alicja, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Over the years a body of evidence has been accumulated suggesting that major depression is associated with dysfunction of immune reactions. Depressed patients exhibiting dysregulation of HPA-axis and excessive production of glucocorticoids have at the same time enchanced proinflammatory response but supressed lymphocyte proliferative reactivity and delayed-type hypersensitivity skin response. The goal of this study was to investigate whether depression is associated with impaired production of several cytokines which, as it is known, are mainly the products of monocytes/macrophages such as IL-1á, IL-6, INF-ŕ, TNF-ŕ and also T lymphocytes subtypes Th1/Th2 such as IL-2, IFN-ç and IL-4, IL-10 respectively. We studied 29 hospitalized patients who met the criteria for majpor depressive disorders and 30 healthly control subjects, matched for age and gender. Depressed patients had elevated serum level of proinflammatory cytokine such as IL-Iá. Significantly increased IL-1á level in vivo was connected with a decrease of its production after stimulation in vivo with a strong inducer (LPS), however these differences were not statistically significant. Moreover, we also detected a defect in IFN-ŕ in vivo release ansd in vitro synthesis, which might influence the cytokines production by Th1/Th2 lymphocytes, observed as significant decrease in IL-10 serum concentrations and/or decrease in IL-2 production in blood cell cultures. The role of the observed overproduction of proinflammatory cytokines and the imbalance in TH1/Th2 cytokines in depression has been discussed.


  22/31

  Tytuł oryginału: Leczenie schizofrenii - niewłaściwe wybory i powikłania - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Schizophrenia treatment - improper choices, adverse events - preliminary report.
  Autorzy: Marmurowska-Michałowska Halina, Wysocka Alicja, Dubas-Ślemp Halina, Kozak Gustaw
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.217-223, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Files of 68 patients with paranoid schizophrenia treated first time in Department of Psychiatry Medical University of Lublin an in Psychoneurological Hospital of Lublin were analized. The aim of this study was evaluation of treatment according to the standards. In the most cases treatment was in consent with standards regarding choice of neuroleptic, period of time of treatment and its effectiveness. The only objections, which we founded were: 1) strong neuroleptisc in therapy were used too early and, 2) doses of neuroleptics were elevated to fast, 3) neuroleptics in depo form were used very rarely, 4) atypical neuroleptics were used also very rarely.


  23/31

  Tytuł oryginału: Morphological and cellular damage to some organs and changes in adrenocortical function parameters induced by equitoxic mixture fenitrothion/thiram in rats.
  Tytuł polski: Uszkodzenia struktury morfologicznej i komórek niektórych narządów oraz zmiany wskaźników aktywności kory nadnerczy u szczurów zatruwanych równotoksyczną mieszaniną fentrotionu i tiuramu.
  Autorzy: Wysocka-Paruszewska Bożena, Kamiński Marcin, Osicka-Koprowska Anna, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.17-32, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem znalezienia odpowiedzi biologicznej na łączne oddziaływanie fenitrotionu i tiuramu badano wpływ podchronicznego zatrucia ich równotoksyczną mieszaniną (5 proc. LD50, 90 dni) na strukturę morfologiczną i komórkowe enzymy wskaźnikowe (Mg+2 ATPase, AcP) wątroby, nerek, nadnerczy i mózgu oraz na poziom kortykosteronu w osoczu, kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach. Badano także wpływ mieszaniny na masy ciała i badanych narządów. Wyniki badania morfologicznego nie wykazały różnic w oddziaływaniu mieszaniny w porównaniu do jej składników pojedynczo. Różnice te były nieznaczne w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast w badaniu histochemicznym obserwowano najsilniejsze zmiany w aktywności reakcji enzymatycznych po zatruciu mieszaniną, wskazujące na wystąpienie interakcji toksykologicznej w zatruciu subchronicznym. Zmiany aktywności obu enzymów najsilniej zaznaczone były w wątrobie, a Mg+2 rownież w nerce. Po zatruciu mieszaniną nastąpił wzrost masy nadnerczy. Obserwowany wzrost poziomu kortykosteronu w osoczu był związany z oddziaływaniem tiuranu i nie był istotny statystycznie. poziom kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach nie uległ zmianie ani w porownaniu do zwierząt kontrolnych ani otrzymujących składniki mieszaniny pojedynczo.

  Streszczenie angielskie: To find the biological response to the subchronic joint action of fenitrothion and thiram the effects of their mixture (5 p.c. LD50, 90 days) on morphological structure, cellular enzymatic markers (Mg+2 APtase, AcP) of rat liver, kidneys, adrenals and brain as well as the plasma corticosterone level and the adrenal ascorbic acid and cholesterol contents were examined. The influence of the mixture on the total body weight and on the weights of the organs of interest was also studied. Morphological analysis did not show enhanced action of the mixture when compared to the action of its individual components. However, histochemical studies demonstarated that the strongest changes in the activities of marker enzymes appeared after intoxication with the mixture of pesticides, what indicates toxicological interaction during subchronic intoxication. Changes in the activity of both enzymes were most evident in the liver, and, in the case of Mg+2 APTase, also in the kidneys. The markedly elevated plasma corticosterone level followed intoxication with the mixture, but the increase was statistically insignificant. It was due to the action of thiram, since fenitrothin had no effect on plasma corticosterone level. The adrenal levels of ascorbic acid and cholesterol were not affected in any of the experimental groups. Weights of adrenals were significantly increased in the group treated with the equitoxic mixture.


  24/31

  Tytuł oryginału: Dosimetry of X-ray beams in stereotactic radiosurgery.
  Autorzy: Rostkowska J., Kania M., Bulski W., Wysocka A.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.143-156, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The accuracy of the dosimetry of narrow phaton beams is very important for precise stereotactic radiosurgery. At the Centre of Oncology in Warsw the stereotactic radiosurgery treatments are performed with the moving beam multi-arc technique using narrow circular collimators of various sizes. In this study, the results of measurements of depth doses, beam profiles and beam outputs with small ionization chambers, diamond detectors and films are presented along with the evaluation of the adequacy of dosimetric systems most suited for such measurements.


  25/31

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha : praca doktorska
  Autorzy: Kasprzycka Edwina, Wysocka Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [4], 92 k. : il., tab., bibliogr. 217 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/31

  Tytuł oryginału: Specyficzne problemy psychologiczne dzieci z przeszczepionym sercem.
  Tytuł angielski: Specific psychological problems of heart transplant children.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Wysocka Teresa, Rudziński Paweł, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.65-69, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę psychologiczną grupy 14 dzieci poddanych transplantacji serca w latach 1988-2000. Średnia wieku dzieci wyniosła 13 lat, wskazaniami do transplatnacji serca była kardiomiopatia lub wrodzona wada serca. Dzieci stanowią specyficzną grupę pacjentów z psychologicznego punktu widzenia, mają odmienne problemy i wymagają szczególnego postępowania. W pracy omówiono taki zagadnienia, jak: możliwość uzyskania ze strony dzieci współpracy w procesie leczenia, reakcje na hospitalizacje, trudności szkolne, obserwowane postawy rodziców. Ważnym problemem jest wpływ życia z przeszczepionym sercem na obraz siebie i samoocenę dzieci. Istnieje ponadto konieczność monitorowania rozwoju psychomotorycznego dzieci w trakcie leczenia.

  Streszczenie angielskie: In this study we discussed psychological problems of the group of 14 transplant children, who were operated between 1988-2000. The average age of children was 13 years. The indications for the heart transplantation were cardiomiopathy or congenital heart disease. Children are a specific group of patients from the psychological point of view. They have different problems and they need special managment. In this study the following problems have been discussed: the possibility of children co-operation in the therapeutic process, reaction to the staying in the hospital, difficulties at school, parents' attitudes in the therapeutic process, the important problem is the influence of life with a transplanted heart on self - image and self - evaluation of the children. There is also a necessity of monitoring the children's psychomotor development during the therapy.


  27/31

  Tytuł oryginału: Wpływ hemodializy na glikoproteinę Ib i reaktywność krwinek płytkowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Influence of hemodialysis on expression of glycoprotein Ib and platelets reactivity in end stage renal failure patients.
  Autorzy: Brzósko Szymon, Hryszko Tomasz, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Małyszko Jolanta, Myśliwiec Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.823-825, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłą niewydolność nerek (PNN) charakteryzują złożone zaburzenia hemostazy. Defekt hemostazy pierwotnej jest częstą przyczyną wystąpienia powikłań krwotocznych. Sam zabieg hemodializy (HD) wpływa na funkcję płytek krwi (kluczowego elementu hemostazy pierwotnej), która bezpośrednio po zabiegu jest upośledzona. Opisano różne zaburzenia funkcji trombocytów u chorych z PNN i czynników do tego prowadzących. Wśród nich bierze się pod uwagę defekt adhezji, gdzie kluczową rolę odgrywa kompleks glikoproteiny Ib (GPIb) i IX. Celem badania było określenie stopnia aktywacji, reaktywności płytek i ekspresji Gp Ib u chorych przewlekle dializowanych. Do badania wykorzystano metodę cytometrii przepływowej, do stymulacji trombocytów użyto trombinę. Oceniono błonową ekspresję GP Ib i selektyny P u 14 chorych hemodializowanych przed i po stymulacji trombiną, przed i po zabiegu HD oraz u 10 zdrowych osób, jako kontroli. Grupa badana charakteryzowała się mniejszą ekspresją GP Ib na płytkach nie aktywowanych, natomiast po aktywacji trombiną istotnie mniejszą ekspresją selektyny P. Trombocyty grupy badanej charakteryzowały się znacznie mniejszą ekspresją GP Ib po zabiegu HD, ale nie wykazano różnicy w ekspresji selektyny P. Po HD na płytkach aktywowanych wykazano mniejszą redukcję ekspresji GP Ib niż przed zabiegiem HD. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pacjenci z PNN, hemodializowani mają zmniejszona ekspresję GP Ib oraz reaktywność trombocytów; zabieg HD powoduje ...

  Streszczenie angielskie: Complex disturbances in hemostasis characterise chronic renal insufficiency. Defect of primary hemostasis is a common cause of bleeding complications. The hemodialysis procedure (HD), by itself, influences platelet function (the key part of primary hemostasis) which is compromised after the procedure. Many functional defects of thrombocytes have been described in end stage renal failure (ESRF) patients; one of them is adhesion defet where the pivotal role plays the complex of glycoprotein Ib (GP Ib) and IX. The aim of the study was to determine the extent of activation, reactivity of platelets and expression of GP Ib in ESRF patients. The flow cytometry method was used, and thrombin was used for stimulation of thrombocytes. Membrane expression of GP Ib and selectin P was assessd in 14 hemodialysed patients before and after stimulation with thrombin, before and after HD and in 10 healthy persons. The patient group had lower expression of GP Ib on resting platelets and significantly lower expression of selectin P after stimulation with thrombin when compared to the control group. After HD, thrombocytes had much lower expression of GP Ib; however there was no difference in expression of selectin P when compared to the state before HD. A lower reduction of GP Ib expression after stimulation with thrombin was observed after and before HD. On the basis of the results the following conclusions may be drawn: hemo-dialysed ESRF patients have lower expression of platelet GP Ib ...


  28/31

  Tytuł oryginału: The effects of radioiodine therapy on peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with Graves' disease. Preliminary report.
  Autorzy: Turowska Magdalena D., Turowski Dariusz, Wysocka Jolanta, Rogowski Franciszek
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Treatment of Graves' disease patients with radioactive iodide (131I) is becoming the standard therapy in an increasing group of cases but can induce alterations in immune response, like increasing levels of thyroid autoantibodies, and, in part, exacerbation of ophthalmopathy. The aim of this study was to assess the changes in peripheral blood (PB) lymphocyte subpopulations after 131I treatment of patients with Graves' disease. Material and methods: The study was carried out in a group of 30 patients with Graves' disease (23 f; 7 m) 49.5 ń 10.0 years of age, 26 with different subjective ocular signs like gritty sensation, increased lacrimation, orbital pain, and exophthalmos. PB lymphocyte subsets were analysed by cytofluorometry, serum concentration of TSH and fT4 were evaluated before and 6 weeks after radioiodine treatment. Results: After 131I treatment a signficant increase in CD3+, CD4+, CD3+HLA-DR+ and a decrease in CD19+ percentages of lymphocyte subsets were found in comparison with the initial evaluation. No significant changes in percentage of CD8+ and NK (CD3-CD16+ CD56+) cells were observed during this study. A significant increase in TSH and a slight decrease in fT4 concentration took place in the 6th week after 131I appliation. The patients without subjective improvement of ocular signs during the therapy initially had a percentage of CD3+, CD8+ lymphocytes which was signficantly lower compared with those with regression of ocular signs observed after 131I treatment. Conclusions: The changes in PB lymphocyte caused by 131I treatment of Graves' disease confirm the involvement of acquired cellular immunity after radiation damage of the thyroid gland...


  29/31

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów morfologicznych płytek krwi w przebiegu astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Estimation of morphological parameters of blood platelets in children with asthma.
  Autorzy: Matowicka-Karna Joanna, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.245-250, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Płytki krwi biorą udział w reakcjach obronnych ustroju. Płytki krwi mogą manifestować swoje funkcje tylko po aktywacji. Trombina aktywuje płytki krwi, powodując zmianę ich kształtu i sekrecję niektórych substancji. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę morfologii płytek krwi jako wskaźnika ich pobudzenia. Badania przeprowadzono u 83 dzieci chorych na astmę. Określano liczbę płytek krwi i ich paraemtry morfologiczne (PCT, MPV, PDW). Stwierdzono, że w przebiegu astmy dochodzi do zmniejszenia liczby płytek krwi i znamiennego obniżenia wartości PCT i PDW.

  Streszczenie angielskie: The platelets are involved in the defense mechanisms of the body. The platelets may exahibit this function only after activation. Therefore we conducted this study measureing some morphological parameters of these cells which reflect activation of platelets. The study was done in 83 children with asthma. The numbaer of blood platelets and their morphological parameters (PCT, MPV, PDW) were defined. A reduced count of blood platelets and a statistically significant decrease in platelet crit (PCT) and platelet distribution width (PDW) were found in the course of asthma.


  30/31

  Tytuł oryginału: Polimorfizm loci VNTR: D5S43, D7S21 i D12S11 w regionie Polski Północnej. Badania populacyjne i rodzinne.
  Tytuł angielski: Polymorphism of the VNTR loci: D5S43, D7S21 i D12S11 in the North Poland. Population and family study.
  Autorzy: Wysocka Joanna, Kapińska Ewa, Szczerkowska Zofia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.119-125, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/31

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.

  stosując format: