Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYROBIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Katakalcyna - białko z przyszłością?
Tytuł angielski: Katacalcin - protein with perspective?
Autorzy: Wyrobiec Grzegorz, Głowacka Maria, Skinderowicz Ewa
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.429-436, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Katakalcyna (PDN-21) jest 21-aminokwasowym C-końcowym pepetydem pochodzącym z prokalcytoniny. Głównym miejscem jej powstawania są komórki okołopęcherzykowe C tarczycy. Jest ona wydzielana do krwi w ilości ekwimolarnej z kalcytoniną. Katakalcyna znajduje praktyczne zastosowanie jako czuły i specyficzny marker raka rdzeniastego tarczycy - nowotworu wywodzącego się z komórek C tarczycy. Oznaczanie stężenia katakalcyny jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia raka rdzeniastego przy wartościach kalcytoniny na granicy normy. Nowym aspektem wykorzystania katakalcyny jest posocznica.

  Streszczenie angielskie: Katacalcin (PDN-21) is a carboxyterminal cleavage product of procalcitonin, which consists of 21 amino acids. The main place of its creation are parafollicular C-cells of the thyroid gland. It is released into blood in equimolar quantities with the calcitonin. Katacalcin finds its applicaiton as a sensitive and specific marker of the medullary thyroid carcinoma - the neoplasm deriving from C - cells of thyroid gland. Measurement of the concentration of katacalcin is particulary useful in medullary thyroid carcinoma suspected cases with border - line calcitonin levels. The new aspect of using katacalcin is a sepsis.

  stosując format: