Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYPYCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący - szczególny problem w diagnostyce mikroskopowej nowotworów tarczycy.
Tytuł angielski: Hyalinizing trabecular adenoma - a significant problem in microscopic diagnostics of thyroid neoplasms.
Autorzy: Sporny Stanisław, Wypychowska Iwona, Lewiński Andrzej
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.255-262, il., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący tarczycy w klasyfikacji WHO zaliczany jest do kategorii gruczolaków pęcherzykowych. Jego obraz mikroskopowy przypomina zarówno raka rdzenistego, jak i raka brodawkowatego gruczołu tarczowego. Jednakże, wyniki odczynów immunohistochemicznych świadczą zdecydowanie przeciwko pochodzeniu tego nowotworu z komórek C. Natomiast rezultaty analiz immunohistochemicznych i molekularnych sugerują powinowactwo gruczolaka beleczkowego szkiwiejącego tarczycy do raka brodawkowatego tego narządu. Należy podkreślić, że daignostyka cytologiczna guzów gruczołu tarczowego z układami beleczkowymi komórek stanowi szczególnie złożony problem badawczy.

  Streszczenie angielskie: According to WHO classification, the hyalinizing trabecular adenoma is assigned into the category of follicular adenomas. Its microscopical picture resembles both the medullary thyroid carcinoma, and the papillary carcinoma of the gland in question. However, the results of immunohistochemical studies speak strongly against the origin of that neoplasms from C cells. On the other hand, the results of immunohistochemical analyses and molecular studies suggest the relation of the hyalinizing trabecular adenoma to papillary carcinoma of the thyroid gland. It is to be stressed that the cytological examination of the thyroid tumors with trabecular arrangements of cells, constitutes an especially complex diagnostic problem.

  stosując format: