Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYPYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Aplazja szpiku powikłana grzybiczym zapaleniem zatok. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Bone marrow aplasia complicated by mycotic inflammation of sinuses. Case report.
Autorzy: Raciborska Anna, Adamowicz-Salach Anna, Wypych Agnieszka
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.77-80, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek aplazji szpiku powikłanej grzybiczym zapleniem zatok u 6 letniego chłopca zakażonego wirusem HSV. Wobec braku dawcy rodzinnego odstąpiono od przeszczepu szpiku, chłopca zakwalifikowano do leczenia immunoablacyjnego. W czasie terapii wystąpił ból nosa po stronie lewej. Badaniem ORL w lewej jamie nosowej stwierdzono twardy twór na wysokości małżowiny. CT zatok ujawniło zgrubienia przyścienne w lewej zatoce szczękowej, mogące odpowiadać zakażeniu grzybiczemu. Z powodu ciężkiego stanu ogólnego i pancytopenii odstąpiono od miejscowej interwencji chirurgicznej. Mimo intensywnego leczenia ogólnego (liposomalna amphoterycyna B i Sandoglobulina iv, flucytozyna i itraconazol p.os) i miejscowego (płukanie przewodów nosowych antybiotykami przecigrzybiczymi) obserwowano pogarszanie się stanu ogólnego dziecka. W otrzymanych wynikach posiewu uzyskano wzrost Aspergillus flavus. Pacjent zmarł w przebiegu wstrząsu septycznego.

  Streszczenie angielskie: Presented is a case of a of aplastic anaemia with sinusitis aspergilosa complications in a 6 year old boy with a HSV virus infection.Due to lack of a family doner bone marrow graft was taken into concideration, the boy was qualified to immunoablation treatment. During this treatment pain in the left siide of his nose was observed. Using ORL test a hard upgrowth of the height of a turbinated bone was detected in the left nasal cavity. CT of sinuses exposed a mural thickening in the left maxillary sinus which could reflect mycotic infection. Because of pancytopenia and the general condition being serious puncture surgical procedure was called f. Regardless intensive general treatment (liposomic amphotericini and Sandoglobulin iv, flucytosine and itraconazole p.os) and directional treatment (antimycotic antibiotic irrigation of the nasal passage) observed was worsening of the general condition of the child. As a result of inoculation obtained was growth of Aspergillus flavus. The patient died due to a septic shock.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola cytokin prozapalnych w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Wypych Joanna, Kmieć Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Histologii i Immunologii, Klinika Gastroenterologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], II, 76 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20359

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Guz Abrikosova (guz z komórek ziarnistych) wargi sromowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Abrikosov's tumor of the vulva - case report.
  Autorzy: Maździarz Agnieszka, Wypych Paweł, Kupryjańczyk Jolanta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.904-907, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek guza Abrikosova na sromie u 49-letniej pacjentki. Kobieta przebywała w Oddziale Ginekologicznym Katedry i Kliniki Położnictwa i Gienkologii II Wydziału lekarskiego AM w Warszawie, w którym była leczona z powodu guza wargi sromowej większej lewej. Zmianę usunięto w granicach tkanek zdrowych. Przebieg po operacji bez powikłań. Badaniem histologicznym rozpoznano: Guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosova) usunięty w całości w granicach zdrowych tkanek.

  Streszczenie angielskie: Objectives: A rare case of Abrikosov's tumor of the vuvla has been reported. A 49 year old postmenopausal woman was admitted to hospital with a slow growing tumor of the left greater pudendal lip. The patient underwent tumorectomy. Histologically GCM - granula cell myoblastoma known as the Abrikosov's tumor was diagnosed. As the tumor was of no potential malignancy the patient did not require any additional treatment. We present our experience and the review of current literature.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zaburzenia hormonalne u kobiet z makrotorbielami gruczołów sutkowych.
  Tytuł angielski: Hormonal abnormalities in women with gross cysts of the breast.
  Autorzy: Wypych Karol, Kuźlik Rafał, Wypych Paweł
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1117-1125, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Biorąc pod uwagę powszechnie przyjęty pogląd, że tło hormonalne dla rozwoju zmian patologicznych w obrębie gruczołów sutkowych stanowią: wzmożona aktywnosć estrogenów oraz nadmierne wydzielanie prolatkyny, autorzy przeprwoadzili badania u 30 kobiet z torbielami sutków o średnicy powyżej 10 mm. Wykonywano badania cytohormonalne cyklu i oznaczano stężenia prolaktyny, 17-á-estradiolu i gonadotropin w surowicy. Prawidłowe stężenia prolatkyny występowały u 96,7 proc. badanych kobiet, jednakże u kobiet z nawrotami torbieli po punkcji cienkoigłowej stwierdzono wybitnie dodatnie wyniki testu pobudzenia metoklopramidem. Osłabione działanie progesteronu było u wszystkich, a hypoestrogenizm u 65,3 proc. badanych. Bezwzględny hyperestrogenizm rozpoznano jedynie u 8,7 proc. kobiet z torbielami sutków.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Increased estrogen activity and prolactine hypersecretion is a hormonal reason for Benign Breast Diseases. Design: To evaluate hormonal disorders in women with gross breast cysts. Material and methods: 30 women with gross breast cysts (over 10 mm in diameter) have been investiagated. Cytohormonal vaginal swabs and serum levels of prolactine, estradiol and gonadotropins were evaluated. Results: Normal prolactine levels were found in 96,7 p.c. of cases, but in 8 women with recurrent breast cysts after repeated FNA-biopsies prolactine secretion stimulated by metoclopramide was significantly increased. Low progesterone activity in all women and low estrogen activity in 65,3 p.c. were shown. Absolute high estrogen activity was diagnosed only in 8,7 p.c. women with gross breast cysts. Conclusions: Nearly all patients with gross breast cysts have normal prolactine and low progesterone levels. High estrogen levels appear very seldom and in most cases these patients are hypoestrogenic.


  5/7

  Tytuł oryginału: Uzupełniające leczenie farmakologiczne po nakłuciu i zaaspirowaniu torbieli gruczołów sutkowych.
  Tytuł angielski: Adjuvant pharmacological treatment after fine needle aspriation of the breast gross cysts in women.
  Autorzy: Wypych Karol, Kuźlik Rafał, Wypych Paweł
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1126-1131, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W leczeniu torbieli sutków przyjętym postępwaniem jest nakłucie i zaaspirowanie treści. Alternatywnym postępowaniem jest leczenie chirurgiczne. Leczenie farmakologiczne ma na celu usunięcie zaburzeń hormonalnych jako przyczyny tych zmian i zapobieganie nawrotom oraz powstawaniu nowych torbieli. Autorzy u 30 kobiet z torbielami gruczołów sutkowych wykazują konieczność włączenia leczenia farmakologicznego jako uzupełniającego po nakłuciu i zaaspirowaniu torbieli. Postępowanie takie zmniejsza dziesięciokrotnie częstość nawrotów torbieli po punkcji i pozwala na wyleczenie objawów towarzyszących jak cykliczne i acykliczne bóle sutków oraz objawy naczynioruchowe u kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The most common and generally accepted methods of breast cysts treatment are fine needle aspiration or surgical excision. None of these methods allow to avoid or decrease number of recurrences. Regarding hormonal disturbances as a main reason for breast cysts also conservative treatment should be given. Design: To evaluate whether adjuvant pharmacologic therapy is effective in breast cysts recurrence prevention. Materiala an methods: 30 women (35-54 yrs) were treated with fine needle aspriation and afterwards with bromocriptine, estrogen-progestogens and progestogens. Results: The authors shows that breast cysts recurrence is approximately 10 fold decreased in group with adjuvant therapy with bromocriptine, estrogen-progestogens and progestogens than in group treated with fine needle aspiration only.


  6/7

  Tytuł oryginału: The influence of nitroglycerin on myocardial 99mTc-Tetrofosfmin uptake defects in coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wpływ nitrogliceryny na regionalne zaburzenia wychwytu 99mTc-Tetrofosminy w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Tarkowska Anna, Cholewiński Witold, Widomska-Czekajska Teresa, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Wypych Marek, Chrapko Beata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.254-268, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący - szczególny problem w diagnostyce mikroskopowej nowotworów tarczycy.
  Tytuł angielski: Hyalinizing trabecular adenoma - a significant problem in microscopic diagnostics of thyroid neoplasms.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Wypychowska Iwona, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.255-262, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolak beleczkowy szkliwiejący tarczycy w klasyfikacji WHO zaliczany jest do kategorii gruczolaków pęcherzykowych. Jego obraz mikroskopowy przypomina zarówno raka rdzenistego, jak i raka brodawkowatego gruczołu tarczowego. Jednakże, wyniki odczynów immunohistochemicznych świadczą zdecydowanie przeciwko pochodzeniu tego nowotworu z komórek C. Natomiast rezultaty analiz immunohistochemicznych i molekularnych sugerują powinowactwo gruczolaka beleczkowego szkiwiejącego tarczycy do raka brodawkowatego tego narządu. Należy podkreślić, że daignostyka cytologiczna guzów gruczołu tarczowego z układami beleczkowymi komórek stanowi szczególnie złożony problem badawczy.

  Streszczenie angielskie: According to WHO classification, the hyalinizing trabecular adenoma is assigned into the category of follicular adenomas. Its microscopical picture resembles both the medullary thyroid carcinoma, and the papillary carcinoma of the gland in question. However, the results of immunohistochemical studies speak strongly against the origin of that neoplasms from C cells. On the other hand, the results of immunohistochemical analyses and molecular studies suggest the relation of the hyalinizing trabecular adenoma to papillary carcinoma of the thyroid gland. It is to be stressed that the cytological examination of the thyroid tumors with trabecular arrangements of cells, constitutes an especially complex diagnostic problem.

  stosując format: