Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca oderwanym fragmentem centralnego cewnika żylnego.
Tytuł angielski: Central venous catheter embolization into the middle pulmonary artery.
Autorzy: Wydra Jacek, Kurowski Krzysztof, Skokowski Jan
Opracowanie edytorskie: Mlekodaj Stanisław (aut.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.82-84, bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca fragamentem cewnika żylnego jest rzadkim powikłaniem. Przedstawiamy przypadek 29-letniej chorej z przewlekłą dializozależną niewydolnością nerek, u której część centralnego cewnika żylnego w tętnicy do płata środkowego płuca była przyczyną bakteriemii gronkowcem złocistym metycylinoopornym (MRSA). Leczenie operacyjne polegające na wycięciu płata środkowego wraz z fragmentem oderwanego cewnika przebiegało pomyślnie. W wykonanych posiewach krwi po zabiegu chirurgicznym obserwowano ustąpienie bakteriemii.

  Streszczenie angielskie: Embolization of the central venous catheter into the middle pulmonary artery is a very rare complication. We report the case of 29-year-old patient with the chronic dialyse - dependent renal insufficiency, who underwent meticiline - resist Staphylococcus aureus (MRSA) bacteriemia caused by the fragment of the central venous catheter located in the middle pulmonary artery. Surgical treatment was given and proved successfull. We removed the middle lobe with the catheter's fragment. Performed blood samples to bacteriemia vere negative.


  2/8

  Tytuł oryginału: Macica podwójna z towarzyszącą agenezją nerki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uterus didelphys with unilateral renal agenesis - a case report.
  Autorzy: Wydra D., Sawicki S., Ciach K.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.31-32, bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare malformation of Mllerian ducts. The usuall symptoms are dysmenorrhea begining shortly after menarche, progressive pelvic pain and unilateral abdominal mass. The diagnosis and treatment of patients with uterus didelphys and obstructed hemivagina are not complicated and should be performed just after the onset of symptoms to avoid irreversible damage of genital organs and consequent decrease of fertility. We report a case of a patient with uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis diagnosed and treated in our hospital.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik wykrywania węzła wartownika w przypadkach raka sromu oraz raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Identifiaction of the sentinel lymph node in gynaecological oncology.
  Autorzy: Emerich Janusz, Wydra Dariusz, Sawicki Sambor
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.518-521, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z obowiązującą definicją, węzłem wartownika nazywany jest pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu limfy z obszaru objętego procesem nowotworowym. Zakłada się obecnie, że w tym węźle, jako pierwszym w danym regionie, lokalizują się przerzuty nowotworowe - reprezentuje on tym samym status histopatologiczny pozostałych węzłów chłonnych tego regionu. Metoda wykrywania węzła wartownika w ginekologii onkologicznej znajduje się obecnie w fazie badań i dotyczy głównie leczenai raka sromu oraz raka szyjki macicy. W celu wykrycia węzła wartownika wykonuje się limfoscyntygrafię przedoperacyjną lub śródopearcyjną, po podaniu w obrębie guza koloidu znakowanego technetem; stosowane jest również wybarwianie węzła za pomocą błękitu metylenowego. Zlokalizowanie węzła wartownika umożliwia wykrycie przerzutów nawet w postaci mikroskopowej - węzeł ten może być poddany szczegółowemu badaniu histopatologiczenmu. Kolejnym etapem, w przypadku potwierdzenia obecnych założeń dotyczących roli węzła wartownika w układzie limfatycznym, mogłoby być odstąpienie od wykonania limfoadenektomii - procedury, która u większości pacjentek ma charakter profilaktyczny ze względu na niską częstość występowania przerzutów w początkowych stadiach choroby, zarówno w przypadku raka sromu, jak i raka szyjki macicy. Częstość detakcji węzła wartownika jest stosunkowo wysoka i zależy od stosowanej metody. Dotychczas opublikowane wyniki wskazują, że w przyszłości wykrywanie węzła wartownika może umożliwi ...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node is the first node to receive the lymphatic drainage from the primary tumour site. The pathologic status of the sentinel node should reflect the overall status of the entire regional lymph drainage area. The results of preliminary studies performed in the field of gynaecological oncology have confirmed the role of the sesntinel node concept in vulvar and cervical cancer. Varied techniques may be applied for sentinel node identification - preoperative lymphoscintigraphy adn intraoperative hand-held gamma-probe detection - both requiring the administration of technetium-99m-laabelled colloid around the tumour or patient blue dye injection and direct localisation of the lymph node during teh operation. After idenification the sentinel lymph node can be removed separately, while aprticular histopathological techniques such as ultrastaging or immunochemistry staining allow to detect micrometastases. In the early stages the vulvar and the cervical cancer the lymph node metastatic rate is relatively low and, in the majority of cases, lymphadenectomy is unnecessary. Precise determination of the histopathological status of regional nodes may allow to perform less excessive surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. Thre first results indicate that in near future this method could be employed in the standard treatment of the vulvar and cervical cancer. At the present moment multicentered ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Operacje wyłonienia sztucznego odbytu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Anus praeter in patients with advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Ciach Katarzyna, Sawicki Sambor, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1011-1014, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 66 chorych (13,2 proc.), u których dokonywano wyłonienia sztucznego odbytu z grupy 497 leczonych operacyjnie z powodu raka jajnika. Likwidację sztucznego odbytu i następowego zespolenia jelitowego wykonano u 5 chorych (7,6 proc.). Operacja jelitowa pozwoliła na zwiększenie szansy przeżycia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika oraz wdrożenie następowego leczenia cytostatykiem.

  Streszczenie angielskie: Objective: Intestinal operations in advanced ovarian carcinoma due to intestinal osbtruction are still controversial. Design: The aim of study was to analyse the efficacy of intestinal operation and making anus praeter in the patient with advanced ovarian carcinoma. Material and methods: A total of 497 patient with ovarian carcinoma were operated in II Department of Obsteterics and Gynecology in 1990-2001, 66 patients with advanced ovarian cancer were analysed with a view to interventions for intestinal obstruction and making the anus praeter. Results: In the group of 497 patients with ovarian carcinoma there were a operations of making anus praeter in 66 cases (13,28 p.c.). It was performed during fist operation in 40,9 p.c., during SLO in 22,72 p.c., TLO in 16,67 p.c. and following operations in 19,70 p.c. In 5 cases (7,58 p.c.) there was a liqudatio of anus praeter after an average 8,8 months after intestinal opearion. Conclusion: Surgical intervention can be of value in removing life-threatening intestinal obstruction and to achieving longer survival with a possibility of receiving a further antineoplastic therapy.


  5/8

  Tytuł oryginału: Dootrzewnowa hypertermiczna perfuzyjna chemioterapia (IPHC) w przetrwałym raku jajnika - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Intraperitoneal hyperhtermic perfusion chemotherapy in recurrent ovarian cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1044-1047, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis zabiegu dootrzewnowej hypertermicznej chemioterapii perfuzyjnej u chorej na raka jajnika, u której podczas operacji sprawdzającej stwierdzono przetrwałą chorobę nowotworową. Zabieg wykonano z zastosowaniem podwyższonej temperatury płynu perfuzyjnego z cytostatykiem. Zastosowano cisplatynę w dawce 50 mg na litr płynu perfuzyjnego. Czas perfuzji aktywnej, krążenia cytostatyku w temperaturze 42řC wynosił 90 minut. Szybkość krążenia płynu wynosiła 1200-2000 ml/min. Nie obserwowano powikłań w czasie zabiegu ani w okresie okołooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a treatment of peritoneal spread of ovarian cancer with intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy. Hyperthermic antiblastic perfusion was carried out throughout the abdomino-pelvic caivty for 90 min, at the temperature of 41-42řC, with cisplatin (50 mg/l). Perfusion was performed with 4 liters of Maxwell liquid. The perfusion rate was 1200-2000 ml/min. There was no complication during and after procedure.


  6/8

  Tytuł oryginału: Procedury chirurgiczne w zakresie przewodu pokarmowego w leczeniu operacyjnym chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal surgery in patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Stukan Maciej, Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstośći oraz typu procedur chirurgicznych w zakresie przewodu pokarmowego wykonywanych w latach 1987-2001 w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w trakcie 817 pierwotnych operacji cytoredukcyjnych. U 74 chorych wykonywano także operacje w zakresie przewodu pokarmowego polegające na resekcjach i zespoleniach jelit cienkich i grubych. W anlizowanej grupie całkowitą doszczętność w trakcie zabiegu osiągnięto w 15 przypadkach - 20,3 proc. (R = 0 cm), u 33 chorych pozostawiono zmiany nowtoworowe o średnicy mniejszej niż 2 cm (44,6 proc.). Celem pierwotnej operacji w raku jajnika jest maksymalna cytoredukcja, a resekcje zmienionych nowotworowo jelit umożliwiają następowe leczenie cytostatykami. Chirurgicznym leczeniem raka jajnika powinien zajmować się wyspecjalizowany zespół ginekologów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives were to assess indications as well as outcome and morbidity of gastrointestinal surgery in patietns with ovarian cancer. Methods: the study included 74 patients with primary ovarian cancer who had debulking surgery (bowel surgery) from 1987 to 2001. Results: In our group postoperative residual tumor was-RO in 15 cases (20,3 p.c.) and ó 2 cm (R2) in 33 patients (44,6 p.c.). Conclusion: Gastrointestinal surgery is frequently indicated during operation in ovarian cancer. Gynecologic cancer suregons should be trained accordingly.


  7/8

  Tytuł oryginału: The role of sentinel node detection techniques in vulvar and cervical cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Sawicki Sambor, Emerich Janusz, Romanowicz Grzegorz
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.171-174, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The sentinel node is the first lymph node that receives the lymph drainage from the primary tumour. The pathological ststus of the sentinel node should reflect the histopathology of the entire regional lymph drainage area - both vulvar and cervical cancer spread through the lymphatic system. In gynaecological oncology recent studies have confirmed the utility of the sentinel node concept in vulvar and cervical cancer. Three techniques for sentinel node localisation are available. The preoperative lymphoscintigraphy and intraoperative handheld gamma probe detection require the administration of the technetium-99m-labelled colloid around the tumour. The other method is based on the injection of the patent blue dye - during the surgery of the sentinel node because of the dye uptake becomes visible. Following detection, the sentinel lymph node can be removed separately and assessed with ultrastaging and immunohistochemical staining. In the early stages of vulvar and cervical cancer the lymph nodes metastases rate is relatively low - in most cases lymphadenectomy is not necessary. The determination of the regional lymph nodes pathological status may limit the extent of the surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. This technique may paly an important role in the treatment of vulvar and cervical cancer. This paper describes the details of sentinel node identification and reviews the literature.


  8/8

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  stosując format: