Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WYCZÓŁKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ultrasonografia transrektalna (TRUS) - ocena wydolności badania w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania miejscowego raka odbytnicy w materiale własnym.
Tytuł angielski: Transrectal ultrasonography - evaluation of efficiency of the examination in preoperative staging of rectal carcinoma on our material.
Autorzy: Wyczółkowski Marek, Piasecki Zbigniew, Malik Lesław, Łabza Henryk, Hartwich Artur, Plata Stanisław
Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.17-21, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,525

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raków odbytnicy. Materiał i metoda. Wykonano ultrasongorafię transrektalną u 52 chorych, u których na podstawie badania proktologicznego i histopatologicznego rozpoznano raka odbytnicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników podjęto próbę oceny trafności diagnostycznej transrektalnej ultrasonografii w określeniu stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy, w oparciu o weryfikację śródoperacyjną i badanie histopatologiczne preparatu. U 42 chorych (80 proc.) określono stopień zaawansownaia raka, w oparciu o ocenę preparatu operacyjengo odbytnicy wraz z guzem. U pozostałych 10 chorych (20 proc.), z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy za badanie referencyjne przyjęto ocenę operatora i badanie mikroskopowe wycinków pobranych śródoperacyjnie dla ustalenia zasięgu naciekania miejsowego guza. Dla oceny głębokości nacieku nowotworu w ścianie odbytnicy przyjęto podział czterostopniowy zaproponowany przez Hillbedranta. Ogółem badaniem transrektalnym trafnie oceniono głębokość naciekania raka odbytnicy u 44 (85 proc.) chorych, na 52 przebadanych (100 proc.). Wnioski. 1. TRUS jest metodą uwidaczniającą poszczególne warstwy ściany odbytnicy, oraz wykazuje wysoką trafność w ocneie miejscowego zaawansowania raka odbytnicy. 2. Wysoka czułość i swoistosć badanej metody ułatwia wybór techniki operacyjnej. 3. Czułość i swoistość badanej metody jest wysoka niezależnie od stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The purpose of this paper, is to evaluate the accuracy of the transrectal ultrasound in staging of rectal carcinoma. Material and methods. The TRUS has been performed on 52 patients which went through the proctological and histopatological examination of the diagnosis and had rectal carcinoma confirmed. On the basis of comparision of this examination with the intraoperative and histopatological evaluation the attempt et diagnostic evaluation accuracy of this examination was performed. On 42 patients (80 p.c.) staging of rectal carcinoma was estimated, on the basis of the evaluation of the excised part of rectum with the tumor. On other 10 patients (20 p.c.) with nonoperative rectal carcinoma the reference examination is carried out, which includes: - the surgeon's opinion - the intraoperative histopatholgoical examination in staging of rectal carcinoma. In order to evaluate staging of rectal carcinoma, four degree classification introduced by Hilbedrant has been admitted. Results. TRUS examination has proved to be successful in staging of rectal carcinoma on 44 (88 p.c.) patients our of 52 (100 p.c.). Conclusions. 1. TRUS is a method with reveals the respective layers of the rectal wall furhtermore. TRUS is noted for its high accuracy in the evaluation of staging of rectal carcinoma. 2. TRUS determines the surgery technique. 3. Sensitivity and specificity is high regardless of staging of rectal carcinoma.

  stosując format: