Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WROŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej.
Tytuł angielski: Antithrombotic prophylaxis following abdominal cavity trauma.
Autorzy: Michalak Jerzy, Wroński Jacek
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.277-280, bibliogr. 34 poz.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: Wideoskopowe metody odnerwienia współczulnego : własna metoda operacyjna sympatektomii lędźwiowej z użyciem wideoasysty : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Wroński Jacek
  Źródło: - Lublin, IZT Instytut Zastosowań Techniki Sp. zo.o. 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 171 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/10

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Michalak Jerzy
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.96-100, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chronic venous insufficiency becomes an increasingly common problem in industrialised countries. Prevention, diagnostics and treatment are challenges for general practitionners.


  4/10

  Tytuł oryginału: Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
  Tytuł angielski: Risk factors for atopy in schoolchildren from Cracow.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Wroński Marcin A., Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.417-421, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania atopii i jej czynników ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa. W grupie 223 dzieci (12-14 lat) z trzech dzielnic Krakowa. Cechy atopii stwierdzono u 26,5 proc. dzieci, najczęściej - 34,7 proc., u dzieci mieszkających w dzielnicy Stare Miasto, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W pozostałych dzielnicach - Prokocim i Nowa Huta odpowiednio 26,1 proc. i 22,1 proc. Ryzyko wystąpienia atopii było istotnie wyższe u dzieci pochodzących z rodzin o bardzo dobrym lub dobrym statusie ekonomicznym. Występowanie atopii wiązało się również z lokalizacją i warunkami zamieszkania oraz zachorowaniami w okresie wczesnego dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess atopy and its risk factors in scholl children from Cracow. A survery of atopy in the 223 children, aged 12-14 years, in relation to developmental, environmental and social factors, was conducted in the three districts of Cracow. Atopic sensitization (SPT 3mm) was more prevalent in children from highly polluted district of the Stare Miasto than in children living in Prokocim and Nowa Huta (34.7 p.c. - 26.1 p.c. - 22.1 p.c.). Good and very good socioeconomical status was an important risk factor for development of atopy. Prevalance of atopy was also related to place of residence, living conditions and diseases in early childhood.


  5/10

  Tytuł oryginału: Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w sferze prewencji zawodowej w rolnictwie
  Autorzy: Wroński Jerzy
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.20-28, il., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Państwowa Inspekcja Pracy


  6/10

  Tytuł oryginału: Protokół Eurostar : polskie wyniki
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Stępień Adam, Kęsik Jakub, Brakowiecki Franciszek, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.129-133, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z IV-go Śląskiego Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej.
  Autorzy: Kaleta Marek, Wroński Sławomir
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.650-651, il. - 4 Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej Ustroń 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  8/10

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients treated for abdominal aortic aneurysms by classical and endovascular methods.
  Tytuł polski: Jakość życia chorych leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kęsik Jan Jakub, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Dudek Wojciech, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Brakowiecki Franciszek
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.105-112, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie wyników leczenia tętniaków aorty brzusznej metodą operacyjną w trybie planowym oraz leczonych za pomocą endoprotez rozwidlonych. Ocena jakości życia przy użyciu skróconego formularza 36-punktowego SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey) oraz ankiety specyficznej opracowanej specjalnie dla potrzeb tej pracy. Zestawienie wyników obu metod leczenia i ich porównanie. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2001 roku leczono 384 chorych z AAA. W trybie nagłym operowano 39 chorych, w trybie planowym - 301 chorych, natomiast 44 chorych leczono techniką endowaskularną za pomocą endoprotez rozwidlonych. Pacjentów poproszono o wypełnienie formularzy przed zabiegiem i 30 dni po operacji podczas wizyty kontrolnej. Pytania dotyczyły: samooceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dolegliwości bólowych, kłopotów z poruszaniem się, możliwości wykonywania codziennych czynności, kłopotów ze snem, dolegliwości ze strony ran pooperacyjnych. Wynik. W grupie chorych operowanych planowo z powodu AAA na 301 przypadków wystąpiło 7 zgonów, wykonano 5 reoperacji w tym samym dniu z powodu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz 3 relaparotomię z cięcia pośrodkowego. Wszczepiono 187 protez prostych i 114 rozwidlonych. W powyższej grupie było 38 kobiet i 263 mężczyzn. W drugiej grupie założono 44 endoprotezy z dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej w pachwinie po jednej lub obu stronach. Wszystkich 44 chorych zakwalifikowanych do założenia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A comparison of the results of treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) in the planned procedure by means of operation method and treated by use of Y-grafts; an evaluation of the quality of life by the use of the Short Form 36-Item Health Survey and a specific survey conducted especially for this work; a specification of the results for both methods and a comparison of them. Material and methods. From january 1998 to december 2001, 384 patients suffering from AAA were treated. 39 of them were operated in the acute procedure, 301 in the planned one whereas 44 patients were treated by means of endovascular technique using Y-grafts. The patients were asked to fill in questionnaires before the surgical intervention and 30 days after it, during the control visit. The question from the survey concerned: patients' opinion of their actual health status, aches, troubles with moving, the ability to perform everyday activities, sleeping problems and indispositions resulting from postoperative wounds. Results. In the group of patients operated due to AAA according to the plan there were noted: 7 deaths per 301 cases, 5 reoperations because of critical leg ischaemia on the same day and 3 relaparotomies were performed due to bleeding into the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from ...


  9/10

  Tytuł oryginału: Densytometryczna ocena gęstości tkanki kostnej w świeżych złamaniach bliższej nasady kości udowej
  Autorzy: Kaleta Marek, Gaździk Tadeusz S[zymon], Wroński Sławomir, Jaworski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.142-149, il., tab., bibliogr. 58 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Różnice gęstości mineralnej tkanki kostnej kończyn dolnych u dzieci z anisomelią.
  Tytuł angielski: Differences in lower limb bone mineral density in children with anisomelia.
  Autorzy: Wroński Sławomir, Gaździk Tadeusz S., Kaleta Marek, Kotas-Strzoda Justyna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.694-702, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nierówność kończyn donych (anisomelia) może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami etiologicznymi, które prowadzą do skrócenia (90 proc. przypadków), bądź wydłużenia kończyny (10 proc. przypadków). Nasuwa się teza, że uzyskane wyniki pomiarów DEXA należy odnosić do wykonanego jeszcze przed implantacją stabilizatora, pomiaru BMD wybranego obszaru kończyny operowanej. Praca przedstawia wyniki badań densytometrycznych przeprowadzonych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Śl.A.M., w latach 1997-1998, z powodu nierówności kończyn dolnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 57 chorych, 31 dziewcząt i 26 chłopców, u których zastosowano technikę Ilizarowa, wydłużając 33 kości udowe i 24 piszczelowe. Średnia wielkość skrócenia wynosiła 45 mm (48 mm w kości udowej i 42 mm w kości piszczelowej), a wiek pacjentów 13,8 lat (7-26). Badania przeprowadzono aparatem DPX firmy Lunar Corporation. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) mierzono w obrębie skróconego segmentu kończyny i porównywano z wynikiem analogicznego pomiaru kończyny przeciwległej. Wysokość ramki pomiarowej wynosiła 50 mm, a szerokość była równa szerokości kości. Pole pomiaru lokalizowano każdorazowo w odległości 3 lub 4 cm (odpowiednio w kości piszczelowej lub udowej) od linii stawu kolanowego, celem eliminacji dodatkowych zagęszczeń spowodowanych chrząstką wzrostową i nakładaniem się rzepki. Powtarzalność badań zapewniono dzięki utrzymującej stałą rotację wewnętrzną kończyny wynoszącą ...

  Streszczenie angielskie: Background. Lowe limb discrepancy (anisonelia) can be caused many different factors leading to shortening (90 p.c. of cases) or lengthening of a limb (10 p.c. of cases). This article presents the results of densitometric tests performed on patients treated for lower limb discrepancy in the Department of Orthopedics of the Silesian Academy of Medicine in the years 1997-1998. Material and methods. Our research involved 57 patients, 31 girls and 26 boys. The Ilizarow technique was used to lengthen 33 femurs and 24 tibias. The average discrepancy was 45 mm (48 mm in the femurs and 42 mm in the tibias), and the patients' average age was 13.8 years (range 7-26). The test were performed with a DPX apparatus by the Lunar Corporation. The bone mineral density (BMD) was measured in the area of the shortened limb segment and compared to the results of the analogous measurement of the opposite limb. The height of the measurement frame was 50 mm, and the width was equal to the width of the bone. The measurement field was located in each case at a distance of 3-4 cm (on the respective bone) from the line of the knee joint, in order to eliminate additional density caused by growth cortilage and the imposition of the patella. The repeatability of the tests was assured by a support maintaining constant internal limb rotation of 40ř. Results. A difference in BMD between the shorter limb and the opposite limb was foumd in 47 children (82.5 p.c.). The average was 16.5 p.c., wheraes it ...

  stosując format: