Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRÓBLEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Autoaggregation, hydrophobic, and hydrophylic properties of Moraxella catarrhalis strains.
Autorzy: Janicka Grażyna, Mikucka Agnieszka, Sękowska Alicja, Zwierzchlewski Tomasz, Wróblewski Marcin
Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.23-30, il., bibliogr. [27] poz.
Sygnatura GBL: 302,697

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The hydrophobicity of the bacterial cell surface was evaluated via the salt aggregation test (SAT) in 58 strains (19 from the lower and 39 from the upper respiratory tracts) of Moraxella catarrhalis in hospitalized patients aged 25 to 65. Based on the SAT results, the strains were divided into three groups: autoaggregating (highly hydrophobic), hydrophobic, and hydrophilic. At a temperature of 37řC, the autoaggregating, hydrophobic or hydrophilic properties did not depend on the choice of a medium, whereas at 22řC the investigated properties did (p 0.0001). Taking into account the origin of the strains (lower vs. upper respiratory tract), it was found that: in the strains cultivated in liquid medium, both highly hydrophobic, hydrophobic and hydrophilic surfaces were present with a comparative frequency, independent of the strain isolated site and cultivation conditions; strains with highly hydrophobic and hydrophobic surfaces, but only those cultivated on solid media at 22řC, were much more often isolated from sputum rather than from nose and throat swabs, whereas a ststistically significant incidence of hydrophilic strains was found in samples from the uppeer rather than lower respiratory tract.


  2/13

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  3/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laseroterapii w chirurgii.
  Tytuł angielski: Laser-therapy in surgery.
  Autorzy: Kuśnierz Janusz, Sapieżko Jan, Wróblewski Piotr, Zydek Cezary
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.74-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogólne informacje o laserach i zjawiskach fizyko-chemicznych z jakimi spotykamy się w trakcie stosowania energii laserowej na tkanki żywego organizmu. Najczęstsze zastosowania lasera w chirurgii w oparciu o dostępne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne z wykorzystaniem własnych doświadczeń. Środki bezpieczenstwa, które powinny być znane oraz przestrzegane przez osoby wykorzystujące laser w medycynie.

  Streszczenie angielskie: General information is given about lasers and physicochemical phenomena observed when laser energy exerts its influence on living tissues. The most common implementations of laser in surgery on the basis of Polish and foregin literature and own experience have been presented. As well as precautions that should be known and followed by people using lasers for medical purposes.


  4/13

  Tytuł oryginału: Enancjomerycznie czyste fosfonianowe analogi N-benzoilo- i N-Boc-3-fenyloizoseryny, łańcucha bocznego paklitakselu i docetakselu : praca doktorska
  Autorzy: Piotrowska Dorota Gabriela, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; [Akademia Medyczna Zakład Chemii Bioorganicznej w Łodzi]
  Źródło: 2002, [9], 176 k : il., tab., bibliogr. 288 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20178

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  5/13

  Tytuł oryginału: Resistance of Klebsiella pneumoniae strains producing and not producing ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) type enzymes to selected non-beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Sękowska Alicja, Janicka Grażyna, Kłyszejko Czesław, Wojda Małgorzata, Wróblewski Marcin, Szymankiewicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR100-BR104, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bacteria of the Klebsiella genus may cause numerous infections in human, which are often treatead with beta-lactam antibiotics. The fundamental mechanism of Klebsiella resistance to penicillns or cephalosporins involves the production of enzymes - extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs). Because of resistance of many Klebsiella spp. strains to beta-lactams, alternative antibiotic therapy can make use of aminoglycosides and quinolones. Material/Methods: The study analyzed the prevalence of ESBL - type enzymes among 256 Klebsiella pneumoniae strains isolated from various clinical materials collected from patients hospitalized between 1997 and 2000. ESBLs were detected by double-disk synergy test (DDST). The prevalence of strains resistant to selected aminoglycosides (gentamicin, amikacin, netilmicin) and quidolones (ciprofloxacin, norfloxacin, nalidixic acid) in the particular years was analysed. Drug sensitivity was determined by disk-diffusion method according to the recommendations of the National Reference Center for Microbial Drug Sensitivity. Results: During the analyzed time interval, a significant increase of the number of K. pneumoniae ESBL(+) strains was noted: in 1997 - 16.5 p.c. (14/85) and in 2000 - 40.4 p.c. (22/54) (p 0.001). Among the ESBL (+) strains, an increase of the number of starins resistant to the tested antibiotics, excepto for anlidixic acid, was demonstrated. Conclusion: A statistically significant increase of multidrug-resistant K. pneumoniae strains, including strains producing ESBLs, was demosntrated in the analyzed material.


  6/13

  Tytuł oryginału: Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-układowe : nowa możliwość leczenia i zapobiegania krwotokom z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 87, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego 15
  Sygnatura GBL: 735,791

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia


  7/13

  Tytuł oryginału: Homochiralne estry aminohydroksypropanofosfonowe : synteza i stereochemia : praca doktorska
  Autorzy: Balcerzak Katarzyna Bożena, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny w Łodzi
  Źródło: 2002, [10], 127 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20468

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  8/13

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wybranych badań przesiewowych i endoskopowych metod leczenia nowotworów jelita grubego.
  Autorzy: Baniukiewicz A., Zaremba-Woroniecka A., Wróblewski E., Łaszewicz W[iktor], Kemona A.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.316-324, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów na świecie. Dane literaturowe wskazują, że wdrożenie odpowiednich przesiewowych badań diagnostycznych pozwoli na obniżenie śmiertelności z powodu tego schorzenia. W związku z powyższym autorzy starali się ocenić skuteczność badań endoskopowych oraz wybrane metody leczenia nowotworów jelita grubego. U 680 bezobjawowych pacjentów wykonano badania sigmoidoskopowe. Następnie 80 pacjentów, u któych stwierdzono podczas badania obecność polipów oraz u 100 pacjentów bez zmian w sigmoidoskopii poddano kolonoskopii. W 31 przypadkach, mimo braku zmian w badaniu sigmoidoskopowym, kolonoskopia pozwoliła wykryć polipy w proksymalnym odcinku jelita grubego. U 29 pacjentów z obecnością polipów stwierdzonych podczas sigmoidoskopii polipy wykryto również w dalszych odcinkach jelita podczas kolonoskopii. Wszystkie 82 uszypułowane polipy zostały usunięte endoskopowo metodą tradycyjnej polipektomii. W przypadku 46 tzw. dużych polipów użyto techniki polipektomii tzw. kawałek po kawałku z następową elektrokoagulacją w atmosferze argonu. Po upływie 6 miesięcy od zabiegu nie obserwowano nawrotu rozrostu tkanki patologicznej w miejscu po polipektomii.

  Streszczenie angielskie: Colorectal cancer is one of the most commonly diagnosed cancer all over the world. There is now compelling evidence that screening asymptomatic populations can reduce the mortality of colorectal cancer. The authors tried to evaluate the efficiency of screening endoscopy and some of endoscopic methods of the treatment of colorectal polyps. 680 asymptomatic patients underwent sigmoidoscopy. Colonoscopy was done in 80 patients with found polyps in sigmoidoscopy and in next 100 asymptomatic patients, with no changes in sigmoidoscopy. In 31 patients colon polyps were founded in proximal part of colon dispate of no changes in sigmoidoscopy colonoscopy revealed additional polyps in distal part of the colon. All founded 82 pediculated colon polyps underwent standard polypectomy. 46 large polyps were removed by piecemeal resection with follow-up argon plasma coagulation. 6 months observation showed no adenomatous recurrence after the polypectomy of big polyps.


  9/13

  Tytuł oryginału: Polskie i unijne prawo własności przemysłowej. Uregulowania prawne i ochrona środków farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Polish and European Union law on industrial property. Legal regulations and protection of pharmaceutical and medical products. P. 2.
  Autorzy: Wróblewski Michał
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1060-1069, il., tab.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/13

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego u chorych z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cholecystectomy in patients with portal hypertension due to liver cirrhosis.
  Autorzy: Wróblewski T[omasz], Najniger B., Żurakowski J., Ziarkiewicz-Wróblewska B[ogna], Nyckowski P., Krawczyk M[arek]
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.4-7, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Marskość wątroby jest często postrzegana jako przeciwwskazanie do cholecystektomii laparoskopowej (ChL) z powodu bogatego krążenia obocznego w obrębie jamy brzusznej oraz zaburzeń krzepnięcia. Z drugiej strony wykonanie ChL jest szczególnie korzystne w tej grupie wysoce obciążonych chorych. Do ChL zakwalifikowano 36 chorych z potwierdzoną histopatologiczne marskością wątroby. Chorzy znajdowali się w grupie A - 20, grupie B - 12 i w grupie C wg klasyfikacji Childa-Pough. Trzynastu spośród nich było operowanch w trybie przyspieszonym, z powodu kolki wątrobowej, a pozostali w trybie planowym. U 10 chorych z żółtaczką, operowanych planowo wykonano ECPW usuwając kamienie z przewodu żółciowego wspólnego w 2 przypadkach. Operację wycięcia pęcherzyka przeprowadzono w sposób typowy jak u chorych bez marskości wątroby, zwracając szczególną uwagę na obecność krążenia obocznego i hemostazę. W przebiegu pooperacyjnym profilaktycznie stosowano leki przeciwko wystąpieniu encefalopatii wątrobowej. U 33 (92 proc.) chorych wykonano ChL, a u trzech chorych wykonano konwersję na operację klasyczną ze względu obfite krwawienei z loży pęcherzykowej. W przebiegu pooperaacyjnym u 7 chorych obserwowano nasilenie się encefalopatii wątrobowej, która ustąpiła po leczeniu farmakologicznym. Chorzy opuścili szpital po 3 - 7 dobach po operacji. Cholecystektomia laparoskopowa może być względie bezpieczną metodą leczenia chorych na marskość wątroby.

  Streszczenie angielskie: Liver cirrhosis is often regarded as contraindication for laparoscopic procedures, regarding the rich intraabdominal collateral circulation and coagulation disorders. On the other hand, if feasible, it may allow to avoid the postoperataiave problems of the high-risk patient. The aim of the study was to estimate the results of laparoscopic cholecystectomies performed in pateints treated for portal hypertension due to liver cirrhosis. Laparoscopic cholecsytectomy was performed in 36 patients with proved liver cirrhosis, classified according to Child's score: 20 - group A, 14 - B and 2 - C. In 23 cases cholcystectomy was performed as an elective procedure, in 13 cases as a delayed emergency. In 10 patients cholecystectomy was preceded by ERCP, in 2 cases CBD stones were removed. Laparoscopic cholecystectomy was performed typically, but with special attention to haemostasis. In the postoperataive period a special prevention of encephalopathy was administered. In 33 (92 p.c.) cases the laparoscopic procedure was feasible. Conversion to open cholecystectomy was necessary in 3 cases. In 7 cases postoperative increase of encephalopathy was observed, but it decreased after typical pharmacological treatment. No other complications occurred. In all cases. Inflammatory changes of the gallbladder were proved by histology. Laparoscopic cholecystectomy is a realatively safe method of treatment of gallstones disease in a cirrhotic patient.


  11/13

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) sposobem laparoskopowym.
  Tytuł angielski: Results of the surgical laparoscopic treatment of GERD.
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz, Grodzicki Mariusz, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Kurella Bogdan, Michałowicz Bogdan, Pałko Tadeusz, Krawczyk Marek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.8-10, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chirurgicznego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego w grupie chorych po częściowej fundoplikacji tylnej sposobem laparoskopowym. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1997 do grudnia 2001 roku do laparoskopowej operacji antyrefluksowej zakwalifikowano 95 chorych; 56 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 22 - 64 lat (średnio 44). Opearcję przeprowadzono metodą Toupet sposobem laparoskopowym. W ostatniej grupie 30 chorych zastosowano własnej konstrukcji retraktor mechaniczny do odsłonięcia lewewgo płata wątroby tzw. trzecią rękę chirurga. Czas obserwacji wynosił od 1 do 48 miesięcy po operacji. Wyniki: U 92 chorych (96 proc.) operację przeprowadzono metodą laparoskopową. W trzech przypadkach wykonano konwersję na operację klasyczną ze względów techniczncyh. U 9 chorych (9.5 proc.) obserwowano przemijająca dysfagię w ciągu 1 miesiąca po operacji. Objawy kliniczne refluksu ustąpiły po operacji u wszytkich chorych. Żaden z chorych nie wymagał dodatkowego wspomagającego leczenia farmakologiczngo. Wnioski: Częściowa, tylna fundoplikacja wykonana metodą laparoskopową jest skutecznym sposobem leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego. Zastosowanie mechanicznego retraktora do odsunięcia lewewgo płata wątroby ułatwia odsłonięcie rozworu przełykowego przepony zmniejsza narażenie wątroby na uraz operacyjny i skraca czas operacji. Odległe wyniki leczenia tą metodą są bardzo zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the results of surgical treatment of gastroesophageal reflux in a group of patients who subwent a laparoscopic partial posterior fundoplication. In the period of January 1997 to December 2001 a group of 95 pateints (56 females and 39 males, aged 22-64 years) was listed for a laparoscopic antireflux procedure. Typical clinical symptoms of GERD were accompanied by endoscopically and histologically proved inflammation of the lower esophagus, estimated according to Savary-Miller score. Laparoscopic Toupet's procedure was performed as a method of choice. In the last 40 patients a new type of laparoscopic retractor was appleid (the device was designed and constructed by the authors especially for this purpose, as a "surgeon's third hand"). A follow-up period ranged from 1 to 48 postoperative months. Results. In 92 cases (96 p.c.) the laparoscopic technique was possible to be performed. In 3 cases conversion to traditional technique was necessary. 9 patients (9.5 p.c.) suffered from transitory postoperative dysphagia lasting no longer than 1 month. All patients were free from the symptoms of gastroesophageal reflux. None of the patients required any auxiliary pharmacological treatment. Conclusions: Partial posterior fundoplication, performed with a laparoscopic technique is an efficient way of treatment in the cases of gastroesophageal reflux. The use of the special mechanical retractor for transposition of the left hepatic lobe, enables a good exposure of the esophagaeal hiatus and protects the liver against intraoperative injuries. Distant results of this method of treatment are encouraging.


  12/13

  Tytuł oryginału: Techniczne aspekty zastosowania stereotaktycznego manipulatora wieloczynnościowego (tzw. "trzeciej ręki chirurga") w czasie operacji laparoskopowych.
  Tytuł angielski: Technical aspects of applying a stereotactic multifunctional manipulator ("surgeon's third hand") for tissues retraction in laparoscopic procedures.
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz, Kurella Bogdan, Michałowicz Bogdan, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Górnicka Barbara, Pałko Tadeusz, Krawczyk Marek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.11-14, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena urządzenia do retrakcji tkanek zastosowanego podczas operacji laparoskopowych w grupie chorych z chorobą refluksową przełyku (GERD) oraz w grupie chorych z objawową kamicą pęcherzyka żółciowego z obciążeniami ze strony układu krążenia. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1999 do października 2001 roku do operacji laparoskopowych z zastosowaniem własnej konstrukcji stereotaktycznego manipulatora wieloczynnościowego tzw. trzeciej ręki chirurga zakwalifikowano: 45 chorych z GERD do fundoplikacji wg Toupet oraz 6 chorych do cholecystektomii laparoskopowej (ChL) z zaawansowaną niewydolnością krążenia (IIIř wg NYHA). W grupie chorych z GERD manipulator służył do umocowania narzędzia laparoskopowego odsuwającego lewy płat wątroby i odsłaniającego rozwór przeponowy. W grupie ChL służył on do wyciągu powłok i operacji w warunkach bezodmowych. Wyniki. Operację sposobem laparoskopowym wykonano u wszystkich chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego i u 44 chorych z GERD (1 konwersja na operację otwartą z powodu znacznej otyłości chorego). W grupie chorych ChL czas operacji był ponad dwukrotnie dłuższy w stosunku do ChL wykonywanej z użyciem odmy CO2 i wynosił od 120 do 140 minut. Czas operacji w grupie GERD uległ skróceniu w porównaniu do grupy chorych operowanych bez zastosowania urządzenia (120 - 170 min.) i wynosił od 70 do 150 min. W obu grupach chorych przebieg operacji jak i okres pooperacyjny był niepowikłany. Wnioski: Stereotaktyczny manipulator ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of utility of the self-constructed device for tissue retraction during the laparoscopic procedures in a group of patients with gastro-esophageal reflux (GERD) and in a group of high rist patients with gallbladder stone diseases. In the period from 01 1999 to 01.2001 the stereotactic multifunctional manioulator was used in cases of 45 pateints wtih GERD, undergoing a Toupet's type of undoplication and 6 patients with advanced circulatory failure (IIIř NYHA) requiring cholecystectomy. Surgery was performed under general anesthesia. In a GERD group the device was steadying an instrument transposing the left heaptic lobe in order to expose the esophageal hiatus of the diaphragm. At cholecystectomy it was used for lifting the abdominal wall in order to avoid the necessity of pneumoperitonaeum. Laparoscopic procedure was feasible in all cholecystectomies and in 44 patients with GERD (in one case conversion was strained by the patient's obesity). The average duration of cholecystectomy (120 - 140 min) was twice as long as of this procedure performed with CO2 inflation. In a GERD group the duration of surgery was shorter (70 - 150 min) as related to the same procedure performed without using the device (120 - 170 min). In both groups surgery itself and postoperative course were uneventful. Conclusions. Stereotactic multifunctional manipulator used for anti-reflux procedrues reduces the possibility of mechanical intreoperative liver ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Polskie i unijne prawo własności przemysłowej. Uregulowania prawne i ochrona środków farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Polish and European Union law on industrial property. Legal regulations and protection of pharmaceutical and medical products. P. 1.
  Autorzy: Wróblewski Michał
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1012-1019, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: