Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRÓBLEWSKA-KAŁUŻEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Przypadkowo wykryte zakażenie Yersinia enterocolitica u 7-letniej dziewczynki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
Tytuł angielski: Yersinia enterocolitica infection diagnosed in a 7-years-old girl with defectus septi atriorum.
Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.75-78, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica należącą do grupy serologicznej O3 u 7-letniej dziewczynki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu durgiego. Zakażenie miało przebieg skąpoobjawowy i manifestowało się jedynie okresowymi bólami brzucha i nieznacznym powiększeniem śledziony. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej potwierdziło powiększenie śledziony oraz wykazało powiększenie węzłów chłonnych krezki nasuwając podejrzenie yersiniozy. Badania serologiczne potiwerdziły podejrzenie kliniczne. Po zastosowaniu leczenia Biseptolem uzyskano ustąpienie bólów brzucha, powiększenia śledziony i węzłów chłonnych krezki oraz obniżenie miana przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of a 7-year-old girl with atrial septal defect in whom Yersinia enterocolitica O3 infection was diagnosed. Symptoms were mild and consisted of abdominal pain. Physical examination revealed enlargement of the spleen. Abdominal ultrasound confirmed enlargement of te spleen and detected enlarged mesenteric lymph nodes. Diagnosis was confirmed by serologic methods. After treatment with cotrimoxazole symptoms resolved, the size of the spleen and mesenteric lymph nodes normalised, and the antibody level decreased.


  2/12

  Tytuł oryginału: Przypadek zawału serca u 12-letniego chłopca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.
  Tytuł angielski: Myocardial infarction in a 12-year-old boy with dilated cardiomiopathy.
  Autorzy: Wójcicka-Urbańska Barbara, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.161-164, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 12-letniego chłopca z kardiomiopatią rozstrzeniową, u którego stwierdzono kliniczne, biochemiczne i elektrokardiograficzne cechy zawału serca o pomyślnym przebiegu.

  Streszczenie angielskie: The case of a 12-year-old boy with dilated cardiomyopathy with clinical, biochemical and ecg signs of non-complicated myocardial infarction is presented.


  3/12

  Tytuł oryginału: Trzepotanie przedsionków u noworodków.
  Tytuł angielski: Atrial flutter in neonates.
  Autorzy: Tomik Agnieszka, Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.165-169, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzepotanie przedsionków występuje sporadycznie u noworodków, może rozpocząć się już w okresie życia płodowego. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 3 noworodków z trzepotaniem przedsionków, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji zapisu EKG. Były to noworodki urodzone cięciem cesarskim z powodu stwierdzanej przed porodem tachykardii płodu, bez strukturalnej wady serca. U 1 noworodka arytmia była przyczyną obrzęku płodu i niewydolności krążenia. W leczeniu u wszystkich stosowano digoksynę, u 2 konieczne było zastosowanie amiodaronu. U wszystkich stosowano przez okres 8-12 mies. profilaktyczne leczenie antyarytmiczne.

  Streszczenie angielskie: Atrial flutter is a rather rare disease in neonates, but it can be observed even in fetal life. In this article we present 3 patients treated for atrial flutter, with particular consideration of difficulties in interpretation ECG. All of them were born by caesarean section due to fetal arrhythmia without any congenital heart pathology. One neonate was born with signs of hydroprs fetalis and heart failure. In all of the patients digoxin was used and in 2 cases amiodarone was need. Prophylaxis with antiarrhytmic drugs was continued up to 8-12 months.


  4/12

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja i leczenie nieoperacyjne ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Qualification and non-operative treatment of atrial septal defects in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Tarnowska Anna, Godlewski Krzysztof, Biejat Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.311-316, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zasady kwalifikacji i wyniki nieoperacyjnego leczenia ubytku w przgrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci. Z 23 dzieci zakwalikowanych wstępnie do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku zestawem Amplatza na podst. przezklatkowego badania echokardiograficznego, dwoje zostało zdyskawalifikowanych po badaniu przezprzełykowym. Wyleczono 20 dzieci, u jednego implant był niestabilny i odstąpiono od zabiegu. Szczelne zamknięcie ubytku uzyskano u 90 proc. leczonych, u dwojga utrzymuje się hemodynamicznie nieistotny przeciek przez przegrodę. U żadnego dziecka nie obserwowano powikłań. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci jest zatem skuteczną i bezpieczną metodą leczenia u wyselekcjonowanych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors present echocardiographic criteria and results of non-operative treatment of atrial septal defect in children were initially selected for transcatheter closure with an Amplatzer septal occluder based on transthoracic echocardiography. After transoesophageal assessment 2 children were excluded from the procedure. Device closure was performed in 20 children, in 1 the device was withdrawn because it was unstable. Complete occlusion was in 90 p.c. patients, in 2 of 20 children, a haemodynamically insignificant residual shunt remained. No procedural complications were encountered. Transcatheter closure of atrial septal defects in children is a safe procedure associated with good results.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca w zespole Turnera.
  Tytuł angielski: Congenital heart defects in Turner's syndrome.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata, Kotowska Aneta, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.389-394, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy rodzju wad serca występujących u 15 dzieci z zespołem Turnera. Najczęstszą z nich było zwężenie cieśni aorty (CoA) stwierdzone u 10 pacjentek, a następnie wady zastawki aortalnej występujące u 5 badanych, współistniejące w 3 przypadkach ze zwężeniem cieśni aorty. U pozostałych 3 dziewcząt rozpoznano wady przeciekowe. Analizując rodzaj wad serca w zależności od kariotypu, stwierdzono, że najczęściej występowały one u dziewcząt z kariotypem 45XO. Wśród 11 dzieci z tym kariotypem u 8 występowała CoA, u 4 dwupłatkowa zastawka aortalna, współistniejaca u 3 z nich z CoA, a u 2 pozostałych dzieci stwierdzono częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Mozaikowatość kariotypu występowała u 4 dzieci. U 6 z 8 pacjentek operowanych z powodu CaA nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia farmakologicznego utrzymywało się nadal, pomimo dobrego efektu hemodynamicznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the cardiovascular abnormalities encountered in 15 children with Turner's syndrome. The most common congenital heart deffects were aortic coarctation, found in 10 patients, and aortic valve disease, found in 5 girls. Abnormalities of the aortic valve in 3 patients were connected with concomitant aortic coarctation. Other malformations with cardiac shunt were present in the 3 other patients an assessment of the connection between karyotype and the type of congenital heart defects was made and it was found that cardiovascular abnormalities were most frequently associated with karyotype 45XO. This karyotype was found in 11 children. In 8 of them aortic coarctation was present and in 4, bicuspid aortic valve. In 3 of 4 patients with bicuspid aortic valve, aortic coarctation was also found. In 2 children, atrioventricular canal was observed. The karyotype mosaicism was found in 4 children. In 6 of 8 girls who were operated because of aortic coarctation, arterial hypertension that had to be treated pharmacologically was observed despite a good results of the operation.


  6/12

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca.
  Tytuł angielski: Diagnostic evaluation and treatment in newborns with single ventricle.
  Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria, Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Floriańczyk Tomasz, Godlewski Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.243-249, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994 - 2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą (DIRV) u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową (AP + IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10 z AT oraz 2 noworodków z AP + IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano ...

  Streszczenie angielskie: Background: The term "single ventricle" encompasses several types of congenital heart malformations with absent or underdeveloped ventricle. Their complexity leads to many diagnostic problems and imposes the need for precise anatomic and hemodynamic assessment before palliative surgical treatment. Aim: The aim of the study was to analyse the clinical presentation, diagnostic regimen and treatment in 36 newborns (22 boys, 14 girls) with single ventricle hospitalized in Department of Pediatric Cardiology from 1994 to 2001. Methods: The diagnosis was based on physical examination, X-ray, ECG, ECHO + Doppler and cardiac catheterisation in 4 pts. Results: 23 pts were diagnosed with tricuspid atresia (AT), 9 with double-inlet left ventricle (DILV), 1 with doubleinlet right ventricle (DIRV) and 3 with pulmonary atresia with intact ventricular septum (AP + IVS). On physical examination the cyanosis dominated in 23 pta with decreased pulmonary flow and signs of heart failure were predominant in 6 patients with increased pulmonary flow. Rashkind procedure was performed in 10 pts with AT and 2 with AP + IVS. Blalock-Taussig anastomosis was done in 21 newborns. Pulmonary banding was performed in 6 pts. 2 pts were operated at the same time for the coarctation of the aorta. 7 pts with AT and one with DILV did not need palliative treatment in newborn period. One patient with AT and general septicemia died after Rashkind procedure. Conclusions: The variable clinical presentation in ...


  7/12

  Tytuł oryginału: Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe.
  Tytuł angielski: Complex of congenital malformations in infants borned by the mothers taking the analgesic drugs.
  Autorzy: Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.67-69, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: First trimester of pregnancy is the time of organogensis. Risk factors during this time may cause fetal death, spontanous abortion or formation various fetal malformations. It names teratogens. We would like to present two infants of mother who ingested analgesics during pregnancy. Babies was born with miscellaneous maltformations: cleft palate, congenital heart disease, congenital pneumonia, malformation of limbs, malformation of external acoustic duct. Many authors widely writes about potential teratogens in pregnancy, but nobody estabilished exact relation between specific teratogen and human malformation.


  8/12

  Tytuł oryginału: Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza.
  Tytuł angielski: Nonoperative treatment of ventricular septal defects in children using Amplatzer septal occluder device.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Godlewski Krzysztof, Tarnowska Anna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.93-100, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozwój kardiologii interwencyjnej stworzył nowe możliwości nieoperacyjnego leczenia jednej z najczęściej występujących wad serca, jakim jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej u dzieci. Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia w wykonanych po raz pierwszy w Polsce zabiegach przezskórnego zamknięcia wrodzonych, mięśniowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą korka Amplatza. Materiał i metody: Zabiegi wykonano u dwojga dzieci w wieku 5 i 15 lat z masą ciała odpowiednio 17 kg i 53 kg. U jednego pacjenta ubytek był zlokalizowany w tylno-górnej części mięśniowej przegrody międzykomorowej, a u drugiego - w środkowej części przegrody (przedzielony wiązką mięśniową). Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym, z monitorowaniem przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym. Implanty wprowadzono z jednoczesnego dojścia od tętnicy udowej i żyły szyjnej. Do zamknięcia ubytków użyto implantów o średnicy 8 mm i 10 mm. Wyniki: W badaniu angiograficznym wykonanym bezpośrednio po implantacji korka nie stwierdzono przecieku u żadnego pacjenta. Przezprzełykowym i transtorakalnym badaniem echokardiograficznym u jednego pacjenta zarejestrowano hemodynamiczne nieistotny przeciek resztkowy, który obserwuje się w czasie 3-miesięcznej obserwacji. Nie zanotowano powikłań związanych z zabiegiem. Wnioski: Zabieg przezskórnego zamknięcia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia mięśniowych ubytków międzykomorowych. Zastosowanie dojścia jednocześnie z dwóch naczyń może skracać czas zabiegu i skopii.

  Streszczenie angielskie: Intruduction: Development of interventional cardiology methods gives opportunity for nonoperative closure of ventricular septal defect which is the most common congenital heart disease on children. The aim of the study: The aim of the study was to demonstrate own experience in transcatheter closure of congenital, muscular ventricular septal defects performed in Poland for the first time. Material and methods: The procedures were performed in two children aged 5 and 15 years and weighted 17 and 53 kg. In one child the defect was situated in posterior-superior part of muscular interventricular septum. The second patient had mid-muscular defect divided by muscular bundle. The procedures were performed under general anaesthesia and transesophageal echocardiographic guidance. The defects were approached simultaneously from the femoral artery and jugular vein. 8 and 10 mm devices were used. Results: There was no residual shunt in angiography right after the procedure in both children. In transthoracic and transesophageal echocardiography haemodynamically insignificant residual shunt was detected in one child and is still observed at 3 month follow-up. No complications were found. Conclusions: Transcatheter closure of muscular ventricular septal defects is an effective and safe therapy. A double-catheter approach may decrease the time of the procedure and fluoroscopy.


  9/12

  Tytuł oryginału: Powikłania neurologiczne u niemowlęcia po przezskórnej plastyce balonowej zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: Neurological complications in an infant after percutaneous balloon angioplasty of aortic stenosis.
  Autorzy: Kud Agnieszka, Godlewski Krzysztof, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.889-891, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Opisano rzadko występujące powikłanie neurologiczne w postaci zatoru tętnicy mózgowej, który wystąpił u 2,5-miesięcznego niemowlęcia w 20 godzin po wykonaniu przezskórnej walwuloplastyki balonowej zwężonej zastawki aortalnej.


  10/12

  Tytuł oryginału: Przejściowy przerost mięśnia prawej komory serca u 2 noworodków.
  Tytuł angielski: Transient right ventricular hypertrophy in 2 newborns.
  Autorzy: Wróblewska-Kałużewska Maria, Piórecka-Makuła Anna, Werner Bożena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.803-806, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano 2 noworodki, u których stwierdzono przejściowy przerost mięśnia wolnej ściany prawej komory serca. W rozpoznaniu różnicowym wykluczono wady wrodzone serca, fetopatię cukrzycową, zaburzenia metaboliczne i uwarunkowania genetyczne. Przyczyna przerostu mięśnia sercowego nie została ostatecznie wyjaśniona. Jako przyczynę brano pod uwagę zakażenie wewnątrzmaciczne, przejściową hipoglikemię stwierdzoną u obojga noworodków oraz przejściowo podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym.

  Streszczenie angielskie: Two newborns in whom transient hypertrophy of the anterior wall of the right ventricle are presented. In differential diagnosis congenital heart anomally, diabetic fetopathy, metabolic disorders and genetic causes were excluded. The direct cause of right ventricular hypertrophy remains unclear. Intrauterine infection, transient hypoglycemia and transient pulmonary hypertension were taken into consideration as well.


  11/12

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjnego wsierdzia u dzieci.
  Tytuł angielski: Complications of infective endocarditis in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.295-299, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci występują bardzo rzadko. Cel pracy: Celem pracy była analiza powikłań w przebiegu zapalenia wsierdzia u dzieci oraz wskazań i wyników leczenia chirurgicznego. Materiał i metody: Spośród 34 dzieci leczonych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, powikłania wykryto u 10 dzieci, 6 dziewczynek i 4 chłopców w wieku od 7 miesięcy do 17 lat. U 6 dziewczynek rozpoznano pierwotne zapalenia wsierdzia a u 4 wtórne, po zabiegach kardiochirurgicznych. Rozpoznanie powikłań oraz ocenę zaburzeń hemodynamicznych ustalono na podstawie badania echokardiograficznego z badaniem przepływów konwencjonalną metodą dopplerowską i kolorowym odwzorowaniem przepływów. U 2 dzieci wykonano przezprzełykowe badanie echokardiograficzne. Wyniki: Stwierdzono następujące powikłania zapalenia wsierdzia: perforacje płatków zastawek przedsionkowo-komorowych z ciężką niedomykalnością u 3 dzieci, w tym u 2 zastawki dwudzielnej a 1 zastawki trójdzielnej, ciężką niedomykalność zastawki aortalnej u 3, w tym u jednego z tętniakiem grzybiastym zatoki Valsalvy, udrożnienie chirurgiczne zamkniętych ubytków międzykomorowych z hemodynamicznie istotnym przeciekiem u 3 oraz zatory obwodowe i do centralnego układu nerwowego u dziewczynki z grzybiczym zapaleniem wsierdzia, których źródłem były olbrzymich rozmiarów, mobilne wegetacje, wypełniające drogę odpływu z prawej i lewej komory serca. Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Complications of infective endocarditis in children are very rare. Aim: The aim of the study was to analyse complications of endocarditis and indications for surgical treatment. Material and methods: Among 34 children treated for infective endocarditis, 10 were found to have complications (6 girls and 4 boys aged from 7 months to 17 years). In 6 children native valve endocarditis was found, while in 4 the disease followed cardiosurgery. The diagnosis of complications and hemodynamic status of the patients were assessed by echocardiography with conventional and color Doppler imaging. In 2 children transesophageal approach was performed. Results: The following complications of endocardiatis were recognized: performations of atrio-ventricular valvular leaflets with severe valvular insufficiency in 3 children, including 2 with performations of anterior mitral leaflet and 1 with performation of tricuspid valve. Severe aortic insufficiency was found in 3 children including 1 with mycotic aneurysm of sinus of Valsalva. In 3 children the recurrence of ventricular septal defect with significant shunt was recognized. In one child with fungal endocarditis huge mobile masses extended into the right and left ventricular outflow tracts causing systemic and celebral emboli. All children required surgical treatment. One child died before and one after surgery. In 8 patients good results of cardiosurgery were found. Conculsions: 1. In the course of infective ...


  12/12

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca u dzieci z zespołem Noonan.
  Tytuł angielski: Congenital heart diseases in children with Noonan Syndrome.
  Autorzy: Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.683-687, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowanli rodzaj wrodzonych wad serca, zaburzenia hemodynamiczne i wyniki leczenia u 9 pacjentów z zespołem Noonan. Najczęstszą wadą serca było zwężenie zastawki tętnicy płucnej stwierdzone u 6 dzieci, w tym izolowane u 2 i towarzyszące ubytkowi w przegordzie międzyprzedsionkowej u 4. U 1 dziecka stwierdzono dwa ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u 1 częściowy kanał przedsionkowo-komorowy i u jednego hipolazję lewej gałęzi płucnej. Do leczenia operacyjnego lub metodą kardiologii interwencyjnej zakwalifikowano 2 pacjentów ze zwężeniem zastawki płucnej i dysplastyczną zastawką, jednego z hipoplazją gałęzi płucnej, jednego z kanałem przedsionkowo-komorowym i jednego z mnogimi ubytkami międzyprzedsionkowymi. Pacjenci z dysplastyczną zastawką płucną wymagali leczenia wieloetapowego. Wyniki leczenia metodą kardiologii interwencyjnej u tych pacjentów oraz u dziewczynki z hipoplazją gałęzi płucnej były niezadowalające.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the types of congenital heart defects, hemodynamics and treatment results in 9 patients with Noonan Syndrome. The major cardiovascular abnormality was pulmonary valvular stenosis in 6 children, including isolated pulmonary stenosis in 2 and coexisting with atrial septal defect in 4. In 1 child double atrial septal defect, in 1 partial atrio- ventricular canal and in 1 hypoplasia of the left pulmonary artery branch were recognised. Surgical or interventional cardiology treatment was recommended in 2 patients with pulmonary valvular stenosis and dysplastic pulmonary valve, 1 with hypoplastic left pulmonary branch, 1 with atrio- ventricular septal defect and 1 with double atrial septal defects. Patients with dysplastic pulmonary valve required multistage treatment. The results of management in these patients and in a girl with pulmonary branch hypoplasia were not satisfactory.

  stosując format: