Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRÓBLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Występowanie wielolekoopornych szczepów bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Evaluation of multidrug-resistant bacterial strains in patients hospitalized in intensive care units.
Autorzy: Jezierska-Anczuków Anna, Wróblewska Marta, Kozińska Aleksandra, Zwolska Zofia, Radomyski Adam
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.62-64, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/31

  Tytuł oryginału: Czynny nadzór epidemiologiczny w polskich szpitalach.
  Tytuł angielski: Active surveillance of nosocomial infections in Polish hospitals.
  Autorzy: Wróblewska Marta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.82-83, bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne w szpitalu klinicznym.
  Tytuł angielski: Epidemiology of yeast-like fungal infections in a university-affiliated hospital.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Swoboda-Kopeć Ewa, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.84-86, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/31

  Tytuł oryginału: C. glabrata - zagrażający patogen w oddziałach intensywnej terapii medycznej.
  Tytuł angielski: C. glabrata - emerging pathogen in the intensive care units.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Wróblewska Marta, Łuczak Mirosław, Rudnicka Jolanta, Stelmach Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.124-125, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/31

  Tytuł oryginału: Przypadkowo wykryte zakażenie Yersinia enterocolitica u 7-letniej dziewczynki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
  Tytuł angielski: Yersinia enterocolitica infection diagnosed in a 7-years-old girl with defectus septi atriorum.
  Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.75-78, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica należącą do grupy serologicznej O3 u 7-letniej dziewczynki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu durgiego. Zakażenie miało przebieg skąpoobjawowy i manifestowało się jedynie okresowymi bólami brzucha i nieznacznym powiększeniem śledziony. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej potwierdziło powiększenie śledziony oraz wykazało powiększenie węzłów chłonnych krezki nasuwając podejrzenie yersiniozy. Badania serologiczne potiwerdziły podejrzenie kliniczne. Po zastosowaniu leczenia Biseptolem uzyskano ustąpienie bólów brzucha, powiększenia śledziony i węzłów chłonnych krezki oraz obniżenie miana przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of a 7-year-old girl with atrial septal defect in whom Yersinia enterocolitica O3 infection was diagnosed. Symptoms were mild and consisted of abdominal pain. Physical examination revealed enlargement of the spleen. Abdominal ultrasound confirmed enlargement of te spleen and detected enlarged mesenteric lymph nodes. Diagnosis was confirmed by serologic methods. After treatment with cotrimoxazole symptoms resolved, the size of the spleen and mesenteric lymph nodes normalised, and the antibody level decreased.


  6/31

  Tytuł oryginału: Przypadek zawału serca u 12-letniego chłopca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.
  Tytuł angielski: Myocardial infarction in a 12-year-old boy with dilated cardiomiopathy.
  Autorzy: Wójcicka-Urbańska Barbara, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.161-164, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 12-letniego chłopca z kardiomiopatią rozstrzeniową, u którego stwierdzono kliniczne, biochemiczne i elektrokardiograficzne cechy zawału serca o pomyślnym przebiegu.

  Streszczenie angielskie: The case of a 12-year-old boy with dilated cardiomyopathy with clinical, biochemical and ecg signs of non-complicated myocardial infarction is presented.


  7/31

  Tytuł oryginału: Trzepotanie przedsionków u noworodków.
  Tytuł angielski: Atrial flutter in neonates.
  Autorzy: Tomik Agnieszka, Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.165-169, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Trzepotanie przedsionków występuje sporadycznie u noworodków, może rozpocząć się już w okresie życia płodowego. Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 3 noworodków z trzepotaniem przedsionków, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji zapisu EKG. Były to noworodki urodzone cięciem cesarskim z powodu stwierdzanej przed porodem tachykardii płodu, bez strukturalnej wady serca. U 1 noworodka arytmia była przyczyną obrzęku płodu i niewydolności krążenia. W leczeniu u wszystkich stosowano digoksynę, u 2 konieczne było zastosowanie amiodaronu. U wszystkich stosowano przez okres 8-12 mies. profilaktyczne leczenie antyarytmiczne.

  Streszczenie angielskie: Atrial flutter is a rather rare disease in neonates, but it can be observed even in fetal life. In this article we present 3 patients treated for atrial flutter, with particular consideration of difficulties in interpretation ECG. All of them were born by caesarean section due to fetal arrhythmia without any congenital heart pathology. One neonate was born with signs of hydroprs fetalis and heart failure. In all of the patients digoxin was used and in 2 cases amiodarone was need. Prophylaxis with antiarrhytmic drugs was continued up to 8-12 months.


  8/31

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja i leczenie nieoperacyjne ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Qualification and non-operative treatment of atrial septal defects in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Tarnowska Anna, Godlewski Krzysztof, Biejat Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.311-316, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zasady kwalifikacji i wyniki nieoperacyjnego leczenia ubytku w przgrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci. Z 23 dzieci zakwalikowanych wstępnie do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku zestawem Amplatza na podst. przezklatkowego badania echokardiograficznego, dwoje zostało zdyskawalifikowanych po badaniu przezprzełykowym. Wyleczono 20 dzieci, u jednego implant był niestabilny i odstąpiono od zabiegu. Szczelne zamknięcie ubytku uzyskano u 90 proc. leczonych, u dwojga utrzymuje się hemodynamicznie nieistotny przeciek przez przegrodę. U żadnego dziecka nie obserwowano powikłań. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci jest zatem skuteczną i bezpieczną metodą leczenia u wyselekcjonowanych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors present echocardiographic criteria and results of non-operative treatment of atrial septal defect in children were initially selected for transcatheter closure with an Amplatzer septal occluder based on transthoracic echocardiography. After transoesophageal assessment 2 children were excluded from the procedure. Device closure was performed in 20 children, in 1 the device was withdrawn because it was unstable. Complete occlusion was in 90 p.c. patients, in 2 of 20 children, a haemodynamically insignificant residual shunt remained. No procedural complications were encountered. Transcatheter closure of atrial septal defects in children is a safe procedure associated with good results.


  9/31

  Tytuł oryginału: Grzyby drożdżopodobne jako czynniki etiologiczne zakażeń krwi pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-1999.
  Tytuł angielski: Yeast-like fungi as etiological agents of blood infections in patients hospitalized in 1998-1999.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Sawicka-Grzelak Anna, Rokosz Alicja, Wróblewska Marta, Sulik-Tyszka Beata, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano w automatycznym systemie BacT/Alert próbki krwi pobrane od pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych SP CSK AM w Warszawie. Próbki krwi pobierano od chorych bezpośrednio z żyły lub za pomocą cewnika naczyniowego. Wyhodowano 38 szczepów grzybów drożdżopodobnych z krwi obwodowej i 20 szczepów z krwi pobranej przy użyciu cewnika naczyniowego. Gatunkami dominującymi były: C. albicans, C. glabrata i C. parapsilosis.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of frequency of yeast-like fungi as etiological agents of fungemias in patients hospitalized in operative and conservative wards of Medical Academy Central Clinical Hospital in Warsaw in 1998-1999. Peripheral blood samples and collected from vascular catheters were incubated in BacT/Alert system (Organon Teknika, USA). Positive blood samples were inoculated on Sabouraud medium with chloramphenicol (bioMerieux, France) (the time of cultivation from 48 h to 7 days at 30 C) and on chromogenic medium BBL CHROMagarTM Candida (Becton Dickinson, USA). Fungal strains were identified by standard mycological procedures using ID 32 C strips (ATB system, bioMerieux, France) and tests of Sanofi Diagnostics Pasteur (France). The total number of positive blood cultures was 1724. Fifty eight strains were isolated from blood samples (3.36 p.c.). Strains belonged to 4 genera: Candida (55), Trichosporon (1), Saccharomyces (1) and Pichia (1). Thirty eight fungal strains were isolated from peripheral blood samples. Forty seven fungal strains were cultured from patients hospitalized in operative wards. Among fungi isolated from peripheral blood samples C. albicans (10), C. glabrata (9) and C. parapsilosis (5) strains dominated. From blood samples collected from vascular cathetesrs most often C. albicans (7), C. glabrata (4) and C. parapsilosis (3) were isolated.


  10/31

  Tytuł oryginału: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe.
  Tytuł angielski: Transfusions of blood and blood products and viral infections.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Piotrowska Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.221-240, tab., bibliogr. [74] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transfusions of blood and blood products are commonly used in medicine, but being biological materials they carry a risk of transmitting infections - viral, bacterial, parasitic, as well as prions. Laboratory tests used for screening of donated blood for viral infections at present cannot detect all infectious units. Criteria for selection of blood donors therefore must be very strict, while methods of inactivation of viruses and laboratory assays for detection of their presence must be improved. Indications for blood transfusion should be restricted.


  11/31

  Tytuł oryginału: Przewlekła choroba płuc noworodków - patogeneza i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Chronic lung disease of newborns - pathogenesis and prevention.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.81-86, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie aktualnych poglądów na patogenezę przewlekłej choroby płuc noworodków oraz metod jej zapobiegania. Przewlekła choroba płuc (CLD) stanowi poważny problem w neonatologii. Częstość jej występowania wzrosła znacząco w latach , co związane jest ze wzrostem przeżywalności bardzo niedojrzałych wcześniaków o masie ciała poniżej 1000 g. Patogeneza tej jednostki chorobowej nie jest jeszcze dokładnie poznana, ale wiadomo, iż podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój CLD jest niedojrzałość. Rozwija sie ona głównie u noworodków urodzonych przed końcem 28 tygodnia ciąży oraz o masie urodzeniowej 1000 g. Ważną rolę odgrywa również przewlekły stan zapalny, który rozwija się jako konsekwencja zakażenia bądź też w wyniku stosowania wentylacji mechanicznej czy tlenoterapii. W zapobieganiu rozwojowi CLD najważniejszą rolę odgrywa zapobieganie wcześniactwu oraz prewencja infekcji w okresie pre- i postnatalnym. Prowadzone są również badania nad nowymi technikami wentylacji oraz nad zastosowaniem antyoksydantów w zapobieganiu CLD.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article was to present current opinions about the pathogenesis of chronic lung diseasee and methods of its prevention. Chronic lung disease (CLD) is a very important disease of newnorns, the incidence of which has increased markedly in the last years, as a consequence of the augmented survival of very immature, preterm infants. Pathogenesis of this disease is not completely known, but it is recognized that the main factor influencing its development is immaturity. It develops mainly in infants born before the end of the 28th week of gestation and with birth weight 1000 g. Chronic inflammation, resulting from infection, mechanical ventilation or oxygen therapy also plays as important role in the development of CLD. Avoidance of preterm delivers and infections seem to be most important in preventing CLD. There are also some works on new ventilation techniques and use of antioxydations in prevention of CLD.


  12/31

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca w zespole Turnera.
  Tytuł angielski: Congenital heart defects in Turner's syndrome.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata, Kotowska Aneta, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.389-394, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy rodzju wad serca występujących u 15 dzieci z zespołem Turnera. Najczęstszą z nich było zwężenie cieśni aorty (CoA) stwierdzone u 10 pacjentek, a następnie wady zastawki aortalnej występujące u 5 badanych, współistniejące w 3 przypadkach ze zwężeniem cieśni aorty. U pozostałych 3 dziewcząt rozpoznano wady przeciekowe. Analizując rodzaj wad serca w zależności od kariotypu, stwierdzono, że najczęściej występowały one u dziewcząt z kariotypem 45XO. Wśród 11 dzieci z tym kariotypem u 8 występowała CoA, u 4 dwupłatkowa zastawka aortalna, współistniejaca u 3 z nich z CoA, a u 2 pozostałych dzieci stwierdzono częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Mozaikowatość kariotypu występowała u 4 dzieci. U 6 z 8 pacjentek operowanych z powodu CaA nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia farmakologicznego utrzymywało się nadal, pomimo dobrego efektu hemodynamicznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the cardiovascular abnormalities encountered in 15 children with Turner's syndrome. The most common congenital heart deffects were aortic coarctation, found in 10 patients, and aortic valve disease, found in 5 girls. Abnormalities of the aortic valve in 3 patients were connected with concomitant aortic coarctation. Other malformations with cardiac shunt were present in the 3 other patients an assessment of the connection between karyotype and the type of congenital heart defects was made and it was found that cardiovascular abnormalities were most frequently associated with karyotype 45XO. This karyotype was found in 11 children. In 8 of them aortic coarctation was present and in 4, bicuspid aortic valve. In 3 of 4 patients with bicuspid aortic valve, aortic coarctation was also found. In 2 children, atrioventricular canal was observed. The karyotype mosaicism was found in 4 children. In 6 of 8 girls who were operated because of aortic coarctation, arterial hypertension that had to be treated pharmacologically was observed despite a good results of the operation.


  13/31

  Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  14/31

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca.
  Tytuł angielski: Diagnostic evaluation and treatment in newborns with single ventricle.
  Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria, Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Floriańczyk Tomasz, Godlewski Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.243-249, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994 - 2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą (DIRV) u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową (AP + IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10 z AT oraz 2 noworodków z AP + IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano ...

  Streszczenie angielskie: Background: The term "single ventricle" encompasses several types of congenital heart malformations with absent or underdeveloped ventricle. Their complexity leads to many diagnostic problems and imposes the need for precise anatomic and hemodynamic assessment before palliative surgical treatment. Aim: The aim of the study was to analyse the clinical presentation, diagnostic regimen and treatment in 36 newborns (22 boys, 14 girls) with single ventricle hospitalized in Department of Pediatric Cardiology from 1994 to 2001. Methods: The diagnosis was based on physical examination, X-ray, ECG, ECHO + Doppler and cardiac catheterisation in 4 pts. Results: 23 pts were diagnosed with tricuspid atresia (AT), 9 with double-inlet left ventricle (DILV), 1 with doubleinlet right ventricle (DIRV) and 3 with pulmonary atresia with intact ventricular septum (AP + IVS). On physical examination the cyanosis dominated in 23 pta with decreased pulmonary flow and signs of heart failure were predominant in 6 patients with increased pulmonary flow. Rashkind procedure was performed in 10 pts with AT and 2 with AP + IVS. Blalock-Taussig anastomosis was done in 21 newborns. Pulmonary banding was performed in 6 pts. 2 pts were operated at the same time for the coarctation of the aorta. 7 pts with AT and one with DILV did not need palliative treatment in newborn period. One patient with AT and general septicemia died after Rashkind procedure. Conclusions: The variable clinical presentation in ...


  15/31

  Tytuł oryginału: Zespół wrodzonych wad rozwojowych u niemowląt matek zażywających w ciąży leki przeciwbólowe.
  Tytuł angielski: Complex of congenital malformations in infants borned by the mothers taking the analgesic drugs.
  Autorzy: Piórecka-Makuła Anna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.67-69, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: First trimester of pregnancy is the time of organogensis. Risk factors during this time may cause fetal death, spontanous abortion or formation various fetal malformations. It names teratogens. We would like to present two infants of mother who ingested analgesics during pregnancy. Babies was born with miscellaneous maltformations: cleft palate, congenital heart disease, congenital pneumonia, malformation of limbs, malformation of external acoustic duct. Many authors widely writes about potential teratogens in pregnancy, but nobody estabilished exact relation between specific teratogen and human malformation.


  16/31

  Tytuł oryginału: Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza.
  Tytuł angielski: Nonoperative treatment of ventricular septal defects in children using Amplatzer septal occluder device.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Godlewski Krzysztof, Tarnowska Anna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.93-100, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozwój kardiologii interwencyjnej stworzył nowe możliwości nieoperacyjnego leczenia jednej z najczęściej występujących wad serca, jakim jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej u dzieci. Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia w wykonanych po raz pierwszy w Polsce zabiegach przezskórnego zamknięcia wrodzonych, mięśniowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą korka Amplatza. Materiał i metody: Zabiegi wykonano u dwojga dzieci w wieku 5 i 15 lat z masą ciała odpowiednio 17 kg i 53 kg. U jednego pacjenta ubytek był zlokalizowany w tylno-górnej części mięśniowej przegrody międzykomorowej, a u drugiego - w środkowej części przegrody (przedzielony wiązką mięśniową). Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym, z monitorowaniem przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym. Implanty wprowadzono z jednoczesnego dojścia od tętnicy udowej i żyły szyjnej. Do zamknięcia ubytków użyto implantów o średnicy 8 mm i 10 mm. Wyniki: W badaniu angiograficznym wykonanym bezpośrednio po implantacji korka nie stwierdzono przecieku u żadnego pacjenta. Przezprzełykowym i transtorakalnym badaniem echokardiograficznym u jednego pacjenta zarejestrowano hemodynamiczne nieistotny przeciek resztkowy, który obserwuje się w czasie 3-miesięcznej obserwacji. Nie zanotowano powikłań związanych z zabiegiem. Wnioski: Zabieg przezskórnego zamknięcia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia mięśniowych ubytków międzykomorowych. Zastosowanie dojścia jednocześnie z dwóch naczyń może skracać czas zabiegu i skopii.

  Streszczenie angielskie: Intruduction: Development of interventional cardiology methods gives opportunity for nonoperative closure of ventricular septal defect which is the most common congenital heart disease on children. The aim of the study: The aim of the study was to demonstrate own experience in transcatheter closure of congenital, muscular ventricular septal defects performed in Poland for the first time. Material and methods: The procedures were performed in two children aged 5 and 15 years and weighted 17 and 53 kg. In one child the defect was situated in posterior-superior part of muscular interventricular septum. The second patient had mid-muscular defect divided by muscular bundle. The procedures were performed under general anaesthesia and transesophageal echocardiographic guidance. The defects were approached simultaneously from the femoral artery and jugular vein. 8 and 10 mm devices were used. Results: There was no residual shunt in angiography right after the procedure in both children. In transthoracic and transesophageal echocardiography haemodynamically insignificant residual shunt was detected in one child and is still observed at 3 month follow-up. No complications were found. Conclusions: Transcatheter closure of muscular ventricular septal defects is an effective and safe therapy. A double-catheter approach may decrease the time of the procedure and fluoroscopy.


  17/31

  Tytuł oryginału: Powikłania neurologiczne u niemowlęcia po przezskórnej plastyce balonowej zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: Neurological complications in an infant after percutaneous balloon angioplasty of aortic stenosis.
  Autorzy: Kud Agnieszka, Godlewski Krzysztof, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.889-891, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Opisano rzadko występujące powikłanie neurologiczne w postaci zatoru tętnicy mózgowej, który wystąpił u 2,5-miesięcznego niemowlęcia w 20 godzin po wykonaniu przezskórnej walwuloplastyki balonowej zwężonej zastawki aortalnej.


  18/31

  Tytuł oryginału: Przejściowy przerost mięśnia prawej komory serca u 2 noworodków.
  Tytuł angielski: Transient right ventricular hypertrophy in 2 newborns.
  Autorzy: Wróblewska-Kałużewska Maria, Piórecka-Makuła Anna, Werner Bożena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.803-806, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano 2 noworodki, u których stwierdzono przejściowy przerost mięśnia wolnej ściany prawej komory serca. W rozpoznaniu różnicowym wykluczono wady wrodzone serca, fetopatię cukrzycową, zaburzenia metaboliczne i uwarunkowania genetyczne. Przyczyna przerostu mięśnia sercowego nie została ostatecznie wyjaśniona. Jako przyczynę brano pod uwagę zakażenie wewnątrzmaciczne, przejściową hipoglikemię stwierdzoną u obojga noworodków oraz przejściowo podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym.

  Streszczenie angielskie: Two newborns in whom transient hypertrophy of the anterior wall of the right ventricle are presented. In differential diagnosis congenital heart anomally, diabetic fetopathy, metabolic disorders and genetic causes were excluded. The direct cause of right ventricular hypertrophy remains unclear. Intrauterine infection, transient hypoglycemia and transient pulmonary hypertension were taken into consideration as well.


  19/31

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjnego wsierdzia u dzieci.
  Tytuł angielski: Complications of infective endocarditis in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.295-299, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci występują bardzo rzadko. Cel pracy: Celem pracy była analiza powikłań w przebiegu zapalenia wsierdzia u dzieci oraz wskazań i wyników leczenia chirurgicznego. Materiał i metody: Spośród 34 dzieci leczonych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, powikłania wykryto u 10 dzieci, 6 dziewczynek i 4 chłopców w wieku od 7 miesięcy do 17 lat. U 6 dziewczynek rozpoznano pierwotne zapalenia wsierdzia a u 4 wtórne, po zabiegach kardiochirurgicznych. Rozpoznanie powikłań oraz ocenę zaburzeń hemodynamicznych ustalono na podstawie badania echokardiograficznego z badaniem przepływów konwencjonalną metodą dopplerowską i kolorowym odwzorowaniem przepływów. U 2 dzieci wykonano przezprzełykowe badanie echokardiograficzne. Wyniki: Stwierdzono następujące powikłania zapalenia wsierdzia: perforacje płatków zastawek przedsionkowo-komorowych z ciężką niedomykalnością u 3 dzieci, w tym u 2 zastawki dwudzielnej a 1 zastawki trójdzielnej, ciężką niedomykalność zastawki aortalnej u 3, w tym u jednego z tętniakiem grzybiastym zatoki Valsalvy, udrożnienie chirurgiczne zamkniętych ubytków międzykomorowych z hemodynamicznie istotnym przeciekiem u 3 oraz zatory obwodowe i do centralnego układu nerwowego u dziewczynki z grzybiczym zapaleniem wsierdzia, których źródłem były olbrzymich rozmiarów, mobilne wegetacje, wypełniające drogę odpływu z prawej i lewej komory serca. Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Complications of infective endocarditis in children are very rare. Aim: The aim of the study was to analyse complications of endocarditis and indications for surgical treatment. Material and methods: Among 34 children treated for infective endocarditis, 10 were found to have complications (6 girls and 4 boys aged from 7 months to 17 years). In 6 children native valve endocarditis was found, while in 4 the disease followed cardiosurgery. The diagnosis of complications and hemodynamic status of the patients were assessed by echocardiography with conventional and color Doppler imaging. In 2 children transesophageal approach was performed. Results: The following complications of endocardiatis were recognized: performations of atrio-ventricular valvular leaflets with severe valvular insufficiency in 3 children, including 2 with performations of anterior mitral leaflet and 1 with performation of tricuspid valve. Severe aortic insufficiency was found in 3 children including 1 with mycotic aneurysm of sinus of Valsalva. In 3 children the recurrence of ventricular septal defect with significant shunt was recognized. In one child with fungal endocarditis huge mobile masses extended into the right and left ventricular outflow tracts causing systemic and celebral emboli. All children required surgical treatment. One child died before and one after surgery. In 8 patients good results of cardiosurgery were found. Conculsions: 1. In the course of infective ...


  20/31

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca u dzieci z zespołem Noonan.
  Tytuł angielski: Congenital heart diseases in children with Noonan Syndrome.
  Autorzy: Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.683-687, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowanli rodzaj wrodzonych wad serca, zaburzenia hemodynamiczne i wyniki leczenia u 9 pacjentów z zespołem Noonan. Najczęstszą wadą serca było zwężenie zastawki tętnicy płucnej stwierdzone u 6 dzieci, w tym izolowane u 2 i towarzyszące ubytkowi w przegordzie międzyprzedsionkowej u 4. U 1 dziecka stwierdzono dwa ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u 1 częściowy kanał przedsionkowo-komorowy i u jednego hipolazję lewej gałęzi płucnej. Do leczenia operacyjnego lub metodą kardiologii interwencyjnej zakwalifikowano 2 pacjentów ze zwężeniem zastawki płucnej i dysplastyczną zastawką, jednego z hipoplazją gałęzi płucnej, jednego z kanałem przedsionkowo-komorowym i jednego z mnogimi ubytkami międzyprzedsionkowymi. Pacjenci z dysplastyczną zastawką płucną wymagali leczenia wieloetapowego. Wyniki leczenia metodą kardiologii interwencyjnej u tych pacjentów oraz u dziewczynki z hipoplazją gałęzi płucnej były niezadowalające.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the types of congenital heart defects, hemodynamics and treatment results in 9 patients with Noonan Syndrome. The major cardiovascular abnormality was pulmonary valvular stenosis in 6 children, including isolated pulmonary stenosis in 2 and coexisting with atrial septal defect in 4. In 1 child double atrial septal defect, in 1 partial atrio- ventricular canal and in 1 hypoplasia of the left pulmonary artery branch were recognised. Surgical or interventional cardiology treatment was recommended in 2 patients with pulmonary valvular stenosis and dysplastic pulmonary valve, 1 with hypoplastic left pulmonary branch, 1 with atrio- ventricular septal defect and 1 with double atrial septal defects. Patients with dysplastic pulmonary valve required multistage treatment. The results of management in these patients and in a girl with pulmonary branch hypoplasia were not satisfactory.


  21/31

  Tytuł oryginału: Pacjent z pozawałową kardiomiopatią rozstrzeniową i wszczepionym stymulatorem serca typu DDD - znaczenie optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego.
  Tytuł angielski: Dual chamber pacing in dilated cardiomyopathy - the influence of optimal AV delay programming.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.265-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chorego z kardiomiopatią niedokrwienną, po 2 zawałach serca w wywiadzie i zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych oraz z wszczepionym stymulatorem serca typu DDD z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř. Po 6 miesiącach stymulacji DDD ze standardowym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym (AVD) równym 160 ms chorego z niewydolnością serca zaliczono do III klasy według NYHA i skierowano do kliniki w celu kwalifikacji do stymulacji dwukomorowej. Dopplerowskie badanie echokardiograficzne wykazało, że optymalne hemodynamicznie jest ultrakrótkie AVD wynoszące 15 ms. Po 2 miesiącach stymulacji z optymalnym AVD (w tym czasie nie zmieniano dotychczasowego leczenia farmakologicznego) stwierdzano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. Przedstawiony opis przypadku podkreśla znaczenie programowania optymalnego AVD w stymulatorach typu DDD, zwłaszcza u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.


  22/31

  Tytuł oryginału: Znaczenie procesu apoptozy w patogenezie stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: The role of apoptosis in the pathogenesis of multiple sclerosis.
  Autorzy: Wróblewska Sylwia, Trzeciak Wiesław, Wender Mieczysław
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.131-133, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki aktualnych badń dotyczących znaczenia procesu apoptozy w rozwoju stwardnienia rozsianego. W oparciu o te badania należy przyjąć, że nieprawidłowa regulacja apoptozy może zaburzać eliminację cytotoksycznych limfocytów T, a zarazem przyczyniać się do śmierci oligodendrocytów w ośrodkowym układzie nerwowym. Przypuszcza się, że zjawiska te odgrywają ważną rolę w patogenezie stwardnienia rozsianego. Wahaniami procesu apoptozy można też tłumaczyć okresy rzutów i remisji w przebiegu choroby.


  23/31

  Tytuł oryginału: Indeks leków : ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych. Supl. 2/2002
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (red.), Wirkijowski Bernard (red.), Latuszek-Łukasiewicz Wiesław (red.), Mikulska-Pyrczak Aldona (red.), Obrzut Agnieszka (red.), Rogoż Joanna (red.), Wirkijowska Adrianna (red.), Wróblewska Katarzyna (red.), Żurek Iwona (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 160 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  24/31

  Tytuł oryginału: Chirurgia plstyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 1: Basic topography anatomy of the eyelids and general principles of plastic surgery.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.3-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper authors described basic principles and methods of the eyelids' surgery and surgical anatomy of eyelids. Instrumentation and techniques of incisions, hemostasis and wound closure were presented.


  25/31

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 2: Surgical treatment of improper eyelids' position.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.8-12, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We presented evaluation of the eyelids and techniques of ptosis, entropin and ectropin ('ectropium ex vacuo' as well).


  26/31

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 3: Other surgical procedures of eyelids. Treatment of trichiasis. Surgery of the palpebral fissure. Tumor excision and eyelid reconstruction.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.13-15, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Authors presented management of trichiasis and principles of palpebral fissure surgeery. Tumour excision and eyelid reconstruction were described briefly.


  27/31

  Tytuł oryginału: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu samoistnego skurczu powiek.
  Tytuł angielski: Botulinum toxin treatment of essential blepharospasm.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.30-32, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Blepharospasm is a form of focal dystonia involving the orbicularis oculi muscle. It is characterised by repeated involuntary spasms of forceful lid closure, progressing to functional blindess. Major incidence has been observed in 5th-7th decade. Because of the poor response to systemic medication and surgical treatment, the injection with botulinum toxin has became the treatment of choice. The mean duration of improvement is 3-4 months. Possible side-effects are only local and transient, none are permanent. Botulinum toxin treatment is a safe and effective way of controlling idiopathic blepharospasm.


  28/31

  Tytuł oryginału: Wrodzona niedrożność dróg łzowych - ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Congenital nasolacrimal duct obstruction - outcome of treatment.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Ciechan Jacek, Gerkowicz Marek, Flis Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.81-82, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w wieku od 2-30 miesięcy. Projekt badania: Analizie poddano dokumentację medyczną leczonych dzieci. Badania przeprowadzono w II Klinice Okulistyki AM w Lublinie. Wyniki: Wyleczenie uzyskano u 80,7 proc. dzieci (u 193 spośród 239). Procent wyleczonych dzieci zależał od czasu wdrożenia leczenia i wahał się od 42,9 proc. do 100 proc. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że najlepsze wyniki leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych obserwuje się u dzieci do 5 miesiąca życia. Dlatego celowe wydaje się wczesne (w tym okresie życia) kierowanie niemowląt z objawami łzawienia i ropienia oczu przez pediatrów do okulistów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate the outcome of treatment in congenital nasolacrimal duct obstruction in children 2-30 months old. Design: A record review. Materials and MEthods: 239 patients with congenital nasolacrimal duct obstruction aged 2-30 months were studied. Probing of the nasolacrimal duct under local or general anesthesia was the main outcome measure. Success was predefined as complete resolution of symptoms and signs (tearing, crusting, discharge) of nasolacrimal duct obstruction within 6 months after probing. Results: The overall cure rate in all patients was 80,7 p.c. (193 of 239 patients), varying from 42,9 p.c. to 100 p.c. at different age intervals. Conclusions: Probing for congenital nasolacrimal duct obstruction beyond 5 months of age is highly successful.


  29/31

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem klinicznym kształtu linii demarkacyjnej i wału w przebiegu fazy czynnej retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: The study of clinical significance of demarcation line and ridge shape in the course of acute retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Ciechan Jacek, Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.94-96, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków jest główną przyczyną ślepoty u dzieci z niską wagą urodzniową. W piśmiennictwie dotychczas brak jest doniesień na temat związku kształtu linii demarkacyjnej i wału a przebiegiem klinicznym fazy czynnej retinopatii wcześniaków. Celem pracy jest próba wyjaśnienia tego zagadnienia. Badania miały na celu porównanie rozwoju retinopatii wcześniaków w oczach, w których stwierdzono nieregularny przebieg linii demarkacyjnej lub wału w postaci ich uwypukleń w kierunku do tylnego bieguna gałki ocznej, nazwanych przez autorów "zatokami", z przypadkami retinopatii o typowym, łukowatym przebiegu linii demarkacyjnej i wału. Badania przeprowadzano w Poradni Retinopatii Wcześniaków II Kliniki Okulistyki w Lublinie oraz w oddziałach intensywnej terapii noworodków i oddziałach neonatlogicznych na terenie miasta Lublina. W grupie oczu z obecnością "zatok" linii demarkacyjnej i wału progresja retinopatii do stadium 3c dotyczyła 87,5 proc. przypadków. W grupie oczu, w której nie stwierdzono obecności "zatok" progresja do stadium 3c dotyczyła tylko 33,47 proc. przypadków. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecność "zatok" linii demarkacyjnej lub wału może być czynnikiem spryzjającym progresji retinopatii wcześniaków do stadium wymagającego leczenia. W razie stwierdzenia obecnosci "zakoli" wału, czyli w stadium 2 retinopatii wydaje się wskazane pilen wykonanie zabiegu krioterapii lub laserokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki, nie czekając na progresję do stadium trzeciego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Retinopathy of prematurity (ROP) is a main reason of blindness in premature babies. There are no studies about shape of demarcation line and ridge in acute retinopathy of prematurity and its influence for clinical significance of ROP. In 11,42 p.c. of eyeys with acute ROP we observed irregularitiesn of demarcation line and ridge, which we called "bays". Design: We planed out a comparison of clinical significance between eyes with acute ROP with "bays" and ROP without "bays". Material and metods: We observed 140 premature babies (280 eyes) with acute ROP. In 32 eyes (11,42 p.c.) we stated "bays". We compared progression to stage ROP3c between group I (eyes with acute ROP and "bays") and group II (eyes with ROP without "bays"). Reslts: In 87,5 p.c. eyes with "bays" we observed progression to stage 3c retinpathy of prematurity. In group without "bays" progression to stage 3c was observed only in 33,47 p.c. Conclusions: We suppose that presence of "Bays" of demarcation line and ridge brings about worse prognosis at the course of acute retinopathy of prematurity.


  30/31

  Tytuł oryginału: Długoterminowa ocena zastosowania dwujamowej stymulacji serca w leczeniu kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory - wpływ na stan kliniczny, spoczynkowy gradient w drodze odpływu i funkcję rozkurczową lewej komory serca.
  Tytuł angielski: Long-term effect of dual-chamber pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy - focus on clinical performance, left ventricular outflow tract gradient and diastolic function.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Zacharek Dariusz, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.329-339, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczas jednoznacznie nie potwierdzono oskuteczności leczenia chorych z kardiomiopatią przerostową zawężającą (HOCM) za pomocą stymulacji typu DDD. U niektórych chorych objawy utrzymują się pomimo zmniejszenia gradientu w drodze odpływu lewej komory (LVOT). Cel pracy: Długoterminowa ocena zastosowania stymulacji serca typu DDD u chorych z HOCM. Materiał i metody: U 13 chorych z HOCM oceniano stan kliniczny, kwestionariusz jakości życia (QOL), spoczynkowy gradient w LVOT i funkcję rozkurczową lewej komory (LV) za pomocą badania echokardiograficznego, przed i po przynajmniej 6 miesiącach stymulacji typu DDD. Na podstawie profilu napływu mitralnego i napływu z żył płucnych wyodrębniono prawidłową funkcję rozkurczową LV i 3 kolejne stadia dysfunkcji rozkurczowej: 1) zwolniona relaksacja (IR), 2) pseudonormalizacja i (PN) i 3) restrykcja (R). Wyniki: Pod koniec obserwacji (28 ń 14 meisięcy) u 11 chorych (85 proc.) nastąpiła subiektywna poprawa. Objawy niewydolności serca zmniejszyły się - nastąpiła redukcja klasy według NYHA z 2,5 ń 0,5 do 1,8 ń 0,6 (p 0,001), punktacja QOL uległą poprawie z 49 ń 19 do 19 ń 19 pkt (p 0,01), spoczynkowy gradient w LVOT zmniejszył się z 92 ń 34 do 23 ń 22 mm Hg (p 0,001). Przed implantacją układu stymulującego u 6 chorych występowały omdlenia, które ustąpiły po wszczepieniu rozrusznika serca (p 0,05). Stopień dysfunkcji rozkurczowej LV pozostał na tym samym poziomie u 9 chorych, zmniejszył się u 2 (zmiana z PN do IR), a ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The efficacy of dual-chamber (DDD) pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) has not been established yet.Some patients remain symptomatic after pacemaker implantation, in spite of the reduction in left ventricular outflow tract (LVOT) pressure gradient. The aim of the study: was to assess long-term effect of DDD pacing on clinical performance, LV outflow tract gradient and diastolic function in HOCM patients. Material and methods: Functional status, quality of life questionnaire (QOL), LVOT pressure gradient and LV diastolic funciton using Doppler echocardiography was assessed in 13 consecutive HOCM patients before and after at least 6 months of DDD pacing. On the basis of the mitral inflow and pulmonary venous flow the normal LV diastolic function and 3 stages of diastolic dysfunction were distinguishe: 1) impaired relaxation (IR), 2) pseudonormalizaiton (PN) and 3) restriction (R). Results: At the end of follow up (28 ń 14 months) 11 patients (85 p.c.) reproted a subjective improvement. The New York Heart Association class of heart failure symptoms improved from 2.5 ń 0.5 to 1.8 ń 0.6 (p 0.001), QOL score from 49 ń 19 to 19 ń 19 points (p 0.01), resting LVOT gradient decreased from 92 ń 34 to 23 ń 22 mm Hg (p 0.001). Six patients with recurrent syncope were symptom-free after pacemaker implantation (p 0.05). Left ventricular diastolic dysfunction remained at the same level in 9 patients, improved in 2 (regression from PN to IR) ...


  31/31

  Tytuł oryginału: Chronic lung disease of newborns - the incidence and the risk factors according to the criteria of diagnosis.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy, Kawczyńska Natalia, Szymańska Karolina, Szymańska Dorota, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.36-39, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the incidence, risk factors and complications of the chronic lung disease (CLD) according to diagnostic criteria. Design: Retrospective study. Patients: 126 newborns with oxygen dependency at 28 days of age but not at 36 weeks PMA (group I) and 86 newborns requiring oxygen therapy at both 28 days of age and 36 weeks PMA (group II). All infants were born between 01.01.1997 and 31.12.2001 and treated at the Department of Neonatology at The University of Medical Sciences in Poznań. Results: In both groups the major part were preterm infants and newborns with very low birth weight. CLD was most frequent in newborns born between 25th and 27th week of gestational age and with birth weight 750-999 g. The incidence of CLD at 28 days of age was higher than of CLD at 36 weeks PMA, with the exception of newborns born before the end of the 24th week of gestational age and with birth weight 750 g. Infants with CLD at 36 weeks PMA had lower birth weight, more often suffered from pneumothorax and mycotic infections. The incidence of other risk factors was similar in both groups. Complications were more frequent in the group II. 6 children from the first group and 12 from the second group died before discharge from hospital (4.8 vs. 14 p.c., p 0.05). Conclusion: The incidence of CLD depends on the diagnostic criteria and is lower if diagnosed at 36 weeks PMA. The most important factors influencing the development of CLD seem to be prematurity and extremely low birth weight.

  stosując format: