Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WRÓBEL
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/42

Tytuł oryginału: Porównanie zawartości informacyjnej sygnałów mechanicznej i elektrycznej aktywności serca płodu.
Tytuł angielski: Comparison of information contents of mechanical and electrical fetal heart activity signals.
Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Matonia Adam, Kupka Tomasz, Sikora Jerzy
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.130-137, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/42

  Tytuł oryginału: Tłumienie elektrokardiogramu matczynego w pośredniej elektrokardiografii płodowej.
  Tytuł angielski: Suppression of maternal ECG in abdominal fetal electrocardiography.
  Autorzy: Matonia Adam, Gacek Adam, Jeżewski Janusz, Kupka Tomasz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.308-316, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/42

  Tytuł oryginału: Neurobiologia
  Autorzy: Longstaff A[lan]
  Opracowanie edytorskie: Wróbel Andrzej (red.), Hess Grzegorz (tł.), Majczyński Henryk (tł.), Niewiadomska Grażyna (tł.), Waleszczyk Wioletta (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2002, XVII, [1], 561, [1] s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. Instant notes in neuroscience
  Seria: Krótkie Wykłady
  Sygnatura GBL: 737,831

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  4/42

  Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
  Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
  Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  5/42

  Tytuł oryginału: Dr n. farm. Zofia Szcześniak (1947-2000).
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.292-294
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Szcześniak
 • Zofia 1947-2000


  6/42

  Tytuł oryginału: Rola cytometrii przepływowej w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych z podejrzeniem choroby rozrostowej układu chłonnego.
  Tytuł angielski: Role of flow cytometry in the diagnosis of lymph node enlargement suspected of lymphoproliferative disorders.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Mazur Grzegorz, Wróbel Tomasz, Hałoń Agnieszka, Ściborski Romuald, Tarnawa Robert
  Opracowanie edytorskie: Kopeć-Szlęzak Joanna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.483-490, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena roli cytometrii przepływowej w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych u pacjentów z podejrzeniem choroby rozrostowej układu chłonnego. Materiał i metodyka: W okresie od stycznia 2000 do stycznia 2001 r. w II Kat. i Klin. Chir. Ogól. i Chir. Onkol. AM we Wrocławiu operacyjnie pobrano 20 węzłów chłonnych od uprzednio nieleczonych pacjentów z podejrzeniem nowotworowego tła powiększenia węzłów. Wnioski. Wśród 20 węzłów chłonnych, badanych immunofenotypowo (przy użyciu przeciwciał monoklonalnych) za pomocą cytometrii przepływowej, rozpoznano 8 chłoniaków linii B, 3 chłoniaki linii T, co zostało potwierdzone badaniem histopatyologicznym. Uzyskano taże szczegółowe określenie rodzaju rozrostu. Wnioski. 1. Cytometria przepływowa jest uznanym narzędziem w diagnostyce hematol. i onkol. i stanowi cenne uzupełnienie badania histopatologicznego. 2. Pozwala na względnie łatwą i szybką diagnostykę chłoniaków nieziarniczych, co umożliwia różnicowanie powiększenia węzłów odczynowego od rozrostowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the role of flow cytometry in the diagnosis of lymph nodes enlargement suspected of lymphoproliferative disorders. Material an d methods. During teh period between January 2000 - January 2001 at the Department of General and Oncological Surgery, Medical University in Wrocław 20 lymph bnodes were surgically obtained from previously untreated patients suspected of neoplastic lymph node enlargement. Results. The study group comprised 20 patient lymph nodes evaluated by means of flow cytometric immunophenotyping. Eight B-cell lymphomas and three T-cell lymphomas were diagnosed, confirmed by histopathological examinations. We also evaluated detailed qualification of the proliferating cell line. Conclusions. 1. Flow cytometry is accepted during clinical evaluation and diagnosis of hematological lymphoid neoplasia and serves as an excellent complement to microscopic-based histopathological examinations. 2. Flow cytometry enables quick and relatively easy diagnosis of non-Hodgkin's lymphomas, as well as differentiation between reactive and proliferative lymph nodes enlargement.


  7/42

  Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  8/42

  Tytuł oryginału: Left ventricular true aneurysm without coronary artery occlusion - a case study.
  Tytuł polski: Tętniak prawdziwy lewej komory serca bez zmian w naczyniach wieńcowych - opis przypadku.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Wójcik Sławomir, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.190-192, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniak prawdziwy lewej komory serca jest zdefiniowany jako wyodrębniona struktura w obrębie lewej komory serca, w której mięsień serca został zastąpiony tkanką włóknistą, z typową dyskinezą w czasie skurczu. Pełnościenny zawał serca z zamknięciem tętnicy zstępującej przedniej jest najczęstszą przyczyną powstania tętniaka prawdziwego lewej komory serca. Opis przypadku: 51 letni mężczyzna po zawale ściany dolno-bocznej przed 6 laty, został przyjęty w październiku 2001 roku do oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Rejonowym z powodu epizodu zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór w przebiegu powtórnego zawału ściany dolno-bocznej. Po opuszczeniu szpitala pacjent nie powrócił do pracy, odczuwał zmęczenie i duszność przy wysiłku. Wykonana rok później koronarografia (wcześniej chory nie wyrażał zgody na diagnostykę inwazyjną) ujawniła preawidłowy obraz naczyń wieńcowych z recesywną prawą tętnicą wieńcową. Lewa tętnica wieńcowa była szeroka z prawidłowym przepływem kontrastu. W wentrykulografii stwierdzono duży dyskinetyczny tętniak prawdziwy lewej komory serca w okolicy koniuszka wypełniony przyścienną skrzepliną. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 30 proc. Chory został zakwalifikowany do aneurysmectomii. Śródoperacyjnie stwierdzono duży tętniak (8 cm) okolicy oniuszka, z którego usunięto świeżą skrzeplinę o wadze 9 g. Wykonano aneurysectomię metodą Stoneye'a. W badaniu histopatologicznym wycinka ściany tętniaka stwierdzono typowe włóknienie bez ...

  Streszczenie angielskie: Background: Left ventricular true aneurysm is described as distinct area of the left ventricular wall with systolic dyskinesia where typical myocardial structure is replaced with fibrous tissue. Transmural infarction following occlusion of left anterior descending coronary artery is the most common cause of formation of the left ventricular aneurysm. Case report: A 51-year old white male, with the history of inferolateral wall myocardial infaction 6 years ago was admitted to the emergency department at the local hospital last year because of sudden cardiac arrest due to ventricullar fibrillation in the course of inferolated myocardial infarction. Later on the patient did not come back to work, felt very weak and had dyspnea on mild exertion. Coronary angiogram performed one year later (the patient refused coronary angiography examination at the time of myocardial infarction) showed normal coronary arteries with a recessive right coronary artery. The left coronary artery was wide with normal contrast flow. Ventriculography showed large, true dyskinetic aneurysm with mural thrombus in the apical segment of the left ventricular wall. Left ventricular ejection fraction was 30 p.c. Patient was qualified for the aneurysmectomy. A large dyskinetic aneurysm (8 cm) of the apical and anterolateral segment of the left ventricular wall was detected intraoperatively. A fresh thrombus weighing 9 g was evacuated from the inside of the aneurysm. Stoney's aneurysmectomy was ...


  9/42

  Tytuł oryginału: 3- mercaptopyruvate sulfurtransferase and rhodanese activities in human myometrium and leiomyomas of the uterus.
  Tytuł polski: Aktywność transferazy siarkowej 3-merkaptopirogronianu i rodanazy w mięśniu i mięśniaku macicy ludzkiej.
  Autorzy: Frendo Julian, Wróbel Maria, Wąs Kazimierz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.123-125, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Transferaza siarkowa 3-merkaptopirogronianu (EC 2.8.1.2) i rodanaza (transferaza siarkowa tiosiraczan: cyjanek, EC 2.8.1.1) uczestniczą w procesie desulfuracji L-cysteiny, prowadzącym do tworzenia związków zawierających metaboilcznie aktywną zredukowaną siarkę, tak zwaną siarkę suflanową, mającą wpływ na proliferację komórek nowotworowych. W przypadku niektórych tkanek nowotworowych obserwowano znacznie obniżoną aktywność transferazy siarkowej 3-merkaptopirogronianu i rodanazy,jak również śladową ilość siarki sulfanowej. Podjęto badania porównawcze aktywności obydwu enzymów w tkance mięśniaka ludzkiego oraz mięśnia macicy, z którego się rozwinął. Oznaczenia wykonywano natychmiast po otrzymaniu tkanek, uzyskanych w trakcie zabiegu chirurgicznego usuwania nowotworu. Niespodziewanie stwierdzono, że aktynwność obydwu badanych enzymów jest wyższa w mięśniaku, w porównaniu do tkanki niezmienionej nowotworowo, co można tłumaczyć tym, że jest to nowotwór łagodny.

  Streszczenie angielskie: Background. 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (EC 2.8.1.2) and rhodanese (thiosulfate: cyanide sulfurtransferase, EC 2.8.1.1) participate in L-cysteine desulfuration - the main source of metabolically active sulfane sulfur atoms, which possibly influence the proliferation of malignant cells. It has been demonstrated that 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase and rhodanese activity can decrease in some transplanted neoplsms. Aim. To examine tumour tissue of the human uterus and to investigate the myometrium from which the growth developed. Methods. The activity of 3-mercaptopyruvate sulfurtrnasferase and rhodanese was assayed in myometrium and leiomyoma samples immediately after hysterectomies. Results. The activities of two sulfurtransferases are higher in the leiomyoma than in the myometrium. Conclusion. An increase in the activity of both sulfurtransferases in leiomyomas of the uterus is surprising in light of present day understanding of sulfur compound metabolism in neoplasms, and may be due to the fact that leiomyoma is a benign neoplasm.


  10/42

  Tytuł oryginału: Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura.
  Tytuł angielski: Functional analysis of evoked potentials in rat's sensory cortex.
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.273-279, il., bibliogr. [10] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In the barrel cortex of behaving rat potentials evoked to vibrissa stimulation are composed from two main principal components which can be attributed to activation of two pyramidal cell populations: supra- and infragranular. The classical aversive stimulus favors the appearance of EPs dominanted by a component characteristic of infragranular cells. We hypothesize that neuromodulatory action elicited by contextual stimulation activates all involved cortical neurons which results in opening the transmission gate to the surrounding columns.


  11/42

  Tytuł oryginału: Dolne podwichnięcie stawu ramiennego po operacyjnym leczeniu złamań bliższego końca kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Inferior subluxation of humerus after surgery of fractures of proximal humerus.
  Autorzy: Dudko Sławomir, Wojciechowski Piotr, Kusz Damian, Wróbel Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pourazowe dolne podwichnięcie stawu ramiennego może wskazywać na uszkodzenie nerwów i z tego powodu może być objawem niepokojącym. Badano etiologię i częstość występowania podwichnięcia po operacyjnym leczeniu tych złamań w grupie 53 chorych. Przeprowadzono anlizę zdjęć rentgenowskich wykonywanych w trakcie leczenia. Dolne podwichnięcie rozpoznano u 22 (41,5 proc.) chorych (4-krotnie częściej w złamaniach wieloodłamowych) i spowodowane było pourazową atonią mięśnia naramiennego, wgnieceniem odłamów kostnych i krwiakiem śródstawowym rozciągającym torebkę. W omawianej grupie rozpoznano 4 podwichnięcia neurogenne. Dodatkowymi przyczynami podwichnięcia są: uraz chirurgiczny i unieruchomienie w ciężkim opatrunku gipsowym. Częstsze występowanie i dłuższe utrzymywanie się podwichnięć obserwowano po zespoleniach płytkowych (62,5 - 75 proc.), niż po śródszpikowych (13,6 - 34,1 proc.). Uznano, że pojawienie się podwichnięcia jest wypadkową wielu czynników. Podwichnięcie ze względu na częstość i powikłania wymaga diagnostyki, w leczeniu operacyjnym tych złmań nalęży stosować metody atraumatyczne, a w leczeniu pooperacyjnym należy unikać ciężkich gipsów i stosować wczesną rehabilitację.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic inferior subluxation of the humerus can be a possible cause of nerve injury and is therefore an alarming symptom. Etiology and frequency of subluxation after surgery of fractures of proximal humerus in group of 53 patients, including 4 cases of nerve injuries were studied. X-rays performed during treatment of this patients were analyzed. We confirmed high rate (41,5 p.c.) of this subluxation in our patients, 4 times more often in comminuted fractures, as result of deltoid atony, impaction of bony fragments and distention of the joint by hematoma. Surgical trauma and heavy cast immobilization were additional factors. We remarked after bone plating subluxation more frequent (62.5 - 75 p.c.) and duration longer than after nailing (13.6 - 34 p.c.). We concluded subluxation is secondary to many factors, needs meticulous evaluation for excluding injury of nerves, and for avoiding surgical trauma and cast immobilization should be minimalized.


  12/42

  Tytuł oryginału: Szesnaście lat doświadczeń w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego metodą termokoagulacji zwoju Gassera.
  Tytuł angielski: Sixteen-year experience in the treatment of trigeminal neuralgia by percutaneus retrogasserian thermorhizotomy.
  Autorzy: Wróbel-Wiśniewska Grażyna, Kasprzak Piotr, Zawirski Marek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.471-479, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono serię 143 przypadków chorych z nerwobólem nerwu trójdzielnego, leczonych w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi w latach 1984 - 2000, za pomocą termokoagulacji zwoju Gassera. Oceniono wyniki tej metody wśród chorych ankietowanych po 16 latach. U 16 proc. pacjentów, u których po pierwszym zabiegu nie uzyskano zadawalającego wyniku, termokoagulację wykonywano powtórnie. Lepsze wyniki leczenia zaobserwowano u tych chorych, którzy po zabiegu cierpieli na zaburzenia czucia na twarzy w obrębie uszkodzonej gałęzu n.V. Całkowite uwolnienie od bólu lub jego znaczne zmniejszenie podało 80 proc. ankietowanych osób.

  Streszczenie angielskie: The authors present a series of 143 cansecutive patients with trigeminal neuralgia who were treated with percutaneous retrogasserian thermorhizotomy between 1984 and 2000. Lung time results (follow-up of 16 years) revealed full pain relief in 80 p.c. of patients, mainly in those with postoperative sensory deficit, 16 p.c. suffered pain recurrence and required additional treatment.


  13/42

  Tytuł oryginału: Talidomid w leczeniu opornych postaci szpiczaka plazmocytowego.
  Tytuł angielski: Thalidomide in the treatment of refractory multiple myeloma.
  Autorzy: Wróbel Tomasz, Mazur Grzegorz, Usnarska-Zubkiewicz Lidia, Łacko Aleksandra, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.329-332, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Szpiczak plazmocytowy jest nieuleczalnym nowotworem układu krwiotwórczego. Możliwości leczenia pacjentów w fazie oporności na leki alkilujące i steroidy nadnerczowe są bardzo ograniczone. U chorych na szpiczaka plazmocytowego wykazano dodatnią korelację między wzmożoną angiogenezą w szpiku a gorszym przebiegiem klinicznym choroby. Wykazano, iż talidomid, oprócz włąściwości immunomoduluących, ma zdolność hamowania agniogeney. Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności i tolerancji talidomidu w leczeniu opornych postaci szpiczaka plazmocytwego. Materiał i metody. Badaniu poddano 16 pacjentów (4 mężczyzn i 12 kobiet) z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego opornego na chemioterapię. Mediana wieku chorych wynosiła 60 lat (52-77 lat). Taldomid stosowano w dawce początkowej 100 mg i zwiększano co 7 dni o 100 mg, do maksymalnej dawki 800 mg. Skuteczność leczenia oceniano określając stężenie białka monoklonalnego w surowicy i/lub odsetka plazmocytów w szpiku kostnym. Wyniki. Obniżenie stężenia białka monoklonalnego uzyskano u 6 chorych (40 proc.), w tym u 3 obniżenie to było większe niż 50 proc., a u innych 3 o powyżej 25 proc. W tej grupie pacjentów odnotowano także spadek odsetka plazmocytów w szpiku o ponad 50 p.c. U 10 chorych (60 proc.) nie uzyskano poprawy. Wśród działań niepożądanych dominowały nadmierna senność oraz zaparcie. Wnioski. Talidomid wykazuje aktywność w leczeniu szpiczaka plazmocytowego opornego na chemioterapię. Lek ten jest cennym ...

  Streszczenie angielskie: Background. Multiple myelmoa (MM) is incurable hematologic malignancy. Options for therapy of multiple myeloma refractory to alkilating agents and steroids are very limited. Increased angiogenesis occurs in bone marrow of MM patients. It correlates positively with a poor prognosis. Thalidomide is a immunomodulatory drug which can also inhibit angiogenesis. Objectives. The aim of the study was to evaluate the efficacy and tolerance of thalidomide in patients with refractory multiple myeloma. Material and methods. 16 previously treated patietns (4 men and 12 women) with refractory meloma received thalidomide as single agent. Median age was 60 years (52-77 years). The initial dose of thalidomide was 100 mg daily, and the dose was increased by 100 mg every week until it reached 800 mg per day. Response was assessed on the basis of the level of monoclonal protein and/or percentage of plasmocytes in the bone marrow. Results. The serum level of monoclonal protein was reduced in 6 patietns (40 p.c.). Among them in 3 patients the decline in paraprotein level was at least 50 p.c. and in another 3 patients the reduction was at least 25 p.c. In this group decreased percentage of plasmocytes in bone marrow at least 50 p.c. was observed. In 10 cases there was no response to thalidomide therapy. Somnolence and constipation were common adverse effects. Conclusions. Thalidomide is active against refractory myeloma. Thalidomide is a new optio nin therapy of multiple myeloma. There is ...


  14/42

  Tytuł oryginału: Professor Bogusław Żernicki (1931 - 2002).
  Autorzy: Wróbel Andrzej, Zagrodzka Jolanta, Doty Robert, Zieliński Kazimierz, Kozak Włodzimirz M., Mishkin Mortimer, Buser Pierre, Buser Arlette, Harutiunian-Kozak Bella, Turlejski Krzysztof, Morrison Adrian R., Brennan James F., Sobótka Stanisław, Yinon Uri, Gottesmann Claude, Villablanca Jaime R., Wilson W. Jeffrey
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.i-ix, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żernicki
 • Bogusław 1931-2002


  15/42

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na przyrost siły i masy głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda u pacjentów w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego.
  Tytuł angielski: The impact of muscle training by Kotz phasal currents on increased strenght and mass of the medial head of the quadriceps muscle of the thigh in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint.
  Autorzy: Niedźwiedzka Beata, Wróbel Piotr, Trąbka Rafał
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.218-221, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu treningu mięśni prądami fazowymi Kotza na efekty rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu rzepkowo-udowego. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na 40 pacjentach, u których stosowano ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda. U 20 z tych pacjentów (grupa eksperymentalna) stosowana również zabiegi prądami fazowymi Kotza. W trakcie rehabilitacji oceniano ewentualną różnicę w obwodzie uda, na poziomie 10 cm od podstawy rzepki, a także siłę mięśniową według skali Lovetta. Wyniki. W grupie eksperymentalnej uzyskano znacznie większą redukcję bólu. Po pierwszych 2 tygodniach terapii różnice w obwodzie i w sile były niewielkie, ale po kolejnych 2 tygodniach zarejestrowano widoczne różnice zarówno w obwodzie, jak i w zakresie siły mięśniowej. W grupie kontrolnej wystąpiła niewielka poprawa w powiększeniu obwodu, ale siła nie uległa zmianie. Wnioski. Uzyskane wyniki badań wykazują, że trening prądami Kotza i ćwiczenia izometryczne są skutecznym środkiem w odbudowaniu masy mięśniowej i siły mięśni.

  Streszczenie angielskie: Background. This article presents the results of research on the impact of muscle training using Kotz phasal currents on rehabilitation outcome in patients with degenerative disease of the femoropatellar joint. Material and methods. Our research involved 40 patients undergoing isometric exercise of the quadriceps muscle of the thigh. In 20 of these patients (the experimental group) we also applied Kotz phassl currents. In the course of rehabilitation we measured any changes occurring in the circumeference of the thigh 10 cm from the base of the patella, as well as muscle strenght on the Lovett scale. Results. A significantly greater reduction in pain was achieved in the experimental group. After the first two weeks, the differences between the two groups in the circumference of the thigh and inmuscle strenght were only slight, but after the next weeks visible changes emerged in both parameters. In the control group there was slight improvement in circumference of the thight, but muscle strenght remained unchanged. Conclusions. The results we obtained indicate that training with Kotz currents and isometric exercises are an effective means of treatment in rebuilding muscle mass and strength.


  16/42

  Tytuł oryginału: Współistnienie polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych.
  Tytuł angielski: Coexistence of choanal polyp and lymphnode tuberculosis.
  Autorzy: Golusiński Wojciech, Kaczmarek Jolanta, Wróbel Maciej, Bierła Joanna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.365-368, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek współistnienia polipa choanalnego i gruźlicy węzłów chłonnych u pacjenta skierowanego do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu z podejrzeniem złośliwego guza nosogardła i przerzutów do węzłów chłonnych. W toku przeprowadzonych badań ustalono wstępne rozpoznanie obecności polipa choanalnego i obustronnej limfadenopatii o niejasnej etiologii. Wykonany zabieg operacyjny i weryfikacja histopatologiczna otrzymanego materiału wykazały obecność ziarniniaków gruźliczopodobnych w węźle chłonnym bez obecności ewidentnego ogniska pierwotnego w jamie ustnej oraz typowego polipa zapalnego.

  Streszczenie angielskie: The author presents a case of coexistence of choanal polyp and lymphode tuberculosis in patiet refered to ENT Clinic of K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań with suspicion of nasophryngeal malignant tumor and lymphonode metastases. Performed surgery and histopathological evaluation of obtained tissues revealed lymphnode tuberculosis and polyp.


  17/42

  Tytuł oryginału: Bogusław Żernicki (1931-2002).
  Autorzy: Zagrodzka Jolanta, Wróbel Andrzej
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (1) s.[I-II], il.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żernicki
 • Bogusław 1931-2002


  18/42

  Tytuł oryginału: Przypadek usznopochodnego ropnia móżdżku.
  Tytuł angielski: A case of otogenic cerebellar abscess.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Wróbel Barbara, Zawisza Edward, Kopala Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.140-142, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Ropien móżdżku jest poważnym powikłaniem chorób ucha, wymagającym wczesnej diagnostyki i leczenia. Tomografia komputerowa z podaniem kontrastu jest bardzo pomocna w jego diagnostyce. Fakt ten zilustrowano opisem przypadku ropnia móżdżku w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem u jednego z naszych pacjentów. W badaniu stwierdzono wyciek z ucha, gorączkę, bóle głowy, wymioty i jednostronny niedosłuch przewodzeniowy. Zastosowano leczenie polegające na wykonaniu operacji radykalnej, nacięciu ropnia móżdżku oraz antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Cerebellar abscess is a serious complication of ear disease that requires early diagnosis and treatment. Computerized axial tomography with contrast enhancement is very useful for the diagnosis of these abscesses. This fact is illustrated by a case report of a cerebellar abscess secondary to chronic otitis media with cholesteatoma detected in one of our patients. On examined otorrhoea, fever, headache, vomiting and had hemilateral conductive hearing loss. The therapy included radical operation, excision of theabscess and antibiotic therapy.


  19/42

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with mirtazapine on the central dopaminergic D2/D3 receptors.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Wróbel Andrzej, Dlaboga Daniel, Dziedzicka-Wasylewska Marta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.381-389, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mirtazapine (MIR) is an antidepressant drug which enhances noradrenergic and serotonergic 5-HT1A neurotransmission via antagonistic action at central ŕ2-adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. We reported earlier that tricyclic antidepressants administered repeatedly induced adaptive changes in the central dopaminergic D2/D3 receptors. Therefore, we designed our present study to determine whether repeated MIR treatment could evoke similar effect. The experiments were carried out on male Wistar rats. MIR was administered at a dose of 10 mg/kg once or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results showed that MIR administered repeatedly potentiated the hyperlocomotion induced by D-amphetamine but not by quinpirole or 7-OH-DPAT. Biochemical study showed that MIR administered repeatedly decreased the binding of [3H]quinpirole (a D2/D3 receptor agonist) in the shell part of the nucleus accumbens septi and in the islands of Calleja but did not change the binding in the nucleus caudatus (medial or lateral). On the other hand, both acute and repeated drug treatment did not change the [3H]7-OH-DPAT (a D3 receptor agonist) binding sites in the islands of Calleja as well as in the shell part of nucleus accumbens septi. In addition, MIR did not alter the level of mRNA encoding dopamine D2 receptors, not only after repeated but also after acute treatment. The above results indicate that repeated MIR administration did not induce any adaptive change (behavioral and biochemical changes) in the dopaminergic D2/D3 system.


  20/42

  Tytuł oryginału: Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi.
  Tytuł angielski: Attention related activation of corico-thalamic loop in sensory systems.
  Autorzy: Wróbel Andrzej, Bekisz Marek, Kublik Ewa, Musiał Paweł
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.42-45, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty


  21/42

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego.
  Tytuł angielski: Cardiac toxicity of cancer therapy.
  Autorzy: Łacko Aleksandra, Włodarska Iwona, Zymliński Robert, Mazur Grzegorz, Wróbel Tomasz, Gisterek Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.79-85, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przeciwstawienie danych z piśmiennictwa, dotyczących mechanizmów uszkodzenia układu krążenia przez leki cytostatyczne oraz napromienianie, badań diagnostycznych oceniających wczesne i późne zaburzenia pracy serca oraz metod zapobiegania ich wystąpieniu. Toksyczne uszkodzenie mięśnia sercowego, będące wynikiem leczenia przeciwnowotworowego, może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, ograniczać dawki leków cytostatycznych i czas trwania leczenia przeciwnowotworowego, a także znacząco obniżać jakość życia. Rozwój nowych strategii zmierzających do przeciwdziałania występowaniu kardiotoksyczności ma istotne znaczenie kliniczne. Wiele leków cytostatycznych związanych jest z ryzykiem powstania ostrych lub przewlekłych powikłań ze strony układu krążenia. Wśród leków o największym ryzyku kardiotoksycznością są antracykliny. Cytostatyki tej grupy indukują kardiomiopatię zależną od dawki łącznej i ograniczają dawkę całkowitą. Częstość występowania powikłań kardiologicznych można zmniejszyć przez właściwy dobór chorych (uwzględniając czynniki ryzyka), monitorowanie przebiegu leczenia i wczesne reagowanie na objawy kardiotoksyczności, modyfikację schematu podawania, stosowanie mniej kardiotoksycznych analogów doksorubicyny oraz stosowanie farmakologicznego zapobiegania. Stosowanie w codziennej praktyce deksrazoksanu pozostaje postępowaniem kontrowersyjnym. Ryzyko kardiotoksyczności może być także związane z radioterapią, choć stosowanie nowoczesnych technik ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is to review (based on the literature data) the mechanism of chemotherapy- and radiation-induced cardiac toxicity, diagnostic procedures and methods of reducing this toxicity. Cardiac toxicity associated with chemotherapy and radiotherapy may be life threating, can limit the dose and duration of the treatment and certainly adversely affect short-term and long-term quality of life. A development of new strategies for reduced and prophylaxis of cardiac toxicyty has great clinical impact. Chemotherapeutic agents may cause acute myocardial injury or chronic compications (eg. congesive heart failure). Among cardiotoxic agents anthracyclines cause most serious cumulative, dose-limiting and dose-related cardiomyopathy. Most of them are subclinical changes, however studies demonstrate that symptomatic congestive heart failure in 6-10 p.c. of adults who received a cumulative, bolus doses of 550 mg/mý. The frequency of cardiomyopathy may be reduced by modifying the schedule of administration, patients selection considering risk factors, careful cardiac monitoring during chemotherapy, using less toxic doxorubicin analogues and liposomal formulation. The use of pharmacological protection with dexrazoxane remains controversial. A substantial risk of cardiotoxicity may be associated with radiotherapy of the chest and mediastinum. Moreover, radiotherapy may have an additive affect to chemotherapy-induced toxicity. However, with the use of modern treatment ...


  22/42

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/42

  Tytuł oryginału: Porównanie operacji przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a w modyfikacji Barwella z laparoskopową plastyką przepukliny TAPP w badaniu prospektywnym
  Autorzy: Wróbel Józef, Kotnis A.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.84-86, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/42

  Tytuł oryginału: Centella asiatica (L.) Urban cultured in vitro - the effect of Zn and Ti ions application on growth of plantlets and accumulation of selected elements.
  Tytuł polski: Centella asiatica (L.) Urban w hodowli in vitro - ocena efektu działąnia jonów Zn i Ti na wzrost roślin i gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Guzewska J., Furmanowa M., Ochocka J. R., Oklejak M., Dorosz A., Wróbel M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.261-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy omówiono w jaki sposób abiotyczne czynniki stresogenne, takie jak jony Zn i Ti, działają na wzrost Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae) oraz na gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków. Rośliny hodowawano na pożywkach Nitsch i Nitsch (NN) lub Schenk i Hildebrandt (SH) z różnymi regulatorami wzrostu. Jony Zn w postaci ZnSO4 w 4 stężeniach dodawano do pożywki na 3 do 7 tygodni. Jony tytanu zawarte w nawozie dolistnym - Tytanicie, dodawano do pożywki lub rośliny zanurzano w 0,04 proc. roztworze, a następnie płukano lub nie w wodzie. Oznaczano zawartość form "wolnych" (rozpuszczalnych w wodzie) i "związanych" (w strukturach komórkowych) wybranych biopierwiastków: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca and Mg metodą ASA stosując spektrofotometr SP 1900 Pye Unicam. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że podanie jonów cynku i tytanu wpływa nie tylko na wzrost i rozwój C. asiatica w hodowli in vitro, lecz także wywołuje zmiany w jej składzie mineralnym. W badanych próbach stwierdzono znaczne różnice w zawartości oznaczanych pierwiastków (Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca). Na poziom ich oddziaływała nie tylko ilość Zn dodanego do pożywki, czy forma podania jonów tytanu, lecz także czas ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to find how the abiotic stress factors, such as Zn and Ti ions, influenced on growth factor and accumulation of some elements in plantlets of C. asiatica (L.) Urban (Apiaceae). Plantlets were cultured on Nitsch and Nitsch (NN) or Schenk and Hildebrandt (SH) modified media with various growth regulators. Zn ions as ZnSO4 were additionaly put into medium in 4 concentrations for 3 to 7 weeks. Ti ions as 0.04 p.c. solution of Tytanit - foliar fertilizer were added into medium or stems of plantlets were soakink in solution only or with subsequent rinsing in sterile water. The concentrations of selected biolelments: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, and Mg (determined by ASA using Spectrophotometer SP 1900 Pye Unicam in "free" (soluble in water) and "bound" (in cell structure) forms were evaluated. The observations have shown tha Zn and Ti application influenced on the weight and development of Centella asiatica cultured in vitro and caused changes in their mineral composition. Important differences in concentration of evaluated elements were found in studied samples. The content of analysed bioelements was dependent not only on Zn concentration in the medium but also of the form of Ti application or of the duration of the experiment.


  25/42

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. n. farm. Maria Irena Dobosz.
  Autorzy: Wróbel Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.811-813, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Dobosz
 • Maria Irena 1938-


  26/42

  Tytuł oryginału: Sulfurtransferases activity and sulfane sulfur level in cells of the immune system. Preliminary report.
  Autorzy: Wróbel Maria, Grabowska Agnieszka, Włodek Lidia, Czubak Jerzy, Marcinkiewicz Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The activity of rhodanese, cystathionase and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST), participating in L-cysteine desulfuration, and the level of sulfane sulfur, a product of the process, were determined in murine peritoneal macrophages, bone marrow derived dendritic cells, lymph node lymphocytes, and in macrophage type cell line - J774. Among all the investigated cells, the highest value of MPST activity was detected in the lymphocytes, what - together with the estimated high level of sulfane sulfur-containing compounds - may correlate with the high rate of DNA synthesis and proliferation, characteristic of these cells. Dendritic cells, in turn, showed the highest cystathionase activity and a relatively high MPST and rhodanese activity, but surprisingly, sulfane sulfur was not detected. It would be interesting to explain whether these antigen presenting dendritic cells release sulfane sulfur-containing compounds to stimulate lymphocyte proliferation. In peritoneal macrophages, a relatively high activity of MPST and rhodanese and a high level of sulfane sulfur compounds may provide the pretection against reactive oxygen species produced after their activation. It was also observed that mouse macrophage cell line presented a significantly lower activity of MPST and rhodanese and a lower level of sulfane sulfur in comparison to mouse peritoneal macrophages.


  27/42

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Stevens-Johnsona wywołanego przez podanie doksycykliny.
  Tytuł angielski: Stevens-Johnson syndrome caused by doxycycline.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Wróbel Barbara, Zawisza Edward
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.169-171, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The Stevens-Johnson syndrome is a rare sort of multiform erythema, which can by used by different factors. The authors describe Stevens-Johnson syndrome caused by hypersensivity to doxycycline.


  28/42

  Tytuł oryginału: Zastosowanie immunoglobulin dożylnych w leczeniu nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci.
  Tytuł angielski: The clinical use of intravenous immunoglobulins in the treatment of cancers and hematological disorders in children.
  Autorzy: Wróbel Grażyna, Chybicka Alicja, Kazanowska Bernarda
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.59-68, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulins are an important component of the immune system and of the host defense against infection. They are also important in immune regulation. The intravenous immunoglobulins has been proven beneficial in prophylaxis and treatment of infections in patients with primary and secondary immunodeficiency. Many studies confirmed the efficacy of IVIG in the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura and other autoimmune disorders. In the last years monoclonal antibodies were included to anticancer therapy in children and adults.


  29/42

  Tytuł oryginału: Powikłania totalnych alloplastyk stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Complications of hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Totuszyński Jerzy, Wróbel Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.93-97, bibliogr. 47 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu pośmiennictwa, przedstawiono wybrane powikłania po totalnych alloplastykach stawów biodrowych. Zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia ogólne (ze strony układu naczyniowego) i miejscowe (uszkodzenia nerwów obwodowych, skostnienia pozaszkieletowe, nawracające zwichnięcia, obluzowania aseptyczne, zakażenia, złamania kości udowych i trzpieni endoprotez).


  30/42

  Tytuł oryginału: [Szczygielska Jadwiga 1920-2002].
  Autorzy: Wróbel A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.891-894, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Szczygielska
 • Jadwiga 1920-2002


  31/42

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with mirtazapine on the central ŕ1-adrenergic receptors.
  Autorzy: Rogóż Z[ofia], Wróbel A., Dlaboga D., Dziedzicka-Wasylewska M.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.105-116, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Mirtazapine (MIR) is an antidepressant which enhances noradrenergic and serotonergic 5-HT1A neurotransmission via antagonism of central ŕ2-adrenergic autoreceptors and heteroreceptors. The drugs does not inhibit noradrenaline and serotonin reuptake but blocks the 5-HT2 and 5-HT3 receptors and has high affinity only for central and peripheral histamine H1 receptors. The present study was was aimed at determining whether repeated MIR treatment induced adaptive changes in the ŕ1-adrenergic receptors, similar to those reported by us early for tricyclic antidepressants. The experiments were carried out on male mice and rats. MIR was administered at a dose of 10 mg/kg oce or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results showed that MIR administrated repeatedly potentiated the methoxamine- induced exploratory hyperactivity in rats and clonidine-induced aggressiveness in mice, those effects being mediated by ŕ1-adrenergic receptors. MIR given repeatedly (but not acutely) increased the binding (Bmax) of [3H]prozosin to ŕ1-adrenergic receptors in cerebral cortex, however, the ability of the ŕ1-sdrenoreceptor agonist phenylephrine to compete for the these sites was not significantly changed. The above results indicate that repeated MIR administration increases the responsiveness of ŕ1-adrenergic system (behavioural and biochemical changes), as tricyclic do. However, the question whether the increased functional responsiveness found in the present study is important for the clinical antidepressant efficacy, remains open.


  32/42

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności metod diagnostycznych stosowanych w wykrywaniu raka endometrium.
  Tytuł angielski: Assessment of reliability of different methods in diagnosing endometrial cancer.
  Autorzy: Bańczerowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Suchocki Sławomir, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.991-996, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 264 pacjentki, u których wykonano histeroskopię połączoną z pobraniem wycinka. Wynik histopatolgoiczny biopsji celowanej uznano za referencyjny i porównywano z nim wyniki innych metod diagnostycznych wykorzystywanych do diagnostyki raka endometrium, zastosowanych wcześniej u tych pacjentek.

  Streszczenie angielskie: Objectives: endometrial cancer is the most common gynecologic malignancy. The purpose of the study was to compare the reliability of different methods for diagnosing endometrial cancer. Design: a prospective study from January 1996 to September 1998. Materials and Methods: 264 women at risk of endometrial cancer with clinical indications for hysteroscopy with curettage participated in the study. They underwent different diagnostic methods: endometrial cytology (121 cases), endometrial biopsy (150) or ultrasonography (200). The accuracy of thses methods was related to the following results obtained from hysteroscopy with curettage. Results: The results of the study suggest higher reliability of endometrial biopsy from cytology. The hysteroscopic diagnosis conforms with the histologic examination showed by the curettage. Endometrial cancer as the cause of post-menopausal bleeding can be excluded in cases with endometrial thickeness of ó 5 mm measured by vaginal ultrasonography. Conclusions: we concluded that the combination of hysteroscopy and endometrial biopsy may substitute for curettage and become the method of choice for the endometrium.


  33/42

  Tytuł oryginału: Replikacja plazmidów.
  Tytuł angielski: Replication of plasmids.
  Autorzy: Wróbel Borys
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (3) s.255-272, il., bibliogr. [59] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Streszczenie angielskie: One the characteristics that differentiates plasmids from other extrachromosomal genetic elements, transposons and viruses, is the controlled replication that allows stable inheritance in dividing cells. At the same time, the mechanism of replication of some plasmids is very similar to that of some viruses, and indeed some plasmids might have viral origin. In the case of other plasmids, their replication mechamism is similar to that used by the host. On the one hand, therefore, the study of plasmid replication may give hints as the origin of a particular group of these extrcharomosomal elements. On the other, the research on replication of plasmids helped to solve basic questions pertaining to this basic molecular process in general. The first basic problem of any process of DNA replication is that of priming, since none of the replication polymerase can start DNA syntyhesis using just free nucleotides. Plasmids use three strategies to solve this problem. Some linear plasmids code for a replication protein which provides an OH group to which the first nucleotide of the copy molecule can be attached by a plasmid-coded DNA polymerase. Another strategy is to bring the host primase to the origin of replication. This enzyme synthesizes a short RNA molecule the 3'OH end of which can be elongated by the DNA polymerase of the host. The mechanism of replication of such plasmids shows many similarities to that of the host chromosome. Some plasmids, it may be added, code for their own primase. Finally, at the origin of replication of other plasmids, for instance those replicating...


  34/42

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie tętniaków i przetok zatok Valsalvy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of Valsalva sinus aneurysms and fistulas.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Kapelak Bogusław, Wójcik Sławomir, Piątek Jacek, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.957-961, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniaki i przetoki zatok Valsalvy (TZV; PZV) są rzadką wadą serca i stanowią jedynie kilka procent wad lewego ujścia tętniczego. Etiologia TZV i PZV może być wrodzona lub nabyta. Materiał i metoda: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji w latach 1978-2002 operowano 40 chorych (27 M; 13 K) z powodu anomalii zatok Valsalvy, co stanowiło 1 proc. wszystkich operacji w krążeniu pozaustrojowym. U 18 chorych rozpoznano tętniak (TZV), a u 22 chorych przetokę (PZV). Etiologię zapalną potwierdzono u 22 chorych. Anomalia dotyczyła głównie prawej bezwieńcowej zatoki Valsalvy - 75 proc. PZV penetrowały u 20 chorych do prawego serca. Wśród wad towarzyszących najczęściej występowała niedomykalność zastawki aortalnej. W przypadku 80 proc. chorych z TZW zastosowano allogenny wszczep, natomiast u 70 proc. chorych z PZV wykonano zeszycie szwami materacowymi na podkładkach. Wady towarzyszące korygowano jednoczasowo. U 9 chorych wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną. Wyniki: W badanej grupie chorych stwierdzono 2 zgony wczesne i trzy odległe. Reoperacji (z dobrym wynikiem) wymagało 4 chorych. Po operacji w końcowym okresie obserwacji 1 chory z TZV znajdował się w III klasie NYHA a pozostali pacjenci I/II klasie NYHA (p 0,001). Obiektywna ocena chorych okazała się zgodna z oceną subiektywną. Po operacji 24 chorych (70 proc.) prowadzi życie w pełni normalne. W badaniach echokardiograficznych potwierdzono skuteczność zastosowanych technik operacyjnych. Wnioski: 1. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Valsalva sinus aneurysms and fistulas (ASV; FSV) are rare aortic pathologies and present in only a few percent of patients with aorta and/or left arterial orifice disease. Etiology of ASV and FVS is congenital and acquired. Materials and methods: 40 patients (pts) were operated on in the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology from 1978 to 2002 due to pathology of Valsalva sinus ( 1 p.c.) of all operations in ECC). 18 pts were diagnosed with Valsalva sinus aneurysm and 22 with its fistula. Inflammatory etiology was confirmed in 22 pts (5 p.c.). Most common pathology was localized in the right and/or coronary lacking Valsalva sinus (30 pts - 75 p.c.). FSV penetrated into the right atrium or ventricle in 20 pts (91 p.c.). Among accompanying pathologies aortic valve insufficiency was most frequently found. In 80 p.c. of pts with ASV aortic allografts were implanted. In 70 p.c. of pts with FSV, fistula was sutured with interrupted pledgeted mattress sutures. Accompanying anomalies were corrected simultaneously. Mechanical aortic valve was implanted in 9 pts. Results: 2 pts died in the early postoperative period and 3 in the follow up. Reoperation (with good results) was performed in 4 pts. At discharege all pts were in NYHA I/II except 1 pt in NYHA III. Objective estiamtion of patient's cardiopulmonary sufficiency did not differ from the subjective one. 24 pts performed normal life activities after operation. The echocardiography ...


  35/42

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  36/42

  Tytuł oryginału: Effect of joint administration of imipramine and amantadine on binding of [3H]7-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in peripheral blood lymphocytes of the patients with drug-resistant unipolar depression.
  Autorzy: Dziedzicka-Wasylewska Marta, Rogóż Zofia, Solich Joanna, Dudek Dominika, Wróbel Andrzej, Zięba Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.703-706, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Treatment of the patients suffering from therapy-resistant unipolar depression with joint administration of imipramine (twice daily, 100-150 mg/day) an amantadine (twice daily, 150 mg/day) for four to six weeks resulted in the significant increase in the binding of [3H]17-OH-DPAT to dopamine D3 receptors in the peripheral blood lymphocytes. This effect correlated well with the clinical improvement, estimated with Hamilton's Depression Rating Scale. In the light of the above data, it seems justified to postulate that joint therapy with imipramine and amantadine may be successful in the treatment-resistant unipolar depression.


  37/42

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
  Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Przybyłowski Piotr, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.163-168, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie płucne występujące w przebiegu niewydolności lewej komory serca jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na rokowanie. W niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu różnych modeli oceny stopnia zaawansowania i odwracalności nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hypertension in the patients with left ventricular heart failure is a predictor of poor prognosis. In our paper we focused on different diagnostic models for pulmonary hypertension assessment in the patients qualified for orthotopic heart transplantation.


  38/42

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.


  39/42

  Tytuł oryginału: Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci.
  Tytuł angielski: Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. P. 1: Pathogenesis, clinical features and diagnosis.
  Autorzy: Wróbel Grażyna, Wójcik Dorota
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.317-322, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP) u dzieci jest najczęściej schorzeniem łagodnym i samoograniczającym się. W 10 proc. - 20 proc. przypadków choroba ma charakter przewlekły. Istnieje wiele klinicznych i laboratoryjnch danych potwierdzających immunologiczny patomechanizm ITP. W pracy omówiono zagadnienia związane z diagnostyką, obrazem klinicznym i ogólną strategią leczenia ITP.

  Streszczenie angielskie: Idiopathic thrombocytopenic pupura in children is usually a self-limited benign disease. Ten to 20 p.c. of children develop chronic ITP. There are many clinical and laboratory evidence for an immuno-pathogenetic mechanism of ITP. The issues regarding initial investigations, clincial manifestations and overall treatment options of ITP are below discussed.


  40/42

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: determination of the FHR.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Horoba Krzysztof, Wróbel Janusz, Sikora Jerzy, Gacek Adam, Matonia Adam, Kupka Tomasz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.33-39, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fetal heart rate (FHR) analysis is widely used as an assessment of fetal wellbeing. The recording of electrical activity of the fetal heart has obviously the potential to provide R-R intervals data with beat-to-beat accuracy. At present, the most common is the monitoring of mechanical activity of a fetal heart using the ultrasound Doppler method. Both in the abdominal electrocardiography (FECG) and in the Doppler ultrasound method, an estimation of the instantaneous fetal heart rate requires the advanced techniques of processing and analysis of the input signal. The Doppler signal has a complex structure, which is continuously changing due to continuous variations in the relative orientation of the ultrasound beam with respect to the fetal heart. Instead of relying only on the amplitude the autocorrelation and crosscorrelation techniques analyse the entire signals and therefore they are more accurate. However, the autocorrelation leads to decreasing the beat-to-beat variability and the crosscorrelation is more sensitive to periodic interferences. In case of the fetal indirect electrocardiography, the signal obtained contains three components: maternal electrocardiogram (MECG), fetal electrocardiogram and noise. The most important is suppression of the dominating MECG, which amplitude many times exceeds the level of the fetal electrocardiogram. Obtaining high quality FECG signal in any recordings can never be guaranteed. Despite all the above mentioned advances in signal processing, abrupt erroneous changes in fetal heart rate may occur.


  41/42

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: the nature of signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof, Cholewa Dariusz, Gacek Adam, Kupka Tomasz, Matonia Adam
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.40-46, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: At present, the heart activity is the only vital function of a fetus that can be recorded effectively. The instantaneous fetal heart rate (FHR) espressed in beats per minute is a reciprocal function of time interval calculated as the distance in time between a two successive cardiac cycles. The FHR signal can be obtained from the mechanical or electrical activity of fetal heart. Two techniques of fetal electrocardiogram fecording can be distinguished: direct - from fetal skin and indirect - from maternal abdomen. The direct access to the fetus can be made only during labour when the fetal membranes have been ruptured. The best results are obtained when the electrode penetrates the fetal presenting part - usually head. In the abdominal electrocardiography, the signal is acquired from electrodes placed on the surface of maternal abdomen. There is one major noise source that requires complex signal processing. It is an interfering electrocardiogram of the mother, magnitude of which is about 200 mV, whereas the fetal electrocardiogram is only of about 10 mV. Applying the Doppler principle of ultrasound waves aimed at the fetal heart enables monitoring of the mechanical activity of the fetal heart. Determination of instantaneous FHR relies on the detection of heart beats gased on the analysis of ultrasound beam reflected from the moving valves or walls.


  42/42

  Tytuł oryginału: Kiła - problemy diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Syphilis - diagnostic and therapeutic pitfalls.
  Autorzy: Wróbel Katarzyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.342-348, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szczegółowo aktualną klasyfikację kiły, z charakterystyką przebiegu klinicznego poszczególnych jej okresów. Zwrócono uwagę na możliwość odmiennej symptomatologii kiły u zakażonych wirusem HIV. Omówiono również aktualne metody diagnozowania kiły: odczyny serologiczne, odczyny immunofluorescencyjne oraz badania obrazowe. Przedstawiono nowe zalecenia dotyczące leczenia kiły opracowane przez Europejską Sekcję Międzynarodowej Unii Zwalczania Zakażeń Przenoszonych Drogą Płciową, uwzględniając różne okresy zakażenia, kiłę u kobiet ciężarnych, kiłę wrodzoną i kiłę u zakażonych wirusem HIV. Zwrócono uwagę na możliwe powikłania w trakcie leczenia penicyliną. Uwzględniono także zalecenia dotyczące obserwacji po leczeniu.

  Streszczenie angielskie: This paper describes the current classification od syphilis with a detailed description of the clinical manifestation of its various stages. It draws attention to the variable symptomatology of syphilis in HIV infected patients. It also focuses on the latest methods of diagnosis including serological tests, immunofluorescents test and image studies. The article lists new guidelines for the treatment of syphilis drawn up by the International Union Against Sexually Transmitted Infections- IUSTI, including treatment for the different stages of syphilitic infection in pregnant woman, congenital syphilis and syphilis in HIV infected patients. The paper lists the possible complications during treatment with penicillin and also describes follow-up of patients after treatment.

  stosując format: