Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOYTOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy - implikacje diagnostyczno-terapeutyczne - opis przypadku.
Tytuł angielski: Congenital absence of vagina - its diagnostic - therapeutic implications - a case history.
Autorzy: Gabryś Marian, Woytoń Janusz, Heimrath Jerzy
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.56-60, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zagadnienie diagnostyki i terapii rekonstrukcyjnej wad rozwojowych narządu płciowego mogą być nadal źródłem narastających kontrowersji. Wbrew pozorom prawidłowe rozpoznanie zakresu i typu wad rozwojowych, pomimo znakomitego rozwoju technik obrazowania narządów, nasuwa w pewnych przypadkach wątpliwości. Eksalacja technik diagnostycznych wymusza niezamierzone implikacje terapeutyczne. Na kanwie opisu złożonej wady rozwojowej narządu płciowego wewnętrznego 14-letniej dziewczynki, autorzy postulują stworzenie dwóch - trzech ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych tego typu wad dla całego kraju. Swój postulat opierają na hipotezie o możliwości zwiększenia się częstotliwości powstawania tego typu wad wskutek narastającego skażenia środkowiska, jak i postępie świadomości rodziców i społeczeństwa. Warunkuje to wcześniejsze ujawnianie się tego typu wad, co może przesuwać granicę wiekową konieczną do podjęcia działań terapuetycznych.

  Streszczenie angielskie: Issues relating ti diagnosis and reconstructive therapy for developmental anomalies of female genital tract are controversial. The teratogenic influence during the 6th week of intrauterine life, the time for the development of structures such as fallopian tube, uterus and cervix from the Mllerian duct may lead to their defective formation. In a 14 year old girl congenital absence of vagina, cervix developed right half of uterus (rudimentary horn?) and a pelvic kideny was diagnosed by laparoscopy and laparotomy. The attempt to connect uterus with the artificial vagina during the laparotomy was unfortunately not successful, the main reason being prolonged distance between the apex of artificial passage and the rudimentary uterus. In our opinion ultrasound is a superior diagnsotic tool for diagnosis of developmental anomalies in comparison to the palpatory methods. The corrective and reconstructive surgery for the developmental anomalies of the female genital tract should be the domain of a specialized center. Increased awareness of the parents and the public, increase in environmental pollution has led to mre frequent and earlier diagnosis of these malformations, which in turn has led to the shift in age for therapeutic interventions.


  2/11

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  3/11

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy w ciąży.
  Tytuł angielski: Uterine myomas in pregnancy.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Tomiałowicz Marek, Florjański Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.301-306, bibliogr. 18 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu doniesień w literaturze dotyczących postępowania oraz możliwych zagrożeń u ciężarnych, rodzących i położnic z mięśniakami macicy. Podano wskazania do operacyjnego leczenia mięśniaków macicy w ciąży. Zdaniem autorów przestrzeganie tych wskazań przynosi korzystne wyniki i pozwala uniknąć powikłań.

  Streszczenie angielskie: In this paper different views regarding the diagnosis and management of uterine myomas during pregnancy, delivery and puerperium are presented. A review was done of the complications which may develop during pregnancy depending on the sizes of the myomas and their localization in relation to the placenta. Indications for operative management of uterine myomas, given by various authors are presented. Controversies connected with enucleation of uterine myomas in pregnancy are described. Indications, contraindications as well as possible complications regarding enucleation of uterine myomas in pregnancy which appear in the bibliography are presented. An analysis was done of the possible dangers which threatne women with uterine myomas during puerperium. On the basis of our own experience, the authors are of teh opinion that only abiding by the indications for enucleation of uterine myomas in pregnancy and during caesarean sections, can bring about good results. Management of women who have uterine myomas must be cautions and devoid of routine.


  4/11

  Tytuł oryginału: Mięsak podścieliska w ciąży - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Stromal sarcoma in pregnancy - a case description.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Florjański Jerzy, Tomiałowicz Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.400-403, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg ciąży i połogu u pacjentki z guzem rozpoznawanym jako mięśniak macicy. Gwałtowny rozwój guza spowodował, że interwencja chirurgiczna po kilku tygodniach od rozwiązania ciąży okazała się spóźniona. Badanie histopatologiczne wykazało, że guz był mięsakiem podścieliska.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of a young pregnant woman with a uterine tumour of 9 cm in size, which was diagnosed as leiomyoma is presented. The patient was delivered at 33 weeks through caesarean section, during which abdominal viscera were found to be normal. Due to the size of the tumour, as well as its localisation - in the uterine wall in the vicinity of the big uterine vessels - an operation to excise it was postponed until after the puerperium period was over. After a few weeks the patient developed intensive abdominal pains. A computer tomography scan was done in which apart from swelling of the reoperitoneal lymph nodes, metastatic type changes in the lungs were also observed. Suspition of a malignant uterine tumour was confirmed during operation, however due to the extensive progress of the disease a radical operation was not possible. In the histopathological examination stromal sarcoma was revealed. In spite of attmpts at using chemiotherapy and hormonotherapy no positive effect was achieved. Rapid development of the sarcoma led to the death of the patient after 4 months.


  5/11

  Tytuł oryginału: Czy za wzrost odsetka cięć cesarskich odpowiedzialni są położnicy - próba krytycznej analizy wskazań do cięć cesarskich wykonanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: Do obstetricians are responsible for the increase of cesarean sections' rate? - The trial of critical analysis indications for cesarean sections in A. Falkiewicz Hospital in Wrocław in years 1995-2001.
  Autorzy: Gizler Robert, Bielanów Tomasz, Woytoń Piotr, Sidor Mariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.48-51, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W związku ze znacznym wzrostem w ostatnich latach odsetka wykonywanych w szpitalu autorów cięć cesarskich przeprowadzono analizę wskazań do operacji wykonywanych w ciągu ostatnich 7 lat. Z obliczeń wynika, że główną przyczyną wzrostu liczby cięć są wskazania zaliczone do grupy pozapołożniczych (okulistyczne, ortopedyczne itp.). Liczba cięć wykonywanych ze wskazań okołoporodowych jest stała, a ze wskazań położniczych wykazuje tendencję zniżkową.

  Streszczenie angielskie: The analysis of indications for cesarean sections was conducted due to the significant increase of the sections' number in the Specialistic A. Falkiewicz Hospital in Wrocław. The analysis has shown the main reason is the increase of the non-obstetrics' indications (ophtalmologics, orthopedics ect). The number of cesarean sections conducted due to puerperal or obstetrics indications are stable or even is slightly decreasing.


  6/11

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi.
  Tytuł angielski: Experimental evaluation of intestinal anastomoses using different surgical techniques.
  Autorzy: Rudnicki Jerzy, Skalski Adam, Ściebura Marek, Woytoń Marek, Ściborski Romuald, Kibler Jacek
  Opracowanie edytorskie: Smoczkiewicz Marian (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1163-1179, tab., bibliogr. 41 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi, tj. za pomocą szycia ręcznego i zespoleń mechanicznych - staplera i pierścienia biofragmentalnego. Aby to osiągnąć zbadano mechaniczną wytrzymałość zespoleń jelitowych na rozciąganie oraz aktywność mioelektryczną jelita cienkiego po zespoleniach jelitowych. Materiał i metodyka. Łącznie do badań wykorzystano 31 świń. Doświadczenia podzielono na dwie części. Pierwszą stanowiły badania mechanicznej wytrzymałości zespoleń na rozciąganie. Materiał stanowiło 21 świń, u których wykonano po 3 zespolenia jelitowe. Zwierzęta podzielono na 3 grupy po 7 osobników, w zależności od czasu po operacji (w dniu zabiegu, po 30 dniach i 90 dniach). Drugą część stanowiły badania aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego, wykonane na kolejnych 10 zwierzętach. U wszystkich zwierząt wszczepiano do jelita po 8 elektrod bipolarnych, a następnie badano aktywność mioelektryczną za pomocą 10-kanałowego elektroencefalografu. Podczas kolejnego zabiegu zakładano 3 różne zespolenia jelitowe. Zapisy elektromiograficzne (EMG) wykonywano w 8 i 14 dobie po zabiegu, a następnie co 2 tyg. przez 3 m-ce. Wyniki. Badania wykazały, że największa wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, szczególnie w pierwszych dniach po zabiegu, mają zespolenia przy użyciu pierścieni biofragmentalnych. Aktywność mioelektryczna jelita cienkiego znacznie szybciej powraca do normy po zespoleniach mechanicznych, szczególnie Valtrakiem, niż po zespoleniach ręcznych....


  7/11

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe leczenie otyłości - gastroplasty - z użyciem opaski silikonowej (Gastric Banding)
  Autorzy: Kazanowski Jan, Kielan Wojciech, Woytoń Marek, Grzebieniak Zygmunt, Skalski Adam, Tarnawa Robert
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.90-95, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/11

  Tytuł oryginału: Indywidualizacja hormonalnej terapii zastępczej.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Fuchs Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.50-52 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Wieloczynnikowe porównanie wczesnych efektów leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych metodami napięciowymi i beznapięciowymi
  Autorzy: Stal Aleksander, Grzebieniak Zygmunt, Woytoń Marek, Kielan Wojciech, Winowski Jacek, Rudnicki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.137-140, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/11

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na klindamycynę (Dalacin C) tlenowej flory bakteryjnej wyizolowanej w przypadkach schorzeń tkanek miękkich i kośćca twarzy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Clindamycin (Dalacin C) sensitivity of aerobic bacterial flora isolated in diseases of the soft and bony tissues of the face in the material of the Department of Maxillofacial Surgery at the Medical University of Wrocław.
  Autorzy: Kaczkowski Henryk, Ruczkowska Janina, Byczyńska Barbara, Woytoń Hanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.738-743, tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny wrażliwości na klindamycynę tlenowej flory bakteryjnej wyizolowanej w przypadkach schorzeń tkanek miękkich i kośćca twarzy w latach 1996-2000. W ocenie in vitro wrażliwość na ten antybiotyk wykazywało tylko 56,92 proc. Gram-dodatnich bakterii tlenowych. Wśród metycylinowrażliwych szczepów gronkowca złocistego (MSSA) odsetek ten wynosił 96,43 proc., a gronkowca koagulazoujemnego (MSCNS) 84,06. Oporność na klindamycynę wykazywało natomiast 96,38 proc. metycylinoopornych szczepów gronkowca złocistego (MRSA) i 74 proc. metycylinoopornych szczepów gronkowca koagulazoujemnego (MRCNS).

  Streszczenie angielskie: In our study, we examined clindamycin sensitivity of aerobic bacteria isolated from cases of diseases of the soft and bony tissues of the face in years 1996-2000. Only 56.92 p.c. of Gram-positive aerobic bacteria showed sensitivity to this antibiotic during in vitro assessment. This percentage amounted to 96.43 among methicillin sensitive strains of Staphylococcus aureus (MSSA), and 84.06 p.c. among coagulase negative staphylococci. (MSCNS). Clindamycin resistance, in turn, was found in 96.38 p.c. of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains (MRSA) as well as in 74 p.c. of methicillin resistant coagulase negative staphylococci (MRCNS).


  11/11

  Tytuł oryginału: Insulin like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) in vaginal discharges as a marker of premature rupture of membranes (PROM).
  Autorzy: Kłósek A., Fuchs T., Zimmer M., Woytoń J.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Detecting PROM in case of immature pregnancy allows to estimate menaces for both mother and fetus as well and helps during undertaking therapeutic decisions. The purpose of this study was to estimate of clinical usefulness of commercial kit detecting PROM and based on stating presence in baginal discharges Insulin like growth factor binding protein-1 (Amni Check, Mast Diagnistica Laboratoriums-Praeparate GmbH, Germany and Actim PROM, Medix Biochemica Finland), comparing sensitivity and specificity above tests with Gramm stained vaginal secretion smears and amniotic fluid index (AFI). 140 pregnant women between 17th and 42nd weeks of pregnancy were enrolled in this study. Achieved results showed that Amni Check and Actim PROM are sensitive and specific tests detecting even small leaking of amniotic fluid and having higher snsitivity comparing with currently used method based on Gramm stained vaginal secretion smears.

  stosując format: