Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOYNAROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami : poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Autorzy: Oblacińska Anna, Woynarowska Barbara
Źródło: - Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej 2002, 180 s. : il., tab., 23 cm.
Sygnatura GBL: 740,615

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  2/12

  Tytuł oryginału: Palenie tytoniu w szkole - opinie uczniów.
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Mazur Joanna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (3) s.10-14, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu sposobu żywienia w pierwszych miesiącach życia, z uwzględnieniem wpływu hydrolizatów białkowych, na mineralizację kości u noworodków urodzonycgh przedwcześnie.
  Tytuł angielski: The assessment of influence of the diet in the early life, with regard to the effect of protein hydrolisates, on bone mineralization in preterm infants.
  Autorzy: Woynarowska Martyna, Helwich Ewa, Rudzińska-Chazan Maria, Tupieka Anna, Matusik Hanna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.111-113, il., bibliogr. 8 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu żywienia w pierwszych miesiącach życia na mineralizację kości noworodków urodzonych przedwcześnie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 21 dzieci (10 chłopców, 11 dziewczynek) urodzonych między 27 a 35 tygodniem ciąży (średnia 30 tyg.) z urodzeniową masą ciała 860 - 1800g (średnia 1343 g). 12 dzieci było karmionych pokarmem matki z dodatkiem wzmacniacza BMF - grupa 1.), 9 dzieci mieszankami o różnym stopniu hydrolizy białaka (grupa 2.). Po osiągnięciu przez dziecko masy ciała 3500g żyuwienie było modyfikowane zgodnie z obowiązującymi schematami żywienia niemowląt. Obecnie poddano tempo przyrostu masy ciała oraz gęstość mineralną kości mierzoną metodą densytometryczną (DPX). Wyniki: Wartość TBBMD (total body bone mass density) (g/cmý) oznaczona w 40 tygodniu wieku liczonego od momentu koncepcji u dzieci z grupy 1. wynosiła 0,450 ń 0,021, a w grupie 2. -0,457 ń 0,049. Wartość TBBMD po 3 miesiącach obserwacjii wynosiły odpowiednio 0,496 ń 0,034 i 0,478 ń 0,016, a w wieku 6 miesięcy 0,546 ń 0,055 i 0,564 ń 0,021. Różnice nie były istotne statystycznie. Nie stwierdzono też istotnych różnic w tempie przyrostu masy ciała, która w wieku 7-9 miesięcy wieku korygowanego do daty przwidywanego wg daty ostatniej miesiączki terminu porodu wynosiła średnio 8650g i 8475g. Wnioski: W badanej grupie nie stwierdzono różnic tempa przyrostu masy ciała i gęstości mineralnej kości u dzieci żywionych mieszankami zawierajacymi hydrolizaty białkowe i żywionych pokarmem matki ze wzmacniaczem. Zbyt mała jednak liczba pacjentów nie pozwala na wyciągnięcie ogólniejszych wniosków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the neonatal diet on bone mineralization. We studied 21 neonates (M-10, F-11) in gestational age 27-35 weeks with body birth weight ranging from 860 to 1800 g (mean 1343 g). 12 children received breast milk with fortifier (BMF - group 1) and 9 children were fed with hydrolysate formulas (group 2). The feeding was modified after child body weight reached 3500g. The bone mineral density measured by densitometry (DPX) technique and body weight gain were evaluated. Results: Mean TBBMD (total body bone mass density - g/cmý) at week 40 of postconceptual age in group 1 was 0.450 ń 0.021 and in group 2 0.475 ń 0.49. At 3rd month TBBMD was respectively 0.496 ń 0.034 and 0.478 ń 0.016, and at 6 month of corrected age 0.546 ń 0.055 and 0.564 ń 0.021. The differences were not statistically significant. There were no differences inn body weight gain between both groups. At month 7 - 9 of corrected age body weight were 8650 g and 8475 g respectively. Conclusion: We did not demonstrate the differences in TBBMD and body weight gain between children fed with breast milk and BMF or hydrolkysate formulas in the first months of life. The low number of children does not allow to generalise this conclusion.


  4/12

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  6/12

  Tytuł oryginału: Zmiany w zdrowiu i samopoczuciu psychospołecznym młodzieży szkolnej w okresie transformacji ustrojowej.
  Tytuł angielski: Changes in psychosocial health and well-being in school-aged children during the transformation period.
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Lutze Izabella, Mazur Joanna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.218-222, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W reprezentatywnej grupie uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat przeprowadzono trzykrotnie (w 1990, 1994 i 1998 r.) badania dotyczące subiektywnej oceny zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sampoczucia psychicznego. Praca stanowiła fragment międzynarodowych badań - Health Behaviour in School-Aged Children. W WHO Cross-National Study. Narzędziem badawczym był standardowy międzynarodowy kwestionariusz (anonimowy), dostosowany do warunków polskich, zgodnie z międzynarodowym protokołem badawczym. W 1998 r. większość (ok. 85 proc.) nastolatków oceniła swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, była zadowolona ze swego życia, rzadko odczuwała poczucie samotności. Wiele nastolatków odczuwało różnorodne dolegliwości i stany emocjonalne - najczęściej zdenerwowanie (36 proc.), rozdrażnienie i zły humor (25 proc.). Większość była dobrze zintegrowana społecznie (80 proc.), mogła liczyć na wsparcie ze strony matki (85 proc.). Około 40 proc. spędzało czasu z kolegami, co może zwiększać ryzyko zaachowań zagrażających zdrowiu. W latach 1990 - 1998 zaistniało wiele niekorzystnych zmian w samopoczuciu psychicznym młodzieży - zwiększył się odsetek niezadowolonych ze swego życia, odczuwających często samotność, brak wiary w siebie oraz różnorodne dolegliwości psychosomatyczne i niekorzystne stany emocjonalne. Zmiany te mogą bayć związane z trudnościami dorastania we współczesnym, gwałtownie zmieniającym się świecie.


  7/12

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w miejscu nauczania - analiza różnych rozwiązań.
  Autorzy: Woynarowska Barbara
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.38-44, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule uzasadniono potrzebę reaktywowania w Polsce systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w miejscu nauczania. System ten uległ destrukcji w 1999 roku, w wyniku wejścia w życie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Obecnie różnorodne rozwiązania nie gwarantują dobrej jakości tej opieki. Przedstawiono koncepcję tej opieki, kadry, zasady nadzoru merytorycznego i finansowania. Zaproponowano uznanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w miejscu nauczania za świadczenia zdrowia publicznego (wynikające z tytułu uprawnień obywatelskich), a nie za świadczenia z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka ta powinna być finansowana ze środków budżetowych przeznaczonych na edukację lub ochronę zdrowia, zależnie od decyzji odnośnie tego nadzoru. Omówiono dwa alternatywne modele koordynacji i nadzoru merytorycznego, właściwe dla profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, finansowanej ze środków budżetowych - model zintegrowany z resortem zdrowia lub resortem edukacji. Zwrócono uwagę, że przy utrzymaniu podstawowego źródła finansowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w miejscu nauczania ze składek ubezpieczeniowych niezbędne jest istnienie instytucji zapewniających właściwy nadzór merytoryczny. Prezes Rady Ministrów L. Miller, w expose wygłoszonym w dniu 20 października 2001 roku, zapowiedział między innymi "powrócenie do medycyny szkolnej". Zapowiedź ta obudziła nadzieję na reaktywowanie w Polsce systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziecmi i młodzieżą w miejscu nauczania...


  8/12

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku : raport techniczny z badań
  Opracowanie edytorskie: Woynarowska Barbara (oprac.), Mazur Joanna (oprac.), Kowalewska Anna (oprac.), Kołoło Hanna (oprac.), Małkowska Agnieszka (oprac.).
  Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Instytut Matki i Dziecka Zakład Epidemiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, UW 2002, 158 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,960

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • ludzie


  9/12

  Tytuł oryginału: Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie.
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Stępniak Katarzyna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.3-7, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Intencje palenia tytoniu w niedalekiej przyszłości u młodzieży 15-letniej i ich niektóre uwarunkowania.
  Tytuł angielski: Intention to smoke in the future among 15-year-old adolescent and its smoke determinations.
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Mazur Joanna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.71-82, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie intencji codziennego palenia tytoniu za dwa lata u młodzieży 15-letniej, w zależności od: płci, miejsca zamieszkania i typu szkoły ponadpodstawowej, "statusu" własnego palenia w wieku 15 lat i "statusu" palenia przez rodziców i najlepszego kolegę lub koleżankę oraz postaw wobec palenia przez siebie za dwa lata. Porównano także intencje co do palenia tytoniu młodzieży w Polsce i niektórych krajach Europy Zachodniej. Przyjęto, że badanie intencji palenia może mieć znaczenie dla prognozowania regularnego palenia u młodzieży w końcu drugiej dekady życia. Badania wykonano w ramach międzynarodowych badań nad zachopwaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC - Health Behaviour in School-Aged Children. A WHO Cross-National Study). Wykorzystano kwestionariusze międzynarodowy "Kontrola Palenia Nastolatków" (Control of Adolescent Smoking). Badania przeprowadzono w 1998 r. w reprezentatywnej grupie uczniów klas I szkół ponadpodstawowych (N = 1636), w średnim wieku 15,7 lat. Porównano niektóre wyniki badań w Polsce oraz Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Szkocji i Walii. Stwierdzono, że w Polsce tylko 8 proc. 15-latków zamierza palić za dwa lata. 23 proc. jest niepewnych swojej decyzji. W porównaniu z innymi krajami w Polsce odsetek młodzieży niepewnej co do palenia w najbliższej przyszłości należał do największych. Intencje co do palenia za dwa lata zgłaszali istotnie częściej: uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (13 proc.) niż ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to present adolescents' intentions to smoke in two years time according to gender, place of living, type of secondary school, status of own current smoking, status of parental and close friend smoking and attitude toward smoking in the future. Intentions to smoke among adolescents in Poland and some Western Europe countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Norway, Scotland and Wales) were compared. Data from Health Behaviour in School-Aged Children. A WHO Cross-National Study was used. In an international standard questionnaire an additional package "Adolescent Smoking Control" was included in 1998. The sample was selected as representative for the general population of 15-year-olds. In Poland sample size was 1636, with, mean age 15,7 years. Data concerning adolescents' intentions to smoke in Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Norway, Poland, Scotland and Wales were compare. In Poland only 8 proc. of adolescent intended to smoke daily in the future, 23 p.c. feel ambivalent about smoking in two years time. In Poland the percentage of adolescent who were ambivalent about smoking in the future was high in comparison to other countries. Intentions to smoke were significantly more frequent among: students in vocational schools (13 p.c.) than general secondary schools (2 p.c.); children who had both smoking parents (17 p.c.) than who had no smoking parents (5 p.c.); students who had smoking close friends (22 p.c.) than whose ...


  11/12

  Tytuł oryginału: Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej.
  Tytuł angielski: International studies on health behaviour in school adolescents.
  Autorzy: Woynarowska Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.391-395, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule zaprezentowano dwa międzynarodowe, cyklicznie powtarzane badania: Badania nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodzieży Szkolnej (Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC0, przeprowadzane pod auspicjami Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia; Europejskie Badania Szkolne Dotyczące Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD), przeprowadzane pod auspicjami Rady Europy i Grupy Pompidou. HBSC przeprowadza się co 4 alta, od 1984 r., w coraz to większej liczbie krajów. W 2001/2002 r. uczestniczyło w nich 35 krajów europejskich oraz Kanada, USA i Izrael. Badania dotyczyły uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat. Polskea jest członkiem grupy HBSC od 1989 r. W 1995 r. ESPAD przeprowadzono w 26 europejskich krajach (w 1999 r. - w 30). Objęto nimi uczniów 15-16 letnich. W artykule omówiono cele badań, zakres, dobór próby i organizację sieci badawczej. Warto, aby doświadczenia międzynarodowej współpracy oraz wysokiej jakości dane i publikacje naukowe były starannie wykorzystywane, zwłaszcza podczas planowania polityki zdrowotnej i edukacyjnej wobec młodzieży.

  Streszczenie angielskie: The article presents two international, periodically repeated studies: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) conducted under the auspices of the European Bureau of the World Health Organization; European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) carried out under the auspices of the European Council and Pompidou Group. HBSC have been repeated every four years since 1984 in an increasing number of countries. 35 European countries, Canada, the USA and Israel participate in the current series of studies 2001/2002. Poland has been a member of the international HBSC group since 1989. The studies concern representative groups of schoolchildren aged 11, 13 and 15. Studies within the ESPAD were carried out in 1995 in 26 European Countries, in 1999 in 30 countries, and covered representative group of schoolchildren aged 15-16. The objectives of the studies, its scope, selection of sample and organization of the research network are discussed. Experiences of this international cooperation, high quality data and scientific publications were carefully used, especially while programming health and educational policy with respect to adolescents.


  12/12

  Tytuł oryginału: Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (2001).
  Tytuł angielski: Bibliography of health education and promotion (2001).
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Kowalewska Anna, Komosińska Krystyna, Kołoło Hanna, Charońska Elżbieta, Małkowska Agnieszka, Wrona-Wolny Weronika, Wdowik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.551-559
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: