Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOSZCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome.
Autorzy: Juszyczyński Przemysław, Kalinka Ewa, Bienvenu Jacques, Woszczek Grzegorz, Borowiec Maciej, Robak Tadeusz, Kowalski Marek, Lech-Maranda Ewa, Baseggio Lucile, Coiffier Bertrand, Salles Gilles, Warzocha Krzysztof
Źródło: Blood 2002: 100 (8) s.3037-3040, il., tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: at least 2 inherited factors involved in NHL outcome.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) production and non-Hodgkin lymphoma (NHL) outcome was found to be related to the TNF-308 polymorphism. To explore whether this could be linked to neighboring polymorphisms, we genotyped the TNF-376,-308,-238,-163, lymphotoxin alpha (LTŕ)+252, and HLA DRB1 alleles in 204 patients with NHL and 120 controls. TNF-308A was the only allele associated with higher TNF and its p55 and p75 receptors' levels (P=.009, P=.03, and P=.007) and lower complete remission rates (P=.006). Freedom from progession (FFP) and overall survival (OS) were shorter in patients with TNF-308A (P=.009 and P=.02), null HLA DRB1*02 allele (P=.007 and P.14) or both genetic markers (P=.004 and P.005). Multivariate analysis incorporating international. Prognostic index (IPI) identified TNF-308A (P .0001, relative risk (RR) = 1.63; P .0001, RR=1.51) and null HLA DRB1*02 alleles (P=.015, RR - 1.18; P .0001, RR = 1.25) as independent factors for FFP and OS. These results indicate the existence of least 2 inherited factors involved in NHL outcome. (Blood. 2002; 100 : 3037-3040).


  2/5

  Tytuł oryginału: Association of asthma and total IgE levels with human leucocyte antigen-DR in patients with grass allergy.
  Autorzy: Woszczek G[rzeogrz], Kowalski M[arek] L., Borowiec M[aciej]
  Źródło: Eur. Respir. J. 2002: 20 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exposure to grass pollens during the pollen season, reveals in sensitive patients symptoms of allergic rhinitis, conjunctivitis and/or bronchial asthma. It is not well understood why, in some patients, only symptoms of rhinits occur while in others similar exposure causes symptoms of asthma and rhinitis. An association study is reported here, where the possible contribution of human leucocyte antigen (HLA)-DR gene polymorphisms to differential phenotypic expression of symptoms in patients with grass-pollen allergy was determined. HLA-DR genotyping was performed by the polymerase chain reaction with the sequence-specific primers method in 82 patients with symptoms of seasonal allergic rhinitis and/or bronchial asthma and 52 healthy nonatopic control subjects. A significant association was found between HLA-DRB1*02, B5* haploytpe and asthma phenotype in patients with grass-pollen allergy when compared to patients with rhinitis only. Significantly higher total serum immunoglobulin E levels were observed in patients with HLA-DRB1*01 alleles in comparison to patients without these alleles. The data in this study suggest that human leucocyte antigen-DR locus, or other genes in linkage disequilibrium, may play an important role in asthma phenotype expression in patients with grass-pollen allergy as well as in determining total immunoglobulin E levels in these patients.


  3/5

  Tytuł oryginału: Antygeny zgodności tkankowej klasy II a odpowiedź na leczenie interferonem-ŕ2b przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
  Tytuł angielski: HLA class II alleles and response to hepatitis C treatment with interferon-ŕ2b.
  Autorzy: Piekarska Anna, Woszczek Grzegorz, Sidorkiewicz Małgorzata, Kuydowicz Jan
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.123-128, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono sugerowany związek między wybranymi allelami antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy II a odpowiedzią na leczenie przewlekłego zaplenia wątroby typu C interferonem-ŕ2b.

  Streszczenie angielskie: Background/Aims. The mechanisms of humoral immunological response in chronic hepatitis C are not fully understood. It would be interesting to correlate HLA II alleles with the therapeutic response to interferon alfa2b treatment in patients with chronic hepatitis C. Such correlation has not yet been described. The purpose of the study was to correlate the presence of HLA alleles in chronic hepatitis C patients with results of interferon-alfa2b therapy. Methods. We assessed HCV-RNA presence in serum by RT-PCR and HLA-DR B*1/alleles by PCR-SSP for locus I and II in 54 patients with chronic hepatitis C. All patients were treated with interferon alfa2b for six month. Results of the therapy were evaluated 18 months after the end of treatment. Results. Based on the treatment results (TR - therapeutic response) patients were retrospectively qualified into three groups: sustained responders (SR) - 18.6 p.c. (10/54), relapsers (R) - 48.1 p.c. (26/54), non responders (NR) - 33.3 p.c. (18/54). Allele DRB1* 07 and allele DRB1* 13 were more frequent among patients in NR and TR group, respectively. Observed diffrences were not statistically significant (p 0.05). Conclusion. In the group of 54 adults with chronic hepatitis C no correlation between the presence of HLA-DRB1* alleles and response to interferon alfa2b therapy was found.


  4/5

  Tytuł oryginału: The protective role of the HLA-DR locus in patients with various clinical types of alopecia areata.
  Autorzy: Broniarczyk-Dyła Grażyna, Prusińska-Bratoś Magdalena, Dubla-Berner Małgorzata, Arkuszewska Celina, Borowiec Maciej, Kowalski Marek L., Woszczek Grzegorz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.333-336, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: One of the genetic factors associated with the development of alopecia areata (AA) is the HLA locus. The study comprised 52 patients with AA aged 10 to 64 years. The frequences of HLA-DRB alleles in the patients and controls were compared. The control group comprised 152 healthy persons. Familia occurrence of AA was seen in 7 (13.5 p.c.) cases. A significantly lower frequency of HLA-DRB1*03 was observed in patients with AA comparison with the control group. In all patients with AA, alleles HLA-DRB1*15/*16 occurredd more frequently than in the control group, but this was not significant after correction. In the group of patients with more severe forms of alopecia areata (alopecia areata totalis/alopecia areata universalis) there was no signficant difference in HLA-DR allele distribution.


  5/5

  Tytuł oryginału: á2-adrenoceptor genetic variation and its relation to asthma and allergy.
  Tytuł polski: Genetyczne zróżnicowanie á2-adrenoreceptora i jego odniesienia do astmy i alergii.
  Autorzy: Kowalski M[arek] L., Woszczek G.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.67-70, bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele badań wskazuje na to, że polimorfizm á2-adrenoreceptora (á2-ADR) może mieć związek nie tylko z astmą. á2-ADR należy do nadrodziny białek receptorowych G. W pracy polimorfizm á2-ADR przedstawiono jako istotny w modulowaniu fenotypu.

  Streszczenie angielskie: Several studies have shown that á2-adrenoceptor (á2-ADR) polymorphisms might be associated not only with asthma. á2-ADR belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors. In the paper á2-ADR polymorphisms have been demonstrated to play a potentially important role in the modulation of asthmatic phenotype.

  stosując format: