Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WORDLICZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ pentoksyfiliny podanej miejscowo w modelu analgezji z wyprzedzeniem na rozwój procesu nocycepcji : praca doktorska
Autorzy: Dorazil-Dudzik Magdalena, Wordliczek Jerzy (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie
Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20290

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  2/7

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  3/7

  Tytuł oryginału: Terapia bólu neuropatycznego.
  Tytuł angielski: Neuropathic pain management.
  Autorzy: Dobrogowski Jan, Wordliczek Jerzy
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.10-16, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Neuropathic pain is subsequent to the pathological foci which arise within the central and peripheral nervous system, and the aim of therapy, including pharmacological, is to diminish or cease their activity through using with the diferent mechanisms of action. The way to optimise pharmacological management of patients with chronic pain, especially those with neuropathic pain consist in, for example, selecting the effective and available drug combination supported by known mechanisms of action or identification of pain-generating mechanisms based on analysis of the effectiveness of the drugs used. Multidirectional management is indicated and includes not only anesthesiological, surgical or pharmacological methods but also rehabilitative programs, cognitive, behavioral therapies or adjunctive techniques for the purpose of better functioning even if the pain perceptions still continue.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ból u chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Pain in the elderly.
  Autorzy: Dobrogowski Jan, Wordliczek Jerzy
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.26, 28-31, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Pain is one of the basic symptoms of various diseases occurring in the elderly. However many factors e.g. degenerative processes in various organs and the psychological status of elderly patients affect perception of pain in this group. The article briefly reviews the pathophysiology o fpain in ageing patietns. An outline of pain management concerning special features of this particular populaiton is presented. mechanisms of action of basic drugs used in pain management are discussed. THe role of psychotherapy and combined treatment is stressed.


  5/7

  Tytuł oryginału: Influence of pre- and intraoperational use of tramadol (preemptive or preventive analgesia) on tramadol requirement in the early postoperative period.
  Autorzy: Wordliczek Jerzy, Banach Marcin, Garlicki Jarosław, Jakowicka-Wordliczek Joanna, Dobrogowski Jan
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.693-697, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the influence of iv tramadol on opioid requirement in the early postoperative period. The subjects were 90 patients scheduled for colon surgery (hemicolectomy) who received general anesthesia using the (N2O/O2) isoflurane technique. Thirty patients (group I) were administered 100 mg of tramadol iv before induction of general anesthesia (preemptive analgesia). Group II (30 patients) was administered 100 mg of tramadol iv immediately after peritoneal closure (preventive analgesia) and control group (30 patients) received 100 mg of tramadol iv immediately after operation. Following the operation, all patients were administered tramadol in the PCA-iv mode in order to treat postoperative pain. In the postoperative period, the following parameters were measured: pain intensity (using VAS), total consumption of tramadol, time until the first PCA activation, and frequency of side effects (drowsiness, nausea, vomiting). In patients of groups I and II who had received preemptive or preventive analgesia, a significantly lower total consumption of tramadol, as compared with control group, was observed in the early postoperative period. However, the time until the first PCA activation was significantly shorter in group I as compared to the other two groups. No significant differences between the groups were found regarding pain intensity and frequency of side effects.


  6/7

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w procesie nocycepcji.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in the nociception.
  Autorzy: Wordliczek Jerzy, Szczepanik Antoni M., Wnęk Jarosław
  Źródło: Ból 2002: 3 (1) s.7-11, bibliogr. [30] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytokiny są glikopeptydami, które uczestniczą w wielu procesach regulacji na poziomie interakcji komórkowych, oraz biorą udział w procesach patologicznych, głównie reakcjach zapalnych. Reakcja na uraz wiąże się z aktywacją wielu cytokin, w większości prozapalnych (IL-1, IL-6, TNFŕ). Cytokiny te wpływają na proces nocycepcji działając zarówno poprzez obwodowe jak i ośrodkowe mechanizmy. Autorzy omawiają aktualny stan wiedzy w zakresie badań doświadczalnych i klinicznych nad wpływem cytokin na nocycepcję i hiperalgezję.

  Streszczenie angielskie: Cytokines are glycopeptides involved into plethora of regulatory pathways at the celullar level and many pathologic, mainly inflammatory reactions. The response to trauma activates broad spectrum of cytokines, mainly proinflammatory (IL-1, IL-6, TNFŕ) which act peripheraly and centrally on the nociception. Authors review the current status of experimental and clinical studies concerning the impact of cytokines on nociception and hyperalgesia.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ból ostry
  Opracowanie edytorskie: Wordliczek Jerzy (red.), Dobrogowski Jan (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Grnenthal GmbH 2002, 365 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Seria Wydawnicza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Sygnatura GBL: 736,870

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: