Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WONG
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Prevalence of sleep disturbances in Chinese patients with End Stage Renal Failure on maintenance hemodialysis.
Autorzy: Hui David SC, Wong Teresa YH, Li Thomas ST, Ko Fanny WS, Choy Dominic KL, Szeto Cheuk C, Lui Siu F, Li Philip KT
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR331-CR336, tab., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Sleep disorders, such as daytime sleepiness, insomnia, restless legs syndrome (RLS) and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) have been reported as prevalent among patients with end age renal failure (ESRF). As there is little published data from Southeast Asia, a sleep questionnaire was administered to all patients (N = 43, 27 males) on chronic hemodialysis (HD) at the Prince of Wales Hospital, Hong Kong, to assess their sleep complaints. The mean age was 49.5 ń 11.3 years (mean ń SD) with mean body mass index (BMI) of 22.6 ń 3.6 kg/mý. Frequent awakenings and sleep onset insomnia were the most frequent complaints (79 p.c. each), while daytime sleepines occurred in 74 p.c. of patients. Sleep maintenance insomnia and pruritus occurred in 64 p.c. and 60 p.c. of patients respectively. Symptoms of RLS were reported by 70 p.c. of patients. The prevalence OSAS was estimated by the frequency of observed choking (4.7 p.c. of cases), witnessed apnea (14 p.c.), snoring and witnessed apnea (9.3 p.c.), disruptive snoring (1f4 p.c.), disruptive snoring and witnessed apnea (2.3 p.c.), extremely loud snoring (4.7 p.c.). Our questionnaire survey related a hisgh prevalence of sleep complaints such as frequent awakenings, daytime sleepiness, insomnia and RLS in patients with ESRF on maintenance HD, but a relatively low prevalence of OBAS, which may bea related to the low BMI of our ESRF patients.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Pierwotny chłoniak OUN obejmujący obustronnie wewnętrzne przewody słuchowe.
  Tytuł angielski: Primary CNS lymphoma with bilateral internal acoustic meati involvement.
  Autorzy: Wong Ka Tak, Lam Wynnie Wai Man
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.98-101, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotne chłoniaki złośliwe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są rzadkimi guzami, występującymi przeważnie w zwojach podstawnych, ciele modzelowatym i rejonach okołokomorowych. Opisy nowotworów obejmujących swym zasięgiem wewnętrzne przewody słuchowe są rzadkie. Przedstawiamy przypadek chłonika obejmującego obustronnie wewnętrzne przewody słuchowe. Opis przypadku: Chory płci męskiej, 24-letni, zgłosił się z objawami podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego I postępującej utraty słuchu w lewym uchu. Kontrastowa tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI) wykazały liczne wzmocnione zmiany okołokomorowe w sąsiedztwie obu komór bocznych. Rozrost tkanki miękkiej, nieprawidłowo wzmacnianej przez kontrast, uwidocznił się obustronnie w wewnętrznych przewodach słuchowych tylko w badaniu MRI. Biopsja mózgu potwierdziła chłoniaka wywodzącego się z komórek B o wysokim stopniu złośliwości. Wniosek: W opisanym rzadkim przypadku pierwotnego chłoniaka OUN obejmującego obustronnie wewnętrzne przewody słuchowe, MRI lepiej niż TK pozwoliło wykryć zmiany nowotworowe o tej nietypowej lokalizacji.

  stosując format: