Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOLSZAKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych na wybrane czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Autorzy: Wolszakiewicz Jadwiga, Rydzewska Ewa, Rudnicki Stanisław
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.65-70, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na redukcję masy ciała i ciśnienia tętniczego oraz poprawę tolerancji wysiłku. Badaniami objęto grupę 64 mężczyzn po przebytym zawale serca, przebywających na 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Szpitalu Uzdrowiskowym Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie. Pacjenci objęci byli kompleksową rehabilitacją: terening fizyczny 3 razy w tygodniu, codzienna gimnastyka poranna i popołudniowa, indywidualne spacery, psychoterapia, stosowano dietę 1800-1900 kcal. Efekty kompleksowej rehabilitacji oceniano na podstawie submaksymalnych testów wysiłkowych na ergometrze rowerowym ze stopniowym wzrostem obciążenia. Po okresie rehabilitacji poprawiła się wydolność chorych objętych badaniami. Znamiennie wzrosła wykonana praca w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych oraz stosowane maksymalne obciążenie, wydłużył się rownież czas trwania badania wysiłkowego, stwierdzono zmniejszenie masy ciała, spoczynkowe ciśnienie również się obniżyło. Tak więc kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna wpływa w istotny sposób na redukcję ciśnienia tętniczego, redukcję masy ciała oraz na poprawę wydolności chorych po przebytym zawale serca.


  2/2

  Tytuł oryginału: Miopatia związana ze stosowaniem statyny wraz z cyklosporyną po transplantacji serca.
  Tytuł angielski: Skeletal myopathy associated with concomitant use of statin and cyclosporin in a heart transplant patient - case report.
  Autorzy: Wolszakiewicz Jadwiga, Bilińska Maria, Wołkanin-Bartnik Jolanta, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.446-447, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 62-letniej chorej po transplantacji serca z powodu kardiomiopatii niedokrwiennej z zaburzeniami gospodarki lipidowej w wywiadzie, zastosowano terapię cykosporyną i statynami. W trakcie skojarzonego leczenia obserwowano kliniczne i biochemiczne cechy miopatii, które ustąpiły po odstawieniu statyn. Prezentacja przypadku ma zwrócić uwagę na możliwość występowania opisywanych powikłań u pacjentów po przeszczepie serca.

  stosując format: