Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOLDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Torbiele jajnika jako pozasystemowe objawy zapalnych chorób jelit.
Tytuł angielski: Ovarian cysts as extrasystemic manifestations of inflammatory bowel disease.
Autorzy: Bednarz Wiktor, Woldan Jerzy, Wojczys Romualda
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Na podstawie spostrzeżeń śródoperacyjnych przeanalizowano współistnienie patologii dotyczących narządu rodnego u kobiet, w szczególności przydatków z wrzodziejacym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego i Crohna. Materiał i metodyka. W latach 1995-2000 operowano 46 chorych z powodu nieswoistych zapalnych schorzeń jelit. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego było wskazanioem do leczenia operacyjnego u 33 chorych (wykonano u nich proktokolektomię odtwórczą), choroba Leśniowskiego i Crohna u 12 chorych, colitis indeterminans u jednego chorego. W grupie z powodu colitis ulcerosa operowano 17 kobiet, choroby Leśniowskiego i Crohna - 5 kobiet. Wyniki. Śródoperacyjnie stwierdzono obecność dużych torbieli jajnika u 4 (23,5 proc.) chorych operowanych z powodu colitis ulcerosa i resekowano je z następowym badaniem histopatologicznym. U 5 kobiet operowanych z powodu choroby Leśniowskiego i Crohna nie znaleziono patologii dotyczących przydatków. W kontroli pooperacyjnej stwierdzono obecność torbieli jajnika u 3 chorych po proktolektomii odtwórczej. Zmiany te nie wymagały jednak dotychczas leczenia operacyjnego. Wniosek. Wydaje się więc, że torbiele jajnika mogą być kolejnym pozasystemowym objawem nieswoistych zapaleń jelit, szczególnie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Coexistence of ovarian pathologies and ulcerative colitis or Crohn's disease is presented in this study, which is based on the authors' own surgical experience. Material and methods. During the period 1995-2000 46 patients underwent surgery due to IBD. 33 of them suffered from ulcerative colitis and underwent restorative proctocolectomy. In the remaining group 12 patients presented with Crohn's disease and one with indeterminant colitis. There were 22 women in the whole group, 17 of them with ulcerative colitis and 5 with Crohn's disease. Results. Intraoperatively, all women had their adnexal structures examined. They also entered a continous postoperative follow-up. In four women (23.5 p.c.) large ovarian cysts were found during surgery. All lesions were partially resected and examined and examined by a pathologist. In all five women operated for Crohn's disease no adnexal pathologies were found. During the postoperative follow-up period ovarian cysts were found in another three women following restorative proctocolectomy. However, none of them required surgical intervention, so far. Conclusion. It seems likely that ovarian cysts may be another extrasystemic feature of inflammatory bowel disease, especially during the course of ulcerative colitis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit - leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of inflammatory bowel diseases.
  Autorzy: Bednarz Wiktor, Woldan Jerzy, Wojczys Romualda, Dawiskiba Janusz, Forkasiewicz Zdzisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.27-29, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzienie: Zapalne choroby jelit (IBD - wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna) rozpoznawane są w Polsce coraz częściej, stanowiąc również ze wzrastającą częstością wskazanie do leczenia operacyjnego. Cel pracy: Analiza postępowania chirurgicznego u chorych operowanych z powodu IBD w latach 1994 - 2000. Materiał i metody: analizie poddano grupę 48 chorych, 35 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg), 12 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C.), 1 z colitis indeterminans. U pacjentów z wzjg wykonano dwuetapową proktokolektomię odtwórczą. U chorych z ch. L.-C. wykonano wycięcie odcinka krętniczo-kątniczego z zespoleniem bok do boku, sigmoidostomię z wycięciem przetok okołoodbytniczych i przetoki odbytniczo-pochwowej, niskie przednie wycięcie odbytnicy, kolektomię z ileostomią; w tej grupie chorych nie wykonywano odtwórczych proktokolektomii, nie notowano również pomyłek diagnostycznych wzjg - ch. L.-C. Nie było również okołooperacyjnych zgonów. Wyniki i wnioski: Postępowanie chirurgiczne różni się znamiennie w wzjg i ch. L.-C. Proktokolektomia odtwórcza daje możliwość usunięcia całego zmienionego chorobowo jelita, postępowanie w ch. L.-C. likwiduje groźne dla życia następstwa choroby, nie dając możliwości definitywnego usunięcie schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Background: Inflammatory bowel diseases (IBD - ulcerative colitis and Crohn's disease) are recognised in Poland with increased frequency and more often are the indications for surgical treatment. Aim of the study: Analysis of surgical strategy in patients treated surgically for IBD between 1994 - 2000. Material and methods: Group of 48 operated patients were analysed; 35 with ulcerative colitis, 12 with Crohn's disease, 1 with indeterminate colitis. In patients with ulcerative colitis for urgent indications two-stage restorative proctocolectomy was performed. In patients with Crohnis disease usually resection of ileocoecal region with side-to-side anastomosis, segmental resections of the inflammed bowel or colectomy with ileostomy were done. We did not perform restorative proctocolectomy in Crohn's disease and did not observe misdiagnosis of Crohn's - ulcerataive colitis. There was no death in referred group of patients. Results and conclusions: Surgical management in ulcerative colitis (restorative proctocolectomy) can be estimated as a radical treatment, when entire diseased mucosa is removed, while surgical treatment in Crohn's disease liquidates life-threatening complications, without possibilities of definite removal of the disease.


  3/3

  Tytuł oryginału: Izolowany uraz głowy przyczyną hospitalizacji w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AM we Wrocławiu
  Autorzy: Wojczys Romualda, Woldan Jerzy, Bednarz Wiktor
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.244-246, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: