Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOLDAŃSKA-OKOŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności podwójnie ślepej próby jonoforezy z diklofenaku zastosowanego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.
Tytuł angielski: The assessment of the double blind test of the iontophoresis efficiency with application of diclofenac-gel in patients with gonarthrosis.
Autorzy: Czernicki Jan, Woldańska-Okońska Marta, Hyż Liliana Magdalena
Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.5-11, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w języku ang.
Sygnatura GBL: 313,222

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem oceny przydatności terapeutycznej 1 proc. preparatu diklofenaku, Olfen-żel firmy Mepha, stosowanego go w podwójnie ślepej próbie do jonoforezy na stawy kolanowe, w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, przez 20 min, 10 razy, codziennie na każdy staw z przerwą na sobotę i niedzielę, u 40 pacjentów (20 leczonych ambulatoryjnie i 20 hospitalizowanych). Do oceny wyników leczenia zastosowano skale bólu: wzrokowo-analogową (VAS) oraz punktową Laitinena. Uzyskane dane przedstawiono w postaci różnicy procentowej zmiany natężenia bólu. Zaobserwowano istotnie statystyczną różnicę wyników w stosunku do obserwowanych danych przed rozpoczęciem leczenia w obu skalach między aplikowanym lekiem i placebo u pacjentów ambulatoryjnych po 5 dniach leczenia oraz u pacjentów szpitalnych po 5 i 10 dniach leczenia oraz 30 dni od ukończenia zabiegów. Różnice istotnie statystycznie stwierdzono u pacjentów ze znacznie zaawansowanym procesem chorobowym po 5 i 10 dniach leczenia. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność jonoforezy z preparatem Olfen w formie żelu, szczególnie u chorych hospitalizowanych, u których korzystne wyniki aplikowanej jonoforezy utrzymywały się również 30 dni po ukończeniu leczenia.

  stosując format: