Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTUŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego powstające pod wpływem działania czynników biologicznych i chemicznych.
Tytuł angielski: Alimentary tract disorders caused by chemical and biological factors.
Autorzy: Gil Jerzy, Wojtuń Stanisław
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.19-24, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono podstawowe informacje o potencjalnych czynnikach biologicznych mogących stanowić zagrożenie epidemiczne (przypadkowe lub zamierzone). Przedstawiono dane o schorzeniach przenoszonych drogą pokarmową powodujących uszkodzenia m.in. zatrucie jadem kiełbasianym, wąglikiem, cholerą, czerwonką bakteryjną, durem brzusznym. Podkreślono, że klasyczne bojowe środki trująfce nie mają istotnego działania w zakresie uszkodzenia przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Basic information is presented about potential biological factors which can cause an epidemic threat (accidential or deliberate). It provides some basic information about food-transmitted diseases which cause damage to the alimentary tract, among others botulism, anthrax, cholera, bacterial dysentery, abdominal typhus. Then it was underlined that common toxic combat agents cause no significant damage to the alimentary tract.


  2/10

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania etiopatogenetyczne i objawy kliniczne schorzeń trzustki.
  Tytuł angielski: Basic pathogenetic and clinical indices of pancreatic diseases.
  Autorzy: Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy, Jaklewicz Dariusz, Jałocha Łukasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.174-177, bibliogr. 15 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wydzielanie trzustkowe obejmuje komponent zewnątrzwydzielniczy warunkujący prawidłowe trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, oraz komponent wewnątrzwydzielniczy kontrolujący metabolizm organiczny ustroju. Regulacja wydzielania trzustkowego jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Ostre zapalenie trzustki stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, a przewlekłe niesie z sobą ryzyko długotrwałego inwalidztwa związanego z bólami brzucha i upośledzeniem przyswajania składników pokarmowych. Zachorowalność na raka trzustki wykazuje stałe tendencje wzrostowe. W dalszym ciągu złe rokowanie wynika z opóźnienia rozpoznania. Brak swoistych objawów klinicznych, jak również trudna dostępność diagnostyczna stanowi o trudności w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.


  3/10

  Tytuł oryginału: Metody endoskopowe w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń trzustki - możliwości i ograniczenia.
  Tytuł angielski: Endoscopic methods in the diagnosis and treatment of pancreatic diseases - possibilities and limitations.
  Autorzy: Gil Jerzy, Wojtuń Stanisław
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.178-181, bibliogr. 19 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metody endoskopowe na trwałe weszły w skład metod diagnostycznych i leczniczych większości nieprawidłowości dróg żółciowych i trzustkowych. Endoskopowa cholagiopankreatografia wsteczna pozwala w sposób bardzo wiarygodny ocenić morfologię trzustki. Badanie to ma za zadanie wykazać, w którym miejscu trzustki umiejscowione są zmiany, określić ich charakter oraz dać odpowiedź czy stwierdzona patologia kwalifikuje się do leczenia operacyjnego czy endoskopowego stosowanego zwykle jednoczasowo. W trakcie zabiegu istnieje możliwość pobrania materiału diagnostycznego do badań cytologicznych i histologicznych oraz soku trzustkowego dla badań cytologicznych i oznaczenia markerów nowotworowych. Zwykle pozwala też na ustalenie, czy mamy do czynienia z chorobą podstawową trzustki, czy też współistniejącą w przebiegu chorób dróg żółciowych lub najbliższego otoczenia. Niektóre choroby jak ostre żółciopochodne zapalenie jest jednym z podstawowych wskazań, do ECPW ponieważ daje ono możliwości potwierdzenia choroby, a w połączeniu z endoskopową sfinkterotomią jest zabiegiem nierzadko ratującym życie. Metoda ta jest postępowaniem z wyboru u chorych z uzasadnionym podejrzeniem kamicy żółciowej, jako czynnika przyczynowego zapalenia trzustki. Badania te pozwalają na podjęcie decyzji o metodzie leczenia, czy też zastosowaniu jednoczasowo endoskopowej metody leczniczej.


  4/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł angielski: Role of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Autorzy: Kosik Krzysztof, Szwed Tadeusz, Zyśko Bogusław, Wojtuń Stanisław, Mucha Waldemar
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.182-183, bibliogr. 7 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Klasyczna ultrasonografia należy do uznanych w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń trzustki. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce zmian ogniskowych trzustki, jak również w rozpoznawaniu i monitorowaniu zapaleń trzustki. Ocena trzustki wymaga jednak dużego doświadczenia ze strony badającego, ponieważ narząd położony zewnątrzotrzewnowo ma niewielkie rozmiary, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie żołądka i jelit, które zwłaszcza w przypadku obecności dużej ilości gazów mogą utrudniać badanie. Ponadto w przypadku otyłości, ocena narządu może sprawiać trudności, ze względu na zbliżoną echogeniczność tkanki tłuszczowej trzewnej do echogeniczności miąższu trzustki. W przypadku trudności diagnostycznych związanych zwłaszcza z małymi zmianami ogniskowymi trzustki pomocą służy badanie endosonograficzne, które jest badaniem z wyboru w przypadkach podejrzeń guzów wewnątrzwydzielniczych trzustki.


  5/10

  Tytuł oryginału: Leczenie zachowawcze ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: A conservative treatment of acute and chronic pancreatitis.
  Autorzy: Błaszak Antoni, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.184-187, bibliogr. 13 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest jedną z najtrudniejszych chorób do leczenia, wymaga pełnej koordynacji działań specjalistycznego zespołu medycznego wyposażonego w najnowsze osiągnięcia techniki medycznej. Wdrożenie optymalnego modelu leczenia powinno być niezwłoczne. Wynika to z wąskiego 48 godzinnego 'okna terapeutycznego". Każde zaniechanie w tym okresie rodzi katastrofalne skutki. Zasadniczo leczenie OZT jest zachowawcze, wystąpienie powikłań ropnych skłania do leczenia chirurgicznego. Według współczesnej wiedzy ostre i przewlekłe zapalenie trzustki posiadają wspólny trzon etiopatogenetyczny. Wobec tego postępowania w fazie zdrowienia po ostrym zapaleniu trzustki jest w znacznej części podobne, polega na eliminacji czynników wywołujących zapalenie trzustki, zwłaszcza trwałego zaprzestania picia alkoholu oraz leczenia i przeciwdziałanie cholestazie.


  6/10

  Tytuł oryginału: Polipy pęcherzyka żółciowego - zasady postępowania.
  Tytuł angielski: Gallbladder polyps - treatment principles.
  Autorzy: Wojtuń Stanisław, Kosik Krzysztof, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.188-191, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polipy pęcherzyka żółciowego stwierdzane w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej u 1,2 - 6,28 proc. badanych, stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Najczęstszymi zmianami polipowatymi stwierdzanymi w pęcherzyku żółciowym są polipy cholesterolowe. Jednakże pod postacią polipa mogą występować zmiany nowotworowe takie jak: rak pęcherzyka żółciowego, czerniak złośliwy, przerzuty innych nowotworów, a także zmiany łagodne: gruczolaki, włókniaki, mięśniaki, adenomimatozy i inne. Dotychczas nie ma jednolitego algorytmu postępowania u osób ze stwierdzonymi polipami pęcherzyka żółciowego. Niektórzy autorzy zalecają cholecystektomię w przypadku, gdy wielkość polipów przekracza 5 mm. Inni, podobnie jak my zalecjaą obserwację a cholecystektomię wtedy, gdy polipy szybko powiększjaą się lub ich średnica przekracza 10 mm.


  7/10

  Tytuł oryginału: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Motility disorders of the gastrointestinal tract.
  Autorzy: Błaszak Antoni, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy, Wojtkowiak Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.192-196, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby czynnościowe układu pokarmowego w różnym stopniu dotyczą połowy pacjentów zgłaszających się do specjalisty. Są uporczywe, przewlekle absorbują uwagę pacjenta i lekarza, wymagają wykonywania wielu kosztownych i trudnodostępnych badań. Przynajmniej części z nich dałoby się uniknąć gdyby lekarze byli lepiej zaznajomieni z problematyką chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Podstawowym kryterium rozpoznawczym chorób czynnościowych przewodu pokarmowego jest przewlekłość i brak ewidentnych zmian organicznych. Pacjent wymaga długotrwałej obserwacji i opieki lekarskiej, a wytworzenie u chorego przekonania o braku poważnej choroby organicznej jest podstawowym zadaniem lekarza. W ten sposób lekarz może przeciwdziałać częstym u tych chorych zaburzeniom psychicznym.


  8/10

  Tytuł oryginału: Zespół nadwrażliwego jelita grubego - podstawowe wykładniki patogenetyczno-kliniczne i postępowanie.
  Tytuł angielski: Irritable bowel syndrome - basic pathogenetic-clinical features and management.
  Autorzy: Wojtuń Stanisław, Błaszak Antoni, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.197-199, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół jelita drażliwego stwarza wiele problemów diagnostycznych i leczniczych w praktyce podstawowej i specjalistycznej. Etiopatogeneza schorzenia nadal wzbudza kontrowersje. W procesie diagnostycznym, poza wykluczeniem podłoża organicznego schorzenia najistotniejszy jest wywiad, ponieważ właściwa interpretacja zgłaszanych dolegliwości pozwala na ustalenie rozpoznania. Leczenie ma w istocie charakter objawowy, jest zwykle długotrwałe i oparte głównie na wzajemnym zaufaniu lekarza i pacjenta. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zespołu jelita drażliwego.


  9/10

  Tytuł oryginału: Rola diagnostyki endoskopowej i patomorfologicznej w refluksowym zapaleniu błony śluzowej przełyku (GERD).
  Tytuł angielski: The role of endoscopic and pathomorphologic diagnosis in GERD.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.200-202, bibliogr. 41 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesny pogląd na udział badań endoskopowych i histopatologicznych przełyku w GERD. Zwrócono uwagę na konieczność wykowywania tych badań zwłaszcza we wczesnym okresie diagnozowania GERD, przed rozpoczęciem leczenia. Autorzy szczegółowo uzasadniają ten punkt widzenia w oparciu o dane kliniczno-epidemiologiczne oraz anatomiczne i histologiczne. Podkreślają znaczenie ścisłej współpracy endoskopisty i patomorfologa na każdym etapie diagnozowania GERD.


  10/10

  Tytuł oryginału: Przełyk Barrett'a: diagnostyka i zasady nadzoru endoskopowo-histopatologicznego.
  Tytuł angielski: Barrett esophagus: diagnostics and principles of endoscopic and histopathological surveillance.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Wojtuń Stanisław, Gil Jerzy
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (3) : XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP s.203-205, bibliogr. 38 poz., sum. - 15 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP nt. leczenia chorób trzustki i schorzeń przewodu pokarmowego Rynia 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstwiono współczesne poglądy na etiopatogenezę i rozpoznawanie przełyku Barrett'a. Podkreślono udział endoskopowego badania przełyku z następowym badaniem histopatologicznym oligobiopunktatów w tym procesie diagnostycznym. Zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy endoskopisty i patomorfologa zarówno w procesie diagnozowania przełyku Barrett'a jak i w nadzorowaniu jego przypadków z rozpoznanymi stanami przednowotworowymi. Zwrócono uwagę na znaczenie nowoczesnych technik umożliwiających uwidocznienie makroskopowe obszarów zmienionej błonie śluzowej przełyku w uprecyzyjnieniu miejsc pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Istniejące różnice poglądów dotyczących właściwie wszystkich aspektów przełyku Barrett'a powinny stać się podstawą do jak najszybszego dopracowania się standardów diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych dla tego schorzenia.

  stosując format: