Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV).
Tytuł angielski: Histopathological evaluation of the oral mucosa in patients after renal transplantation and with HPV infection.
Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Fiedor Piotr, Grabowska Kinga, Duszek Monika, Wojtowicz Andrzej
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical and histopathological evaluation of the oral mucosa changes in patients with renal graft and active HPV infection and also epidemiological analysis of the papilloma cases in patients undergoing treatment at the Department of Oral Surgery in 1999-2000. The study group consists of 10 patients (8 women, 2 men), age 23-58, 2 to 18 years after renal transplantation, with confirmed HPV infection in anogenital area. Every patient undergoes immunosuppressive treatment, consisting of Encorton, Azathioprine and Cyclosporine A. During dental examination and treatment the samples of the oral mucosa were taken for further histopathological diagnostics. Typical papillomatosous changes of the oral mucosa were rare. However the histopathological examinations revealed characteristic signs of HPV infection: koilocystosis, dyskeratosis, parakeratosis. In one case high degree dysplasia was found. Our results give evidence that even in lack of clinical changes of the oral mucosa we always should consider the possible existence of subclinical HPV infection. It is important, because patients undergoing immunosuppression have high risk of carcinogenesis caused by oncogenic types of HPV.


  2/8

  Tytuł oryginału: Inżynieria tkankowa w chirurgii stomatologicznej - przegląd nowych materiałów i technik.
  Tytuł angielski: Tissue engineering in oral surgery - review of new methodology.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Szostak Dominika, Malejczyk Jolanta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.41-45, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to review of new methods of tissue and bone augmentation (GTR, GBR) in dentistry, using different materials on the base of literature and our clinical experience. Syntehtic and natural materials were to described and compared to the golden standard (autogenous bone). The review contains the results of mechanical properties of bone substitutes and bone chips. Platelet reach plasma (PRP) and Bio-Oss composed transplant were used in our clinic in cases after cystectomy, trauma and in periodontology.


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena przebudowy struktur kostnych wokół implantów tytanowych na podstawie analizy matematycznej obrazów rentgenowskich.
  Tytuł angielski: The evaluation of bone structure around the titanium implants on the basis on mathematical analysis of radiograms.
  Autorzy: Kryst Leszek, Chaberek Sławomir, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.147-154, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny wmagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskopowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania, napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem przedstawionej pracy jest próba obietkywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantó stoamtologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazó radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowaniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry, jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury tkanki kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na prównywanie tych obraz ze znormalizwanym histogramem prawidłowej (nienaruszonej) mikrostruktury kostnej. Przeporwadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonalnym obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych obiektywnych infomracji dotyczących oceny kinetyki przemian zachodzących w tkance kostnej. Może być zatem użytecznym narzędziem badawczym w ocenie konstrukcji opartych na wszczepach w każdym okresie czasu oraz do oceny gojenia się kości.

  Streszczenie angielskie: Rentgenodiagnosis of integrated dental implants has been evaluated subjective sofar. The aim of the presented paper is an objective, noninvasive method of bone analysis around the implant. This analysis was based on digital radiographic images and their mathematical transformation. Four parameters of histograms of the intensity, characterizing bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery, as well as intact bone as a control, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The significant statistically differences on all parameters for examined images were found, mainly for 3 versus 12 months, because the bone remodelling process around the implants in comparison to the control bone is more intensive. This digital methodology used for the description of radiographic images is objective and allows for the non-invasive evaluation of the kinetics of bone remodelling after implantology treatment and seems to be useful for evaluation of bone healing process in time.


  4/8

  Tytuł oryginału: Badania densytometryczne żuchwy mężczyzn w przebiegu osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of mandibula bone density in renal osteodytrophy in men.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Grabowska Kinga, Kukuła Krzysztof, Fołtyn Paweł, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Adamczyk Ewa, Markiewicz Hanna, Fiedor Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.195-201, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o możliwości podjęcia rehabilitacji implantologicznej pacjenta jest odpowiednia ilość oraz gęstość tkanki kostnej. Dla prawidłowj oceny gęstości żuchw pacjentów z osteodystrofią nerkową stworzono model densytometryczny dla różnych stref anatomicznych na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych w systemie Planmeca oceniane przy wykorzystaniu programu Wix Vin 2000. W oparciu o stworzony cyfrowy model densytometryczny żuchw zdrowych mężczyzn, stwierdzono obniżoną gęstość optyczną kości żuchw u mężczyzn po przeszczepieniu nerki, najsilniej zaznaczoną w trzonie i kącie. Autorzy podjęli próbę dyskusji nad możliwością zawężenia przeciwwskazań do rehabilitacji implantologicznej u chorych z osteodystrofią nerkową.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiałów ksenogenicznych w regeneracji ubytków kostnych szczęk w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: The use of bone substitutes in regeneration of jaw bone defects. Data from Oral Surgery Department in Warsaw, during the 1999-2001 years.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Plakwicz Paweł, Thun-Szretter Krystyna, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Barbara, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.273-279, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili metody augmentacji kości z wykorzystaniem preparatów naturalnych: Bio-Oss oraz błony zaporowej Bio-Gide. W pracy przedstawiono wyniki leczenia 26 przypadków różnych ubytków kostnych szczęk. Ta nowoczesna metoda terapii wykorzystująca zdobycze inżynierii tkankowej znalazła zastosowanie w leczeniu ubytków po zabiegach resekcji wierzchołków korzeni zębów po wyłuszczeniu torbieli zapalnych, rozwojowych, przyzębnych w periodontopatiach oraz w implantologii.


  6/8

  Tytuł oryginału: Osteogenic properties of various HeLa cell lines and the BMP family genes expression.
  Autorzy: Kochanowska I. E., Włodarski K., Wojtowicz A., Niemira K., Ostrowski K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.58-62, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossicles were included in thigh muscles of immunosuppressed mice by implantation of suspension of several HeLa cell lines. These ossicles are the object of our research on osteoporosis. It was found that various HeLa cell lines differ in their potential to induce osteogenesis. In the previous paper we demonstrated the involvemen of bone morphogenetic proteins (BMP-4 and BMP-6) secreted by HeLa cells in this phenomenon. In the present paper we try to find out the reason of the heterogeneity of various cell lines regarding the differences in their osteoinductive potencies. By the use of semiquantitative RT-PCR the differences in mRNA expression for several isoforms of BMP proteins in examined HeLa cell lines were found. The presence or absence of some of the BMP isoforms seems to be correlated with the quantity of heterotopically induced mineralised tissues. This was measured by weighting the deposited mineral after digestion of soft tissues surrounding the induced ossicles. This finding is supporting the thesis on high and uncontrolled heterogeneity of various HeLa cell lines used all over the world.


  7/8

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna metoda oceny przebudowy tkanki kostnej przy wykorzystaniu fourierowskiej analizy obrazu: po wszczepieniu masy płytkowej i Bio-Oss oraz wokół implantów.
  Tytuł angielski: Non-invasive method of bone remodeling evaluation, using Fourier analysis of radiograms: after PRP-Bio-Oss grafts, and around the dental implants.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Kryst Leszek, Chaberek Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.4-9, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny, wymagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskpowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem pracy jest próba obiektywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantów stomatologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazów radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na porównywanie ich obrazów ze znormalizowanym histogramem prawidłowej nienaruszonej mikrostruktury kostnej. Przeprowadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonowaniem obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta, a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących oceny kinetyki przemian ...

  Streszczenie angielskie: The evaluation of rentgenodiagnosis of intergrated dental implants have had a subjective character, until now. This study concern the proposal of mathematical, non-invasive evaluation of bone regeneration of alveolar process of the maxilla at the 18 years old patient, who suffers from a car accident trauma, treated by GBR (guided bone regeneration using an autogenic platelet rich plasma-PRP with the Bio-Oss and bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery. The trabecular structure of regenerated and intact bone was compared using the Fourier analysis of radiograms. The radial and spatial distribution of Fourier transforms showed, that the original trabecular pattern, which exists in the intact bone on both sides of the defect, is replicated in the evident way in the regenerated bone. The presence of replication in original like trabecular pattern in regenerated bone allows for to think that genetic mechanisms influence the organisation process of the trabecular pattern in regenerated bone tissue, probably, under the main influence of the growth factors included in autologous PRP. Four parameters of histograms, which characterized the bone microstructure around the implant, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The statistically significant differences, concerning all of the parameters for examined images, were found, mainly in the comparison of periods of 3 versus 12 months, what is concerned with the bone ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Disturbed pattern of collagen fibres in dentinal dysplasia type I.
  Tytuł polski: Zaburzona architektonika włókien kolagenowych zębiny w przebiegu dysplazji zębinowej typu I.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Chaberek Sławomir, Hulisz-Secomska Małgorzata, Yamauchi Mitsuo, Ostrowski Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.169-175, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histological analysis of distribution of collagen fibres in the molar of the 15 year-old patient showing features typical for type 1 dentinal dysplasia (DD-I) is documented and described. In order to evaluate the distribution pattern of collagen fibres, we used a polarising microscope to photograph the Sirus-red stained undecalcified dentine sections in crossed analyzer and polarizer. The enhanced image of birefringent collagen fibres stained by Sirus-red shows the chaotic distribution of collagen bundles. In one field of view, the circular distribution of these fibres created even the "maltasian" cross, similar to the ones formed over Haversian systems. We described mathematically the "obvious" chaotic distribution of collagen fibres using Fourier analysis and calculating the fractal dimension value of their structural pattern. It is concluded that the unusual mineralization pattern seen in the DD-I dentin is due in part to the primary error in synthesis and spatial distribution of collagen fibres.

  stosując format: