Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTECKA-ŁUKASIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Polymorphonuclear leukocyte collagenase as an indicator of the juvenile idiopathic arthritis activity.
Tytuł polski: Kolagenaza leukocytów krwi obwodowej jako wskaźnik aktywności młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Autorzy: Musiej-Nowakowska Elżbieta, Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Maśliński Sławomir
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.5-13, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 58 dzieci chorych na idiopatyczne młodzieńcze zapalenie stawów (mizs.) oceniono zmiany aktywnej i latentnej formy kolagenazy granulocytów obojętnochłonnych (PNM) krwi obwodowej, z uwzględnieniem liczby leukocytów krwi obwodowej, 3 postaci klinicznych mizs., aktywności klinicznej i laboratoryjnej choroby oraz obecności wysięku stawowego u ocenianych chorych. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych dzieci. Stwierdzono istotnie statystycznie większą aktywność kolagenazy PNM leukocytów u dzieci z postacią uogólnioną i skąpostawową mizs. w porównaniu z grupą kontrolną. U chorych z postacią wielostawową choroby aktywność kolagenazy PNM leukocytów była niższa niż w grupie kontrolnej, ale różnice nie były statystycznie istotne. Liczba leukocytów krwi obwodowej nie korelowała z aktywnością kolagenazy PNM leukocytów. Wartości kolagenazy latentnej w komórkach krwi tylko chorych z postacią skąpostawową były istotnie wyższe od wartości tego enzymu w grupie kontrolnej. Wykazano istotne powiązanie pomiędzy aktywnością kolagenazy PNM leukocytów a obecnością wysięku stawowego u ocenianych chorych oraz podwyższenie aktywności enzymu u niektórych dzieci, u których rutynowe wskaźniki zapalenia były prawidłowe. Uzyskane wyniki wskazują, że PMN leukocyty dzieci chorych na mizs. są "częściowo" zaaktywowaane już na obwodzie, ale stopień ich aktywacji jest różny w wyodrębnionych podgrupach klinicznych. Aktywność badanego enzymu może być wartościowym wskaźnikiem aktywności choroby, szczególnie postaci skąpostawowej mizs.

  Streszczenie angielskie: In 58 children with JIA and 23 age-matched healthly controls the blood leukocyte PMN collagenase was determined. A significant increase in the level of active collagenase was observed in systemic and pauciarticular forms of JIA and a close positive relation was found between the level of both (active and laten) leukocyte collagenase and joint effusion. It is concluded that PMN - leukocytes in systemic and pauciaticular form are already "partially" activated in the peripheral blood and that the level of active leukocyte collagenase may be a valuble index of disease activity, especially in the pauciarticular form of JIA.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ krioterapii na przebieg odczynu zapalnego. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Influence of cryotherapy on the course of inflammatory process. Experimental study. [P.] 1.
  Autorzy: Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Księżopolska-Orłowska Krystyna, Burakowski Tomasz, Marton Agnieszka, Maślińska Danuta, Ciurzyńska Grażyna, Wątroba Mateusz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.28-35, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ skojarzonego stosowania krio-, farmako- i kinezyterapii na przebieg poadiuwantowego zapalenia stawów u szczurów. Zwierzęta oziębiano parami ciekłego azotu, a ich ruch odbywał się na specjalnej bieżni. Stosowano preparaty o przewadze działania na cyklooksygenazę 1 lub cyklooksygenazę 2 oraz hydrokortyzon. Wykazano, że najbardziej korzystnie przeciwzapalnie działa łączne stosowanie krioterapii oraz inhibitorów cyklooksygenazy 2. Działanie krioterapii związane jest z pobudzeniem osi podwzgórze przysadka-nadnercza, podwyższeniem histaminy we krwi oraz zwiększeniem aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The influence of the combined kinezy-, pharmaco- and cryotherapy on the course of post adjuvant arthritis in rats was studied. The animals were cooled with the vapour of liquid nitrogen, and their movement was carried out on specially constructed treadmill. The drugs with majority of action against cyclooxygenase-1 or cyclooxygenase-2 and hydrocortisone were employed. It was shown that the most beneficial anti-inflammatory effect arises from concomitant use of cryotherapy and cyclooxygenase-2 inhibitors. The effect of cryotherapy relates to activation of the hypothalamus-pituitary-supra renal glands axis, increased levels of the histamine in the blood and increased metabolic activity of the neutrophils.

  stosując format: