Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTASZEK-SŁOMIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z dysfunkcją narządu żucia z wykorzystaniem artykulatora nastawnego - Condylatora.
Tytuł angielski: A study of diagnosis and treating patients with oromandibular functional disorders using adjustable articulator - Condylator.
Autorzy: Czubak Konrad, Kaska-Czubak Olga, Krajewska Monika, Wojtaszek-Słomińska Anna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.324-330, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pierwsze doświadczenia ze współpracy pomiędzy Zakładami Parodontologii i Ortodoncji AM w Gdańsku oraz Zakładerm Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii w Łodzi, w doskonaleniu metod diagnozowania i leczenia szczególnie trudnych przypadków dysfunkcji narządu żucia przy użyciu artykulatora nastawnego - Condylatora. Badaniami objęto 10 osób, w tym 6 osób z rozpoznaniem zespołu bólowego dysfunkcji narządu żucia, 3 osoby z przemieszczeniem krążka bez zablokowania i jedna osoba z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem. W pracy omówiomo szczegółowo i zilustrowano diagnostykę i przebieg terapii u pacjentki z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Authors present their first experiences in diagnosis and treatment of very difficult cases of oromandibular disorders, using adjustable articulator - Condylator. It was a co-operation between Departments of Periodontology and Orthodontics Medical University of Gdańsk and Department of Neurology and Oromandibular Disorders of the Institute of Dentistry Medical University of Lodz. A group of 10 patients were examined, in 6 cases the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was found, in 3 cases the approximal disc displacement with reduction was diagnosed and one patient was suffering from the disc displacement without reduction. The diagnosis and therapy of a patient with temporomandibular joint pain disfunction syndrome was described and illustrated.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu do rozrywania szwu podniebiennego.
  Tytuł angielski: The application of Rapid Maxillary Expander (RME).
  Autorzy: Niekra Maria, Wojtaszek-Słomińska Anna, Niekra Marcin
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (3) s.7-11, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tematem pracy jest opis budowy i działania aparatu Hyrax, służącego do rozrywania szwu podniebiennego. Zastosowanie aparatu zaprezentowano na przykładzie leczenia trzech pacjentów w różnym wieku. Średni czynny czas leczenia u przedstawionych osób wynosił od 4 do 6 tygodni. Po leczeniu czynnym stosowano leczenie retencyjne. Na podstawie poczynionych obserwacji możemy stwierdzic, że leczenie zgryzów krzyżowych aparatem Hyrax jest efektywne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work is to describe Rapid Maxillary Expander (RME) structure and function. The appliance is used to open the palatal suture. RME function is presented on treatment of three patients at different ages. Mean active treatment period in this patients was from 4 to 6 weeks. Active treatment was then followed by retention treatment. Observation results allow us to state, that cross bites treatment with RME is effective.


  3/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 78 Kongresu EOS.
  Autorzy: Wojtaszek-Słomińska Anna
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.51-52, il. - 78 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego Sorrento 04-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne


  4/4

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z pobytu na The 9th International Congress on Cleft Palate and Related Craniofacial Anomalies.
  Autorzy: Wojtaszek-Słomińska Anna
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.27-29, il. - 9 Międzynarodowy Kongres nt. rozszczepu podniebienia i wad rozwojowych twarzoczaszki Goeteborg 25-29.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: