Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJTACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Linijna hiperpigmentacja skóry indukowana przez bleomycynę.
Tytuł angielski: Linear skin hyperpigmentation induced by bleomycin.
Autorzy: Wojtacki Janusz, Subotowicz-Zimniak Anna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.211-213, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 42-letniego mężczyzny z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej, u którego po podaniu dożylnym 90 mg/mý bleomycyny pojawiła się linijna hiperpigmentacja, głównie w obrębie skóry klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of 42 year-old-man with Hodgkin disease, who has experienced linear hyperpigmentation of the skin, localized mainly in the thoracic region which was related to intravenous administration of 90 mg/mý bleomycin.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia cytotoksycznego na tkankę kostną.
  Tytuł angielski: The effect of cytotoxic treatment on bone tissue.
  Autorzy: Leśniewski-Kmak Krzysztof, Wojtacki Janusz, Pawlak Wojciech Z.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.490, 492, 494-496, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dostępnej literaturze można znaleść pozycje dotyczące oprócz wielu innych objawów niepożądanych leczenia chemicznego, również doniesienia o niekorzystynym wpływie chemioterapii na tkankę kostną. Wpływ ten obserwowano z jednej strony niejako przy okazji cytotoksycznego leczenia przeciwnowotworowego lub w przypadkach kolagenoz. Były to zmiany dostrzegalne w klinicznym i radiologicznym badaniu kości. Z drugiej strony prowadzono badania mające na celu zobiektywizowanie tych obserwacji i dowiedzenie ich rzeczywistego związku z leczeniem cytotoksycznym. Było to przede wszystkim badanie gęstości mineralnej kości (BMD), ale także badania biochemiczne oraz radiometryczne. Odrębną grupą badań związanych z toksycznością cytostatyków dla tkanki kosntej były doświadczenia laboratoryjne, szczególnie na zwierzętach. Pozwoliły one na inwazyjne zaobserwowanie procesów zachodzących w tkance kostnej po podaniu cytostatyków. Były to przede wszystkim badania histomorfometryczne, niekiedy skorelowane z biochemicznymi. Wszystkie te obserwacje pozwalają na zorientowanie się w różnorodności zmian zachodzących w kości i jej komórkach pod wpływem chemioterapii. Szczególne znaczenie zdaje się mieć ablacyjne działnie cytostatyków na gonady. Nie bez znaczenia są jednak inne mechanizmy, w tym również bezpośrednie oddziaływanie leku na komórki kości i jej substancji międzykomórkowej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Cisplatyna w skojarzeniu z winorelbiną u chorych na zaawansowanego raka piersi po wyczerpaniu możliwości leczenia hormonalnego i antracyklinami.
  Tytuł angielski: Salvage treatment with cisplatin and vinorelbin in patients with advanced breast cancer.
  Autorzy: Pikiel Joanna, Karnicka-Młodkowska Hanna, Piwowar Andrzej, Wojciechowska Anna, Wojtacki Janusz, Pikiel Paweł
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.93-96, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności schematu cisplatyna/winorelbina u chorych na raka piersi w kolejnym rzucie leczenia, w aspekcie odsetka remisji, tolerancji leczenia oraz czasu przeżycia. W okresie od lipca 1997 r. do września 2001 r. leczono 39 chorych (38 kobiet i 1 mężczyznę) w wieku 35-69 lat, z histologicznie potwierdzonym rakiem piersi, u których wyczerpano możliwości dotychczas stosowanego leczenia. Metody: Cisplatyna - 80 mg/mý i.v. pierwszego dnia; winorelbina 25 mg/mý i.v. pierwszego i ósmego dnia, cykle co 21 dni. Leczenie kontynuowano do czasu progresji lub nietolerancji leczenia, liczba podanych kursów wynosiła 1-8 (średnia 4). Wyniki: Ocenie poddano 38 chorych. Na leczenie odpowiedziało 21 chorych (55 proc.), w tym u 3 (7.8 proc.) osób uzyskano całkowitą regresję. Czas do progresji wahał się od 1-11 miesięcy (mediana 5 miesięcy). Czas przeżycia wahał się od 2 do 43 miesięcy, mediana przeżycia w całej grupie wynosiła 8 miesięcy i była wyraźnie dłuższa w grupie chorych którzy odpwiedzieli na leczenie: odpowiednio 9 miesięcy vs. 5 miesięcy. Objawy niepożądane: Najczęściej obserwowano łysienie (81.5 proc.), neutropenię (58 proc.) głównie w stopniu 1 i 2 wg WHO, anemię (42 proc.) i osłabienie (37 proc.). Wnioski: Cisplatyna z winorelbiną wydaje się być aktywnym sposobem leczenia chorych na raka piersi, u których wyczerpano możliwości innego leczenia systemowego.

  Streszczenie angielskie: The result of salvage treatment with cisplatine - 80 mg/mý i.v. d1 and vinorelbine - 25 mg/mý i.v. d1 and 8 every 21 days are presented. From July 1997 to September 2001 - 39 patients (38 women and 1 man) were treated. All patients were treated until progression or intolerance. Mean number of cycles was 4 (from 1-8). Results: Overall response rate was - 55 p.c. with 7.8 p.c. of complete response. Response duration was 1 to 11 (median 5 months) and median survival time 8 (from 2 to 43). Median survival was longer in responders: 9 months vs. 5 months. Side effects: alopecia - 81.5 p.c., neutropenia - 58 p.c., anemia - 42 p.c., fatigue - 37 p.c.

  stosując format: