Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJDA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Monitorowanie dobrostanu płodu w stanach zagrożenia niedotlenieniem w trakcie porodu z wykorzystaniem płodowego elektrokardiogramu za pomocą systemu STAN S 21.
Tytuł angielski: Intrapartum fetal monitoring during hypoxia - the computerized analysis of the ST segment (System Stan S 21).
Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Sławska Helena, Kowalski Tomasz, Wojdan Robert
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.138-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/17

  Tytuł oryginału: Leczenie ludzkim rekombinowanym aktywowanym czynnikiem VII (rFVIIa, NovoSeven**R) w przypadku łożyska przodującego przyrośniętego.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Waksmański Bogdan, Pabian Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.145-147, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/17

  Tytuł oryginału: Oczekiwania rozmówców niesłyszących i słyszących wobec siebie jako przesłanki do programów pracy logopedycznej.
  Tytuł angielski: Mutual expectations of deaf and hearing speakers as a premise for programmes of logopeadic work.
  Autorzy: Krakowiak Kazimiera, Muzyka Ewa, Wojda Piotr
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.67-85, bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/17

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  5/17

  Tytuł oryginału: Salt iodination as a effective method of iodine supplementation.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Kondracka Agnieszka, Słoń Milena, Wojda Marzena, Nauman Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR288-CR291, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In January 1997 a new approach to preventing iodine deficiency was introduced in Poland. The goal of the present study was to determine whether the mandatory iodization of kitchen salt (30 mg KI/kg) has had any impact on ioduria. Material/Methods: The study was performed on 29 healthy volunteers, aged 22-29 (average age 23.93 ń 1.14), examined in 1996 and retested after 36 months of iodine supplementation in 1999. Each person underwent a physical examination and thyroid ultrasonography. The iodine level was determined using morning urine samples. Results: For the duration of the study thyroid volume remained unchanged, ranging from 11.48 ń 3.89 ml in 1996 to 12.11 ń 3.85 ml in 1998. THe echostructure was normal in all subjects both in 1996 and in 1999. In 1996 the iodine concentration in urine (ICU) in the study group averaged 100.4 ń 41.5 ćg/L (range from 43.3 to 175.6 ćg/L). Seventeen persons had an iodine cncentration below 100 ćg/L. In 1999 the average ICU was 140.7 ń 78.87 ćg/L. Three subjects had a lower ICU in 1999 (53.93 ń 24.65 ćg/L) than in 1996 (104.1 ń 24.6 ćg/L). These persons claimed to have completely eliminated the use of added salt in their diet. Conclusion: We conclude that mandatory iodine supplementation method is sufficiently effective when salt is used in the diet. In the case of restrictions on salt consumption the use of preparations containing iodine should be recommended.


  6/17

  Tytuł oryginału: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: Left atrium enlargement - electrocardiographic and echocardiographic study.
  Autorzy: Stawicki Sławomir, Filipiak Krzysztof J., Wojda Emil, Kowalik Ewa, Wisłowska Aleksandra, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA)a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64 ń 9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wynosił 4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitralną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA(V1). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LA (n1), wymiar większy LA(N2), pole przekroju LA (A1) i objętość LA (V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M1), wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiogrficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomięddzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dependence between left atrium (LA) enlargement derived from M-mode and 2-D echocardiography and electrocardiographic criteria. Material and methods: The study group comprised 40 consecutive patietns (pts), including 9 women and 31 men, aged between 39 and 85 years (mean age: 64 ń 9 years) and M-mode dimension of the LA measured from the parasternal long-axis view was 4.0 cm. Pts with chronic atrial fibrillation, pacemakers, pre-excitation syndrome, as well as artivicial mitral and aortic valves were excluded from the study. Echocardiography evaluated the dimension and volume of the LA. During the M-mode we determined the LA dimension (AP) and LA volume (V1). During the 2-D echocardiography apical 2-chamber view, we evaluated the small LA dimension (n1), large LA dimension (N2), LA cross-section area (A1) and LA volume (V2). During the apical 4-chamber view we evaluated the LA superior-inferior dimension (M1), lateral-medial LA dimesnion (M2), cross-section area (A2) and LA volume (V3). The standard ECG demonstrated 3 LA enlargement criteria: P-wave duration (TP), Macruz (WMA) and Morris (WMO) indexes. Results: We noted a significant correlation between WMO and echocardiographically evaluated V1, A2, AP, M1, N2 (r = 0.49, 0.45, 0.41, 0.39, 0.32, respectively). A significant correlation was also noted between WMA and echocardiographically evaluated V3, M2 (r = 0.40, 0.32, respectively). No significant correlation was found ...


  7/17

  Tytuł oryginału: Infertility status of male individuals with abnormal spermiogram evaluated by cytogenetic analysis and in vitro sperm penetration assay.
  Autorzy: Wiland Ewa, Wojda Alina, Kamieniczna Marzena, Szczygieł Monika, Kurpisz Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR394-CR400, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The possibility of a link between altered sperm morphology and functional ability, possibly reflected on the genetic level, is still a matter of controversy. 60 infertile males with pathological spermiogram and 14 healthy individuals with confirmed in vivo fertility were selected for our study. Ejaculated sperm was assessed according to the standard criteria set by the World Health Organization, which constituted a basis for subgroup classification. The sperm penetration assay (SPA) using human sperm and hamster oocytes was subsequently performed with concomitant cytogenetic analysis of peripheral blood leukocytes (PBL). More than 55 p.c. of infertile males with pathological spermiogram exhibited a decreased ability for penetration of the oocyte (SPA ó 30 p.c.). The lowest penetration ability was observed in the semen of patients with oligoasthenoteratozoospermia (OAT), of whom as many as 75 p.c. presented negative SPA values. We noted only 1 case of chromosome aberration (Robertsonian translocation) in the analyzed cohort of infertile patients. Strikingly, in the identified group of infertile patients with chromosome structural polymorphism (acrocentric chromosomes), we revealed a statistically significant decreased rate of sperm - oocyt penetration. A causative link may exist between sperm malfunction and a specific feature of the chromosome variants detected in the blood leukocytes of infertile males with pathological spermiogram.


  8/17

  Tytuł oryginału: Resistance of Klebsiella pneumoniae strains producing and not producing ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) type enzymes to selected non-beta-lactam antibiotics.
  Autorzy: Sękowska Alicja, Janicka Grażyna, Kłyszejko Czesław, Wojda Małgorzata, Wróblewski Marcin, Szymankiewicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR100-BR104, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bacteria of the Klebsiella genus may cause numerous infections in human, which are often treatead with beta-lactam antibiotics. The fundamental mechanism of Klebsiella resistance to penicillns or cephalosporins involves the production of enzymes - extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs). Because of resistance of many Klebsiella spp. strains to beta-lactams, alternative antibiotic therapy can make use of aminoglycosides and quinolones. Material/Methods: The study analyzed the prevalence of ESBL - type enzymes among 256 Klebsiella pneumoniae strains isolated from various clinical materials collected from patients hospitalized between 1997 and 2000. ESBLs were detected by double-disk synergy test (DDST). The prevalence of strains resistant to selected aminoglycosides (gentamicin, amikacin, netilmicin) and quidolones (ciprofloxacin, norfloxacin, nalidixic acid) in the particular years was analysed. Drug sensitivity was determined by disk-diffusion method according to the recommendations of the National Reference Center for Microbial Drug Sensitivity. Results: During the analyzed time interval, a significant increase of the number of K. pneumoniae ESBL(+) strains was noted: in 1997 - 16.5 p.c. (14/85) and in 2000 - 40.4 p.c. (22/54) (p 0.001). Among the ESBL (+) strains, an increase of the number of starins resistant to the tested antibiotics, excepto for anlidixic acid, was demonstrated. Conclusion: A statistically significant increase of multidrug-resistant K. pneumoniae strains, including strains producing ESBLs, was demosntrated in the analyzed material.


  9/17

  Tytuł oryginału: Wybór miejsca pracy i kierunku specjalizacji przez studentów VI roku AMG w latach 1998/1999 i 1999/2000
  Autorzy: Wojdak-Haasa Ewa, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.359-363, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  10/17

  Tytuł oryginału: Mizoprostol w położnictwie - rola, zastosowanie, kontrowersje.
  Tytuł angielski: Misoprostol in obstetrical use - controversies surrounding its role and application.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Radecki Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.38-41, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od kilku lat w arsenale prostaglandyn stosowanych w położnictwie pojawił się mizoprostol, lek dotychczas zarejestrowany do leczenia choroby wrzodowej, będący syntetycznym analogiem PGE1. Mimo braku rejestracji w położnictwie jest on szeroko stosowany ze względu na skuteczność, stabilność chemiczną i niską cenę. Jego podawanie w ciąży donoszonej z żywym płodem jest przedmiotem burzliwej międzynarodowej dyskusji, do której chcą się włączyć autorzy.

  Streszczenie angielskie: Misoprostol, a synthetic analogue of PGE1, so far registered for ventricular ulcer treatment, appeared a few years ago among several prostaglandins applied for obstetrical purposes. Despite lack of registration as an obstetrical medicine. Misoprostol is widely administered because of its effectiveness, chemical stability and low price. Use of Misoprostol close to 40 week live delivery is under stormy international discussion, in which we would like to participate as well.


  11/17

  Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania czasu trwania karmienia piersią w Polsce : praca doktorska
  Autorzy: Wojdan-Godek Elżbieta, Mikiel-Kostyra Krystyna (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Zakład Promocji Karmienia Piersią w Warszawie
  Źródło: 2002, 134 k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/17

  Tytuł oryginału: Changes in the distribution of sugar receptors in blood vessels and cell elements of rat brain caused by photochemically induced focal ischaemia.
  Autorzy: Szumańska Grażyna, Gadamski Roman, Victorov Ilja V., Barskov Igor V., Wojda Renata, Krzywicka Jolanta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.193-202, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The lectin technique was applied to the histochemical studies of glycoconjugates comprising membranes of capillary endothelial cells and other cellular elements of the CNS. In the studies we used the following lectins: Concanavalian A (Con A), Bandeirea simplicifolia agglutinin (BS-I), Helix pomatia agglutinin (HPA), Ricinus communis agglutinin (RCA-120), Wheat germ agglutinin (WGA). We noticed changes in the localisation of the glycoconjugates, which are the results of cerebral ischaemia caused by focal irradiation of the left hemisphere of the brain after the previous intravenous injection of control animals with Rose bengal. The described changes seem to be the result of disturbances of the functioning of the blood-brain barrier, which was previously described (Gadamski et al. 2001). In this study, however, we have shown morphological and histochemical changes, which lead to the translocation of examined glycoconjugates within the appearing necrosis areas, arround them and in the regions significantly distant from them. This refers to neurones, glial cells and endothelia of brain vessels. So we have described a clear diminution of Con A and HPA-positive recpetors from neocortical and hippocampal neurones. The Con A receptors appeared however in morphologically changedd, contracted capillaries and HPA receptors in macrophages and reactive cells of necrosis areas. In these areas the BSI-I receptors also appeared and additionally labelled astrocytes in the hippocampuss and oligodendrocytes in the corpus callosum. The endothelial glycoconjugates visualised by RCA-120...


  13/17

  Tytuł oryginału: Motywy oraz oczekiwania związane z podjęciem zaocznych studiów magisterskich w Oddziale Pielęgniarstwa AM w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Motives and expectations relating to commencement of extramural master's studies at the Nursing Department of the Gdańsk Medical University.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta, Zarzeczna-Baran Marzena, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.201-208, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/17

  Tytuł oryginału: The fetus papyraceous - clinical case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Cholewa Dariusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.59-61, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Authors present the case of trigeminal pregnancy complicated with an early death of the one of foetuses. Thorough monitoring and appropriate therapeutic procedures enabled continuation of the pregnancy till the 35th week of its duration and ending it with the delivery of two healthy foetuses. The described case of trigeminal pregnancy disturbed with death of one foetuses is an example of conservative, effective procedure in this pathology of pregnancy.


  15/17

  Tytuł oryginału: Acute pancreatits during pregnancy - case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Tyczyński Andrzej, Wojdan Robert, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.62-63, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of acute pancreatitis in pregnancy with remarkable changes in mother's lipid metabolism. Pregnancy and hyperlipidaemia are among rare cases of acute pancreatitis. On the other hand acute inflammation of pancreas is thought to be one of most serious abdominal organ disasters. This is very serious threat to life of the mother and foetus, and demands efficient co-operation between obstetricians and surgeons in introducing both conservative and surgical treatment.


  16/17

  Tytuł oryginału: Sposoby spędzania wolnego czasu przez studentów Akademii Medycznej w Gdańsku i zawarte w nich zachowania zdrowotne.
  Tytuł angielski: Means of spending free time of students of Medical University in Gdańsk and health behaviour implied in them.
  Autorzy: Wojdak-Haasa Ewa, Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.564-570, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problematyka czasu wolnego to dziedzina, która interesuje badaczy nauk społecznych, medycznych, ekonomicznych. Wobec różnorodności form spędzania wolnego czasu, zajmują się nią organizatorzy życia społecznego. Ludzie natomiast, mimo technicznych udogodnień, uważają, że czasu wolnego mają coraz mniej. Ta pozorna sprzeczność wynika zapewne stąd, że czas po pracy czy zajęciach na uczelni jest czasem "zagospodarowanym". Studenci medycyny postrzegani są przez innych, a także przez samych siebie, jako grupa, która ma szczególny deficyt wolnego czasu. Przeprowadzono badanie ankietowe na temat niektórych aspektów czasu wolnego i zdrowego stylu życia w praktyce studentów VI roku wydziału lekarskiego oraz I roku analityki medycznej AM w Gdańsku. Jedno z pytań dotyczyło sposobu spędzania wolnego czasu przez respondentów. Zapytano o czas poświęcany na oglądanie telewizji, o uprawianie jakichkolwiek form aktywności fizycznej. Stwierdzono istotne różnice w formach spędzania wolnego czasu między studentami wydziału lekarskiego i analityki medycznej. Wśród pierwszej grupy ankietowanych najwięcej, bo około 48 proc. wskazywało na czytanie książek, 46 proc. na sport rekreacyjny, a około 40 proc. podawało, że wówczas śpi. Studenci analityki na to samo pytanie odpowiadali, że w wolnym czasie uczą się (blisko 41 proc.), chodzą na spacery oraz słuchają radia. W obu grupach studenci w miarę możliwości oglądają telewizję. Około 30 proc. studentów wydziału lekarskiego ogląda telewizję codziennie lub kilka razy w tygodniu, natomiast studentów analityki oglądając telewizję codziennie jest prawie...

  Streszczenie angielskie: Problems connected with the issue of free time are the field of interest for social, and medical scientists and economists. Medical students are perceived by others as well as by themselves as the group with free time deficiency. An inquiry was conducted on subject of some aspects of free time and healthy lifestyle in practice of VIth year students of Faculty of Medicine and Ist year students of Medical Analysis at the Medical University of Gdańsk. One of the questions in the inquiry was direct question about the ways of spending free time. There were differences in forms of spending free time between students of Faculty of Medicine and students of Medical Analysis. Among the first group examined the most, about 46 p.c., points to recreational sport as the form of spending free time: quite a lot of people read books, and about 40 p.c. of them sleep. Medical Analysis students asked the same question answer that they study during their free time - almost 41 p.c., they also go for walks and listen to the radio. On the grounds of the answer about practicing recreational sport we can assume that for the greatest part of the students such activities have become an obligatory part of their lifestyle and not everybody classifies them among free time activities. Students of both inquired groups fill their free time with number of activities, among which we can find those involving rest, health or entertiment.


  17/17

  Tytuł oryginału: Wybór zawodu a satysfakcja z pracy wśród studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Choice of the profession and the satisfaction from work among students of nursery faculty of Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.594-598, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wybór przyszłego zawodu jest sprawą bardzo istotną dla każdego młodego człowieka. Szczególny jest wpływ tej decyzji na uzyskiwaną później satysfakcję zawodową. W pracy dokonano próby oceny związku między wyborem zawodu pielęgniarki a osiąganiem satysfakcji zawodowej. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane metodą audytoryjną, zebrane przy użyciu ankiety wśród wszystkich studentów drugiego roku Oddziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. W sposób nieprzypadkowy wybrało ten zawód około 60 proc. badanych. Dokonano także próby oceny motywów wyboru zawodu pielęgniarki oraz ich wpływu na osiąganą satysfakcję zawodową, a ponadto przeanalizowano skłonność do zmiany zawodu, w zależności od sposobu jego wyboru. Uzyskane wyniki wskazują na różnice w osiąganiu satysfakcji zawodowej i chęci zmiany zawodu w zależności od motywów podjęcia nauki. Przeprowadzona analiza nie daje prawa do oceny jakości pracy poszczególnych grup, ale może być przyczynkiem do dalszych pogłębionych badań.

  Streszczenie angielskie: The choice of the future profession is very important to every young person. The influence of this choice on future occupational satisfaction is significant. In the paper there is presented the connection between the choice of nursery profession and achieved occupational satisfaction. The material was based on information gathered by anonymous questionnaires. The whole group of second year students of Nursery Faculty of Medical University of Gdańsk were interviewed by the questionnaire. For 60 p.c. of them the choice of the profession was not done accidentally. The evaluation of motives for selecting the nursery profession and its influence on future occupational satisfaction were studied. The tendency of changing the profession according to the way of work was also analysed. The resutls indicate the differences between achieved occupational satisfaction and the tendency of changing the profession depending on motives of taking up the studies. The results do not allow to estimate the quality of work of particular groups can be the introduction of following more through research.

  stosując format: