Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJCIECHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Angiografia TK z rekonstrukcją trójwymiarową i angioskopią wirtualną.
Tytuł angielski: CT angiography with 3D reconstruction and virtual angioscopy.
Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Sztuk Stanisław, Grotyńska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.50-54, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie spiralnej tomografii komputerowej umożliwiło stworzenie metody angiografii TK (aTK). Technika ta odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce układu naczyniowego skutecznie konkurując z angiografią. Aby uzyskać odpowiedniej jakości obrazy aTK, konieczny jest dobór odpowiednich parametrów; w szczególności dotyczy to szerokości wiązki, skoku, nakładki oraz opóźnienia skanowania. Autorzy omawiają parametry techniczne, których znajomość warunkuje wykonanie badania oraz zastosowania kliniczne aTK w badaniach tętnic mózgowych, szyjnych, nerkowych, trzewnych, płucnych i kończyn dolnych. Szczególną uwagę poświęcono użyciu metod postprocesingu umożliwiających otrzymywanie obrazów w rekonstrukcji trójwymiarowej (3D) oraz endoskopii wirtualnej. Porównano także aTK z aniografią, usg dopplerowską i anigoMR.

  Streszczenie angielskie: The introduction of helical CT allowed for creation of the computed tomography angiography method (CTA). The technique plays an increasingly larger role in the diagnostics of the vascular system, successfully competing with angiography. In order to achieve CTA images of an appropriate quality, it is necessary to select the right perimeters. It especially refers to collimation, pitch, increment and scan delay. The authors discuss technical perimeters, the konwledge of which is a condition for performing the examination. They present clinical applications of CTA as refers to intracranial vessels, carotid arteries, renal arteries, visceral arteries, arteries of lower extremities and pulmonary arteries. Special attention has been to the application of post-processing methods wich allow for obtaining images such as 3D reconstructions and virtual endoscopy. CTA has also been compared with angiography, US Doppler and MRA.


  2/17

  Tytuł oryginału: Thrombolysis in acute myocardial infarction. Results of the Polish part of the international multicentre INJECT study.
  Tytuł polski: Leczenie trombolityczne świeżego zawału serca. Porównanie skuteczności reteplazy i streptokinazy w polskiej części badania INJECT.
  Autorzy: Stępińska Janina, Sadowski Zygmunt, Banaszewski Marek, Szajewski Tomasz, Wojciechowski Dariusz, Kraska Tadeusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.175-187, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The INJECT trial was an international, multicentre, double blind study designed to evaluate effectiveness and safety of reteplase versus streptokinase in the treatment of acute myocardial infarction (MI). A total of 6010 patients, including 1098 Polish citizens, were recruited between August 1993 and September 1994. Aim. To compare demographic and clinical data of the Polish subgroup with that of the INJECT population as well as to analyse reteplase and sreptokinase efficacy in the Polish subgroup. Methods. The records of the Polish patietns were compared with the data of the remaining patients recruited in the INJECT trial. Results. The Polish population differed from the other patients in respect to a significantly higher prevalence of smokers, more frequent history of hypertension or ischaemic heart disease and younger age. A 35-day mortality rate was similar in the reteplase and streptokinase groups, both in the Polish and non-Polish population. Side effects profile and mortality rate due to stroke were similar in the Polish as well as in the remaining INJECT patients. A statistically significant higher incidence of in-hospital bleeding events in the Polish group was only due to the excess in minor bleedings. In both compared groups, reteplase proved to be at least equivalent to streptokinase but with a better side effects profile and much more simple administration. Conclusions. (1) The epdiemiological differences between the Polish population and the remaining patients included in the INJECT trial imply the need for more intensive primary and secondary prevention of coronary artery disease in Polish patients...


  3/17

  Tytuł oryginału: Złożone uszkodzenie okolicy trzustkowo-dwunastniczej po tępym urazie jamy brzusznej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Combined pancreaticoduodenal injury after blunt trauma - case report.
  Autorzy: Kaczmarek Bartosz, Borowiecki Andrzej, Miernik Maciej, Wojciechowski Grzegorz, Ostrowski Marek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.483-487, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z urazowym złożonym uszkodzeniem trzustki i dwunastnicy oraz naczyń okołotrzustkowych, u którego z powodzeniem wykonano duodenopankreatektomię ze splenektomią. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne powikłania: krwawienia do jamy brzusznej, ropnie wewnątrzbrzuszne, przetoki żółciowa i jelitowa. Omówiono diagnostykę i leczenie operacyjne tego typu urazów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a patient with a traumatic combined injury of pancreas, duodenum and peripancreatic vessels successfully treated by performing duodenopancreatectomy with splenectomy. Severe complications developed in postoperative period: postoperative haemorrhage, intra-abdominal abscesses, biliary and intestinal fistula. The diagnostics and operative treatment of such injury were discussed.


  4/17

  Tytuł oryginału: Dolne podwichnięcie stawu ramiennego po operacyjnym leczeniu złamań bliższego końca kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Inferior subluxation of humerus after surgery of fractures of proximal humerus.
  Autorzy: Dudko Sławomir, Wojciechowski Piotr, Kusz Damian, Wróbel Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pourazowe dolne podwichnięcie stawu ramiennego może wskazywać na uszkodzenie nerwów i z tego powodu może być objawem niepokojącym. Badano etiologię i częstość występowania podwichnięcia po operacyjnym leczeniu tych złamań w grupie 53 chorych. Przeprowadzono anlizę zdjęć rentgenowskich wykonywanych w trakcie leczenia. Dolne podwichnięcie rozpoznano u 22 (41,5 proc.) chorych (4-krotnie częściej w złamaniach wieloodłamowych) i spowodowane było pourazową atonią mięśnia naramiennego, wgnieceniem odłamów kostnych i krwiakiem śródstawowym rozciągającym torebkę. W omawianej grupie rozpoznano 4 podwichnięcia neurogenne. Dodatkowymi przyczynami podwichnięcia są: uraz chirurgiczny i unieruchomienie w ciężkim opatrunku gipsowym. Częstsze występowanie i dłuższe utrzymywanie się podwichnięć obserwowano po zespoleniach płytkowych (62,5 - 75 proc.), niż po śródszpikowych (13,6 - 34,1 proc.). Uznano, że pojawienie się podwichnięcia jest wypadkową wielu czynników. Podwichnięcie ze względu na częstość i powikłania wymaga diagnostyki, w leczeniu operacyjnym tych złmań nalęży stosować metody atraumatyczne, a w leczeniu pooperacyjnym należy unikać ciężkich gipsów i stosować wczesną rehabilitację.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic inferior subluxation of the humerus can be a possible cause of nerve injury and is therefore an alarming symptom. Etiology and frequency of subluxation after surgery of fractures of proximal humerus in group of 53 patients, including 4 cases of nerve injuries were studied. X-rays performed during treatment of this patients were analyzed. We confirmed high rate (41,5 p.c.) of this subluxation in our patients, 4 times more often in comminuted fractures, as result of deltoid atony, impaction of bony fragments and distention of the joint by hematoma. Surgical trauma and heavy cast immobilization were additional factors. We remarked after bone plating subluxation more frequent (62.5 - 75 p.c.) and duration longer than after nailing (13.6 - 34 p.c.). We concluded subluxation is secondary to many factors, needs meticulous evaluation for excluding injury of nerves, and for avoiding surgical trauma and cast immobilization should be minimalized.


  5/17

  Tytuł oryginału: A prospective comparison of antibiotic usage in pediatric surgical patients: the safety, advantage, and effectiveness of the surgical infection society guidelines versus a common practice.
  Autorzy: Górecki Wojciech, Grochowska Elżbieta, Krysta Mirosław, Wojciechowski Piotr, Taczanowska Anna, Stanek Beata
  Źródło: J. Pediatr. Surg. 2002: 37 (10) s.1430-1434, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The Surgical Infection Society (SIS) guidelines for antibiotic (Ab) usage minimally changed the surgical practice. The authors believed that clinical evidence of the safety, advantage, and effectiveness of SIS guidelines may improve inappropriate usage of Ab. Methods: A group of dedicated surgeons attempted to use Ab appropriately to SIS guidelines in their patients (group A). A comparison was made with a concurrent cohort of patients (group B), treated by surgeons who were nonsupporters of SIS guidelines. The trial was conducted in 378 children between. March 1999 and May 2000. The outcome measures were morbidity and mortality rates, Ab treatment duration, timing of administration, unjustified spectrum, and swith of Ab. Analysis of variance and Xý test were used in statistics. P value less than .05 was considered significant (s). results: Group A included 124 patients and Group B, 254. There were no intergroup differences in age, sex, and clen/contaminated/ratio of procedures. The mean duration of Ab treatment was 3.9 days in group A, versus 7.1 days in group B (s), with overall rate of appropriateness of 77 p.c. versus 36 p.c. (s) and no differences in mortality and morbidity rates. Conclusion: Perhaps these results may change Ab usage in pediatric surgery.


  6/17

  Tytuł oryginału: Problemy emocjonalne kobiet.
  Autorzy: Samochowiec Jerzy, Tymicz Agnieszka, Wojciechowski Bartosz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.75-76, 78, 81-82, 84, 86, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/17

  Tytuł oryginału: Rola tomografii komputerowej w diagnostyce układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Role of computed tomography as a diagnostic tool of the vascular system.
  Autorzy: Urbanik Andrzej, Chrzan Robert, Popiela Tadeusz J., Wojciechowski Wadim, Podsiadło-Kleinrok Beata, Grotyńska Małgorzata, Brzozowska-Czarnek Agata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.611-615, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiografia tomografii komputeowej (aTK) staje się coraz powszechniej stosowaną metodą w diagnostyce układu naczyniowego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia uzyskane na podstawie 1163 badań aTK. W 98 przypadkach były one podstawą do leczenia operacyjnego lub interwencyjnego. 65 badań wykonano jako kontrolne. ATK jest bardzo wiarygodną metodą diagnostyki naczyniowej. Jej dalszy postęp pozwoli na zastąpienie angiografii w większości klinicznych wskazań diagnostycznych.


  8/17

  Tytuł oryginału: Problem urazowości wśród żołnierzy służby zasadniczej w wybranej jednostce wojskowej.
  Tytuł angielski: The problem of incidence of traumas among privates in a selected military unit.
  Autorzy: Wojciechowski Przemysław, Lewandowski Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.217-218, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 126 urazów wśród żołnierzy służby zasadniczej. Określono przyczyny i okoliczności urazów. Scharakteryzowano rodzaj i ciężkość obrażeń. Stwierdzono, że najczęściej obrażenia dotyczą stopy ze stawem skokowym i ręki. Wykazano, że skutki urazów stanowią główną przyczynę czasowej niezdolności żołnierzy do pełnienia obowiązków służbowych.

  Streszczenie angielskie: An analysis was performed of 126 traumas in privates. The causes and circumstances of the traumas were determined. The types and severity of the traumas were characterised. It was found that the traumas involved most frequently the foot with the tarsal joint and the hand. It was demonstrated that the consequences of the traumas are the main cause of temporary inability of privates to fulfil duties.


  9/17

  Tytuł oryginału: Calcium blocker therapy before myocardial infarction increases post-infarction short - and long-term mortality. Data from the INJECT trial.
  Tytuł polski: Leczenie blokerami kanału wapniowego przed zawałem serca zwiększa ryzyko zgonu. Obserwacja wczesna i odległa. Wyniki na podstawie badania INJECT.
  Autorzy: Stępińska Janina, Sadowski Zygmunt, Szajewski Tomasz, Banaszewski Marek, Wojciechowski Dariusz, Kraska Tadeusz, Nartowicz Edmund, Kuch Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.512-519, tab., bibliogr. 16 poz. - 196 Kongres Europejskiego Towarzystwa KardiologicznegoKongres nt. niewydolności serca SztokholmGenewa 19971998 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Short-acting calcium channel blockers (Ca-blockers) have been shown in some studies to increase the risk of myocardial infarction (MI) and post-MI complications. Data from large, international, randomised studies such as the INJECT trial may bring new iportant inforamtion on the effects of medication used before MI, on the course of MI and post-MI complications. Aim. To assess the effects of beta-blocker and Ca-blocker therapy administsered prior to MI on the early and late outcome after MI. Methods. The study group consisted of 6001 patients with acute MI treated according to the INJECT protocol. The patients were divided into four groups according to the type of treatment before the index MI: Group I (n = 580) - patients treated with beta-blockers; Group II (n = 831) - patients treated with Ca-blocker or Ca-blocker treatment. The analysed end-points were 35- and 180-day mortality as well as angina recurrences, occurrece of heart failure, atrial fibrillation/flutter and asystole. Results. During hospital stay, supraventricular arrhythmias, asystole, recurrent ischaemia and heart failure occurred more frequently in patients from groups II and III than in other groups. Early mortality was significantly higher in group II (p 0.001) and group III (p 0.002) than in group IV. Late mortaltiy was the lowest in group IV, followed by group I. Cox proportional hazards multivariable analysis revealed that hypotension, Killip class (V (p 0.001), previous Ca-blocker (p 0.01) or Ca- and beta-blocker treatment (p 0.001) as well as previous MI (p 0.05) were the independent predictors of death. Conclusions. Compared with beta-blocker therapy or no treatment, previous use of Ca-blockers increases both early and long-term complication rates in patients with MI.


  10/17

  Tytuł oryginału: Badania hemodynamiczne obwodowego układu żylnego w zabiegach naczyniowych : [praca doktorska]
  Autorzy: Wojciechowski Robert, Rybak Zbigniew (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 51 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20119

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/17

  Tytuł oryginału: Powikłania totalnych alloplastyk stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Complications of hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Totuszyński Jerzy, Wróbel Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.93-97, bibliogr. 47 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu pośmiennictwa, przedstawiono wybrane powikłania po totalnych alloplastykach stawów biodrowych. Zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia ogólne (ze strony układu naczyniowego) i miejscowe (uszkodzenia nerwów obwodowych, skostnienia pozaszkieletowe, nawracające zwichnięcia, obluzowania aseptyczne, zakażenia, złamania kości udowych i trzpieni endoprotez).


  12/17

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  13/17

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected issues associated with cement and non-cement pins fixation in hip joints total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Cholewiński Jerzy
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.152-156, il., bibliogr. 38 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono wybrane problemy dotyczące stabilizacji części udowej endoprotezy stawu biodrowego. Omówiono uwarunkowania związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem komponenty. Podkreślono szczególne znaczenie uzyskania hermetycznego połączenia bezpośredniego (osteointegracji) cementu kostnego lub trzpienia z tkanką kostną, stanowiącego ważny czynnik prognozujący długotrwałą wydolność funkcjonalną sztucznego stawu.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature, selected problems concerning stabilisation of hip joint femoral part endoprosthesis have been presented. Conditionings connected with cement and non-cement fixation have been discussed. significant importance of obtaining hermetic direct connection (osteointegration) of osseous cement or pin with osseous tissue being an important factor prognosticating long lasting functional efficacy of artificial joint, has been empahasized.


  14/17

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy związane z zamocowaniem komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected problems related to the fixation of acetabular component in hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Sikora Aleksandra
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.229-234, il., bibliogr. 53 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zagadnienia warunkujące długotrwałą biofunkcjonalność komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawu biodrowego. Przedstawiono założenia oraz zagrożenia bezcementowego mocowania części panewkowej endoprotezy. Zdaniem autorów wybór komponent powinien wynikać z analizy klinicznej, radiologicznej i badań naukowych, bez ograniczania się do stosowania wyłącznie implantów bezcementowych bądź cementowych.

  Streszczenie angielskie: The study discusses the problems conditioning long-lasting biofunctionality of acetabular component in hip joint total alloplasties. Assumptions and threats of non-cement and cement fixation of acetabular part of endoprosthesis have been presented. In the author's opinion the selection of components should result from clinical and radiological analyses and from scientific investigations, with no restriction to use only non-cement or cement implants.


  15/17

  Tytuł oryginału: Niepotrzebnie tracone miliardy.
  Autorzy: Wojciechowski Adam
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.58-59
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce średnia częstość zakażeń szpitalnych sięga ciągle aż 10 - 14 proc. W 1992 roku koszt bezpośredniego leczenia zakażeń szpitalnych w 300-łóżkowym szpitalu wyniósł około 1,5 mld zł. W skali kraju były to wydatki rzędu jednego biliona złotych.


  16/17

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa - nowoczesna technika radiologiczna w diagnostyce zębów zatrzymanych.
  Autorzy: Siegel Renata, Stós Wojciech, Dyras Marta, Urbanik Andrzej, Sztuk Stanksław, Siegiel Wiktor, Wojciechowski Wadim
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono nowoczesną technikę obrazowania - tomografię komputerową i jej zastosowanie w diagnostyce zębów zatrzymanych. Jako przykład wykorzystania tej techniki przedstawiono dwa przypadki zatrzymanych kłów w szczęce.


  17/17

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: