Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJCIECHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  2/16

  Tytuł oryginału: DNA ploidy assessment method applied to primary breast carcinoma FNA biopsies.
  Autorzy: Czuba A., Lange D., Chmielik E., Wołoszyńska K., Wojciechowska E., Śnietura M., Liszka J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.105-106, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to assess suitability of FNA biopsy material as a source of samples (cell suspension) for DNA ploidy assessment in neoplastic tumors using flow cytometry. DNA ploidy is an established prognostic factor in many types of cancers. Aneuploid breast tumors are characterized by increased aggressiveness which manifests itself through rapid local progression and metastatic spread. Investigated specimens were breast cancer FNA biopsy cell susupensions. Measurements were performed using flow cytometry. Material studied comprised 143 cases analyzed in 1999-2000. We found in this group 101 carinoma cases with aneuploid typ and 42 cases of primary breast carcinoma with diploid type of cell cycle. Immunocytochemical assessment of estrogen receptor and progesterone receptor status was performed in group of 105 cases DNA ploidy was compared to receptor status of the invetigated cells. DNA aneuploidy correlated wtih weak or no reaction for the presence of estrogen and progesterone receptors. Our study demonstrates the suitability of DNA ploidy assessment method applied to cytological material from FNA biopsies.


  3/16

  Tytuł oryginału: Ischaemic heart disease in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus - prevalence and risk factors.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca u chorych na cukrzycę typu 2 - częstość występowania i czynniki ryzyka.
  Autorzy: Luźniak Paweł, Czech Anna, Tatoń Jan, Wojciechowska-Luźniak Agnieszka
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.500-509, il., tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes significantly increases the risk of development of atherosclerosis and specific vascular syndromes. Several studies documented the relationship between diabetes and ischaemic heart disease (IHD) and evaluted the risk factors of IHD development. Aim. To assess the prevalence of IHD in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and to evaluate the diabetes-specific risk factors of IHD. Methods. The study gorup consistd of 1334 patients with NIDDM who were monitored in our outpatient clinic from 1992. The prevalence of several clinical and laboratory parameters in patients with or without IHD was analysed. The multivariate analysis was performed using the logistic regression model to assess the relationship between IHD and 12 independent variables: (1) gender, (2) age, (3) duration of diabetes, (4) body mass index, (5) systolic and diastolic blood pressure values, (6) blood glucose measured while fasting and (7) two hours after hypoglycaemic agent administration and breakfast (8) total cholesterol, (9) triglyceride and (10) creatinine serum levels, (11) daily proteinuria as well as (12) cigarette smoking. Results and conclusions. (1) The prevalence of IHD was 35.6 p.c., including 16.9 p.c. of patients with remote myocardial infarction. (2) In 39.6 p.c. of patients with IHD the diagnosis was established only by the presence of typical iscahemic ECG changes (silent ischaemia) without clinical symptoms of angina. (3) The significant differences between patients with or without IHD included age, duration of diabeates, fasting and postprandial...


  4/16

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena skuteczności działania preparatu Baktericin w zwalczaniu płytki protez.
  Tytuł angielski: Clinical research on the effectiveness of the Baktericin rinsing remedy in denture plaque elimination.
  Autorzy: Kamińska Anita, Karłowska Mariola, Wojciechowska Ewa, Kozłowska Iwona, Krzysztofowicz-Olszańska Marta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.99-102, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano wpływ stosowania płukanki Baktericin na występowanie płytki protez u pacjentów zaopatrzonych ruchomymi protezami akrylowymi. Badaniem objęto 45 osób. Ilość płytki protez oceniano za pomocą preparatu Plaque-test. U każdego pacjenta przeprowadzono dokłady instruktaż higieny i użytkowania protez. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci grupy A stosowali płukankę przez 2 miesiące, pacjenci grupy B w pierwszym miesiącu nie stosowali płukanki, natomiast stosowali w drugim. Pacjenci grupy C, kontrolnej nie stosowali płukanki. Stwierdzono znacznie lepszą higienę protez i mniejszą ilość płytki bakteryjnej u pacjentów stosujących płukankę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usage of mouthrinse "Bactericin" on the prevalence of denture plaque in the patients provided with removable dentures. There were 45 patients included in the study. The amount of denture plaque was evaluated with the help of Plaque-test. The patients had been instructed precisely about the hygiene and the usage of dentures. The patients were randomly assigned into 3 groups. The group A was using mouthrinse for 2 months, the patients of group B using mouthrinse in the second month only, and the control group C didn' use mouthrinse. The improvement in denture hygiene and the smaller amount of bacterial plaque in the patients using mouthrinse was found.


  5/16

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciw endomysium u chorych z nieleczoną celiakią.
  Tytuł angielski: Tissue transglutaminase and endomysium antibodies in patients with untreated coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Gregorek Hanna, Lewartowska Aleksandra, Wojciechowska Wanda, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Woźniewicz Bogdan, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.487-493, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mieliczne badania sugerują, że wykryte w ostatnim czasie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) są nowym serologicznym markerem w celiakii. Celem pracy jest analiza przydatności IgAaTG w korelacji z IgAEmA w wykrywaniu celiakii u pacjentów bez niedoboru IgA. Badania przeprowadzno u 81 chorych na celiakię w wieku 2,35 - 38 lat (43 z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego i 38 leczonych dietą bezglutenową przez 0,25 - 19,08 lat) oraz u 60 pacjentów z grupy kontrolnej w wieku 2 - 16,42 lat. W surowicy oceniano obecność IgAtTG metodą ELISA oraz IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej. U wszystkich chorych z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego stwierdzono obecność IgAtTG i IgAEmA w mianie istotnym klinicznie. Nie stwierdzono obecności IgAtTG u 74,3 proc., ani IgAEmA u 78,9 proc. leczonych dietą bezglutenową z powodu celiakii i odpowiednio u 95 proc. i 95 proc. z grupy kontrolnej. Przydatność oznaczenia obecności IgAT w wykrywaniu nieleczonej celiakii (zanik kosmków) u pacjentów powyżej 2 r.ż., określana czułością (100 proc.), swoistością (98,4 proc.) oraz pozytywną wartością prognostyczną (97,7 proc.), jest bardzo wysoka, porównywalna z oznaczeniem IgAEmA. Wniosek. IgAtTG są dobrym markerem serologicznym (porównywalnym z IgAEmA) w wykrywaniu celiakii (z całkowitym zanikiem kosmków jelita cienkiego) u pacjentów powyżej 2 r.ż., z wykluczonym niedoborem IgA.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin IgA clas tissue transglutaminase autoantibodies (IgAtTG) have been recently reported as a new serological marker of coeliac disease. The aim of the study was to examine the usefulness of screaning for these antibodies in the diagnosis of coeliac disease, compared with antiendomysial antibodies (IgAEmA) in patients without selective IgA deficiency. Sera from 81 patients aged 2.35 to 38 years with clinical disease (43 - untreated, with subtotal or total villous atrophy, 38 - on a gluten-free diet for 0.25 to 19.08 years), and from 60 subjects from a control group aged 2 to 16.42 years, were examined for IgAtTG by enzymed-linked immunosorbent assay and for IgAEmA by indirect immunofluorescence assay. IgAEmA by ELISA were studied using both guinea pig tTG and human tTG as substrates (results were similar). Sera of all 43 examined patients with untreated coeliac disease were positive for IgAtTG and for IgAEmA. In patients on a gluten-free diet sera were negative for IgAtTG in 74.3 p.c. and for IgAEmA in 78.9 p.c. of patients. Sera of 59 (95 p.c.) examined subjects from the control group were negative for IgAtTg and IgAEmA. One boy with insulin-dependent diabetes mellitus was positive for IgAtTG, but negative for IgAEmA, and one boy with short stature was positive for IgAEmA and negative for IgAtTG (both boys with normal small bowel villous architecture). IgAtTG had a high diagnostic sensitivity (100 p.c.), specifity (98.4 p.c.), and positive predictive value (97.7 p.c.), and correlated well with IgAEmA. Conclusion: IgAtTG ELISA is an effective diagnostic test...


  6/16

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1999 roku
  Autorzy: Didkowska Joanna, Wojciechowska Urszula, Tarkowski Wojciech, Zatoński Witold; Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie, Krajowy Rejestr Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CO-I 2002, [4], 129 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Dziesięć lat minęło...
  Autorzy: Wojciechowska Małgorzata
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.12-14, il. - 10 Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej pt. Medycyna rodzinna w zdrowiu i chorobie Warszawa 13-16.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  8/16

  Tytuł oryginału: Effect of capsaicin and dimethyl sulfoxide on ion transport in the selected experimental models.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta I., Banach Bolesław, Tyrakowski Tomasz, Wojciechowska Iwona
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.267-274, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • Żaby
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work was to determine the changes in ion transport in the selected epithelium-lined organs under influence of mechanical stimuli, and also to assess similarities and differences in reactions to capsaicin and dimethyl sulfoxide (DMSO) between trachea and caecum of rabbit and the skin of frog in this experimental setup. The experiments were conducted on rabbit trachea and caecum, and the skin of frog, Rana esculenta L. The experiments consisted in measuring transepithelial electrical potential (PD in mV) with Ussing apparatus, modified to enable testing of the effects of mechanical stimulation of organs and defined pharmacological treatments. It was demonstrated that the addition of DMSO to the stimulating fluid decreased reversible hyperpolarization (dPD) after mechanical stimulation by at least 50 p.c. in all studied groups. On the other hand, action of capsaicin was dependent on the organ studied as well as on experimental conditions (e.g. type of incubation). Capsaicin decreased PD and reaction to mechanical stimulation in trachea incubated in Ringer solution supplemented with amiloride. On the other hand, it did not influence electrophysiological parameters of the trachea following its incubation with bumetanide. Capsaicin did not change electrical potential or reactivity of rabbit caecum incubated with both amiloride and bumetanide. The administration of capsaicin on frog skin incubated with bumetanide casued inhibition of the reaction to mechanical stimulation, whereas during incubation with amiloride no changes were recorded in PD and dPD of the skin. The present study demonstrated that capsaicin and DMSO could modify processes of ion transport dependent on mechanical stimulation.


  9/16

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przebudowy dużych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Mechanisms of large artery remodelling.
  Autorzy: Cwynar Marcin, Wojciechowska Wiktoria, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.1-8, il., tab., bibliogr. 110 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebudowa naczyń tętniczych, polegająca na degeneracji włókien elastyny i kolagenu proliferacji komórek mięśniowych i spaczonej funkcji śródbłonka naczyniowego, jest wynikiem procesu starzenia się oraz występuje pod wpływem innych czynników np. nadciśnienia tętniczego. Miażdzyca jest końcowym etapem zmian degeneracyjnych zachodzących w ścianach naczyń. Wczesny etap procesu przebudowy tętnic jest odwracalny lecz nadal, pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych, istnieją trudności w określeniu stopnia jego zaawansowania. W pracy przedstawiono współczesną wiedzę na temat podstawowych wskaźników opisujacych podatność naczyniową. Przedstawiono też podstawowe mechanizmy fizjologiczne i patologiczne oraz efekty zwiększonej sztywności na patologię serca i ich inne kliniczne implikacje.


  10/16

  Tytuł oryginału: Analiza fali tętna: od podstaw do zastosowań.
  Tytuł angielski: Pulse wave analysis: from basics sciences to clinical applications.
  Autorzy: Wojciechowska Wiktoria, Cwynar Marcin, Gryglewska Barbara, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.9-14, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie tętna należy do historycznie najwcześniejszych elementów badania lekarskiego, ale zapis fali tętna powstał dopiero w dziewiętnastym wieku. Technika ta przejściowo zarzucona, ostatnio ponownie zyskała na znaczeniu ze względu na zastosowanie analizy komputerowej i skonstruowanie aparatów do tonometrii aplacyjnej. Na podsatwie uzyskanych tą metodą zapisów tętna obwodowego z tętnicy promieniowej czy tętnicy szyjnej i pomiarów ciśnienia tętniczego, sfigmokardiologia odtwarza z dużą dokładnością falę tętna aortalnego, panujące ciśnienie w tętnicy głównej oraz wyznacza szereg wskaźników pracy serca. W badaniach klinicznych analiza fali tętna okazał się metodą powtarzalną i łatwą do uzyskania. Pomiary dają szereg ważnych informacji dotyczących sztywności dużych tętnic i interakcji sercowo-naczyniowych. Technika ta umożliwia jednocześnie lepszą ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze zwiększoną sztywnością tętnic i ocenę skuteczności leczenia.


  11/16

  Tytuł oryginału: Cisplatyna w skojarzeniu z winorelbiną u chorych na zaawansowanego raka piersi po wyczerpaniu możliwości leczenia hormonalnego i antracyklinami.
  Tytuł angielski: Salvage treatment with cisplatin and vinorelbin in patients with advanced breast cancer.
  Autorzy: Pikiel Joanna, Karnicka-Młodkowska Hanna, Piwowar Andrzej, Wojciechowska Anna, Wojtacki Janusz, Pikiel Paweł
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.93-96, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności schematu cisplatyna/winorelbina u chorych na raka piersi w kolejnym rzucie leczenia, w aspekcie odsetka remisji, tolerancji leczenia oraz czasu przeżycia. W okresie od lipca 1997 r. do września 2001 r. leczono 39 chorych (38 kobiet i 1 mężczyznę) w wieku 35-69 lat, z histologicznie potwierdzonym rakiem piersi, u których wyczerpano możliwości dotychczas stosowanego leczenia. Metody: Cisplatyna - 80 mg/mý i.v. pierwszego dnia; winorelbina 25 mg/mý i.v. pierwszego i ósmego dnia, cykle co 21 dni. Leczenie kontynuowano do czasu progresji lub nietolerancji leczenia, liczba podanych kursów wynosiła 1-8 (średnia 4). Wyniki: Ocenie poddano 38 chorych. Na leczenie odpowiedziało 21 chorych (55 proc.), w tym u 3 (7.8 proc.) osób uzyskano całkowitą regresję. Czas do progresji wahał się od 1-11 miesięcy (mediana 5 miesięcy). Czas przeżycia wahał się od 2 do 43 miesięcy, mediana przeżycia w całej grupie wynosiła 8 miesięcy i była wyraźnie dłuższa w grupie chorych którzy odpwiedzieli na leczenie: odpowiednio 9 miesięcy vs. 5 miesięcy. Objawy niepożądane: Najczęściej obserwowano łysienie (81.5 proc.), neutropenię (58 proc.) głównie w stopniu 1 i 2 wg WHO, anemię (42 proc.) i osłabienie (37 proc.). Wnioski: Cisplatyna z winorelbiną wydaje się być aktywnym sposobem leczenia chorych na raka piersi, u których wyczerpano możliwości innego leczenia systemowego.

  Streszczenie angielskie: The result of salvage treatment with cisplatine - 80 mg/mý i.v. d1 and vinorelbine - 25 mg/mý i.v. d1 and 8 every 21 days are presented. From July 1997 to September 2001 - 39 patients (38 women and 1 man) were treated. All patients were treated until progression or intolerance. Mean number of cycles was 4 (from 1-8). Results: Overall response rate was - 55 p.c. with 7.8 p.c. of complete response. Response duration was 1 to 11 (median 5 months) and median survival time 8 (from 2 to 43). Median survival was longer in responders: 9 months vs. 5 months. Side effects: alopecia - 81.5 p.c., neutropenia - 58 p.c., anemia - 42 p.c., fatigue - 37 p.c.


  12/16

  Tytuł oryginału: Rozwój tocznia rumieniowatego układowego u osoby z wrodzonym niedoborem składowej dopełniacza C4 i mutacją genu czynnika V.
  Tytuł angielski: Onset of lupus erythematodes in patient with inborn deficiency of C4 component of complement and gene mutation factor V.
  Autorzy: Ząbek Jakub, Pazdur Jacek, Wojciechowska Bożena, Imiela Jacek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.194-202, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek tocznia rumieniowatego układowego u 20-tetniej kobiety z uwagi na nietypowy przebieg kliniczny choroby, który przypuszczalnie ma związek z wykrytymi u chorej defektami genetycznymi. Choroba rozpoczeła się objawami zapalenia stawów, ustępującymi po leczeniu antybiotykami i niestetroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jednak od początku choroby stwierdzono w surowicy chorej obecność przeciwciał przeciwjądrowych i hipokomplementemię. Po trzech latach od wystąpienia pierwszych objawów choroby pojawiła się zakrzepica naczyń żylnych podudzia, a w następstwie zatorowość płucna. Wykryto wówczas w surowicy chorej przeciwciała antyfosfolipidowe oraz uwarunkowany genetycznie defekt czynnika V krzepnięcia (mutacja punktowa typu Leiden). Kliniczny obraz t.r.u. rozwinął się u chorej po 4 latach choroby (nadwrażliwość na światło słoneczne, zapalenie stawów, zapalenie nerek, zespół antyfosfolipidowy i obecność dsDNA w surowicy). Badaniami serologicznymi wykryto u chorej nie tylko autoprzeciwciała i kompleksy immunologiczne, lecz także niedobór składowej C4 dopełniacza. Poziom aktywności składowych C1q, C2 i C3 mieścił się w granicach normy. Należy podkreślić, że objawy zespołu antyfosfolipidowego wyprzedzały pełnoobjawowy obraz t.r.u. Autorzy sugerują zatem, że rozwój t.r.u. u pacjentki może być skutkiem procesu autoimmunizacji w następstwie niedoboru składowej C4 dopełniacza i nieskutecznego usuwania stymulujących układ immunologiczny antygenów.

  Streszczenie angielskie: mhe case of systemic lupus erythematodes (SLE) has been presented because the atypical clinical course of disease. It is supposed that the genetic defects revealed in the patient could influence the clinical course of disease. Unspecific arthritis of metatarsophalangeal joints of left foot and pain in knees were the first signs of disease in patient 14 years old girl in 1996. The laboratory tests revealed anti-nuclear antibodies (ANA) and hypocomplementemia in the serum of patient. The patient had improwed after treatment with antibiotics and non-steroid anti-inflammatory drugs. Three years later she was hospitalised because of pulmonary embolism that followed the thrombophlebitis in right leg. The laboratory tests revealed the high titre of anti-phospholipid antibodies in serum of patient and point mutation within the gen of coagulation Factor V (type Leiden). The patient recovered after the treatment with corticosteroids and anticoagulants. In 2000 (forth year of disease) the patient returned to clinic because of arthritis, skin hypersensitivity to solar light and proteinuria. The laboratory tests for ANA and dsDNA were positive. Moreover, the immunological complexes in serum and hypocomplementemia had been found. The activity of C1q, C2 and C3 in serum was in normal limit. It is worth to point that the symptoms of anti-phospholipid syndrome had been recognized on patient 2 years ahead of SLE. It could be postulated that the development of SLE in the patient was the result of autoimmunity process following the deficiency of C4 and defective clearence of strange antigens.


  13/16

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym.
  Tytuł angielski: The risk factors for gestational trophoblastic tumours following complete hydatiform mole.
  Autorzy: Grzybowski Wojciech, Płoszyński Andrzej, Mielnik Jerzy, Adamcio-Deptulska Maria, Preis Krzysztof, Wojciechowskaut. Danuta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1003-1010, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Określono czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym. W przeprowadzonej analizie 85 chorych wyłoniono trzy niezależne prognostycznie czynniki skojarzone z częstszym występownaiem nowotworów trofoblastu w następstwie zaśniadu groniastego całkowitego: poziom hCG przed łyżeczkowaniem jamy macicy, obecność torbieli tekaluteinowych o średnicy powyżej 6 cm i przebyty w przeszłości zaśniad groniasty.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was to determine the factors associated with higher incidence of trophoblastic tumours following complete hydatiform mole. Material and methods: Epidemiological and clinical factors were studied in eighty five patients with complete hydatiform mole evacuated from 1973 to 1997 in Department of Obsteterics and Gynecology Medical University of Gdańsk. Univariate and multivariate analysis were used to study of group. Results and conclusions: In the analysis of 85 patients we found three prognostically independent facors that were associated with higher incidence of trophoblastic tumours after the complete hydatiform mole: pre-evacuation hCG level, presence of promienent theca lutein cysts (greater than 6 cm in diameter) and molar pregnancy in the patient's past history. Persistent vomiting was a symptom of lower significance as a risk factor of trophoblastic tumour.


  14/16

  Tytuł oryginału: Standardy rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce : (rekomendacje)
  Opracowanie edytorskie: Wojciechowska Urszula (red.), Didkowska Joanna (red.).
  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CO 2002, 54 s. : tab., bibliogr. [9] poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Correlation between some features of social networks and treatment autcomes of schizophrenic patients three years after the first admission. A follow-up study.
  Autorzy: Wojciechowska Anna, Cechnicki Andrzej, Walczewski Krzysztof
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.37-46, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Significant correlation was found between certain features of social networks of schizophrenic patients three years after the first admission (size, age, number of persons involved, duration of relationship in the network, type of support system. amount and localisation of support), 'specific of treatment' (insight, satisfaction with treatment, compliance, motivation for treatment), and outcome of treatment at the psychopathological and social level.


  16/16

  Tytuł oryginału: Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy.
  Autorzy: Wojciechowska Magdalena
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.20-21
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: