Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJAS-PELC
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wrzodziejące zapalenie jelit z towarzyszącymi zmianami skórnymi - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Ulcerative colitis coexisting with skin changes - presentation of two cases.
Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Setkowicz Małgorzata, Szybiński Piotr, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.63-68, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 2 przypadki colitis ulcerosa z towarzyszącymi zmianami skórnymi. W przypadku pierwszym 28-letniej chorej ze skórnymi objawami piodermii zgorzelinowej i wrzodziejącym zapaleniem jelit o bardzo ciężkim przebiegu, rozległy zabieg chirurgiczny - wycięcia części jelita oraz terapia ogólna steroidami dały bardzo dobry efekt terapeutyczny w obu chorobach. W drugim przedstawianym przypadku u 23-letniej pacjentki, wrzodziejącemu zapaleniu jelit towarzyszyły zmiany skórne typu rumienia guzowatego. Tutaj również terapia ogólna dała bardzo zadowalający efekt w obu schorzeniach. Na podstawie danych z piśmiennictwa podjęto próbę poszukiwania powiązań patogenetycznych między colitis ulcerosa a towarzyszącymi chorobami skóry.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of colitis ulcerosa coexisting with skin diseases. The first case was 28-year-old woman with skin symptoms of pyoderma gangrenosum and seriously advanced ulcerative colitis. The patient benefited from wide resection of the colon and steroid therapy. The second patients was 23-year-old woman with erythema nodosum coexisting with ulcerative colitis. In this case steroid therapy also gave very good effects. Pathogenetic connections between those diseases based on the medical reports are discussed.


  2/14

  Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, próba różnicowania, leczenie - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Dermatomyositis and polyomyositis - the attempt to differentiate, treatment and literature review.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 88 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie skórno-mięśniowe (DM) i wielomięśniowe (PM) to zespoły chorobowe manifestujące objawy idiopatycznego zapalenia mięśni (IZM). Zmiany skórne najczęściej wyprzedzają od 3 miesięcy do 3 lat pojawienia się procesów zapalnych w mięśniach. Duża częstość współistnienia DM z nowotworami narządów wewnętrznych wymusza na lekarzu prowadzącym konieczność szybkiej diagnostyki w tym kierunku. Znajomość charakteru zmian skórnych pozwala na wcześniejsze ich rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Autorzy na podstawie najnowszej literatury medycznej przedstawili: obowiązujące klasyfikacje IZM, przeprowadzili próbę różnńicowania DM i PM z uwzględnieniem czynników prognostycznych, a także możliwości terapii w oparciu o przeprowadzone światowe duże badania kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Dermatomyositis (DM) and polymyositis (PM) are diseases displaying the symptoms of the idopathic muscle inflammation (IZM). The skin lesions are visible most often 3 months to 3 years prior to appearance of the muscle inflammatory process. A frequent coexistence of DM with internal organ neoplasms obliges doctors to diagnose their patients quickly. The knowledge of skin lesions allows to begin this diagnosis earlier and to initiate proper therapy. Based on the latest medical literature, the authors present: the actual classification of the idiopathic muscle inflammation, the attempt to differentiate between DM and PM regarding prognostic factors and therapy possibilities based on conducted world trials.


  3/14

  Tytuł oryginału: Kortykosteroidy w miejscowej terapii chorób skóry - korzyści i efekty uboczne.
  Tytuł angielski: Topical corticosteroids in dermatology-advantages and side effects.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.170-174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przełomowe, zdaniem autorów, etapy badań naukowych dotyczące steroidów stosowanych miejscowo prowadzące do zredukowania ich niepożądanych działań i poprawienia indeksu terapeutycznego. Zwrócono uwagę na wielorakość czynników, od których zależy wchłanianie steroidów przez skórę (rodzaj leku, postać, rodzaj opatrunku, region skóry, nasilenie stanu zapalnego, różnica w budowie skóry dziecka i dorosłego, czas aplikacji). Przedstawiono mechanizm przeciwzapalny, przeciwświądowy, antyproliferacyjny działania steroidów warunkujących ich miejscowy efekt terapeutyczny. Przytoczono cztero- i siedmiostopniową - pomocną w codziennej praktyce lekarskiej - klasyfikację uwzględniającą siłę działania steroidów miejscowych. Podano najczęstsze powikłania ogólnoustrojowe, a zwłaszcza miejscowe przy przewlekłej aplikacji steroidów na skórę.

  Streszczenie angielskie: In the article, the authors have presented the crucial stages of scientific research concerning topical steroids which contribute to reduce undesirable side effects and to improve the therapeutic index. Attention has been paid to the variety of factors which influence the absorption of steroids by the skin (kinds of drugs, their forms, types of dressing, regions of the skin, time of application). The mechanism of antiinflammatory, antipruritic and antiproliferation actions of steroids, conditioning their topical therapeutic effect, has been given. A four - and seven-graded classification, which takes into consideration the force of action of the topical steroids and is helpful in the daily medical practice, has been mentioned. There have been also listed most common systemic complications and especially the effects of chronic topical application of steroids on the skin.


  4/14

  Tytuł oryginału: Współczesne metody niechirurgicznego leczenia zmarszczek; możliwości dermatologii estetycznej.
  Tytuł angielski: Contemporary, noninvasive methods of wrinkles treatment; possibilities of esthetic dermatology.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Jaworek Kazimierz, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.175-178, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmarszczki są najbardziej widocznym stygmaten skóry starczej. Autorzy przedstawili charakterystyczne dla niej zmiany w naskórku i skórze właściwej, a także możliwości terapeutyczne dermatologii estetycznej. Podjęto próbę wstępnej kwalifikacji chorych do poszczególnych typów zabiegów rewitalizujących (implantów, toksyny botulinowej, pilingów).

  Streszczenie angielskie: Wrinkles are the most visible sign of the aging skin. The author presented characteristic changes in the epithelium and dermis for that type of skin and therapeutic possibilities utilised in the esthetic dermatology. They also undertook an attempt to classify patients for particular types of revitalization interventions (implants, botulin toxin, peelings).


  5/14

  Tytuł oryginału: Typy kliniczne rogowacenia ciemnego.
  Tytuł angielski: Clinical types of acanthosis nigricans.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Lipko-Godlewska Sylwia
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.537-539, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rogowacenie ciemne jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, występującą z równą częstością u kobiet i mężczyzn. Autorzy przedstawili praktyczny klinicznie podział tej jednostki chorobowej na osiem typów. Zwrócono uwagę na związek rogowacenia ciemnego z nowotworami złośliwymi i konieczność wnikliwej diagnostyki w tym zakresie. Zaprezentowano również przydatną dla celów klinicznych skalę oceniajacą stopień nasilenia zmian skórnych, które może mieć znaczenie w monitorowaniu terapii.

  Streszczenie angielskie: Acanthosis nigricans is a rare disease, occurring with the same frequency in females and males. Eight clinically practical types of this disease have been presented. Authors also observed a coexistance of this disease with neoplasms, which obligates doctors to perform more acute diagnosis of the patient. The clinically practical scale of the intensification of skin lesions in acanthosis nigricans has been alaso presented. This scale is helpful in therapy monitoring.


  6/14

  Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe jako zespół paraneoplastyczny - badanie retrospektywne populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych.
  Tytuł angielski: Dermatomyositis as a paraneoplastic syndrome - the retrospective study of patients hospitalized in departments of dermatology in Cracow.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.363-368, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki retrospektywnego badania populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych z powodu zapalenia skórno-mięśniowego (DM). Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie klasyfikacji Bohana i Petera uzupełnionej o kryteria Targoffa i współpracowników. Analizowano częstość współistnienia DM z procesem nowotworowym, rodzajem stwierdzanego nowotworu, a także obecność postulowanych czynników ryzyka jego rozwoju. W naszym materiale u 61 proc. chorych z DM stwierdzono towarzyszący proces nowotworowy. Najczęsciej stwierdzanym nowotworem był rak sutka. Wiek chorych powyżej 45 lat, płeć męska i zła odpowiedź na leczenie okazały się w naszej populacji czynnikami zwiększonego ryzyka rozwoju procesu nowotworowego u osób z DM. W badanej populacji nowotwór najczęściej rozpoznawano do 2 lat od postawienia diagnozy zapalenia skórno-mięśniowego.


  7/14

  Tytuł oryginału: Rodzinna choroba Dariera i upośledzenie umysłowe u matki i jej dwóch synów.
  Tytuł angielski: Familial Darier disease and mental retardation in mother and her two sons.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Pelc Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.946-949, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Dariera (Darier disease, DD) jest rzadkim, dziedzicznie uwarunkowanym schorzeniem, które rozpoczyna się w wieku dojrzewania lub we wczesnym okresie dojrzałości. Mężczyźni chorują znacznie częściej i przebiegi DD jest u nich cięższy niż u kobiet. Wielu dermatologów obserwowało u chorych z DD zaburzenia neuropsychiatryczne: psychozy, depresje i rzadko upośledzenie umysłowe. Przedstawiono rodzinną chorobę Dariera u matki i jej dwóch synów. Przebieg choroby i obraz zmian skórnych u obu mężczyzn był typowy. Natomiast zarówno płeć chorej, jak i pojawienie się pierwszych zmian skórnych dopiero w 52 roku życia, a także ostry przebieg choroby (przypominający chorobę Lyell'a) nie są typowe dla DD. U wszystkich trzech chorych oprócz zmian skórnych stwierdzono rzadko opisywane w chorobie Dariera upośledzenie umysłowe.

  Streszczenie angielskie: Darier disease (DD) is an uncommon genetic skin disorder, which begins in adolescence or early adult life. This disease is observed more often among men and where the disease course is more severe. Many dermatologists observe in patients with DD neuropsychaitric disorders: psychosis, depression and rare mental retardation. We present familial DD in a mother and her two sons. Men demosntrated a typical onset and course of the disease. The onset of the disease in the 52nd year of age and the skin lesions (more characterisitc for the Lyell disease) which occurred suddenly in women, were atypical. Besides skin lesions, mental retardation with a variaous degree of intensity was observed in all three patients.


  8/14

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po niesterydowych lekach przeciwzapalnych - pięcioletnie badanie retrospektywne.
  Tytuł angielski: Cutaneous changes occurring after taking non-steroidal anti-inflammatory drugs - five-years' retrospective studies.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.968-972, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań na dermatozy polekowe, które wymagają pomocy specjalistycznej oraz hosptializacji. Szczególnie dotyczy to dermatoz po niesterydowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), z uwagi na ich szerokie zastosowanie, możliwość nabycia bez recepty oraz intensywną reklamę przez media. Autorzy artykułu chcieli przedstawić skalę tego problemu analizując grupę chorych hosptializowanych w Klinice Dermatologii w Krakowie w latach 1997-2001. Zwrócono uwagę na wielorakość zmian skórnych po NLPZ. Przedstawiono także te dermatozy, które nie są powszechnie postrzegane jako polekowe. Ogółem poddano analizie dokumentację medyczną 193 chorych z podejrzeniem polekowego charakteru zmian skórnych. Dany lek uznano za przyczynę rozwijającej się choroby w oparciu o metodę zalecaną przez French Drug Surveillance Network. U 31 chorych udowodniono związek zmian skórnych z zażywaniem NLPZ. W analizowanej grupie chorych dominowały kobiety (61,3 proc.), średnia wieku badanych wynosiła 42 lata. Zaobserwowano wzrost częstosci występowania deramtoz po NLPZ w odniesieniu do wszystkich hosptializowanych (od 0,48 proc. w 1997 roku do 0,99 proc. w 2001 roku). Spośród leków odpowiedzialnych za wywołanie zmian skórnych wymagających hospitalizacji na pierwszym miejscu znalazła sie aspiryna, na drugim pyralgin, na trzecim paracetamol. Wśród zmian skórnych po NLPZ dominowała pokrzywka. Znacznie rzadziej występowąły inne zmiany skórne: np. rumień wysiękowy wielopostaciowy ...

  Streszczenie angielskie: In the last years we can observe an increase incidence of dematoses after drug administration which later require specialistic help and hospitalization. It especially concerns with nonsteroidal, anti-inflammatory drugs (considering their widespread application, possiblity of purchasing them without prescription and large media advertising. The authors of this article wanted to present the significance of this problem analysing a group of patients at the Department of Dermatology in Cracow in the years 1997-2001. Attention was paid to a variety of cutaneous changes after they had been treated with nonsteroidal anti-inflamamtory drugs (NSAID). The dermatoses which are not commonly considered as drug related, have also been presented. In general, medical documentation of 193 patients being suspected of having symptoms of drug related character of cutaneous changes were presented. The given drug was recognized as being the cause of disease development based on the method recommended by the Freench Surveillance Network. In 31 patients a connection of the cutaneous changes with NSAID administration was proved. In the analysed group of patients, women dominated (61.3 p.c.), the mean age of the examined patients was 42 years. The increase in occurrence frequency of dermatoses after taking NSAID was observed in regard to all the hospitalized patients (from 0.48 p.c. in the year 1997 to 0.99 p.c. in the year 2001). From among the drugs responsible for causing cutaneous changes ...


  9/14

  Tytuł oryginału: Badanie scyntygraficzne przełyku u chorych z twardziną układową; korelacje z objawami klinicznymi ze strony przełyku zgłaszanymi przez chorych.
  Tytuł angielski: Esophageal scintigraphy in patients with systemic sclerosis; clinical symptoms corrleated with the esophagus noted by the patients.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Stępień Artur, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Żabińska-Płazak Ewa, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.973-976, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina układowa (Systemic sclerosis, SSc) jest chorobą tkanki łącznej o wielonarządowych objawach, w której istotą jest nadmierne odkładanie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej. U 90 proc. chorych z zaawansowaną SSc występują różnie nasilone zaburzenia motoryki przełyku, klinicznie manifestujace sie w około 50 proc. przypadków. Celem pracy była ocena powiązania pomiedzy subietkywnymi objawami ze strony przełyku, a wynikami badań scyntygraficznych. Badaniem objeto 30 chorych z twardziną układową. U każdego chorego wykonano badanie scyntygraficzne przełyku, wypełniono ankietę dotyczącą rodzaju, nasilenia i częstości zaburzeń motoryki, a także oceniono stwardnienie skóry wg zmodyfikowanej skali Rodnana. Badanie potwierdziło przydatność klniczną zmodyfikowanej skali Rodnana. Niezależnie od zgłaszanych przez chorych dolegliwości związanych z zaburzeniami motoryki przełyku, aż u 97 proc. chorych z SSc stwierdzono zmiany w badaniu scytnygraficznym. Zaburzenia motoryki przełyku dotyczyły najczęściej dolnego jego odcinka. Zmiany motoryki dotyczące środkowego odcinka przełyku występowały znamiennie częściej u chorych z rozpoznaniem ISSc.

  Streszczenie angielskie: Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem connective tissue disorder characterized by excessive accumulation of the extracellular matrix. About 90 p.c. of the patients with SSc have detectable gastrointestinal tract involvement, 50 p.c. of these patietns have clinically important manifestations. The aim of the study was estimation of the connection between subjectvie symptoms from the esophagus and results of the esophageal scintigraphy. 30 patients with systemic sclerosis were comprised to the study. Esophagel scintigraphy was performed in each patients, as well as questionnaire about type, intensity and frequency of esophageal dysmotility. Also it estimated was stiffness of the skin according to modified Rodnan score. Independent of esophageal dymostility symptoms which were noted by patietns, esophageal scintigiraphy registered changes in 97 p.c. of the patients. The most often esophageal dysmotility was observed in lower part of the esophagus. Statistically Dysmolity of the central portion of the esophagus was observed more often in patients with diagnosed ISSc.


  10/14

  Tytuł oryginału: Łuszczyca, a choroby sercowo-naczyniowe.
  Tytuł angielski: Psoriasis and cardio-vascular disorders.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Rajzer Lidia, Rajzer Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.844-847, bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łuszczyca należy do najczęstszych chorób skóry, występuje u 2 - 3 proc. dorosłej populacji. Jednocześnie jest to choroby ogólnoustrojowa, u podłoża której mogą leżeć zaburzenia mechanizmów obronnych uwarunkowane genetycznie. Istotnym elementem w patogenezie łuszczycy wydają się być zaburzenia naczyniowe. Celem pracy jest próba przedstawienia bieżącego stanu wiedzy na temat złożonych w i nie do końca poznanych procesów biorących udział w patogenezie łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem czynników prowadzących do powikłań sercowo-naczyniowych w tej chorobie. Kolejno podejmowane zostają tematy: związku łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym w aspekcie etiopatogenetycznym i epidemiologiczny, w tym samym ujęciu omówiony zostaje związek tej choroby z zaburzeniami w profilu lipidów osocza, nieprawidłowościami gospodarki węglowodanowej, zaburzeniami hemostazy i patologią zastawek serca.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is one of the most frequent skin diseases. It occurs in adult people with a frequency 2 - 3 p.c. Psoriasis is a systemic disease with immunologic and genetic determinants. Micro and macro vascular disorders are important for pathogenesis of psoriasis. Authors attempt to show a current scientific statement of pathogenetic mechanisms in psoriasis with special consideration of factors involving cardiovascular abnormalities. In consecutive steps described are associations between psoriasis and arterial hypertension from etiological, pathological and epidemiological point of view. In the same order are reviewed the junctions of psoriasis and lipid and carbohydrate metabolism disturbations, as well as coagulative and heart valves abnormalities.


  11/14

  Tytuł oryginału: Obecność przeciwciał przeciwjądrowych i przeciw Borrelia burgdorferi u chorych z twardziną plackowatą, linijną głęboką i atrophoderma Pasini-Pierini.
  Tytuł angielski: Presence of the antinuclear antibodies and antibodies to Borrelia burgdorferi among patients with morphea en plaque, deep linear scleroderma and atrophoderma Pasini-Pierini.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.898-902, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina skórna należy do szerokiego kręgu chorób charakteryzujących się nadmiernym włóknieniem skóry i tkanek głębszych. Według danych z literatury u 47-76 proc. chorych z twardziną skórną stwierdzano obecność przeciwciała przeciwjądrowych, a także u części chorych obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi uważanej przez niektórych badaczy za czynnik przyczynowy choroby. Badaniu poddano 50 kolejnych chorych z twardziną skórną (plackowatą, linijną głęboką, pierwotnie zanikową). U 18 proc. chorych stwierdzono przeciwciała przeciwjądrowe w mianach od 1:40 do 1:320. Nie stwierdzono znamiennej korelacji pomiędzy obecnościa przeciwciał, a klinicznymi cechami choroby. Aktywność choroby korelowała z rozległością zmian skórnych i lokalizacją na kończynach dolnych. Obecność przeciciał przeciwko Borrelia burgdorferi, które stwierdzono u 28,5 proc. chorych nie korelowała z typem twardziny skórnej ani jej aktywnością . Wydaje się, że rola ANA bez określonej swoistości oraz przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi w twardzinie skórnej jest nadal niejasna.

  Streszczenie angielskie: Circumscribed scleroderma belongs to the group of the diseases characterized by fibrosis of the skin and the deeper tissue. According to the published data, 47 p.c. to 76 p.c. patients with circumscribed scleroderma present antinuclear antibodies (ANA) as well as antibodies to Borrelia burgdorferi which is believed to be causative factor of the disease. The study was conducted in the group of 50 consecutive patients with circumscribed sclerosis (en plaque, deep linear, atrophoderma Pasini-Pierini). Antinuclear antibodies were detected in 18 p.c. of the patients in the titer of 1:40 to 1:320. There was statistically significant correlation between activity of the disease and extensiveness of the skin lesions as well as location on the lowe extermities although there was no correlation to the clinical symptoms of the disease. In 28.5 p.c. of the patients we found antibodies to with any correlation to the type of localized scleroderma or its activity. The role of the ANA with no distinctive specifity and antibodies to Borrelia burgdorferi in the localized scleroderms is still unclear.


  12/14

  Tytuł oryginału: XI Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (Praga, 2-6 października 2002).
  Autorzy: Placek Waldemar, Wojas-Pelc Anna, Zegarska Barbara
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (6) s.352, 354-355 - 11 Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii Praga 02-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/14

  Tytuł oryginału: Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego.
  Tytuł angielski: Histopatological changes of the skin after chemical peeling.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.206-209, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Peelingi chemiczne są najczęściej stosowanymi zabiegami rewitalizującymi, zmniejszającymi oznaki starzenia się naturalnego oraz posłonecznego skóry. Charakterystyczne makroskopowe cechy skóry starczej są wynikiem jej zmian w obrazie histologicznym. Na podstawie przedstawionych badań udowodniono korzystny wpływ różnych substancji chemicznych używanych do zabiegów złuszczania na makro- i mikroskopowy obraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The chemical peelings are the most often used revitalizing interventions, which minimalise sings of the natural- and photoaging. The characteristic macroscopic attributes of aging skin are a result of microscopic changes. We present researches proofing that different chemical substances used for exfoliation have a beneficial influence for macro- and microscopic picture of the skin.


  14/14

  Tytuł oryginału: XX Światowy Kongres Dermatologii, Paryż, 1-5 lipca 2002 - sprawozdanie.
  Autorzy: Kowalewski Cezary, Placek Waldemar, Wojas-Pelc Anna, Zegarska Barbara
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.290, 292-294 - 20 Światowy Kongres Dermatologii Paryż 01-05.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: