Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOJACZYŃSKA-STANEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/4

  Tytuł oryginału: Determination of lactic acid level in systemic liquids in children with progressive encephalopathies.
  Autorzy: Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Pietruszewski Jerzy, Emich-Widera Ewa, Bielińska-Bujniewicz Eugenia
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR217-CR222, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article reports the results of research into the activities of lactic acid concentrations in the body fluids of children with non-progressive encephalopathies (PE) in comparison to patients with non-progressive encephalopathies (NPE) and those with non-progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE). The study was designed to determine whether there is difference between the serum and CSF lactic acid concentrations in children with progressive encephalopathies (PE), static (non-progressive) encephalopathies (NPE) and non progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE), and whether the clinical status correlates with the concentration of these biochemical markers in children with PE. Material/Methods: The assessment involved 138 children of both sexes, whose age ranged between 8 months and 15 years, diagnosed and treated in the Neurology Department at the Pediatric Clinica of the Silesian Medical Academy in Katowice between 1995 and 1997. Lactate concentrations were determined in serum and cerebro-spinal fluid and analyzed statistically. Results: The findings showed higher serum and CSF concentrations in children with PE than in patietns who manifested non-progressive forms of encephalopathy. The degree of clinical symptom aggravation in PE children was likewise analyzed an compared to the values of lactate concentrations in body fluids; however, no correlation was found between these parameters. Conclusion: Children with progressive encephalopathies present higher lactate concentrations in serum and cerebrospinal fluid than patients with static (non-progressive) encephalopathy.


  3/4

  Tytuł oryginału: Kliniczna, morfologiczna, morfometryczna i ultrastrukturalna analiza wrodzonych zaburzeń proporcji typów włókien mięśniowych (CFTD) - analiza dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Clinical, morphological, morphometric and ultrastructural features of Congenital Fiber-Type Disproportion (CFTD) - analysis of two cases.
  Autorzy: Kajor Maciej, Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Jasik Krzysztof
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.120-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Miopatia z zaburzeniami dysproporcji włókien mięśniowych (CFTD) była poraz pierwszy opisana przez Brooka w 1973 roku. Objawy kliniczne CFTD są różne. Od łagodnej hipotomii do postaci ciężkich z zaburzeniami oddychania i przedwcześnie z tym związanym zgomen. Autorzy opisują dwoje dzieci z osłabieniem siły mięśniowej, hipomimiczną twarzą, nosową mową, hyperlordozą i trudnością w zaciskaniu oczu. Opis przypadków: U dwojga opisanych dzieci przeprowadzono badanie neurologiczne oraz badania: biochemiczne krwi, moczu, enzymów mięśniowych, EMG i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Wykonano biopsję mięśnia czworogłowego uda który badano histopatologicznie i histoenzymatycznie oznaczając dehydrogenazę bursztynianową, diaforazę, ATP-azę kwaśną i zasadową, trichrom Mallory'ego oraz PAS i Oil red na spichrzanie glikogenu i tłuszczów. Do morfometrycznej analizy obrazu tkanki mięśniowej użyto komputerowego systemu analizy obrazu VIDS IV (AMS Cambridge). Badania laboratoryjne oraz ultrastrukturalne tkanki mięśniowej nie wykazały odchyleń od normy. Na podstawie badań histoenzymatycznych i morfometrycznych rozpoznano łagodny i postępujący wariant miopatii z wrodzoną dysproporcją typów włókien mięśniowych (CFTD). Wnioski: W miopatii CFTD niezależnie od obrazu histologicznego manifestacja kliniczna oraz rokowanie mogą być diametralnie różne.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena termograficzna tkanek miękkich i kości u dzieci ze złamaniami kości długich leczonych operacyjnie metodą POLFIX.
  Tytuł angielski: Thermpgraphic examination of soft tissues and bones in children with fractures of long bones treated surgically with POLFIX method.
  Autorzy: Sypniewski Jacek, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Broen Bartosz, Mandat Krzysztof, Marszał Elżbieta
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.81-84, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili winiki zastosowania badania termograficznego w ocenie odległych wyników leczenia operacyjnego złamań kości długich u dzieci metodą zespolenia POLFIX.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of thermographic examination in evaluation of long-term results of surgical treatment of long bones' fractures in children with POLFIX stabilization.

  stosując format: