Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WODZISŁAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Płk dr n. med. Zbigniew Biliński (1926--2001) - wspomnienie posmiertne.
Tytuł angielski: Płk dr med. Zbigniew Biliński (1926-2001) - an obituary.
Autorzy: Wodzisławski Wojciech
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.99-100, il.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biliński
 • Zbigniew 1926-2001


  2/4

  Tytuł oryginału: Płk dr med. Zbigniew Biliński (29.07.1926 - 13.05.2001 r.).
  Autorzy: Wodzisławski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.132, il.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Biliński
 • Zbigniew 1926-2001


  3/4

  Tytuł oryginału: Ostry krwiak stawu kolanowego - przyczyny i nasz sposób postępowania.
  Tytuł angielski: The acute haematoma of knee - our therapeutic management.
  Autorzy: Kentel Maciej, Wodzisławski Wojciech, Lewczyk Leszek, Tokarczuk Krzysztof
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.599-603, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własny materiał, analizują przyczyny powstawania krwiaka stawu kolanowego oraz sposoby i możliwości leczenia tych uszkodzeń. W latach 1991-2001 wykonano 2950 artrospkopii stawu kolanowego. U 382 osób wskazaniem do wykonania badania był krwiak śródstawowy. Przyczynami krwiaka było: izolowane rozerwanie ACL u 154 chorych, uszkodzenia ACL współistniejące z jednoczesnym uszkodzeniem MM i (lub) pęknięciem powierzchni chrzęstnej u 88 osób, pęknięcie powierzchni chrzęstnej u 52 osób, uszkodzenie łąkotek u 42 osób, OCD - oddzielająca martwica chrzęstno-kostna u 24 osób, rozerwanie fałdu maziowego u 11 osób, rozerwanie troczków bocznych u 11 osób. Wiek leczonych wynosił od 15 do 47 lat, (średnia 23,5 roku). Przyszycie łąkotki wykonano w 21 przypadkach, a u 31 chorych wykonano artroskopowe wycięcie łąkotki. Wszycie wyrwanego przyczepu więzadła krzyżowego przedniego wykonano u 65 chorych. U 80 operowanych osób wykonano resekcję rozerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Stabilizację cienkim drutem wydzielonego fragmentu chrzęsto-kostnego wykonano u 24 leczonych. W ośmiu przypadkach po rozerwaniu troczków bocznych stawu wykonano ich zeszycie.

  Streszczenie angielskie: Authors, on the base of own material, analyse a pathogenesis of the knee haematoma and ways and posibilities of the treatment in these cases. From 1991 to 2001 we performed 2950 knee arthroscopies. Knee haematoma was the main indication to perform arthroscopy in 382 patients. Reasons of knee haematoma were: ACL isolated injury in 154 patients, ACL injury connected with MM injury and/or chondral surface rupture in 88 patients, only chondral surface rupture in 52 patients, meniscus injury in 42 patients, osteochondrosis dissecans in 24 patients, synovial fold disruption in 11 patients, patellar lateral retinaculum disruption in 11 patients. The mean age of the patients was 23,5 years (range from 15 to 47 years). We performed: meniscus suturing in 21 cases, arthroscopic meniscectomy in 31 cases, suturing of injured attachment in 65 cases, resection of injured ACL in 80 cases, stabilization of separating osteochondrous part by thin wire in 24 cases, suturing of the injured lateral retinaculum in 8 cases.


  4/4

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane obrażeniami naczyń i nerwów w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Elbow joint lesions complicated with injuries of vessels and nerves in own material.
  Autorzy: Wodzisławski Wojciech, Krupa Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.57-61, tab., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia stawu łokciowego stanowią 3-4 proc. obrażeń narządu ruchu u dorosłych i 14-16 proc. u dzieci. Ich leczenie jest trudne, a współistniejące powikłania naczyniowo-nerwowe znacznie pogarszają rokowanie. W klinice w latach 1990-2000 leczono 108 chorych z różnymi obrażeniami okolicy stawu łokciowego. W grupie tej 21 pacjentów miało obrażenia naczyń lub/i nerwów. Powikłanie to najczęściej dotyczyło nerwu łokciowego. Autorzy przedstawiają spopsób postępowania i następstwa tych powikłań.

  stosując format: