Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WODYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Selektyna E we krwi chorych na niestabilną dusznicę bolesną.
Tytuł angielski: E selectin in blood of patients with unstable angina pectoris.
Autorzy: Grabarczyk Ewa, Wodyńska Teresa, Paczuski Ryszard, Kotschy Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.29-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne uwolnione z powierzchni komórek wykrywane są we krwi i płynach ustrojowych, określono je jako rozpuszczalne (s) (ang. solube) lub krążące (c) (ang. circulation). W immunologiczno-zapalnym procesie uszkodzenia śródbłonka niewątpliwie zaangażowana jest selektyna E. Celem pracy było oznaczenie stężenia rozpuszczalnej selektyny E w osoczu chorych na niestabilną dusznicę bolesną. U chorych tych toczący się proces miażdżycowy może doprowadzić do dysfunkcji śródbłonka naczyń. W osoczu z dodatkiem cytrynianu 94 chorych na dusznicę bolesną stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie selektyny E niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic zależnych od współistniejących czynników ryzyka, takich jak: wysokie stężenie cholesterolu w surowicy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy palenie papierosów. Podwyższone stężenie nie zależało od wieku. Selektynę E (sE-selectin) oznaczono w osoczu z dodatkiem cytrynianu metodą immunoenzymatyczną ELISA, przy użyciu zestawu firmy Bender Medsystems.

  Streszczenie angielskie: Adhesive molecules released from cellular surface, detected in body blood and liquids were determined as soluble or circulatory. In immunologically inflammatory process resulting from endothelium damage E-seletin is undoubtedly involed. The aim of this investigation was the concentration assessment of soluble E-selectin in blood serum in patients suffering from unstable angina pectoris. The expanding ather atheramotous process may bring about vascular endothelium dysfunction. In blood serum with citrate of 94 angina pectoris patients one found statistically higher E-selectin concentration than in control group. On the other hand, no statiscally relevant differences were found pertaining to coexistent risk factor such as: high level of cholesterol in blood serum, hypertension, diabetes mellitus or smoking. Increased concentration was not age related. E-selectin was deterined in citrate blood serum by ELISA immunoenzymatic method using Bender Medsystems kit.


  2/2

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.

  stosując format: